W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

Zarządzenie Nr 280/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2023 r. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1
W Powiecie Nowomiejskim w roku 2023 prowadzone będą dwa  punkty.  W punkcie Nr 1 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punkcie Nr 2 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dyżury pełnione będą  w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramie: 
1. Punkt Nr 1: 

Lp.

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie   

1)

Poniedziałek

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14:00 do 18:00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

2)

Wtorek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 14:00 do 18:00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

3)

Środa

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 8:00 do 12:00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

4)

Czwartek

Urząd Gminy w Grodzicznie,

Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

od 14:00 do 18:00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

5)

Piątek

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12:00 do 16:00 (Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy)

W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.  
2. Punkt Nr 2 :

Lp.

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia

Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej  

1)

Poniedziałek

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik

od 15:00 do 19:00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca 

2)

Wtorek

Gminne Centrum Kultury
Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 12:00 do 16:00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca)

3)

Środa

Urząd Gminy w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno

od 15:00 do 19:00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)

4)

Czwartek

Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec

od 14:00 do 18:00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)

5)

Piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

od 9:00 do 13:00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoby je zastępujące) 

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
§ 2
W punkcie Nr 1 prowadzonym przez organizację pozarządową:
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinny osoby wskazane w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osoba spełniająca wymagania określone w art.11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
§ 3
Uchyla się Zarządzenie Nr 258/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 13 października 2022 roku w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie  Powiatu Nowomiejskiego w 2023 r.    
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Materiały

Zapisy na bezpłatne usługi
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
lista-npp-2-02-2023-A.pdf 0.83MB
{"register":{"columns":[]}}