W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka, informujemy:
1.    Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Ośrodek) w Klukowie, 18-214 ul. Mazowiecka 14, ado@gops.klukowo.pl lub tel. 862774372
2.    Ośrodek powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt iod@gops.klukowo.pl lub pisemnie na adres urzędu.
3.    Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a), b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych.
4.    W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Ośrodka związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Ośrodek zmuszony jest odmówić obsługi Klienta.
5.    W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6.    Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.
7.    Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
9.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
11.    W Ośrodku nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Administrator

{"register":{"columns":[]}}