W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Usługi opiekuńcze

Seniorzy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą postarać się o zasiłek stały, okresowy lub celowy.

Zasiłek stały– przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem lub niepełnosprawnością, które nie przekraczają kryterium dochodowego. Dla osób samotnie gospodarujących kwota kryterium wynosi 701 zł netto, a dla osób w rodzinie – 528 zł netto. Wysokość zasiłku oblicza się odejmując od kryterium dochodowego dochód osoby gospodarującej lub dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Minimalna kwota zasiłku to 30 zł, maksymalna – 645 zł.

Zasiłek okresowy– przysługuje w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności oraz w czasie oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. Warunkiem otrzymania jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego: dla osób samotnie gospodarujących – 701 zł netto, dla osób w rodzinie – 528 zł netto. Wysokość zasiłku okresowego to co najmniej 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub osoby w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie i nie niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres pobierania zasiłku ustala ośrodek pomocy społecznej.

Zasiłek celowy– przyznawany jest osobom, które nie mają wystarczających środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, czyli między innymi na żywność, leki, opał, odzież, naprawienie drobnych usterek w mieszkaniu czy organizację pogrzebu. Wysokość zasiłku zależy od indywidualnych potrzeb, ustala go ośrodek pomocy społecznej. Jest fakultatywną formą pomocy, ośrodek nie ma obowiązku przyznania zasiłku. Obowiązuje tutaj także kryterium dochodowe, identyczne jak przy zasiłku stałym i okresowym.

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków, które są niezbędne do zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Kwota zasiłku wynosi 215,84 zł i przysługuje na osobę, która ukończyła 75 lat.

{"register":{"columns":[]}}