W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy - Wydział AB - 2022 r.

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","data":"Numer wpisu;Imię i nazwisko lub nazwa inwestora;Adres projektowanego obiektu;Opis projektowanego obiektu;Numer wpływu;Data zgłoszenia;Nr decyzji;Data wniesienia sprzeciwu;Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu\r\n1;Tauron Dystrybucja S.A.;dz. nr 26, 42/5, 42/3, 47/3, 387, 388, 40/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/18, 41/19, 41/20, 41/21, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, obręb Dobra, gm. Dobroszyce;Budowa sieci elektroenergetycznej nN;97/22;03.01.2022;;;\r\n2;Gmina Miasto Oleśnica;dz. nr 7/1 AM-26, dz. nr 24, 62, 63 AM-92;Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej; 475/22;04.01.2021;;; 28.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n3;Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;dz. nr 210/13, 232 AM-1, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica;Budowa sieci gazowej śr.c; 1058/22;11.01.2022;;; 01.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n4;Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;dz. nr 27, 28 AM-6, obręb Rataje, m. Oleśnica;Budowa sieci gazowej śr.c;1060/22;11.01.2022;;; 01.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n5;Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;dz. nr 202, 210/1, 210/3 AM-1, obręb Nieciszów, gm. Oleśnica;Budowa sieci gazowej śr.c;1062/22;11.01.2022;;; 01.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n6;Piotr Pustuła;dz. nr 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 21/1, obręb Bystre, gm. Oleśnica;Budowa sieci wodociągowej rodzielczej;1348/22;12.01.2022;;;\r\n7;Tauron Dystrybucja S.A.;dz. nr 1024/10, 1024/11, 1024/12, 1024/15, 1024/16, 1024/17 AM-1 obręb Dobroszyce;Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN;1757/22;14.01.2022;;;\r\n8;Kornelia Świerad;dz. nr 532/30, 532/37 AM-1, obręb Ligota Polska, gm. Oleśnica;Budowa sieci wodociągowej rodzielczej;1685/22;14.01.2022;;; 04.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n9;Tauron Dystrybucja S.A.;dz. nr 188/23, 189, 210/1, 193/1, 221/2 AM-1, obręb Ligota Mała, gm. Oleśnica;Budowa sieci nN;1838/22;17.01.2022;;; 07.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n10;Róża Wiencek;dz. nr 178 AM-80, obręb Lucień, m. Oleśnica;Montaż zewnęrzej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;1908/22;17.01.2022;;;\r\n11;Katarzyna i Marcin Brodaccy;dz. nr 271/6, obręb Sokołowice, gm.Oleśnica;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;2081/22;18.01.2022;;;\r\n12;Maron Sp. z o.o.;dz. nr 406/20, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica;Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;2084/22;18.01.2022;;;\r\n13;Bernadeta Skrzyniarz;Oleśnica dz. nr 65/6 AM-51;Przebudowa z rozbudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;2371/22;19.01.2022;;; 09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n14;Jadwiga Grasela Witkowska;Oleśnica dz. nr 5/15 AM-61;Rozbudowa wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;2380/22;19.01.2021;;;\r\n15;Edward Maszkiewicz;Oleśnica dz. nr 90/13 AM-51;Przebudowa z rozbudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;2394/22;19.01.2022;;; 09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n16;Maria Rogala;Oleśnica dz. nr 2/3 AM-53;Rozbudowa i przebudowa wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;2400/22;19.01.2022;;; 09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n17;Edward Niżewski;Oleśnica dz. nr 65;Montaż wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;2404/22;19.01.2022;;; 09.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n18;Tauron Dystrybucja S.A.;dz. nr 180/34, 180/33, 359, 345/1, 346, 349, 342/2, 119/6 AM-2, obręb Spalice, gm. Oleśnica;Budowa sieci elektroenergetycznej nN;2435/22;20.01.2022;;; 10.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n19;Tauron Dystrybucja S.A.;Oleśnica dz. nr 11, 7/29, 14/1, 14/2, 7/23, 13 AM-52;Budowa siecielektroenergetycznej nN;2436/22;20.01.2022;;; 10.