W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt Zapobiegania Przestępczości 2022

badanie_(2)

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości 2022

Drodzy Państwo,

Prezydencja czeska w Radzie Unii Europejskiej ma zaszczyt zorganizowania Europejskiej Nagrody
w Dziedzinie Zapobieganie Przestępczości (ECPA), wyjątkowej wymiany najlepszych praktyk
w zakresie zapobiegania przestępczości w całej Unii Europejskiej. ECPA, od początku istnienia Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), jest jednym z najważniejszych wydarzeń tej Sieci i nadal pokazuje sukces współczesnego zapobiegania przestępczości.

Prezydencja czeska w EUCPN skoncentruje się na temacie pracy ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa.

Celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, przede wszystkim w obszarach wczesnej identyfikacji ofiar przestępstw (zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych), zapobiegania ich wtórnej wiktymizacji i rewiktymizacji oraz jak zwiększyć motywację do zgłaszania przestępstw a tym samym skrócić czas utajenia przestępstwa. Można to osiągnąć m.in. poprzez poprawę umiejętności komunikacyjnych organów ścigania (przede wszystkim policji, ale nie tylko), zwiększenie proklienckiego podejścia do ofiar przestępstw, świadków i osób zgłaszających przestępstwo. Nasz cel możemy osiągnąć także poprzez zwiększenie zaufania w pracy z ofiarami, poprzez wykorzystanie nowych metodologii identyfikacji ofiar i pracy z ofiarami szczególnie wrażliwymi, a także poprzez podnoszenie świadomości prawnej grup ryzyka (np. seniorów) etc.

W Republice Czeskiej od lat pracujemy nad odpowiednim ustawodawstwem dotyczącym traktowania szczególnie wrażliwych ofiar (dzieci, seniorów, ofiar przemocy seksualnej itp.). Współpracujemy
z organami ścigania, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w celu budowania multidyscyplinarnego podejścia. Jednocześnie pomoc ofiarom jest jednym ze wspólnych horyzontalnych celów strategicznych EMPACT, a także długoterminowym celem Komisji Europejskiej (w tym propozycje aktów prawnych UE). Chcielibyśmy wykorzystać czas naszej Prezydencji w EUCPN na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie, aby wesprzeć współpracę wszystkich zaangażowanych instytucji oraz pomóc w lepszej identyfikacji ofiar, wspieraniu ich i zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i rewiktymizacji. Będziemy również współpracować z Sekretariatem nad opracowaniem zestawu narzędzi opartych na dowodach w tym obszarze, aby wesprzeć nasz priorytet.

Każde państwo członkowskie może zgłosić jeden projekt dotyczący pracy ze szczególnie wrażliwą ofiarą przestępstwa, aby wziąć udział w konkursie ECPA.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie projektów do ECPA w języku angielskim na adres Sekretariatu EUCPN (eucpn@ibz.eu), za pośrednictwem Krajowego Przedstawiciela EUCPN. Termin składania projektów upływa 30 września 2022 roku.

W załączniku do tego listu znajduje się szablon mający zastosowanie do projektów ECPA , wraz z formularzem oceny, zasadami oraz procedurami przyznawania i przedstawiania ECPA oraz wytyczne dla prezenterów . Jury oceni wszystkie zgłoszone projekty na podstawie szablonu. Wszelkie dodatkowe informacje związane z projektami nie mogą być brane pod uwagę podczas oceny Jury. Zachęca się państwa członkowskie do zabrania ze sobą wszelkich materiałów ilustracyjnych i kreatywnych rozwiązań (DVD, ulotki, plakaty, aplikacje, linki do stron internetowych itp.) na Konferencję Dobrych Praktyk (BPC), gdzie zostanie zapewnione miejsce na prezentację materiałów. Przesyłamy również szczegółowy opis tematu ECPA, wraz z uzasadnieniem.

 

Materiały

zał​_nr​_1​_-​_Formularz​_zgłoszeniowy​_-​_wersja​_edytowalna
zał​_nr​_1​_-​_Formularz​_zgłoszeniowy​_-​_wersja​_edytowalna.docx 0.03MB
zał​_nr​_2​_-​_Arkusz​_oceny​_projektu
zał​_nr​_2​_-​_Arkusz​_oceny​_projektu.doc 0.06MB
Regulamin​_konkursu​_krajowych​_eliminacji​_ECPA​_2022
Regulamin​_konkursu​_krajowych​_eliminacji​_ECPA​_2022.doc 0.05MB
Reguły​_i​_procedury​_-​_wersja​_angielska
Reguły​_i​_procedury​_-​_wersja​_angielska.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}