W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Przasnyski wesprze prace remontowe kościoła parafialnego w Czernicach Borowych

13.12.2022

W budżecie Powiatu Przasnyskiego pozostała kwota 39.741,71 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Ze względu na potrzeby parafii w Czernicach Borowych Powiat Przasnyski wesprze remont czernickiej świątyni kwotą ponad 30 tys. zł.

Zdjęcie przedstawia widok na kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych.

14 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynął wniosek od parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych. Do złożonego wniosku została dołączona opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzająca, że kościół parafialny ma wyjątkową wartość historyczną, artystyczną oraz naukową.

Wniosek Parafii obejmował dotację w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, czyli 30.943,82 złotych z przeznaczeniem na wykonanie uzupełnienia orynnowania oraz wymianę rur spustowych na kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Młodzieniaszków w Czerniach Borowych, stanowiącym siedzibę Parafii.

Mając na uwadze m.in.  dostępność zabytku dla społeczeństwa, stan zagrożenia, w jakim znajduje, racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe Parafii, Rada Powiatu Przasnyskiego uchwaliła, że na remont świątyni trafi dotacja w wysokości 30 943,82 zł.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia (30 listopada 2022 r.), a jej wykonanie powierzono Zarządowi Powiatu Przasnyskiego.

{"register":{"columns":[]}}