W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków za wybitne osiągnięcia studentów zam. na terenie powiatu przasnyskiego

22.09.2022

W tym roku ruszyła XVII edycja stypendiów dla najzdolniejszych studentów na rok akademicki 2022/2023. Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.

Grafika ilustrująca ogłoszenia związane z naborem wniosków za wybitne osiągnięcia studentów ogłoszonym przez Powiat Przasnyski. Grafika przedstawia widok Urzędu od ulicy Świętego Wojciecha. U dołu po lewej stronie widnieje herb Powiatu Przasnyskiego, po prawej stronie czarny napis "Ogłoszenie" oraz niebieski napis "Nabór wniosków za wybitne osiągnięcia studentów"

Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. 

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne i merytoryczne. Wymogi formalne to: stałe zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego, nie przekroczony 28 rok życia, wniosek o przyznanie stypendium złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami. Wymagane kryteria merytoryczne to: posiadanie znaczącego i powszechnie uznanego dorobku na arenie krajowej i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej, bycie laureatem lub finalistą krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali. 

Stypendium przyznaje się na rok akademicki (na 10 miesięcy: od października do lipca w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie, tj. 6.000,00 zł brutto w skali roku akademickiego).

W latach 2007 – 2022 ufundowano 37 stypendiów na kwotę 220.200,00 zł dla 21 studentów wybranych przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Przasnyskiego. 

Do 30 października 2022 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium. Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w Wydziale Rozwoju, Promocji, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu II piętro, pokój 206.

Regulamin i druk wniosku można pobrać bezpośrednio z Urzędu z w/w Wydziału lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. 

Materiały

Regulamin i druk wniosku jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
{"register":{"columns":[]}}