W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 roku

                                                          Zarząd Powiatu w Jaśle

                                                              ogłasza konsultacje

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 roku.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             /projekt/

Uchwała Nr …….

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia ………………..

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2023 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego

 

                Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301) oraz art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Jasła, Burmistrza Kołaczyc, wójtów gmin z Powiatu Jasielskiego oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

           § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.                 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

Załącznik

                                                                                                                                              do Uchwały Nr………..

                                                                                                                                             z dnia…………

działających na terenie Powiatu Jasielskiego

w 2023 roku

 

 

Lp.

 

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy w 2023 roku

poniedziałek - piątek

sobota

niedziela

1.

Apteka typu „A” „Lubelska 1”

Jasło, ul. Lwowska 9/11

7:00-22.00

7:00-22:00

7:00-22.00

2.

Apteka prywatna typu „A"

Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14

Apteka czynna całodobowo

(również w święta i inne dni wolne od pracy)

3.

Apteka prywatna typu „B”

Jasło, ul. Mickiewicza 5

7:30 – 20:00

8:00 – 14:00

nieczynne

4.

Apteka prywatna typu „B”

Jasło, ul. Grota Roweckiego 66

7:30 – 20:00

8:00 – 14:00

nieczynne

5.

Apteka prywatna typu „A” „Niezapominajka”

Jasło, ul. Rynek 20

7:00 – 20:00

7:00 – 15:00

nieczynne

6.

Apteka prywatna typu „B” „Rodzinna II”

Jasło, ul. Mickiewicza 3

7:30 – 19:30

8:00 – 14:-00

nieczynne

7.

Apteka typu „A”

„Cefarm Rzeszów S.A.”

Jasło, ul. Rynek 23

7:00 – 19:30

7:30 – 15:00

nieczynne

8.

Apteka prywatna typu „A”

Jasło, ul. Staszica 17

7:00 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynne

9.

Apteka typu „A”

„FARM-Lider s.c.”

Jasło, ul. Jana Pawła II 35

8:00 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynne

10.

Apteka typu „A” „Alba”

Jasło, ul. Szkolna 2a

7:00 – 21:00

7:00 – 21:00

9:00 – 20:00
(również w święta i inne dni wolne od pracy)

11.

Apteka typu „A”

„Cefarm Rzeszów S.A.”

Jasło, ul. Baczyńskiego 15

7:30 – 20:00

7:30 – 15:00

nieczynne

12.

Apteka prywatna typu „B"

Jasło, ul. 3 Maja 101

8:00 – 18:00

8:00 – 14:00

nieczynne

13.

Apteka prywatna typu „A" „Rodzinna”

Jasło, ul. 3 Maja 13

7:30 – 19:30

8:00 – 14:00

nieczynne

14.

Apteka prywatna typu „B" „ATARAX”

Jasło, ul. Baczyńskiego 20

8:30 – 19:30

8:30 – 19:30

nieczynne

15.

Apteka prywatna typu „A" PPHU GALEN

Jasło, ul. Kołłątaja 18

7:00 – 19:00

8:00 – 13:00

nieczynne

16.

Apteka typu „A" „Gemini”

Jasło, Plac Żwirki i Wigury 10

7:00 – 20:00

8:00 – 15:00

nieczynne

17.

Apteka prywatna „ELIXIR”

Jasło, ul. Staszica 22

8:00 – 18:00

8:30 – 12:30

nieczynne

18.

Apteka typu „A" „Centrum”

Jasło, ul. Kościuszki 37A

8:00 – 20:00

7:00 – 15:00

nieczynne

19.

Apteka typu „A” „Alba III”

Jasło, ul. Szkolna 36a

7:00 – 21:00

7:00 – 21:00

nieczynne

20.

Apteka prywatna „Alba Bis”

Jasło, ul. Mickiewicza 108

 

7:00 – 21:00

7:00 – 21:00

nieczynne

21.

