W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

7. edycja konkursu "Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023"

Plakat konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023- 7 edycja

Rozpoczęła się 7. edycja konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023", organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – instytucje Województwa Małopolskiego.

Instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do 21 grudnia br. Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest konkurs towarzyszący „Mikro Firma za rogiem 2023".

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023” zostanie przyznana pracodawcom mającym siedzibę w Małopolsce. Do udziału kwalifikują się również firmy, których miejscem prowadzenia działalności jest województwo małopolskie. Podsumowanie i nagrodzenie laureatów przewidziane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.

Przedsiębiorcy w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach:

  • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;

  • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, a także wprowadza rozwiązania związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności dotyczących charakteru wykonywanej pracy bądź zdarzeniami zewnętrznymi.

Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

W ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest także konkurs „Mikro Firma za rogiem 2023". Jego celem jest wyróżnienie mikroprzedsiębiorstw, które pełnią ważną rolę wśród lokalnej społeczności i cieszą się uznaniem klientów.

Do udziału w konkursie można zgłaszać przedsiębiorców:

  • zatrudniających mniej niż 10 pracowników,
  • posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce,
  • charakteryzujących się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów,
  • umiejętnie przezwyciężających kryzysy i trudności związane również z pandemią COVID-19,
  • realizowane przez nich przedsięwzięcia winny cieszyć się powszechnym uznaniem, nie budzić kontrowersji i być zgodne z powszechnienie przyjętymi normami społecznymi.

Zgłoszenia kandydatów mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy. Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik do regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: „Mikro Firma za rogiem 2023" lub listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie - „Mikro Firma za rogiem 2023".

Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu plebiscytu, oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik na 3 regulaminu plebiscytu. Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl z podaniem informacji o kandydacie.

Zachęcamy do uczestnictwa.

 

 

Materiały

Regulamin Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023
Regulamin​_Małopolskiej​_Nagrody​_Rynku​_Pracy​_2023.pdf 0.17MB
Wniosek do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023
Wniosek​_do​_Małopolskiej​_Nagrody​_Rynku​_Pracy​_2023.pdf 0.26MB
Wniosek do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023
Wniosek​_do​_Małopolskiej​_Nagrody​_Rynku​_Pracy​_​_2023.odt 0.63MB
Regulamin konkursu Mikro Firma za rogiem 2023
Regulamin​_konkursu​_Mikro​_Firma​_za​_rogiem​_2023.pdf 0.18MB
Formularz zgłoszenia do konkursu Mikro Firma za rogiem 2023
Formularz​_zgłoszenia​_do​_konkursu​_Mikro​_Firma​_za​_rogiem​_2023​_-​_Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu.odt 0.06MB
Formularz zgłoszenia do konkursu Mikro Firma za rogiem 2023 Załącznik nr 1do Regulaminu konkursu
Formularz​_zgłoszenia​_do​_konkursu​_Mikro​_Firma​_za​_rogiem​_2023​_-​_​_Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu.pdf 0.12MB
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Mikro Firma za rogiem 2023
Załącznik​_nr​_2​_​_do​_Regulaminu​_konkursu​_Mikro​_Firma​_za​_rogiem​_2023.pdf 0.14MB
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Mikro Firma za rogiem 2023
Załącznik​_nr​_3​_do​_Regulaminu​_konkursu​_Mikro​_Firma​_za​_rogiem​_2023.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}