W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejna sesja Rady Powiatu Oleśnickiego w najbliższy czwartek

XXV sesja Rady Powiatu VI kadencji odbędzie się 29 kwietnia o godz. 16.00 w sali gimnastycznej I LO im. J.Słowackiego w Oleśnicy.

Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XXIV sesji z dnia 18 marca 2021 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Rozpatrzenie wniosku radnych o odwołanie radnego Pana Adama Horbacza z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego i jego przegłosowanie:
a) dyskusja
b) przeprowadzenie głosowania
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oleśnickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Oleśnickiego zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego i jej przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali
z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2021 i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Wnioski i oświadczenia
16. Komunikaty
17. Zamknięcie sesji

{"register":{"columns":[]}}