W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowe przewozy autobusowe nie otrzymały dofinansowania na 2023 rok

12.12.2022

Dzięki dopłatom z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od 2019 roku powiat przasnyski oplatała siatka połączeń, umożliwiająca niezmotoryzowanym mieszkańcom swobodę przemieszczania się i dostęp do miejsc pracy. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu podjęło starania o kontynuację przewozów także w 2023 roku, ale najnowszy wniosek Powiatu Przasnyskiego nie otrzymał dofinansowania, gdyż "pierwszeństwo" przysługiwało wnioskującym gminom. W obliczu rosnących kosztów, sytuacja zmusi samorząd do rezygnacji z finansowania przewozów autobusowych.

Grafika ilustrująca ogłoszenia oraz inne artykuły związane z komunikacją publiczną w powiecie przasnyskim. W tle pasażerka wsiadająca do białego autobusu, w centrum przezroczysty szary krąg z błękitnym obwodem, herb Powiatu Przasnyskiego oraz napisy przedzielone czarną belką: czarny "Powiat Przasnyski" oraz żółto czarny "Komunikacja Publiczna".

Niedawno Wojewoda Mazowiecki, będący dysponentem rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, opublikował wyniki I naboru wniosków na 2023 rok. Niestety wniosek złożony przez Powiat Przasnyski nie znalazł się na liście beneficjentów, a z dobrodziejstw dofinansowania będą mogły skorzystać jedynie dwa powiaty w województwie mazowieckim - powiat sokołowski i sierpecki.

W najnowszym naborze pierwszeństwo w przyznaniu środków miały gminy i związki gmin, a żaden z samorządów gminnych z naszego terenu nie zechciał podjąć się trudu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej i nie złożył wniosku.

W obliczu braku rządowego dofinansowania pokrycie kosztów z powiatowej kasy przekracza możliwości samorządu. Wydatki powiatu znacząco wzrosły, a obciążenia budżetu stały się tym większe, że ze współfinansowania przewozów wycofały się gminy Chorzele i Krasne, co spowodowało, że ich wkład na swoje barki wziął Powiat. Na znaczny wzrost wydatków bieżących ma także wpływ decyzja gminy Chorzele o wycofaniu się z obowiązującego przez lata porozumienia, dotyczącego udziału gminy w kosztach utrzymania chorzelskiego basenu.

Starostwo zapewnia, że na tym starania o kontynuację przewozów autobusowych się nie kończą. Ich dalsze istnienie będzie jednak zależne od przyznania rządowego dofinansowania, ponieważ pełne pokrycie kosztów z samorządowej kasy w obliczu kryzysu i rosnących wydatków stało się niewykonalne.

{"register":{"columns":[]}}