W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

III edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

09.06.2022

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. W tym roku zapraszamy do odkrycia dekoracji architektonicznych, takich jak: mozaiki, freski, sgraffita, witraże, ozdobne posadzki, stiuki, polichromie, malarstwo ścienne, murale, okładziny ceramiczne, tynki ozdobne i płaskorzeźby.

Grafika przedstawia: Mozaika we wnętrzu dawnej Państwowej Szkoły Handlowej dla Dziewcząt przy ul. Górnośląskiej w Warszawie przedstawiająca robotników budujących blok z wielkiej płyty oraz dźwig podnoszący duży element budynku.

Warunki udziału w konkursie
Należy przesłać – drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pl do 12 sierpnia br. do godz. 12.00 – zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mozaiki, freski i sgraffita”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r. oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego. Plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia. Plik formularza należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I i II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem umieszczonym w pliku poniżej.

Przebieg konkursu
Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu, którego skład w drodze zarządzenia wyłoni Marszałek Województwa Mazowieckiego, wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

  1. nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
  2. nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
  3. nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;

maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.
Konkurs został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
 

Materiały

Regulamin III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”
regulamin​_iii​_edycji​_konkursu​_fotograficznego​_odkrywamy​_nasze​_dziedzictwo.pdf 0.18MB
Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo” - Formularz dotyczy osób niepełnoletnich
formularz​_zgloszeniowy​_osoby​_niepelnoletnie.docx 0.03MB
Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”- Formularz dotyczy osób pełnoletnich
formularz​_zgloszeniowy​_osoby​_pelnoletnie.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}