W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wyłoniono nowego Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

08.12.2022

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Przasnyszu. Wybór Komisji Konkursowej został potwierdzony 7 grudnia 2022 roku uchwałą Zarządu Powiatu Przasnyskiego stwierdzającą, że wyłonionym kandydatem do objęcia stanowiska został Zbigniew Makowski, który legitymuje się wykształceniem wyższym, a jego wiedza oraz doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika placówki leczniczej.

Grafika przedstawia zdjęcie Zbigniewa Makowskiego oraz napis: "7 grudnia 2022 roku uchwałą Zarządu Powiatu Przasnyskiego na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Przasnyszu został wyłoniony Zbigniew Makowski.
30 września 2022 roku Grzegorz Magnuszewski przestał być dyrektorem szpitala powiatowego im. dra Wojciecha Oczko w Przasnyszu. Z tej przyczyny 7 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu, podążając za uchwałą Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 października, podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.
 
Kandydaci swoje dokumenty aplikacyjne mogli składać do 21 listopada. Dokumenty złożyło trzech kandydatów. Komisja Konkursowa, która zweryfikowała spełnienie przez kandydatów wymogów formalnych, ich doświadczenie zawodowe oraz plan działań w celu poprawy kondycji finansowej SPZZOZ w Przasnyszu zadecydowała, że zadania stojące przed Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu najskuteczniej wypełni Zbigniew Makowski. Decyzję Komisji Konkursowej w dniu 7 grudnia 2022 roku potwierdził stosowną uchwałą Zarząd Powiatu Przasnyskiego.
 
Życiorys zawodowy:
 • Zbigniew Makowski od 1991 roku pracował w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Warszawa"Okęcie", piastując stanowiska: Kontrolera w Grupie Kontroli Ruchu Granicznego, Kontrolera w grupie Bezpieczeństwa Lotów, Specjalisty do spraw Cudzoziemców, Starszego Specjalisty w Inspektoracie Nadzoru i Kontroli Straży Granicznej w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Starszego Specjalisty w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jako Kierownik Zespołu w Kierownictwie Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Centrum Koordynacji Działań Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa „Okęcie”.
 • W latach 2002-2010 i 2016-2022 był Sądowym Kuratorem Społecznym w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w Wydziale II - Karnym, a później w Wydziale I - Rodzinnym i Nieletnich.
 • Od 2003 r. wykładał w: Niepublicznym Centrum Kształcenia „EDUKATOR” w Przasnyszu, Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu oraz Policealnej Szkole Administracji oraz Policealnej Szkole Ochrony Osób i Mienia w Przasnyszu. Od 01.07.2013 do 07.08.2017 Prezes Zarządu Spółki Jetstream Bistram Energy sp. z o.o. Zbigniew Makowski od 1 stycznia 2019 roku odpowiada za bezpieczeństwo, przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jako Inspektor Ochrony Danych.
 
Kandydat przedstawił obszerny, kilkunastopunktowy plan działań, mających na celu poprawę kondycji finansowej SPZZOZ w Przasnyszu.
 • Zbigniew Makowski planuje zlecenie opracowania nowego Programu Naprawczego SPZZOZ w Przasnyszu, uwzględniającego zarówno zrealizowane zalecenia z obecnie obowiązującego programu, jak i rosnącą inflację, biorąc pod uwagę m.in. ceny energii elektrycznej, ogrzewania, wody, leków, usług.
   
 • Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołów zadaniowych ds. analizy zawartych umów z wykonawcami usług oraz kontraktów z NFZ, które gdy będzie to możliwe, wynegocjują nowe, lepsze warunki.
   
 • W planach jest także przeprowadzenie analizy potencjalnych korzyści finansowych po ewentualnym przystąpieniu szpitala do grupy zakupowej. Jeżeli konsolidacja zakupów szpitalnych zagwarantuje oszczędności, to SPZZOZ w Przasnyszu przystąpi do grupy zakupowej konsolidującej zakup energii elektrycznej, leków, sprzętu medycznego i artykułów medycznych. Korzyści ze skonsolidowanych zakupów to oszczędności dla szpitala, mogące wynieść kilkanaście lub więcej procent.
   
 • Kolejnym istotnym przedsięwzięciem będzie utworzenie zespołu zadaniowego, mającego na celu monitoring pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność szpitala i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przez instytucje państwowe, samorządowe i osoby prywatne. Kierownictwo opracuje listę zmian, koniecznych do usprawnienia funkcjonowania szpitala, włącznie z harmonogramem ich wdrażania oraz z podziałem na zadania, wymagające i niewymagające nakładów finansowych.
   
 • Kierownictwo szpitala, co najmniej raz na pół roku - podczas narad - będzie dokonywało analizy porównawczej funkcjonowania placówki z podobnymi podmiotami, z zastosowaniem benchmarkingu. Dzięki porównaniu wyników finansowych, możliwe będzie wykorzystywanie najlepszych wzorców na zasadzie wymiany doświadczeń. Dyrektor wraz z kadrą, przynajmniej raz na kwartał, oszacuje rozliczenie kontraktów z NFZ w poszczególnych oddziałach, dokona przeglądu kontraktu oraz stanu jego wykorzystania. W razie przekroczenia dyrektor będzie podejmował kroki, w celu negocjacji rozliczenia z NFZ.
 
- Podstawą działalności każdej organizacji lub zakładu pracy są ludzie, którzy je tworzą, dlatego tak kluczowa jest komunikacja. Jeśli popatrzymy na elementy tzw. wielkiej czwórki, czyli: planowanie, organizowanie, rozliczanie i motywowanie, to mimo wszystko spójnikiem całości jest komunikacja. Wprowadzenie i zrealizowanie powyższej koncepcji zapewni Szpitalowi im. dra Wojciecha Oczko w Przasnyszu prowadzenie działalności oraz świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie dla wszystkich pacjentów szpitala, a przede wszystkim dla mieszkańców Powiatu Przasnyskiego — zapewnia Zbigniew Makowski, który w swojej codziennej pracy zamierza kierować się maksymą Richarda Bransona „Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o twoich klientów”.
 
Propozycje istotnych zmian w funkcjonowaniu szpitala będą więc wprowadzane w ścisłej współpracy z organem prowadzącym, kadrą kierowniczą szpitala i po konsultacjach z przedstawicielami związków zawodowych, działających na terenie placówki.
 
- Niezwykle ważna będzie dla mnie również opinia Rady Społecznej działającej przy SPZZOZ w Przasnyszu jako organu doradczego. Uważam, że właściwa współpraca zawsze przynosi wartość dodaną — podsumowuje.
 
Stosunek pracy lub kontrakt z dyrektorem SPZZOZ nawiązuje się na 6 lat.
{"register":{"columns":[]}}