W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bezpłatne powiatowe linie autobusowe. Aktualizacja rozkładów jazdy

rozkład_jazdy

Z początkiem 2023 roku Powiat Wołomiński uruchomił 5 bezpłatnych powiatowych linii autobusowych. Ustalenie tras poszczególnych linii zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami oraz z samorządami.

Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców mniejszych miejscowości, głównie we wschodniej części powiatu, którzy nie mają bezpośredniego dostępu
do linii kolejowej Warszawa-Tłuszcz i umożliwienie im dotarcia na stację lub
do jednego z większych miast powiatu jak Wołomin, Radzymin, Tłuszcz, Marki,
czy Ząbki.

- Od samego początku funkcjonowania linii wpływa do nas dużo pozytywnych reakcji oraz podziękowań, jak również propozycji zmian w ich kursowaniu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w ostatnich dniach zebraliśmy opinie mieszkańców i w miarę możliwości zaktualizowaliśmy harmonogram kursowania linii – mówi Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Linie funkcjonują na trasach:

  • Linia nr 1 Lipinki – Wołomin – Ząbki (do M1),
  • Linia nr 2 Radzymin – Klembów – Poświętne,
  • Linia nr 3 Radzymin – Wola Rasztowska -Tłuszcz,
  • Linia nr 4 Tłuszcz – Franciszków – Strachówka,
  • Linia nr 5 Tłuszcz – Strachówka – Strachów.

Ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie linii, nie mogły być uwzględnione sugestie dotyczące zmiany przebiegu linii np. dodania nowych przystanków. Nowe rozkłady jazdy są pewnym kompromisem dla wielu sugestii i opinii, które wpływały do Starostwa i które mogły być uwzględnione mając na uwadze specyfikę i złożoność procesu tworzenia rozkładów jazdy. Koszt funkcjonowania 5 linii w 2023 roku wyniesie ok. 2,2 mln zł i jest sfinansowany w 50% z pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych.

Wprowadzone zmiany:
Lipinki – Wołomin – Ząbki

- skoordynowano rozkład jazdy linii Lipinki – Ząbki oraz linii L26,  L36, L46;

- na prośbę mieszkańców dodano popołudniowe kursy (kosztem kursów w godzinach poza szczytem) umożliwiające powrót ze szkoły, z pracy z przystanku Ząbki:

Obecny rozkład – odjazdy z Ząbki Wolności 02

Propozycja rozkładu – odjazdy z Ząbki Wolności 02

12:05,14:05,16:05, 17:05, 18:05, 21.05

13.05, 15.35, 16.35, 17.35,18.35, 19.35, 21.45

- ostatni kurs z przystanku Ząbki Wolności 02 przesunięto z godziny 21.05 na g. 21.45 na prośbę osób pracujących w centrum handlowym M1 czynnym do g. 21.00;

- autobusy dowożą pracowników szpitala rozpoczynających pracę o g. 8.00 z obu kierunków, oraz pracowników rozpoczynających dyżur od g.19 z obu kierunków;

- kurs dla dzieci kończących lekcje w szkole w Czarnej o g. 13.30 w kierunku Lipinek;

- wnioskowana korekta rozkładu jazdy w rejonie osiedla Maciołki w kwestii dojazdu dzieci
do szkoły.

Tłuszcz – Franciszków – Strachówka

- odjazd o g. 6.20 dla dzieci z miejscowości Borucza;

- dojazd do Tłuszcza na g. 6:48 (PKP) dla dzieci dojeżdżających do szkół w Wołominie, Zielonce oraz Warszawie;

- wydłużenie postoju autobusu w Strachówce  w celu załatwienia spraw w Strachówce
i powrotu kolejnym kursem.

Tłuszcz – Strachówka – Strachów

- dojazd do Tłuszcza na g. 6:50 (PKP) dla dzieci dojeżdżających do szkół w Wołominie, Zielonce oraz Warszawie;

- dostosowanie rozkładu jazdy do przyjazdów pociągów w PKP Urle.

Radzymin – Klembów – Poświętne

- dostosowanie rozkładu dla dzieci ze szkoły w Ostrówku – odjazd o g. 13:45 z Ostrówka przy szkole w kierunku Poświętnego oraz o g.14.41 w kierunku Radzymina.

Radzymin – Wola Rasztowska – Tłuszcz

- dojazd do Tłuszcza na g. 6:40 (PKP) dla dzieci dojeżdżających do szkół w Wołominie, Zielonce oraz Warszawie;

- odjazd z Tłuszcza o g. 15.30 dostosowany do przyjazdu pociągu z Warszawy;

- kurs z Tłuszcza ok.  g. 17 dla osób wracających pociągiem z Wołomina i  Warszawy.

Materiały

Lipinki-Wołomin-Ząbki
Rozkład​_jazdy​_Lipinki​_Wołomin​_Ząbki​_300122​_(3).pdf 0.48MB
Lipinki-Wołomin-Ząbki- Powrót
Rozkład​_jazdy​_Lipinki​_Wołomin​_Ząbki​_powrót​_27012023.pdf 0.48MB
Radzymin-Klembów-Poświętne
Rozkład​_jazdy​_Radzymin​_Klembów​_Poświętne​_240123.pdf 0.48MB
Radzymin-Klembów-Poświętne- Powrót
Rozkład​_jazdy​_Radzymin​_Klembów​_Poświętne​_powrót​_240123.pdf 0.49MB
Radzymin-Wola Rasztowska-Tłuszcz
Rozkład​_jazdy​_Radzymin​_Wola​_Rasztowska​_Tłuszcz​_270123​_(2).pdf 0.48MB
Radzymin-Wola Rasztowska-Tłuszcz- Powrót
Rozkład​_jazdy​_Radzymin​_Wola​_Rasztowska​_Tłuszcz​_powrót​_270123​_(2).pdf 0.48MB
Tłuszcz-Franciszków-Strachówka
Rozkład​_jazdy​_Tłuszcz​_Franciszków​_Strachówka​_270123.pdf 0.48MB
Tłuszcz-Franciszków-Strachówka- Powrót
Rozkład​_jazdy​_Tłuszcz​_Franciszków​_Strachówka​_powrót​_300123​_kurs​_8.pdf 0.49MB
Tłuszcz-Strachówka-Strachów
Rozkład​_jazdy​_Tłuszcz​_Strachówka​_Strachów​_270123.pdf 0.48MB
Tłuszcz-Strachówka-Strachów- Powrót
Rozkład​_jazdy​_Tłuszcz​_Strachówka​_Strachów​_powrót​_270123.pdf 0.49MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}