W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Przasnyski pozyskał ponad pół miliona złotych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

23.12.2022

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu nadeszła dobra wiadomość, dotycząca pozyskania funduszy na usługi asystencji dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki pozyskaniu środków w wysokości 574 528,43 zł nastoletni oraz dorośli mieszkańcy powiatu przasnyskiego legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności, zyskają wsparcie w poprawie jakości życia także w 2023 roku.

Powiat Przasnyski pozyskał ponad pół miliona złotych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Usługi asystencji to forma pomocy dla osób z niepełnosprawnością realizowana przez powiat od 2020 r. Uczestnicy programu korzystają ze wsparcia asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, co stymuluje ich do podejmowania aktywności i realizowania prawa do niezależnego życia.
 
Jeszcze w październiku br. poprosiliśmy niepełnosprawnych mieszkańców o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, co pozwoliło na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach przyszłorocznego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w powiecie przasnyskim. Program, podobnie jak w latach poprzednich, cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego Starosta Krzysztof Bieńkowski zlecił pracownikom opracowanie stosownego wniosku i uczestnictwo w ich naborze.
 
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że wśród samorządów, które otrzymały fundusze na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej, znalazł się Powiat Przasnyski, co umożliwi jego kontynuację.
 
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
• korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
• zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 
Adresatami programu w edycji na 2023 rok będą następujące osoby:
1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Celem Programu jest zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestniczenia w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}