W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Grafika przedstawia niebieskie tło, na którym znajduje się Herb Powiatu Kraśnickiego wraz z podpisem. Herb na czerwonym tle przedstawia połowę srebrnego jelenia ze złotą koroną na szyi, pod nim znajdują się trzy zwężające się w dół srebrne wręby (białe pasy).

Na podstawie Uchwały Nr XLVI – 336/2022 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 r. informujemy, że można już składać wnioski do Starostwa Powiatowego w Kraśniku na:

  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Informacje dla pracodawców w sprawie refundacji:

  • refundacja w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków:

Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukującą pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwrócić koszty wyposażenia stanowiska pracy - zwane dalej „refundacją", w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Druk Wniosku należy pobrać ze strony internetowej Starostwa i przedłożyć uzupełniony wraz z wymaganymi załącznikami do Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Nabór Wniosków będzie trwał do momentu wykorzystania puli środków przeznaczonych na ten cel Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych pod numerem   telefonu: (81) 826 – 17-87.

Materiały

Wn-W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Wn-W​_Wniosek​_o​_przyznanie​_refundacji​_kosztów​_wyposażenia​_stanowiska​_pracy​_osoby​_niepełnosprawnej.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}