W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie5","pageId":20044554,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zad. publ. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zad-publ-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2020-roku","pageId":20007166,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/wyniki-konsultacji-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021","pageId":20007168,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021","pageId":20007181,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa","pageId":20007184,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-swiadczenia-nieodplatnego-poradn","pageId":20007186,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2020","pageId":20007187,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-czlonka-komisji-konkursowej","pageId":20007189,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20007191,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2019 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-14419-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-rozstrzygniecia-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-2019-r","pageId":20007193,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-ws-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-roku-2019","pageId":20007194,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20007196,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019","url":"/web/powiat-jasielski/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-roku-2019","pageId":20007197,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019","url":"/web/powiat-jasielski/roczny-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019","pageId":20007199,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych","url":"/web/powiat-jasielski/drugi-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych","pageId":20007200,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-za-2017-rok","pageId":20007201,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/sklad-osobowy-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20007310,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/komisje-rady-powiatu","pageId":20007324,"parentPageId":20000817,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o planowanych sesjach Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienia-o-planowanych-sesjach-rady-powiatu","pageId":20000831,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienia-o-posiedzeniach-komisji","pageId":20011425,"parentPageId":20000817,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Protokoły i raporty przeprowadzonego głosowania z sesji Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/protokoly-i-raporty-przeprowadzonego-glosowania-z-sesji-rady-powiatu","pageId":20000832,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum nagrań oraz wykazy głosowań Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-nagran-oraz-wykazy-glosowan-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20000833,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacje i zapytania Radnych","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacje-i-zapytania-radnych","pageId":20007338,"parentPageId":20000817,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"O powiecie","url":"/web/powiat-jasielski/o-powiecie","pageId":20000798,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe","url":"/web/powiat-jasielski/starostwo-powiatowe","pageId":20000810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i artykuły","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenia-i-artykuly","pageId":20000811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-jasielski/zalatw-sprawe","pageId":20000812,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-jasielski/kontakt","pageId":20000813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Powiatu Jasielskiego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn. \"Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R\".","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-powiatu-jasielskiego-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-w-zwiazku-z-realizacja-zadania-pn-budowa-mostu-przez-rzeke-jasiolke-wraz-z-polaczeniem-drog-powiatowych-nr-2510r-i-2511r","pageId":20007082,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie PGW Wody Polskie o udzieleniu pozwoleń w-pr w związku z realizacją zadania - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla.","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-pgw-wody-polskie-o-udzieleniu-pozwolen-w-pr-w-zwiazku-z-realizacja-zadania---rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-993-gorlice---nowy-zmigrod---dukla","pageId":20007084,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - dotyczy stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1519/1 w m. Zarzecze","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu---dotyczy-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo-zlokalizowanej-na-dz-nr-ewid-15191-w-m-zarzecze","pageId":20007086,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL_3304 D zlokalizowana przy ul. Adama Asnyka 10, 38-200 Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zakonczeniu-eksploatacji-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl3304-d-zlokalizowana-przy-ul-adama-asnyka-10-38-200-jaslo","pageId":20007087,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej: stacja bazowa JSL 7003_A w m. Zarzecze gm. Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetycznej-stacja-bazowa-jsl-7003a-w-m-zarzecze-gm-debowiec","pageId":20007094,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Dotyczy stacji bazowej JSL 3302_A - Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-dotyczy-stacji-bazowej-jsl-3302a---jaslo-ul-na-kotline-8","pageId":20007097,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna(23250N!) JASŁO POŁUDNIE (KKS_JASLO_POLUDNIE) w m. Jasło ul. 3 Maja 83.