W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.06.2024

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 01.06.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Anna Zielińska

 • E-mail: a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
 • Telefon: +48 68 4755355

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
 • Adres: ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
 • E-mail: starostwo@powiat.swiebodzin.pl
 • Telefon: +48 68 4755308

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie znajdują się w zakładce "Dostępność"

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Świebodzinie rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w zakładce "Dostępność"

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.09.2022 12:13 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Zielińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 27.06.2024 09:59 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie 3.0 27.06.2024 09:30 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Deklaracja dostępności serwisu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie 2.0 25.06.2024 12:49 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl
Deklaracja dostępności 1.0 13.09.2022 12:13 a.zielinska@powiat.swiebodzin.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}