W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Geodezja, Nieruchomości

RZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W PRAWO WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO (DG.GN-01)
Pobierz

Druk DG.GN-01-01
Pobierz

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WEJŚCIE W TEREN BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU POLKOWICKIEGO(DG.GN-02)
Pobierz

Druk DG.GN-02-01
Pobierz

Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Polkowickiego z dnia 10 lipca 2015 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na czas trwania robót budowlanych oraz ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Polkowickiego z dnia 9 stycznia 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na czas trwania robót budowlanych oraz ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO (DG.GN-03)
Pobierz

WYKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU POLKOWICKIEGO (DG.GN-04)
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJĄCEJ BONIFIKATY OD OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA (DG.GN-05)
Pobierz

UZYSKANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PRAWO DO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA (DG.GN-06)
Pobierz

UZYSKANIE ZWROTU DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA I DZIAŁKI POD BUDYNKAMI (DG.GN-07)
Pobierz

Druk DG.GN-07-01
Pobierz

Druk DG.GN-07-02
Pobierz

DZIERŻAWA, NAJEM, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA (DG.GN-08)
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW NA GRUNCIE SKARBU PAŃSTWA (DG.GN-09)
Pobierz

Druk GG-09-01
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ HIPOTEKI (DG.GN-10)
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (DG.GN-11)
Pobierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU (DG.PODGIK-12)
Pobierz

Druk DG.PODGIK-12-01
Pobierz

Druk DG.PODGIK-12-01 (PDF)
Pobierz 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW BUDYNKÓW I LOKALI (DG.PODGIK-13)
Pobierz

Druk DG.PODGIK-13-01
Pobierz

PRZYJĘCIE OPERTU DO POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (DG.PODGIK-14)
Pobierz

Druk DG.PODGIK-14-01
Pobierz

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH I PRAC KARTOGRAFICZNYCH (DG.PODGIK-15)
Pobierz

Druk DG.PODGIK-15-01
Pobierz

UDZIELENIE INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (DG.PODGIK-16)
Pobierz

Druk DG.PODGIK-16-01
Pobierz

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI RZECZOZNAWCOM MAJĄTKOWYM (DG.GN-17)
Pobierz

Druk DG.GN-17-01
Pobierz

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW (DG.GN-18)
Pobierz

Druk DG.GN-18-01
Pobierz

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY DANYCH W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (DG.GN-19)
Pobierz

Druk DG.GN-19-01
Pobierz

Druk DG.GN-19-02
Pobierz

Druk DG.GN-19-04
Pobierz

 Druk DG.GN-19-05
Pobierz

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (DG.GN-20)
Pobierz

Druk DG.GN-20-01
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE Z KSIĘGI WIECZYSTEJ WZMIANKI O WSZCZĘCIU SCALENIA (WYMIANY) (DG.GN-21)
Pobierz

Druk DG.GN-21-01
Pobierz

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (DG.GN-22)
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJĄCEJ 50% BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE MIESZKANIOWE (DG.GN-23)
Pobierz

Druk DG.GN-23-01
Pobierz

Druk DG.GN-23-02
Pobierz 

 

ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU (GG-24)
Pobierz

Druk GG-24-01
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY (ZAWODY SPORTOWE, RAJDY, WYŚCIGI ITP.) (GG-25)
Pobierz

Druk GG-25-01
Pobierz

UZYSKANIE UZGODNIENIA NA PRZEPROWADZENIE PROCESJI, PIELGRZYMEK LUB INNYCH IMPREZ O CHARAKTERZE RELIGIJNYM, NA DROGACH PUBLICZNYCH (GG-26)
Pobierz

Druk GG-26-01
Pobierz

 

UZYSKANIE DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ WŁAŚCICIELA, UZYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI (DG.GN-27)

Pobierz