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---instalacja-radiokomunikacyjna23250n-jaslo-poludnie-kksjaslopoludnie-w-m-jaslo-ul-3-maja-83","pageId":20007112,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Dotyczy stacji bazowej JSL3804A - Jasło ul. 3 Maja 4","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-dotyczy-stacji-bazowej-jsl3804a---jaslo-ul-3-maja-4","pageId":20007115,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - JSL3302_A Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---jsl3302a-jaslo-ul-na-kotline-8","pageId":20007116,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej: stacja bazowa JSL 3804_A - Jasło ul. 3 Maja 4","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetycznej-stacja-bazowa-jsl-3804a---jaslo-ul-3-maja-4","pageId":20007118,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji – stacja bazowa Orange Polska: 8119 Jasło_Nowy Styl","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji--stacja-bazowa-orange-polska-8119-jaslonowy-styl","pageId":20007120,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa JSL7006 B w m. Wolica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-jsl7006-b-w-m-wolica","pageId":20007121,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa JSL3301 B w Jaśle ul. Baczyńskiego","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-jsl3301-b-w-jasle-ul-baczynskiego","pageId":20007127,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - JSL3302_A Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---jsl3302a-jaslo-ul-na-kotline-9","pageId":20007129,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie - stacja bazowa Orange Polska : 8119 Jasło Nowy Styl","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie---stacja-bazowa-orange-polska--8119-jaslo-nowy-styl","pageId":20007130,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL3803 C","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl3803-c","pageId":20007132,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59164 JASLO (Mickiewicza)","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59164-jaslo-mickiewicza","pageId":20007134,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59108 JASLO (Baczyńskiego)","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59108-jaslo-baczynskiego","pageId":20007135,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59111 SKOLYSZYN T98","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59111-skolyszyn-t98","pageId":20007137,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL 7006 B (Wolica)","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl-7006-b-wolica","pageId":20007141,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 56335 WARZYCE","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-56335-warzyce","pageId":20007146,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 59260 OSOBNICA","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-59260-osobnica","pageId":20007149,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu upul","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie---opracowanie-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-upul","pageId":20007152,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - instalacja radiokomunikacyjna 59158 KREMPNA GKAMIEN w miejsc. Kąty","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---instalacja-radiokomunikacyjna-59158-krempna-gkamien-w-miejsc-katy","pageId":20007153,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa BT_2224._JASŁO","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-bt2224jaslo","pageId":20007156,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa JSL 5002 C Góra Liwocz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-jsl-5002-c-gora-liwocz","pageId":20007157,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Folusz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-folusz","pageId":20007159,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Osobnica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-osobnica","pageId":20007161,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Lublica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-lublica","pageId":20007162,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-udzielonej-koncesji-na-wydobywanie-zwiru-i-piasku-ze-zloza-debowiec---glikowki","pageId":20007163,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-udzielonej-koncesji-na-wydobywanie-zwiru-i-piasku-ze-zloza","pageId":20007164,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych – instalacja radiokomunikacyjna 5647 Siedliska Sł.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych--instalacja-radiokomunikacyjna-5647-siedliska-sl","pageId":20017023,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja - zmiana danych dot. instalacji: stacja bazowa BT_24538 OSOBNICA","url":"/web/powiat-jasielski/informacja---zmiana-danych-dot-instalacji-stacja-bazowa-bt24538-osobnica","pageId":20020184,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie - stacja bazowa JSL7005J w m.Grab.","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie---stacja-bazowa-jsl7005j-w-mgrab","pageId":20021480,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych","url":"/web/powiat-jasielski/monitoring-gatunkow-i-siedlisk-przyrodniczych","pageId":20022506,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT_24471 Jasło Centrum","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt24471-jaslo-centrum3","pageId":20022752,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Brak sprzeciwu do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. zs. w Warszawie, zlokalizowana w m. Grab gm. Krempna.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-zs-w-warszawie-zlokalizowana-w-m-grab-gm-krempna","pageId":20023174,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych - instalacja radiokomunikacyjna 59139 KKS_NOWYZMIGR_CZEKAJ w miejscowości Czekaj.