W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa mazowieckiego

1920x810

18 października br. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego, węgrowskiego, miasta Płock, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy. Zmiany dotyczą pozwolenia na przeprowadzanie odłowu dzików w celu ich uśmiercenia w miejscu odłowu.


W związku ze zwiększającą się populacją dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy, jak również innych miejscowości zlokalizowanych na obszarze objętym ograniczeniami w związku z występowaniem wścieklizny, będą prowadzone działania mające na celu przeprowadzanie odłowu dzików w celu ich uśmiercenia w miejscu odłowu. Uśmiercenie ich na terenie odłowni nie spowoduje zwiększenia ryzyka rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zwierząt związanych z ewentualnym ich przewozem, a przy tym zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, dla których dzika zwierzyna przebywająca na terenach zurbanizowanych stanowi duże zagrożenie zarówno dla ich zdrowia jak i życia.

Zgodnie z rozporządzeniem obszar zagrożony wścieklizną obejmuje:

 • Miasto st. Warszawę;
 • powiat miński:
 • powiat otwocki;
 • powiat garwoliński;
 • powiat kozienicki;
 • powiat radomski;
 • miasto Radom;
 • powiat zwoleński;
 • powiat wołomiński;
 • powiat szydłowiecki;
 • powiat warszawski zachodni;
 • powiat płocki;
 • powiat gostyniński;
 • miasto Płock;
 • powiat płoński;
 • powiat sochaczewski;
 • powiat nowodworski;
 • powiat legionowski;
 • powiat węgrowski.

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem na obszarze zagrożonym:

Zakazuje się:

 • organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę, z wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni, na warunkach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania polowań;
 • odłowów zwierząt łownych.

Zakazy, o których mowa wyżej, nie obowiązują w przypadku wydania zgody przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii na:

 • odstrzał sanitarny dzików;
 • odłów dzików w celu ich uśmiercenia na miejscu;
 • polowanie indywidualne bez udziału psów i naganki.

Właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2 rozporządzenia, bierze pod uwagę analizę ryzyka, która wykaże, że zastosowanie wyjątków nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa wścieklizny.

W decyzji, o której mowa w ust. 3 rozporządzenia, właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii określa w szczególności środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa wścieklizny.”.

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim odnotowano łącznie 110 przypadków wścieklizny u zwierząt.

Materiały

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 18 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt
Rozporządzenie​_Woj​_Maz​_nr​_16​_z​_18102022​_r​_wścieklizna​_​_odstrzał​_i​_odłów​_dzików.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}