W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE ODDZIAŁ W SIEDLCACH

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

OSIE.0432.7.2023                                                                               Siedlce, dnia 17.02.2023

 

                   

 

                        Kierownik Oddziału w Siedlcach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie informuje, że w związku z pojawiającą się możliwością  zniesienia  restrykcji wprowadzonych celem zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 , konieczny będzie powrót do wymagań sprzed stanu zagrożenia. W związku z czym należy  spodziewać się w najbliższym terminie przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosi tylko 30 dni. Szczegółowe informacje i aktualne komunikaty dostępne są  na stronie : www.piorin.gov.pl

Przepisy art. 15zzzzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawiesiły niektóre z obowiązków ciążących na rolnikach i przedsiębiorcach działających w obszarze rolnictwa. Przyjęte rozwiązania wprowadziły na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów odstępstwa od pewnych obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin dotyczących m.in. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Zgodnie z tymi przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszczało się stosowanie środków ochrony roślin (w tym ich zakup), sprzedaż tych preparatów, jak i prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony roślin, przez osoby, które nie dopełniły obowiązku ukończenia stosownego szkolenia. Przepisy te zostały wprowadzone w celu umożliwienia prowadzenia wskazanej wyżej działalności przy braku dostępności szkoleń, jak i dla ograniczenia ryzyka transmisji SARS-CoV-2.

Powyższe przepisy dotyczyły wszystkich rolników, zarówno tych, którym okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego lub uzupełniającego skończył się w trakcie pandemii COVID-19, jak również rolników, którzy nigdy jeszcze nie przystąpili do takiego szkolenia.

 Niemniej jednak zniesienie obostrzeń wprowadzonych zagrożeniem epidemiologicznym będzie skutkowało powrotem do wymogów i sankcji , w przypadku braku stosownych dokumentów i działań.

 

                                                                                                   Kierownik Oddziału w Siedlcach

                                                                                                                          Barbara Braksal

{"register":{"columns":[]}}