W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Aktualności

 

Informujemy, iż obsługę budżetu Powiatu Ostrowieckiego realizuje Santander Bank Polska. 

Numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłaty rejestracyjne i za wydanie prawa jazdy:

53 1090 2040 0000 0001 4977 9512

W/w opłat można dokonywać nieodpłatnie za pośrednictwem terminali płatniczych znajdujących się na terenie Wydziału Komunikacji, w puncie Poczty Polskiej znajdującym się na terenie Starostwa, jak również w każdej innej placówce Poczty Polskiej, których wykaz na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego znajduje się poniżej:

 
 1. UP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  Aleja 3 Maja 12
  UP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 2. AP Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Żabia 40
  AP Ostrowiec Świętokrzyski
  27-403 Ostrowiec Świętokrzyski

 3. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 4. AP Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Siennieńska 139
  AP Ostrowiec Świętokrzyski
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 5. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. Adama Mickiewicza 30
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 6. AP Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Iłżecka 36
  AP Ostrowiec Świętokrzyski
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 7. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. Polna 84
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-404 Ostrowiec Świętokrzyski

 8. UP Ostrowiec Świętokrzyski 8
  Osiedle Ogrody 28
  UP Ostrowiec Świętokrzyski 8
  27-406 Ostrowiec Świętokrzyski

 9. UP Ostrowiec Świętokrzyski 7
  Osiedle Słoneczne 14
  UP Ostrowiec Świętokrzyski 7
  27-405 Ostrowiec Świętokrzyski

 10. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. Henryka Sienkiewicza 82
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-402 Ostrowiec Świętokrzyski

 11. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. 11 Listopada 6
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 12. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. 11 Listopada 20
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-401 Ostrowiec Świętokrzyski

 13. AP Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Rynek Denkowski 10
  AP Ostrowiec Świętokrzyski
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 14. AP Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Długa 56
  AP Ostrowiec Świętokrzyski
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 15. FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  ul. Szkolna 7
  FUP Ostrowiec Świętokrzyski 1
  27-420 Bodzechów

 

TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT
 • Umawianie wizyt w Referacie Rejestracji Pojazdów pod numerami telefonów:
  41 247 52 02 oraz 41 247 60 62.
 • Umawianie wizyt w Referacie Praw Jazdy  pod numerem telefonu: 
  41 247 60 48.
   


Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45.
Klauzula informacyjna dostępna pod linkiem: https://www.ostrowiecki.eu/ochrona-danych-osobowych/
 


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Wydział Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można złożyć drogą elektroniczną wniosek o rejestrację, przerejestrowanie, wyrejestrowanie pojazdu, wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem ESP PiK należy posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, 
a także posiadać konto na stronie www.esp.pwpw.pl.

Szczegółowy opis związany z usługą można odnaleźć na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help
 WAŻNE!

W okresie od dnia 01.07.2021r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Mianowicie właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 60 dni od dnia jego sprowadzenia oraz właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 60 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. / Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

 INFORMACJA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.);

a. w przypadku gdy ważność prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów. uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później

b. terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Należy pamiętać, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Okres ten powinien zostać przeznaczony na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet.

 Opłaty (za rejestrację pojazdów, wymianę dowodów rejestracyjnych, wtórniki dokumentów, wycofanie czasowe pojazdów z ruchu, za prawo jazdy) należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na numer rachunku:

53 1090 2040 0000 0001 4977 9512

Opłaty skarbowe (za wydanie decyzji: o wyrejestrowaniu pojazdów, na nabicie numeru nadwozia/podwozia lub ramy,
na wykonanie tabliczki znamionowej, za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo) należy uiścić na
konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na numer rachunku:

05 1090 2040 0000 0001 4739 9220

 

 

{"register":{"columns":[]}}