W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wnioski o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (HAK/GAZ/VAT/PIT/CIT/TAXI/L/EURO/PRĘDKOŚĆ MAX.)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.); 
  • § 2 do 7, § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t. z poźn.zm.) 

 

Wymagane dokumenty

Odpowiedni wniosek o dokonanie zmian w opisie pojazdu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.
Do wniosku dołączamy: dowód rejestracyjny.

  • W przypadku montażu/demontażu HAKA, TAXI „L” oraz dopisanie/skreślenie adnotacji VAT, PIT, CIT: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
  • w przypadku montażu instalacji gazowej: wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem oraz fakturę VAT za montaż instalacji gazowej, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
  • w przypadku demontażu instalacji gazowej: badanie techniczne potwierdzające demontaż,
  • w przypadku adnotacji prędkość max… - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym.
  • potwierdzającej spełnienie emisji spalin ''Euro..............''- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, oświadczenie właściciela,

 

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo. Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 62.

Materiały

Wniosek o wpisanie adnotacji HAK
Wniosek​_o​_wpisanie​_adnotacji​_HAK.pdf 0.10MB
Wniosek o wykreślenie adnotacji HAK
Wniosek​_o​_wykreślenie​_adnotacji​_HAK.pdf 0.10MB
Wniosek o wpisanie adnotacji GAZ
Wniosek​_o​_wpisanie​_adnotacji​_GAZ.pdf 0.10MB
Wniosek o wykreślenie adnotacji GAZ
Wniosek​_o​_wykreślenie​_adnotacji​_GAZ.pdf 0.10MB
Wniosek o wpisanie adnotacji VAT,PIT,CIT,TAXI,L
Wniosek​_o​_wpisanie​_adnotacji​_VAT,PIT,CIT,TAXI,L.pdf 0.10MB
Wniosek o wykreślenie adnotacji VAT,PIT,CIT,TAXI,L
Wniosek​_o​_wykreślenie​_adnotacji​_VAT,PIT,CIT,TAXI,L.pdf 0.11MB
Wniosek o zamieszczenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - Euro
Wniosek​_o​_zamieszczenie​_adnotacji​_w​_dowodzie​_rej​_-Euro.pdf 0.09MB
Wniosek o dokonanie adnotacji prędkość max
Wniosek​_o​_dokonanie​_adnotacji​_prędkość​_max.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}