W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca jest instytucją powołaną do pomocy rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na mocy Ustawa z dnia 09.06.2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie m.in. w opiece i wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rolą rodziny wspierającej jest pomoc rodzinie przeżywającej kryzys w przezwyciężeniu trudności i pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Rodzina wspierająca poprzez swoje działania rozwija umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców i wspiera w integracji członków rodziny. Celem działania rodziny wspierającej jest aktywne pobudzanie członków rodziny do przezwyciężania trudności, a nie wyręczanie rodziny wspieranej, współdziałanie w celu właściwej organizacji czasu członków rodziny, gospodarowania zasobami finansowymi, wychowania i opieki nad dziećmi, kształtowania prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych.

 

Rodzina wspierająca przenosi swoje wzorce – pokazuje prawidłowy model funkcjonowania rodziny. Formy pomocy są bardzo różne – uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami (np. pomoc w wychowaniu, zabieranie dzieci na wycieczki, zajęcia sportowe, pomoc w nauce, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi).

 

Gmina co miesiąc zwraca wszystkie koszty poniesione przez rodzinę wspierającą na podstawie przedstawionych faktur. Gmina zwiera umowę z rodziną wspierającą, gdzie określone są zasady rozliczeń. Rodzina wspierająca nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia poza zwrotem poniesionych kosztów (np. bilety do kina, bilety na basen, zwrot równowartości zakupionych produktów żywnościowych).

{"register":{"columns":[]}}