W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

23.11.2022

Grafika ilustrująca ogłoszenia związane z sesjami Rady Powiatu Przasnyskiego. Na jasnożółtym tle herb Powiatu Przasnyskiego po lewej stronie, napis "Sesja Rady Powiatu" po prawej. U dołu cienki czerwony pasek.
LXV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego, odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:
 
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4.    Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5.    Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Przasnyskiego za rok szkolny 2021/2022”.
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2022 – 2034 (Nr druku 431/2022).
7.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2022 (Nr druku 432/2022).
8.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki  wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (Nr druku 433/2022).
9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2023 rok(Nr druku 434/2022).
10.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Nr druku 435/2022).
11.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (Nr druku 436/2022).
12.    Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
13.    Interpelacje i zapytania.
14.    Wnioski i oświadczenia.
15.    Zakończenie sesji.                                                                                             
{"register":{"columns":[]}}