W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

15 marca Światowym Dniem Konsumenta. Poznajmy reprezentanta interesów konsumenckich w powiecie przasnyskim!

15.03.2023

Światowy Dzień Praw Konsumenta, obchodzony na całym globie 15 marca, to dzień nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy konsumentami. Stajemy się nimi w sklepie, w pociągu, na meczu, kupując telefon, mieszkanie, ubezpieczenie czy płacąc rachunek za prąd. Z okazji Dnia Konsumenta przybliżamy sylwetkę Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Przasnyszu, który reprezentuje interesy mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Grafika z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Treść w artykule.

Instytucja rzecznika praw konsumentów została utworzona w Polsce 1 stycznia 1999 roku wraz z reformą samorządową. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przasnyszu, którym od stycznia 2007 r. jest p. Kinga Jeznach, reprezentuje mieszkańców w sporach z przedsiębiorstwami, wzmacniając ich pozycję w sprawach dotyczących np. niewłaściwie przeprowadzonych usług, wad zakupionych towarów, reklamacji, sprzedaży na odległość lub gwarancji i rękojmi. Rzecznik zapewnia mieszkańcom informację i  udziela bezpłatnych porad prawnych, pomagając np. w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów podlega bezpośrednio Staroście. Do zakresu jego działania należy w szczególności:
-  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
-   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
-  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
-  współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
-  wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie - za ich zgodą - do toczącego się postępowania, w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
-  przekazywanie na bieżąco Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
-  przedkładanie Staroście do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazanie go Prezesowi UOKiK w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, którym w Powiecie Przasnyskim jest p. Kinga Jeznach, przyjmuje w Starostwie Powiatowym przy ul. Św. St. Kostki 5 w  Przasnyszu, w pokoju nr 212 (II piętro). Tel:  29 752 22 70 wewn. 209.

{"register":{"columns":[]}}