W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Adres
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Św.

pokój 117
tel. 41 247 6848

 

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

   1.  

1.   Przygotowywanie planów audytów zawierających w szczególności:

 1. analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi,

 2. zakres audytu wewnętrznego,

 3. proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego,

 4. planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

 1. Przeprowadzanie audytów sprawdzających zgodnie z rocznym planem oraz audytów doraźnych, podejmowanych w razie potrzeby na polecenie zarządu powiatu lub Starosty.

 2. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

 3. Opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych zawierających rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostek, określenie i analizę przyczyn, skutków uchybień oraz przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

 4. Ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

 5. Nadzór nad usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz wdrażaniem ustalonych w wyniku audytu zmian w funkcjonowaniu jednostek i komórek organizacyjnych.

 6. Czynności doradcze w zakresie wdrażania przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne starostwa standardów kontroli wewnętrznej.

 7. Składanie zarządowi rocznych sprawozdań z działalności audytora wewnętrznego.

{"register":{"columns":[]}}