W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne - zaproszenie

konsultacje społeczne 2

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022”.


I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2022 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski   

zakładka Co robimy/Konsultacje społeczne/rok 2021


Projekt przyszłorocznego Programu współpracy opracowany został na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021”.


Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Kalendarze czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.


Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 24 września 2021 r. na „FORMULARZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

  1. za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl
  2. pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
  3. osobiście: w siedzibie StarostwaWydział Spraw Obywatelskich pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04

 

Materiały

Uchwała Nr VI-186/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Uchwala​_Zarzadu​_-​_konsultacje​_PW.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - Formularz konsultacji społecznych
zal​_1​_-​_Formularz​_konsultacji​_PW.pdf 0.10MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_2​_-​_Kalendarz​_czynnosci​_PW.pdf 0.12MB
Projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... 2022 projekt dokumentu poddany konsultacjom w terminie do dnia 24 września 2021 r.
Program​_wspolpracy​_2022​_PROJEKT​_I.pdf 0.20MB