Apteka prywatna „SŁONECZNA”

Jasło, ul. Kościuszki 21

 

7:00 – 21:00

8:00 – 21:00

8:00 – 21:00

(również w święta i dni wolne od pracy)

22.

Apteka prywatna

Kołaczyce, ul. Mickiewicza 11

7:30 – 18:00

8:00 – 14:00

nieczynne

23.

Apteka prywatna typu „A”

Kołaczyce, ul. Rynek 14

8:00 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynne

24.

Apteka prywatna „Rynek”

Kołaczyce, ul. Rynek 8

8:00 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynne

25.

Apteka prywatna typu „A”

Nowy Żmigród, ul. Basztowa 4

7:30 – 19:00

8:00 – 15:00

nieczynne

26.

Punkt apteczny

Nowy Żmigród, ul. Rynek 2

8:00 – 20:00

8:00 – 14:00

nieczynne

27.

Apteka prywatna

Dębowiec 645

7:30 – 18:00

8:00 – 13:00

nieczynne

28.

Apteka Pharma + Chirko Hussein

38-220 Dębowiec 824

8:00-18:00

9:00-13:00

nieczynne

29.

Apteka prywatna typu „A”

Osiek Jasielski 103

pon., śr.-pt.

8:00 – 15:30

wt. 9:00 – 17:00

nieczynne

nieczynne

30.

Punkt apteczny

Święcany (Dom Ludowy)

(gm. Skołyszyn)

pon. 12:00 –

18:00

wt.-pt. 8:00 – 14:00

8:00 – 12:00

nieczynne

31.

Apteka prywatna

Skołyszyn 15

8:00 – 19:00

8:00 – 14:00

nieczynne

32.

Punkt apteczny

Harklowa 360 (gm. Skołyszyn)

pn.-śr. 8:00–15:00

czw. 8:00 – 12:15 pt. 11:30 – 18:00

nieczynne

nieczynne

33.

Apteka prywatna typu „B”

Tarnowiec 256

pon.-czw.

8:00 – 16:00

pt. 9:00 – 17:00

nieczynna

nieczynne

34.

Apteka prywatna typu „B” 

Brzyska 397

8:45 – 17:30

9:00 – 13:00

nieczynne

35.

Punkt apteczny

Krempna 32

pon.-wt., czw.-pt.

8:00 – 15:00

śr. 11:00 – 18:00

nieczynne

nieczynne

36.

Punkt apteczny

Osobnica 1106 A, 38-241 Osobnica

8:00 – 18:00

9:00 – 13:00

nieczynne

37.

Apteka „Remedium”

Jasło, ul. Rafineryjna 1A

8:00 – 18.00

8.00 – 12.00

nieczynne

38.

Apteka „Żmigrodzka”

Nowy Żmigród, ul. Basztowa 24

8:00 – 20:00

8:00 – 16:00

nieczynne

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.poz.1327 ze zm.) przeprowadzane są
w terminie od dnia
20  stycznia  do 27  stycznia 2023 r.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 roku wraz z projektem Załącznika w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Powiat Jasielski.

Opinie i uwagi dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 roku z Załącznikiem proszę kierować do Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle (pokój 321) do dnia 27 stycznia 2023 roku:

  • Drogą elektroniczną na adres a.polakiewicz@powiat.jaslo.pl
  • Drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (liczy się data wpływu)
  • Bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 18 w godz. od 7:30 do 14:30 w dni pracujące.

Materiały

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Zarząd​_Powiatu​_w​_Jaśle​_ogłasza​_konsultacje​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_oraz​_podmiotami​_wymienionymi​_w​_art3​_ust​_3​_Ustawy​_o​_działalności​_pożytku​_publicznego​_i​_wolontariacie.pdf 1.91MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2023 13:18 Paweł Krajciewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Pawluś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2023 roku 1.0 20.01.2023 13:18 Paweł Krajciewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}