W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rada Powiatu Przasnyskiego rozdysponowała ponad 1,6 mln zł z PFRON

24.03.2023

16 marca 2023 r. podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2023 r. Powiat Przasnyski przeznaczy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1 676 001 zł, które popłyną na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o środkach dla osób z niepełnosprawnościami pozyskanymi przez Powiat Przasnyski. Więcej w artykule.

Podjęta uchwała określa zadania, na które trafią środki przekazane Powiatowi Przasnyskiemu przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie szacowanego zapotrzebowania, dokonanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, środki te zostały podzielone na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Środki z PFRON, które Powiat Przasnyski otrzymał do dyspozycji, zostaną przeznaczone na następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
● Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 50 000,00 zł;
● Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej – 40 000,00 zł;
● Zwrot wydatków na Instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - 41 000,00;

Łącznie na rehabilitację zawodową trafi 131 000,00 zł.

W ramach rehabilitacji społecznej podział środków przedstawia się następująco:
● Dofinansowanie uczestniczenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 210 000,00 zł;
● Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 599 881,00 zł;
● Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, wyniesie 180 000,00 zł, z czego:
- 120 000,00 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
- 20 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,
- 40 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
● Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego - 1200,00 zł;
● Dofinansowanie kosztów utworzenia i utrzymania warsztatu terapii zajęciowej - 553 920,00 zł.

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej trafi 1 545 001,00 zł.

{"register":{"columns":[]}}