W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Przasnyski ogłosił zamówienie na roboty budowlane polegające na zapewnieniu dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami

17.03.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w zakresie dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób z niepełnosprawnościami. Planowane prace wynikają z pozyskania przez Powiat Przasnyski grantu w wysokości 226.330,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego realizacja sprawi, że starsza część budynku starostwa zostanie pozbawiona barier architektonicznych, poprzez m.in. montaż platformy schodowej.

Grafika informująca o działaniach Powiatu Przasnyskiego mających na celu dostosowanie siedziby dla osób niepełnosprawnych. Treść w artykule.

Roboty budowlane obejmą m.in.:

1) prace rozbiórkowe (m.in. częściowa rozbiórka chodnika, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie posadzek z płytek gresowych, rozebranie schodów z płytek gresowych, demontaż poręczy);
2) prace budowlane (m.in. niwelacja spadku chodnika i ponowne jego ułożenie, montaż nowego śmietnika, montaż poręczy, warstwy niwelująco - wyrównawczej, montaż ościeżnic drewnianych w wewnętrznych ścianach, montaż skrzydeł drzwiowych);
3) roboty budowlano-instalacyjne (m.in. montaż napędu do drzwi rozwieranych, montaż platform schodowych na szynie prostej dla osób niepełnosprawnych, montaż domofonu przy szlabanie, przez który wjeżdża się na teren, na którym znajduje się miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

W trakcie prowadzenia robót budowlanych budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu będzie użytkowany. Wykonawca musi zorganizować prace w sposób nieutrudniający użytkowania pozostałej części budynku.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2023 r. o godzinie 11:00.

Środki w wysokości 226,330,00 zł Powiat Przasnyski pozyskał w naborze wniosków w projekcie „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

{"register":{"columns":[]}}