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych---instalacja-radiokomunikacyjna-59139-kksnowyzmigrczekaj-w-miejscowosci-czekaj","pageId":20024427,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT 22862 JASŁO_GAMRAT","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt-22862-jaslogamrat","pageId":20024825,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT 24060 TARNOWIEC","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt-24060-tarnowiec","pageId":20024895,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. - JSL7003A w m. Zarzecze.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo---jsl7003a-w-m-zarzecze","pageId":20026112,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne : BT26460 JASŁO NOWY STYL VIP.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-dla-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne--bt26460-jaslo-nowy-styl-vip","pageId":20026464,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta do Informacji dla instalacji radiokomunikacyjnej 59139 KKS_NOWYZMIGR_CZEKAJ.j","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-do-informacji-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-59139-kksnowyzmigrczekajj","pageId":20027371,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna 59108 JASLO zlokalizowana w m. Jasło ul. Baczyńskiego 11.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-59108-jaslo-zlokalizowana-w-m-jaslo-ul-baczynskiego-11","pageId":20027734,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała antysmogowa - ulotki informacyjne.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-antysmogowa---ulotki-informacyjne","pageId":20028976,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - stacja bazowa JSL5002 C Góra Liwocz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---stacja-bazowa-jsl5002-c-gora-liwocz","pageId":20030731,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla hodowców trzody chlewnej.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dla-hodowcow-trzody-chlewnej","pageId":20032845,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta do informacji o zmianie nieistotnej przedłożonej dla stacji bazowej 59108 JASLO w Jaśle ul. Baczyńskiego 11.","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-do-informacji-o-zmianie-nieistotnej-przedlozonej-dla-stacji-bazowej-59108-jaslo-w-jasle-ul-baczynskiego-11","pageId":20033348,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej – instalacja radiokomunikacyjna BT22244 PRZYSIEKI","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej--instalacja-radiokomunikacyjna-bt22244-przysieki","pageId":20034708,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa nr JSL7007A w Skołyszynie","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-nr-jsl7007a-w-skolyszynie","pageId":20034952,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Brak sprzeciwu do zgłoszenia instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej JSL 7007A zlokalizowanej na dz. 54/7 w m. Skołyszyn.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-instalacji---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-jsl-7007a-zlokalizowanej-na-dz-547-w-m-skolyszyn","pageId":20038146,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych - instalacja radiokomunikacyjna 59111 Skołyszyn Tower.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych---instalacja-radiokomunikacyjna-59111-skolyszyn-tower","pageId":20038452,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja danych po wprowadzeniu zmiany nieistotnej - stacja bazowa JSL 3804 A w Jaśle ul. 3 Maja 4.","url":"/web/powiat-jasielski/aktualizacja-danych-po-wprowadzeniu-zmiany-nieistotnej---stacja-bazowa-jsl-3804-a-w-jasle-ul-3-maja-4","pageId":20039304,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT 22763 JASŁO CARBON w Jaśle, ul. 3 Maja 83.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt-22763-jaslo-carbon-wjasle-ul-3-maja-83","pageId":20039973,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT 20709 KOŁACZYCE_A2","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt-20709-kolaczycea2","pageId":20041409,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT20645 JASŁO_TOWAROWA_A2","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt20645-jaslotowarowaa2","pageId":20041410,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - dodatkowe szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie.","url":"/web/powiat-jasielski/komunikat-podkarpackiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii---dodatkowe-szczepienie-lisow-przeciwko-wsciekliznie","pageId":20042756,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa JSL7009 A operatora P4 Sp. z o.o. , zlokalizowana w miejscowości Kąty.","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji---stacja-bazowa-jsl7009-a-operatora-p4-sp-z-oo--zlokalizowana-w-miejscowosci-katy","pageId":20044173,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wyłożeniu POŚ","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-o-wylozeniu-pos","pageId":20044347,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - stacja bazowa JSL 4420 A w m. Mytarka gm. Nowy Żmigród.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---stacja-bazowa-jsl-4420-a-w-m-mytarka-gm-nowy-zmigrod","pageId":20046502,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia stacji bazowej JSL7009 A, zlokalizowanej w m. Kąty.