W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ochrona czasowa wysiedleńców z terytorium Ukrainy

Повідомляємо, що за цим посиланням Ви знайдете інформаційні матеріали щодо Польщі, з
надання тимчасового захисту переселенцям з території України у зв’язку із збройним
конфліктом, що триває на території цієї країни, розроблені Європейським органом підтримки
в області притулку (European Union Agency for Asylum : EUAA) та Міністерством внутрішніх
справ та Aдміністрації ( MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ) в згоді з
іншими відповідними по суті відомствами.
Крім того, нижче подано посилання до інших інформаційних матеріалів, які можуть бути
корисними для біженців з України.
• Information for people fleeing war in Ukraine Інформація для людей які тікають від війни в
Україні – доступна у трьох мовних версіях (англійською, російською та українською) –
джерело інформації для всіх у сфері тимчасового захисту, прав та обов’язків, що з нього
випливають, у форматі FAQ
• Інтерактивна карта з інформацією про національні органи влади, варіанти безкоштовного
проїзду, інформацію про охорону здоров’я тощо.
• Migration management: Welcoming refugees from Ukraine Управління міграцією: Вітання
біженцям з України – огляд політичних реакцій на кризу, включаючи платформи
солідарності та основні політичні ініціативи.
• Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – громадяни можуть телефонувати
або надсилати письмові запити — усіма офіційними мовами ЕС, а також українською та
російською мовами.

Informujemy, że pod niniejszym linkiem znajdziecie Państwo materiały informacyjne na temat Pol-
ski, w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy, w związku z
toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, opracowane przez Agencję UE ds.
Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA, w porozumieniu z pozo-
stałymi właściwymi merytorycznie resortami.
Ponadto poniżej znajdują się linki do pozostałych materiałów informacyjnych, które mogą być
przydatne dla uchodźców z Ukrainy.
• Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach języko-
wych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony
tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ
• Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, infor-
macjami o opiece zdrowotnej itd.
• Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji poli-
tycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych
• Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub
wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim

Materiały

Tłumaczenie
Tłumaczenie.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}