W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego

nieruchomość

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Wołomiński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. nieruchomość gruntowa położona w rejonie ulic Leszczyńskiej i Kurkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 52/1 obręb 0032. 32 m. Wołomin o  powierzchni 0,0056 ha, oraz

2. działka 101/1 obręb 0032. 32 m. Wołomin o powierzchni 0,0083 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1W/00098111/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołominie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzedni właściciele (pozbawienie praw do nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.) lub ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni od daty  wywieszenia wykazu i zaoferują cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10 05-200 Wołomin Wydział Geodezji I piętro pokój nr 14 telefonicznie pod nr /22/346-12-04 bądź kierując korespondencje elektroniczną na adres e-mail: wgn@powiat-wolominski.pl

Materiały

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6810.14.2018.K.G.)
WGN6840142018KG​_ogłoszenie​_-​_sprzedaz​_nieruchomości​_Wołomin.pdf 0.12MB