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-stacji-bazowej-jsl7009-a-zlokalizowanej-w-m-katy","pageId":20046764,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-w-trakcie-2021-roku","pageId":20002028,"parentPageId":20000818,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2020 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2020-rok","pageId":20008668,"parentPageId":20000818,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum oświadczeń majątkowych","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-oswiadczen-majatkowych","pageId":20000820,"parentPageId":20000818,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Druk oświadczenia majątkowego","url":"/web/powiat-jasielski/druk-oswiadczenia-majatkowego","pageId":20000821,"parentPageId":20000818,"type":"DOCUMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2019 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2019-rok","pageId":20002030,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2018 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2018-rok3","pageId":20002059,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2017 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2017-rok","pageId":20002125,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2016 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2016-rok","pageId":20002132,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2015 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2015-rok","pageId":20002139,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-z-dnia-14122020-r-w-sprawie-masowych-szczepien-na-chorobe-covid-19-wywolana-przez-wirus-sars-cov-2-planowanych-od-2021-r","pageId":20006516,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej \"tarczy antykryzysowej\")","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-wprowadzenie-lokalnej-tarczy-antykryzysowej","pageId":20006601,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-stop-zagrozeniu-zdrowia-i-zycia","pageId":20006604,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja mieszkańców wsi Cieklin dotycząca ograniczeń zmiany ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowości Cieklin","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-mieszkancow-wsi-cieklin-dotyczaca-ograniczen-zmiany-ruchu-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1854r-jaslo---debowiec---folusz-w-miejscowosci-cieklin","pageId":20006608,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego","pageId":20006618,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego2","pageId":20006620,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja o remont drogi powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-o-remont-drogi-powiatowej-w-nawsiu-kolaczyckim","pageId":20006622,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-dotyczaca-platnosci-bezgotowkowych","pageId":20006623,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - dotyczy radnych powiatowych","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-wprowadzenia-polityki-zarzadzania-konfliktem-interesow---dotyczy-radnych-powiatowych","pageId":20006624,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-dokonania-analizy---mozliwosci-wdrozenia-w-urzedzie-procedur-zwiazanych-z-pelnym-zabezpieczeniem-potrzeb-interesantow---dot-platnosci-bezgotowkowych","pageId":20006625,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje rozpatrzone w 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/petycje-rozpatrzone-w-2018-roku","pageId":20006627,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w Interesie publicznym dotycząca Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-dotyczaca-polityki-zarzadzania-konfliktem-interesow","pageId":20006632,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-dzialania-warsztatow-terapii-zajeciowej-oraz-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-jasle","pageId":20006633,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje rozpatrzone w 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/petycje-rozpatrzone-w-2017-roku","pageId":20006634,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja mieszkańców wsi Sowina","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-mieszkancow-wsi-sowina","pageId":20006637,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-remontu-drogi-powiatowej-laczacej-miejscowosci-zarzecze-i-debowiec","pageId":20006638,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja rodziców dzieci objętych zajęciami w SOSW w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-rodzicow-dzieci-objetych-zajeciami-w-sosw-w-jasle","pageId":20006641,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad Komisji Rady Powiatu Jasielskiego przez odpowiednich pracowników oraz udostępnianie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-o-wprowadzenie-audiowizualnej-rejestracji-przebiegu-sesji-rady-powiatu-jasielskiego-i-obrad-komisji-rady-powiatu-jasielskiego-przez-odpowiednich-pracownikow-oraz-udostepnianie-zapisu-na-stronie-bip-ilub-stronie-internetowej-wwwpowiatjaslopl","pageId":20006642,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-o-wprowadzeniu-audiowizualnej-rejestracji-przebiegu-sesji-rady-powiatu-jasielskiego-i-obrad-komisji-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20006645,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja dotyczaca sytuacji dzieci w okresie epidemii","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-dotyczaca-sytuacji-dzieci-w-okresie-epidemii","pageId":20016639,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa","url":"/web/powiat-jasielski/zezwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-lub-szczatkow-ludzkich-z-obcego-panstwa","pageId":20008629,"parentPageId":20008628,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym założonych przez osobę prawną lub fizyczną","url":"/web/powiat-jasielski/nadawanie-uprawnien-szkoly-publicznej-szkolom-niepublicznym-zalozonych-przez-osobe-prawna-lub-fizyczna","pageId":20008513,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyznawanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych","url":"/web/powiat-jasielski/przyznawanie-dotacji-dla-szkol-i-placowek-niepublicznych","pageId":20008515,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych","url":"/web/powiat-jasielski/dokonywanie-wpisow-i-prowadzenie-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych","pageId":20008518,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/nadawanie-stopnia-awansu-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-nauczycielom-zatrudnionym-w-szkolach-i-placowkach-prowadzonych-przez-powiat-jasielski","pageId":20008520,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/kierowanie-dzieci-do-szkol-specjalnych-lub-osrodkow-poza-granicami-powiatu","pageId":20008522,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skierowania uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych","url":"/web/powiat-jasielski/skierowania-uczniow-do-mlodziezowych-osrodkow-wychowawczych","pageId":20008527,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgoda na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego","url":"/web/powiat-jasielski/zgoda-na-odstepstwo-od-przepisow-dotyczacych-sytuowania-budynkow-budowli-oraz-wykonywania-robot-ziemnych-w-sasiedztwie-linii-kolejowej-i-obszaru-kolejowego","pageId":20008645,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego","pageId":20008646,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie odbudowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-odbudowy-w-trybie-ustawy-z-dnia-11-sierpnia-2001-r-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dzialania-zywiolu","pageId":20008647,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-rozbiorki-w-trybie-ustawy-z-dnia-11-sierpnia-2001-r-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dzialania-zywiolu","pageId":20008648,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-rozbiorki-obiektu-budowlanego","pageId":20008649,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-budowy-lub-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe","pageId":20008650,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie projektów budowlanych","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzanie-projektow-budowlanych","pageId":20008651,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie wydawane na podstawie prowadzonych rejestrów, ewidencji i zgromadzonych danych","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-wydawane-na-podstawie-prowadzonych-rejestrow-ewidencji-i-zgromadzonych-danych","pageId":20008652,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o samodzielności lokali","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-samodzielnosci-lokali","pageId":20008653,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-pozwolen-na-rozbiorke","pageId":20008654,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-pozwolen-na-budowe","pageId":20008655,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-o-zmianie-pozwolenia-na-budowe","pageId":20008661,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20008657,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-dziennika-budowy-montazu-i-rozbiorki","pageId":20008660,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzgadnianie projektów na terenach zakładów górniczych i terenach zamkniętych","url":"/web/powiat-jasielski/uzgadnianie-projektow-na-terenach-zakladow-gorniczych-i-terenach-zamknietych","pageId":20008662,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie","url":"/web/powiat-jasielski/udostepnianie-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie","pageId":20008663,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/stwierdzenie-wygasniecia-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20008664,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych","url":"/web/powiat-jasielski/rozstrzygniecie-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci-dla-wykonania-robot-budowlanych","pageId":20008665,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu","url":"/web/powiat-jasielski/przyjecie-zawiadomienia-o-zakonczeniu-budowy-w-trybie-ustawy-z-dnia-11-sierpnia-2001r-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dzialania-zywiolu","pageId":20008666,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20008667,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 roku.","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-rady-powiatu-w-jasle-w-sprawie-ustalenia-rozkladu-godzin-pracy-aptek-ogolnodostepnych-dzialajacych-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2021-roku","pageId":20034625,"parentPageId":20034623,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej, Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-posiedzeniu-komisji-finansowo---budzetowej-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20011439,"parentPageId":20011425,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-posiedzeniu-komisji-spolecznej-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20011442,"parentPageId":20011425,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/miasto-jaslo","pageId":20007075,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Brzyska","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-brzyska","pageId":20007077,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-debowiec","pageId":20007696,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-jaslo","pageId":20007697,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kołaczyce","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-kolaczyce","pageId":20007698,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Krempna","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-krempna","pageId":20007700,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-nowy-zmigrod","pageId":20007701,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Osiek Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-osiek-jasielski","pageId":20007702,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-skolyszyn","pageId":20007703,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-tarnowiec","pageId":20007705,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jabłonicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-jablonicy","pageId":20043918,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogowego w Tarnowcu, Sądkowej i Wrocance.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-sieci-elektroenergetycznej-nndo-1kv-oswietlenia-drogowego-w-tarnowcu-sadkowej-i-wrocance","pageId":20044199,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Niegłowicach.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-nieglowicach","pageId":20044346,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Łubienku.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-lubienku","pageId":20044931,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Osobnicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalnym-jednorodzinnym-w-osobnicy","pageId":20044932,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Gorzycach.