W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybory do Izb Rolniczych 24.09.2023

w konturze oznaczającym granice województwa namalowane drzewo

w konturze oznaczającym granice województwa namalowane drzewo

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

Wybory do Rad Powiatowych

Mazowieckiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku       

   

Zasady wyborów:

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
  W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233  §  1  Kodeksu  karnego oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2023 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR (adresy poniżej) lub złożyć
  w dniu 04.09.2023 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
  w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 25.08.2023 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej można uzyskać
w Oddziałach Biura MIR.

 

Oddział

Adres

Telefon/e-mail

Obsługiwane gminy z powiatów

CIECHANÓW

ul. 17 Stycznia 7,                 III piętro, pok. 317             06-400 Ciechanów

tel. 23 672 86 02

fax  23 672 44 57

cieciechanow@mir.pl

ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

OSTROŁĘKA

Ul. Goworowska 8a

07-400 Ostrołęka

tel. 29 764 65 13

fax. 29 764 65 12

ostroleka@mir.pl

ostrołęcki, makowski, ostrowski, przasnyski, wyszkowski

PŁOCK

ul. Synagogalna 7a, lok. 1

09-402 Płock

tel./fax 24 366 33 11 plock@mir.pl

gostyniński, płocki, sierpecki

RADOM

ul. Wolność 10B

26-600 Radom

tel. 48 363 63 62

radom@mir.pl

białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

SIEDLCE

ul. E.Wiszniewskiego 4

II piętro pok. 2              08-110 Siedlce

tel. 500 040 410

siedlce@mir.pl

łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński

WARSZAWA

Parzniew                            ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

tel. 22 290 25 79 w.1

warszawa@mir.pl

grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski

Uchwała nr 2/2023  

Komisji Okręgowej Nr  226 w Korczewie

z dnia 13 września 2023 roku

w sprawie uznania zarejestrowanych kandydatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego.

 

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z tym, iż w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 226 w Korczewie zgłoszona liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Głosowania w dniu 24 września 2023 roku nie przeprowadza się.

 

§ 2

Za wybranych członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego z gminy Korczew  uznaje się zgłoszonych kandydatów:

 1. Jarmoch Stanisław
 2. Sienicki Wiesław Michał

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                  

Elżbieta Głozak                       

……………………………………….

Magdalena Sadowa               

……………………………………….

Ewa Domańska                       

……………………………………….

Piotr Kościesza                        

……………………………………….

Beata Cieciera                                       

………………………………………

OBWIESZCZENIE

 

 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 226 w Korczewie

z dnia 13 września 2023 r.

            Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów. W tym przypadku w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego, zarządzonych na dzień 24 września 2023 roku,  za wybranych członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego z gminy Korczew uznaje się zgłoszonych kandydatów:

 

1. Jarmoch Stanisław – 54 lata – wykształcenie średnie – zam. Korczew

2. Sienicki Wiesław – 58 lat – wykształcenie średnie – zam. Laskowice

 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji  Wyborczej

  Elżbieta Głozak

 

 

Materiały

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 226 w Korczewie z dnia 13 września 2023 r. o uznaniu zarejestrowanych kandydatów
obw​_MIR​_1.pdf 0.49MB
uchwała Komisji Okręgowej w sprawie uzmania zarejestrowanych kandydatów na członków MIR
uchwala​_komisji​_okregowej​_wybory​_MIR.pdf 0.15MB
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej
obwieszczenie​_skład​_komisji​_MIR.pdf 0.05MB
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych i terminarz czynności wyborczych
Uchwala-KRIR-2​_2023-terminarz-wyborczy​_(1).pdf 0.12MB
Zgłoszenie kandydata- osoba fizyczna
Zgłoszenie​_kandydata​_-​_osoba​_fizyczna.doc 0.04MB
Oświadczenie o chęci kandydowania
Oświadcznie​_o​_chęci​_kandydowania.doc 0.03MB
Lista poparcia kandydata do Izb Rolniczych
Lista​_poparcia​_kandydata.DOC 0.04MB
instrukcja do listy poparcia
Instrukcja​_do​_listy​_poparcia​_kandydata.DOC 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}