W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dzień Czystego Powietrza - Konkurs

14li

Z przyjemnością informujemy, że konkurs z okazji „Dnia Czystego powietrza” został rozstrzygnięty. Celem tej edycji konkursu „Eko-kalendarz” było rozbudzenie świadomości proekologicznej oraz zweryfikowanie wiedzy mieszkańców powiatu o powietrzu i jego składnikach.

Nagrodę główną w ww. konkursie otrzymała:

Pani Agnieszka Kujawa z Wołomina

Wyróżnienia otrzymały:

Pani Julia Trzcińska, z m. Nadma oraz Pani Martyna Jedut z Kobyłki.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Nagrodzonym gratulujemy, otrzymają oni sprzęt sportowo – turystyczny.

 

 

Czyste powietrze - takim każdy z nas chciałby oddychać. Niestety, zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach coraz częściej nie jest to możliwe. 

14 listopada jest obchodzony Dzień Czystego Powietrza. Został on ustanowiony już w 2005 r. przez polską Fundację Ekologiczną Arka. Od czterech lat obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza. Celem tego święta jest podnoszenie świadomości ludzi na temat jakości powietrza i wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie i środowisko.

 Powietrze składa się z czterech podstawowych składników:  azotu (78%), tlenu (20,9%), argonu (0,93%) oraz dwutlenku węgla (0,03%). Resztę stanowią inne szlachetne gazy. Jednym ze składników powietrza jest co prawda dwutlenek węgla, jednak jego udział jest znikomy. Problemem jest zbyt duża jego zawartość, jako gazu cieplarnianego, co wpływa następnie na zmiany klimatyczne oraz anomalie pogodowe, odczuwane coraz częściej. Dwutlenek węgla nie jest jedynym emitowanym do powietrza związkiem, pogarszającym jego stan. Są to także: pyły zawieszone, tlenek węgla, tlenek azotu oraz dwutlenek siarki. Pyły zawieszone to mikroskopijne cząsteczki metali, minerałów  które po przedostaniu się do powietrza łączą się z wodą, tworząc smog. Mogą mieć wielkość 10 mikrometrów lub nawet 2,5 mikrometra (przykładowo ludzki włos ma grubość 50-70 mikrometrów). Im są mniejsze, tym łatwiej dostają się do dróg oddechowych i krwioobiegu powodując wiele chorób płuc, dróg oddechowych, astmę lub nowotwory.

Za dużą część zanieczyszczeń powietrza odpowiada tzw. niska emisja czyli wprowadzanie pyłów i szkodliwych gazów z miejsc których wysokość nie przekracza 40 m. Pochodzą one z domowych pieców i lokalnych kotłowni, w których spalany węgiel jest niskiej jakości a także z transportu spalinowego. Chociaż świadomość na temat smogu jest coraz większa, to w sezonie grzewczym wciąż mamy często przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. Zjawisko to nie dotyczy tylko dużych miast ale także mniejszych miejscowości a nawet wsi.

Warto zastanowić się, co każdy z nas może zrobić, aby do naszych płuc trafiało jak najmniej zanieczyszczonego powietrza. Każdy z nas codziennie dokonuje wyborów, które mają wpływ na jakość powietrza w naszej okolicy a nawet w odległych miejscowościach, ponieważ powietrze nie zna granic. Decydujemy, z jakiego środka transportu skorzystamy, co spalamy w piecach, kominkach oraz jaką ilość zanieczyszczeń wprowadzimy do środowiska poprzez nasze konsumenckie wybory.

Ogromnym sprzymierzeńcem w walce z zanieczyszczonym powietrzem są drzewa. Oczyszczają powietrze z toksycznych gazów, pyłów a także pomagają w redukcji gazów cieplarnianych. Jedno drzewo średniej wielkości pochłania w ciągu roku ok.  70 kg szkodliwych cząstek oraz zanieczyszczeń powietrza oraz wytwarza do 140 kg tlenu, czyli tyle ile zużywa jeden dorosły człowiek.

Podsumowując, chcąc polepszyć jakość powietrza zastanówmy się jak każdy z nas może zmniejszyć niską emisję i sadźmy drzewa.

W związku z obchodami Dnia Czystego Powietrza, Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do udziału w konkursie. Odpowiedzi udzielać można w dniu publikacji pytania/zadania, do godziny 23:59, wysyłając je wyłącznie na adres e-mail: zee@powiat-wolominski.pl.
 

Odpowiedź na zadanie musi zawierać dodatkowo: imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; numer telefonu dorosłego członka rodziny biorącej udział w Konkursie, zgodę na uczestnictwo w Konkursie, podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych osób powyżej 13 roku życia.

Pytania
1. Dzięki zakupionym czujnikom jakości powietrza przez Powiat Wołomiński, mieszkańcy 10 miejscowości mogą na bieżąco kontrolować czystość powietrza pod względem zawartości PM 10, PM2,5 oraz PM 1. Wymień 5 miejscowości, w których się znajdują. Podpowiedzi można znaleźć na powiatowej stronie internetowej.

2. Corocznej oceny jakości powietrza oraz poziomu substancji zanieczyszczających powietrze dokonuje: 
a. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
b. Prezydent Miasta
c. Wojewoda
d. Minister Ochrony Środowiska

3. Co to jest benzopiren (benzoapiren)?
a) mieszanina ciekłych węglowodorów, jeden z głównych rodzajów paliwa,
b) związek chemiczny wykorzystywany w produkcji żywności,
c) jeden z naturalnych  składników czystego powietrza,
d) substancja silnie rakotwórcza, która powstaje gdy w piecach i kotłach spalany węgiel i drewno.

4. Przez powietrze, zgodnie z art. 3 pkt 26 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozumie się:
a) powietrze znajdujące się w troposferze,
b) powietrze wewnątrz budynków,
c) powietrze znajdujące się w stratosferze,
d) powietrze na stanowiskach pracy.

5. Zjawisko smogu wystąpi w przypadku, gdy mają miejsce nw. czynniki:
a)    brak wiatru, brak zanieczyszczeń, termiczna warstwa inwersyjna,
b)    wiatr, obecne zanieczyszczenia, brak termicznej warstwy inwersyjnej,
c)    brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna,
d)    wiatr, brak zanieczyszczeń, brak termicznej warstwy inwersyjnej.

6. Do oceny jakości powietrza może służyć:
a) glonomierz,
b) porostomierz,
c) skala porostowa,
d) skala glonowa.

Materiały

Regulamin​_EKO-KALENDARZ
Regulamin​_EKO-KALENDARZ.doc 0.10MB
Załącznik​_1​_Zgoda​_rodzica​_EKO-KALENDARZ
Załącznik​_1​_Zgoda​_rodzica​_EKO-KALENDARZ.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}