W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Administracji Budowlanej

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DG,AB-01)
Pobierz

Druk DG.AB-01-01
Pobierz

Druk DG.AB-01-02
Pobierz

Druk DG.AB-01-03
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (DG.AB-02)
Pobierz

Druk DG.AB-02-01
Pobierz

Druk DG.AB-02-02
Pobierz

Druk DG.AB-02-03
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

UZYSKANIE ZMIANY DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DG.AB-03)
Pobierz

Druk DG.AB-03-01
Pobierz

Druk DG.AB-03-02
Pobierz

Druk DG.AB-03-03
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY (DG.AB-04)
Pobierz

Druk DG.AB-04-01
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO (DG.AB-05)
Pobierz

Druk DG.AB-05-01
Pobierz

Druk DG.AB-05-02
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ (DG.AB-06) (PB-3)
Pobierz

Druk DG.AB-06-01
Pobierz

Druk DG.AB-06-02
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

DOKONANIE ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI (DG.AB-07) (PB-4)
Pobierz

Druk DG.AB-07-01
Pobierz

DOKONANIE ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB WYKONANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (DG.AB-08) (PB-2)
Pobierz

Druk DG.AB-08-01
Pobierz

Druk DG.AB-08-02
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

DOKONANIE ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (DG.AB-09) (PB-18)
Pobierz

Druk DG.AB-09-01
Pobierz

Druk DG.AB-09-02
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (DG.AB-10) (PB-14)
Pobierz

Druk DG.AB-10-01
Pobierz

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU (DG.AB-11)
Pobierz

Druk DG.AB-11-01
Pobierz

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM LOKALU (DG.AB-12)
Pobierz

Druk DG.AB-12-01
Pobierz
 

UZYSKANIE ZA POŚREDNICTWEM STAROSTY ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO - BUDOWALNYCH (DG.AB-13)
Pobierz

Druk DG.AB-13-01
Pobierz

UZYSKANIE DOSTĘPU DO AKT ORAZ UZYSKANIE WIERZYTELNOŚCI KOPII DOKUMENTÓW (DG.AB-14)
Pobierz

Druk DG.AB-14-01
Pobierz

UZYSKANIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE POWIATU POLKOWICKIEGO (DG.AB-15)
Pobierz

 

Druk DG.AB-15-01
Pobierz

Dokonanie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, sieci lub stacji transformatorowej (DG.AB-16)
Pobierz

Druk DG.AB-16-01
Pobierz

Druk DG.AB-16-02
Pobierz

Druk DG.AB-16-03
Pobierz

 DOKONANIE PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU (DG.AB-17) (PB-11)
Pobierz

Druk DG.AB-17-01
Pobierz

Identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
Pobierz