W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XVIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

plakat informujący o konkursie. Szczegóły w tekście informacji.

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz osiemnasty ogłasza konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do fotografów amatorów, fotografujących miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu to „Moje Mazowsze ...”, a prace można zgłaszać do 15 lipca 2024 r. w czterech następujących kategoriach:

  • Moje Mazowsze – industrialne;
  • Moje Mazowsze – kulinarne;
  • Moje Mazowsze – aktywne;
  • Moje Mazowsze – magiczne.

 

Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze do 16 zwycięskich fotografii, które dodatkowo wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego wybrany zostanie laureat Konkursu publiczności. Dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne, które zostaną przeprowadzone przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zasady i regulaminem konkursu dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowsze-bliskie-sercu-4.html

 

Chciałbym, aby udział w konkursie stanowił dla jego uczestników nie tylko wyzwanie artystyczne, ale także impuls do lepszego poznawania Mazowsza i jego walorów turystycznych szczególnie turystycznych. Niech każdy pokaże swoje Mazowsze, bliskie jego sercu.

 

 

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

 

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi),
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}