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n20; Andrzej Janeczko;Oleśnica dz. nr 4/3 AM-25;Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;2589/22;20.01.2022;;;\r\n21;Weronika i Tomasz Koksanowicz;Bierutów dz. nr 8/13 AM-11;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;2682/22;21.01.2022;;; 14.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n22;Dariusz Król;Bierutów dz. nr 8/12 AM-11;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;2683/22;21.01.2022;;; 14.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n23;Halina Polkowska;dz. nr 268, obręb Białe Błoto, gm. Dobroszyce;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;3078/22;25.01.2022;;;  21.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n24;Darosław Sikora;Oleśnica, dz. nr 29/2 AM-51;Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;3082/22;25.01.2022;;;\r\n25;G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.;Dobroszyce, dz. nr 1024/1;Budowa sieci gazowej śr. ciśnienia;3089/22;25.01.2022;;;\r\n26;Robert Wypych;Oleśnica dz. nr 82/3 AM-51;Montaż wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;3410/22;27.01.2022;;;\r\n27;Aleksandra Napierała-Zimoch i Marcin Zimoch;dz. nr 129/5, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;3598/22;28.01.2022;;; 02.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n28;Ryszard Tril;dz. nr 392/4, obręb Goszcz, gm. Twardogóra;Budowa zewnęrzej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;3838/22;31.01.2022;;;\r\n29;Dominika i Piotr Lewek;dz. nr 672, obręb Poniatowice, gm. Oleśnica;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;3840/22;31.01.2022;;;  22.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n30;Anna Drozd i Wojciech Drozd;dz. nr 643, obręb Karwiniec, gm. Bierutów;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;4062/22;01.02.2022;;; wycofanow zgłoszenie 17.02.2022 r.\r\n31;Ewelina Ochocka;dz. nr 353, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica;Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;4108/22;02.02.2022;;;  23.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n32;TAuron Dystrybucja S.A.;Dobroszyce dz. nr 220/4, 223/10, 223/11, 223/12, 223/13, 223/14, 223/15, 223/16, 223/17, 223/18, 223/20, 223/21, 223/22, 223/23, 223/24, 223/25, 223/26, 220/3, 222/1, 222/2, 222/3, 233/1, 223/4, 223/6, 223/8, 225/1, 226/1 AM-1;Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN;4325/22;03.02.2022;;;\r\n33;Joanna Napierała;dz. nr 262, 34/1, 63/8, 63/3, obręb Kruszowice, gm. Bierutów;Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej;4622/22;04.02.2022;;;  25.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n34;Tomasz Ścibisz;dz. nr 143, 15, obręb Wszechświęte, gm. Oleśnica;Budowa sieci wody;4845/22;08.02.2022;;;\r\n35;Marlena Pytel;dz. nr 349/3, obrę Poniatowice, gm. Oleśnica;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;4926/22;08.02.2022;;;\r\n36;Zdzisława Małaniak i Marian Małaniak;dz. nr 66/9, obręb Chełstówek, gn. Twardogóra;Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym;4974/22;09.02.2022;;;\r\n37;Halina i Piotr Tomaszewscy;Dobroszyce, dz. nr 143/5;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;5309/22;11.02.2022;;;\r\n38;Róża Kotowska;Dobroszyce, dz. nr 734/4; Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym; 5484/22;14.02.2022;;;  24.02.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n39;Gmina Dobroszyce;dz. nr 140/16, 132, 140/14, obręb Sadków, gm. Dobroszyce;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej z przepompownią ścieków, budowa przyłaczy wody;5700/22;15.02.2022;;;\r\n40;Tauron Dystrybucja SA;dz. nr 89/1, 235 M-1, obręb Ligota Wielka, dz. nr 416/4 obręb Smolna, gm. Oleśnica;Budowa sieci elektronergetycznej;5765/22;16.02.2022;;;\r\n41;G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.;Dobroszyce, dz. nr 133/1, 222/1, 223/17, 223/19, 224/2, 223/26 AM-1;Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa;5990/22;17.02.2022;;; 10.03.2022 - nie wniesiono sprzeciwu\r\n42;Piotr i Magdalena Pamuła;dz. nr 38/2 AM-80, obręb Lucień, m. Oleśnica;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;6057/22;18.02.2022;;;\r\n43;Krzysztof Staroń, Wanda Pacuła;dz. nr 27/23, obręb Dąbrowa, gm. Oleśnica;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;6152/22;18.02.2022;;;\r\n44;Natalia Goryczka, Szymon Kleinert;dz. nr 740, obręb