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-rozbudowy-sieci-kanalizacji-sanitarnej-do-budynkow-mieszkalnych-w-gorzycach","pageId":20044933,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Skołyszynie.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalnym-jednorodzinnym-w-skolyszynie","pageId":20045000,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego położonego w Jaśle, ul. Starowiejska.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-przebudowy-budynku-mieszkalnego-polozonego-w-jasle-ul-starowiejska","pageId":20045002,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Błażkowej.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalnym-jednorodzinnym-w-blazkowej","pageId":20045403,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinków sieci: gazowej śr. i n. ciśnienia, elektroenergetycznej kablowej nN, wodociągowej, kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwą Przebudowa skrzyżowania ulic Grota Roweckiego, Szopena i Szkolnej w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinkow-sieci-gazowej-sr-i-n-cisnienia-elektroenergetycznej-kablowej-nn-wodociagowej-kanalizacji-deszczowej-w-ramach-inwestycji-pod-nazwa-przebudowa-skrzyzowania-ulic-grota-roweckiego-szopena-i-szkolnej-w-jasle","pageId":20045633,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym oraz zespołem gazowym w Jaśle, ul. Fabryczna.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-oraz-zespolem-gazowym-w-jasle-ul-fabryczna","pageId":20045828,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Jaśle, ul. Bieszczadzka.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-niskiego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-jasle-ul-bieszczadzka","pageId":20045832,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogowego w Tarnowcu, Sądkowej i Wrocance.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-sieci-elektroenergetycznej-nn-do-1kv-oswietlenia-drogowego-w-tarnowcu-sadkowej-i-wrocance","pageId":20045904,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym w Szebniach.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalnym-jednorodzinnym-w-szebniach","pageId":20046069,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Harklowej.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-harklowej","pageId":20046476,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Grabaninie i Siedliskach Żmigrodzkich.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-kanalizacji-sanitarnej-z-przylaczami-do-budynkow-mieszkalnych-w-grabaninie-i-siedliskach-zmigrodzkich","pageId":20046478,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogowego w Sądkowej.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-sieci-elektroenergetycznej-nn-do-1kv-oswietlenia-drogowego-w-sadkowej","pageId":20046483,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogowego w Gąsówce.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-sieci-elektroenergetycznej-nn-do-1kv-oswietlenia-drogowego-w-gasowce","pageId":20046487,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazu z przyłączem do budynku mieszkalnego w Niegłowicach.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazu-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-nieglowicach","pageId":20046494,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w jabłonicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-jablonicy","pageId":20046496,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Lublicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-lublicy","pageId":20046633,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr JSL3305B w Jaśle przy ul. Żeromskiego.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-wszczeciu-postepowania-o-wydanie-pozwolenia-na-budowe-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-sieci-play-nr-jsl3305b-w-jasle-przy-ul-zeromskiego","pageId":20046656,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy gazociągu n.c. z przyłączem do budynku mieszkalnego w Jaśle, ul. Różana.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-gazociagu-nc-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-jasle-ul-rozana","pageId":20046839,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Bieździadce.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalnym-jednorodzinnym-w-biezdziadce","pageId":20046972,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgloszeniu budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w Bieździadce.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalnym-w-biezdziadce","pageId":20046973,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Przysiekach.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazu-do-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-przysiekach","pageId":20046975,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-gospodarczym w Przysiekach.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazowej-w-budynku-mieszkalno-gospodarczym-w-przysiekach","pageId":20047035,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sławęcinie.