W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bazy danych podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

29.10.2021

Zgodnie z działaniem 2.1.5 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 ( M.P. z 2021r., poz. 235) Zespół Interdyscyplinarny w Klukowie upowszechnienie bazy danych podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

GOPS Klukowo

Materiały

Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2021
Zespoły​_Interdyscyplinarne​_-​_baza​_teleadresowa​_2021.xls 0.10MB
Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w woj. podlaskim 2021
Wykaz​_placówek​_udzielających​_tymczasowego​_schronienia​_w​_woj​_podlaskim​_2021.xls 0.04MB
Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa podlaskie 2021
Rejestr​_Jednostek​_Specjalistycznego​_Poradnictwa​_podlaskie​_2021.pdf 0.33MB
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne w województwie podlaskim w 2021 r.
Podmioty​_realizujące​_programy​_psychologiczno-terapeutyczne​_w​_województwie​_podlaskim​_w​_2021​_r.xls 0.03MB
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2021 r.
Podmioty​_realizujące​_programy​_​_psychologiczno-terapeutyczne​_dla​_sprawców​_przemocy​_w​_rodzinie​_w​_2021​_r.xls 0.03MB
Placówki zapewniające schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (1)
Placówki​_zapewniające​_schronienie​_osobom​_doświadczającym​_przemocy​_w​_rodzinie​_na​_terenie​_województwa​_podlaskiego,​_w​_czasie​_epidemii​_wirusa​_SARS-CoV-2​_(1).xls 0.05MB
Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych woj. podlaskie 2021
Ośrodki​_Pomocy​_Społecznej​_i​_Centra​_Usług​_Społecznych​_woj​_podlaskie​_2021.xlsx 0.03MB
Ośrodki Interwencji Kryzysowej -woj podlaskie 2021 r. -baza teleadresowa
Ośrodki​_Interwencji​_Kryzysowej​_-woj​_podlaskie​_2021​_r​_-baza​_teleadresowa.xls 0.04MB
Oferta poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (1)
Oferta​_poradnictwa​_specjalistycznego​_dla​_osób​_doświadczających​_przemocy​_w​_rodzinie​_przy​_użyciu​_zdalnych​_środków​_komunikacji,​_w​_czasie​_epidemii​_wirusa​_SARS-CoV-2​_(1).xls 0.10MB
Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego
Baza​_teleadresowa​_organizacji​_pozarządowych​_świadczących​_usługi​_dla​_osób​_i​_rodzin​_dotkniętych​_przemocą​_w​_rodzinie​_na​_terenie​_województwa​_podlaskiego.pdf 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}