Goszcz, gm. Twardogóra;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;6369/22;21.02.2022;;;\r\n45;Karolina Sobczyk i Krzysztof Karkulowski;dz. nr 137/10, obręb Sadków, gm. Dobroszyce;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;6556/22;22.02.2022;;;\r\n46;Roman Gmerek;dz. nr 132, 140/14, 140/15, 140/1 AM-1;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rozdzileczej sieci wodociągowej;6575/22;22.02.2022;;;\r\n47;Arkadiusz Zieliński;Dobroszyce, dz. nr 93/9;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;6665/22;23.02.2022;;;\r\n48;Mirosław Mazurek;dz. nr 462/3, obręb Łuczyna, gm. Dobroszyce;Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnnym;6692/22;23.02.2022;;;\r\n49;Gmina Miasto Oleśnica;Oleśnica, dz. nr 8/18, 7, 5, 4, 3, 2/2, 1 AM-10;Budowa sieci kanalizacji deszczowej;6728/22;23.02.2022;;;\r\n50;Przemysław Hutnik;Olesnica, dz. nr 4/12 AM-25;Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;7109/22;28.02.2022;;;\r\n51;Janusz Najmrodzki;Oleśnica dz. nr 54 AM-35;Rozbudowa z przebudową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym; 7269/22;01.03.2022;;;\r\n52;Krzysztof Przybytek;Oleśnica, obręb Lucień dz. nr 7 AM-69;Montaż wewnętrzej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;7825/22;04.03.2022;;;\r\n53;Tomasz Borowiec;Oleśnicadz. nr 37/26 AM-25;Budową wewnętrzej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym;8093/22;07.03.2022;;;\r\n54;Urszula Morawska i Grzegorz Bartosiewicz;dz. nr 63/5, obręb Kruszowice, gm. Bierutów;Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego;8155/2022;08.03.2022;;;\r\n55;G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.;Dobroszyce dz. nr 391/1, 403, 408/4 AM-2, 444/29 AM-6, 441, 445/4, 448/12, 448/9, 448/11, 448/10, 457/20 AM-8;Budowa gazociągu średniego ciśnienia;8321/22;08.03.2022;;;\r\n56;Angelo Manzoli;dz. nr 163/3, 230, 135, obręb Dąbrowa, gm. Twardogóra;Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej;8356/22;08.03.2022;;;\r\n57;Tauron Dystrybucja S.A.;Oleśnica dz. nr 31, 32, 121 AM-6;Budowa sieci elektroenergetycznej nN;8415/22;09.03.2022;;;\r\n58;Tauron Dystrybucja S.A.;dz. nr 164, 189, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9, 369/10, 369/11, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15, 369/16, 369/17, 369/18 AM-1, obręb Ligota Mała, gm. Oleśnica;Budowa sieci elektroenergetycznej nN;8416/22;09.03.2022;;;\r\n59;Zbigniew Klich;dz. nr 38/5 AM-34, obręb Rataje, m. Oleśnica;Montaż wewnętrzej  instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym;8490/22;09.03.2022;;;\r\n60;Maron Sp. z o.o.;dz. nr 460/20, 706, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, obręb Boguszyce, gm. Oleśnica;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;8558/22;09.03.2022;;;\r\n61;Joanna Konopka;dz. nr 302/30, 302/14, obręb Sokołowice, gm. Oleśnica;Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej;8560/22;09.03.2022;;;\r\n62;Pauilina Śliwowska;Dobroszyce, dz. nr 656;Montaż wewnętrzej  instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym;8600/22;10.03.2022;;;\r\n","fileName":"rejestr_zgloszen_2022_Olesnica.csv","fileType":"CSV","columns":[{"name":"Numer wpisu","display":"Numer wpisu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Imię i nazwisko lub nazwa inwestora","display":"Imię i nazwisko lub nazwa inwestora","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Adres projektowanego obiektu","display":"Adres projektowanego obiektu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Opis projektowanego obiektu","display":"Opis projektowanego obiektu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Numer wpływu","display":"Numer wpływu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Data zgłoszenia","display":"Data zgłoszenia","type":"SEARCH","width":30,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false},{"name":"Nr decyzji","display":"Nr decyzji","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Data wniesienia sprzeciwu","display":"Data wniesienia sprzeciwu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu","display":"Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"ASC","property":"Numer wpisu"}]}}
20064518
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}