W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

AOgk_JSq

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie informuję, że ruszyła kolejna edycja konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego organizatorem jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

Tematem konkursu jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline).
Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku.

Celem prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno w online, jak i offline) między państwami członkowskimi UE.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro.

Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów.

Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN wstępnie planowanej 9 grudnia 2021 r.

Projekty opisane w formularzu zgłoszeniowym w języku polskim należy składać do 10 września 2021 r. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Porządku Publicznego
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP
oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl

Wyboru polskiego kandydata do nagrody ECPA dokona komisja powołana przez Departament Porządku Publicznego. Wyłoniony kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie
formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.
Informacja o konkursie ECPA wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej MSWiA:https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn

Materiały

Pismo do Jednostek Samorządu Terytorialnego
pismo​_do​_jst​_z​_uwierzytelnieniem​_-​_ECPA​_2021.pdf 0.21MB
Regulamin konkursu krajowych eliminacji ECPA 2021
Regulamin​_konkursu​_krajowych​_eliminacji​_ECPA​_2021.docx 0.02MB
Załącznik nr 1 - Formularz złoszeniowy
zał​_nr​_1​_-​_Formularz​_zgłoszeniowy​_-​_wersja​_edytowalna.docx 0.04MB
Załącznik nr 2 - Arkusz oceny projektu
zał​_nr​_2​_-​_Arkusz​_oceny​_projektu.doc 0.06MB
Komunikat Prezydencji Słowenii - tłumaczenie DPP MSWiA
Komunikat​_Prezydencji​_Słowenii​_-​_tłumaczenie​_DPP​_MSWiA.docx 0.01MB
Reguły i procedury - wersja angielska
Reguły​_i​_procedury​_-​_wersja​_angielska​_(1).pdf 0.15MB