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazu-do-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-slawecinie","pageId":20047343,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 1 roku","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-1-roku","pageId":20007047,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Skołyszyn, przeznaczonej do sprzedaży","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn-przeznaczonej-do-sprzedazy","pageId":20007046,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-prac-remontowych-w-budynku-polozonym-w-jasle-przy-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20007045,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-starosty-jasielskiego-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7557-o-pow-03425-ha-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn","pageId":20007044,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-nieoznaczony","pageId":20007043,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-starosty-jasielskiego-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7557-o-pow-03425-ha-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn","pageId":20007042,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-dokumentacji-konserwatorskiej-dla-zespolu-dworsko-parkowego-w-wolicy","pageId":20007041,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lat","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-bedacych-wlasnoscia-powiatu-jasielskiego-przeznaczonych-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-3-lat","pageId":20007040,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-pomieszczen-przeznaczonych-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-polozonych-w-jasle-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20007039,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym położonych w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-pomieszczen-przeznaczonych-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym-polozonych-w-jasle-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20007038,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego przeznacznych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w obrębie 04-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-powiatu-jasielskiego-przeznacznych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargowym-polozonych-w-obrebie-04-dzielnica-magazynowo-przemyslowa-gmina-miasto-jaslo","pageId":20007035,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7, położonej w miejscowości Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-starosty-jasielskiego-o-iii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7557-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn","pageId":20007034,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-powiatu-jasielskiego-przeznaczonych-do-zbycia-w-drodze-darowizny","pageId":20006951,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 761/1 z przeznaczeniem na cele rolne","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-czesci-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-trzcinica-gmina-jaslo-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7611-z-przeznaczeniem-na-cele-rolne","pageId":20006950,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2, położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu-gatunek-jablon-domowa-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-z-dzialki-ewid-nr-3152-polozonej-w-przysiekach-gmina-skolyszyn","pageId":20006949,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 5 lat, mieszczącej się na parterze budynku posadowionego na działce ewid. nr 520/2, położonej w obrębie 08-Centrum, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-5-lat-mieszczacej-sie-na-parterze-budynku-posadowionego-na-dzialce-ewid-nr-5202-polozonej-w-obrebie-08-centrum-gmina-miasto-jaslo","pageId":20006948,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2 położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-iii-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu-gatunek-jablon-domowa-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-z-dzialki-ewid-nr-3152-polozonej-w-przysiekach-gmina-skolyszyn","pageId":20006947,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Jaśle o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych w Nowym Żmigrodzie, z przeznaczeniem na garaże","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzad-powiatu-w-jasle-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-najem-pomieszczen-uzytkowych-zlokalizowanych-w-nowym-zmigrodzie-z-przeznaczeniem-na-garaze","pageId":20006946,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku użyteczności publicznej położonego w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-aktualizacji-instrukcji-bezpieczenstwa-pozarowego-dla-budynku-uzytecznosci-publicznej-polozonego-w-jasle-przy-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20006943,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu szacunkowego dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-operatu-szacunkowego-dla-zespolu-dworsko-parkowego-w-wolicy","pageId":20006941,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Jaśle o pisemnym II przetargu ofertowym na wycinkę 22 sztuk drzew rosnących na terenie działki ewid. nr 1791/15, położonej w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-pisemnym-ii-przetargu-ofertowym-na-wycinke-22-sztuk-drzew-rosnacych-na-terenie-dzialki-ewid-nr-179115-polozonej-w-trzcinicy","pageId":20006930,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2, położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-iv-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu-gatunek-jablon-domowa-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-z-dzialki-ewid-nr-3152-polozonej-w-przysiekach-gmina-skolyszyn","pageId":20006922,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za poniesione szkody na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1039/1 położoną w obr. nr 21 - Brzyszczki I","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wszczeciu-z-urzedu-postepowania-administracyjnego-majacego-na-celu-ustalenie-odszkodowania-za-poniesione-szkody-na-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-obejmujaca-dzialke-ewid-nr-10391-polozona-w-obr-nr-21---brzyszczki-i","pageId":20006915,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 1140/4, położonej w obrębie Warzyce, Gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-11404-polozonej-w-obrebie-warzyce-gmina-jaslo","pageId":20007767,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za poniesione szkody na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1013/2 położoną w obr. nr 21 - Brzyszczki I","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wszczeciu-z-urzedu-postepowania-administracyjnego-majacego-na-celu-ustalenie-odszkodowania-za-poniesione-szkody-na-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-obejmujaca-dzialke-ewid-nr-10132-polozona-w-obr-nr-21---brzyszczki-i","pageId":20007768,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-do-3-lat","pageId":20007769,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku dla Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-5-cio-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-w-budynku-dla-powiatu-jasielskiego","pageId":20014709,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 6 miesięcy. Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-do-6-miesiecy-nowy-zmigrod","pageId":20016318,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/ii-zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-5-cio-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-w-budynku-powiatu-jasielskiego","pageId":20017615,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/iii-zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-5-cio-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-w-budynku-powiatu-jasielskiego","pageId":20018921,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 20.05.2021 r., znak: GN-II.6821.13.2021","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-z-dnia-20052021-r-znak-gn-ii6821132022","pageId":20023556,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 20.05.2021 r., znak: GN-II.6821.14.2021","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-z-dnia-20052021-r-znak-gn-ii6821142022","pageId":20023557,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu szacunkowego dla Powiatu Jasielskiego znak: GN.272.19.2021","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-operatu-szacunkowego-dla-powiatu-jasielskiego-znak-gn272192021","pageId":20024228,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej w budynku biurowym położonym przy ul. Modrzejewskiego 12 w Jaśle dla Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-przegladu-piecioletniego-instalacji-elektrycznej-w-budynku-biurowym-polozonym-przy-ul-modrzejewskiego-12-w-jasle-dla-powiatu-jasielskiego","pageId":20025776,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany 20 sztuk lamp LED w budynku biurowym położonym przy ul. Modrzejewskiego 12 w Jaśle dla Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wymiany-20-sztuk-lamp-led-w-budynku-biurowym-polozonym-przy-ul-modrzejewskiego-12-w-jasle-dla-powiatu-jasielskiego","pageId":20025780,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-pomieszczen-przeznaczonych-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym","pageId":20027584,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego przeznaczonej do zbycia","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-jasielskiego-przeznaczonej-do-zbycia","pageId":20033298,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu publicznego w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-technicznej-na-budowe-zjazdu-publicznego-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20033945,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej ustalenia czy nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewid. nr 678, 696, 921, 923, 925, 926, położona w miejscowości Łubienko stanowi mienie gromadzkie","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-niezalatwieniu-sprawy-w-terminie-dotyczacej-ustalenia-czy-nieruchomosc-gruntowa-oznaczona-jako-dzialki-ewid-nr-678-696-921-923-925-926-polozona-w-miejscowosci-lubienko-stanowi-mienie-gromadzkie2","pageId":20033948,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe Starosty Jasielskiego na opracowanie programu prac konserwatorskich, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla prac konserwatorskich figury przydrożnej Matki Bożej Niepokalanej","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-starosty-jasielskiego-na-opracowanie-programu-prac-konserwatorskich-przedmiaru-robot-i-kosztorysu-inwestorskiego-dla-prac-konserwatorskich-figury-przydroznej-matki-bozej-niepokalanej","pageId":20034381,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu publicznego w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/ii-zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-technicznej-na-budowe-zjazdu-publicznego-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20036868,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na przebudowę budynku przy ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-przebudowe-budynku-przy-ul-modrzejewskiego-12-38-200-jaslo","pageId":20037307,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 520/2, położonej w obrębie 08-Centrum, gmina Miasto Jasło, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-5202-polozonej-w-obrebie-08-centrum-gmina-miasto-jaslo-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-jasielskiego","pageId":20039869,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zjazdu publicznego w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/iii-zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-technicznej-na-budowe-zjazdu-publicznego-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20040173,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 4611, położonej w miejscowości Osobnica, Gmina Jasło, stanowiącej własność Skarbu Państwa","url":"/web/powiat-jasielski/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-4611-polozonej-w-miejscowosci-osobnica-gmina-jaslo-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa","pageId":20040795,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 204/5, położonej w obrębie 13-Wądoły, Gmina Miasto Jasło, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-2045-polozonej-w-obrebie-13-wadoly-gmina-miasto-jaslo-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-jasielskiego","pageId":20041218,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 1843, położonej w miejscowości Nowy Żmigród, Gmina Nowy Żmigród, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa","url":"/web/powiat-jasielski/i-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-1843-polozonej-w-miejscowosci-nowy-zmigrod-gmina-nowy-zmigrod-stanowiacej-wspolwlasnosc-skarbu-panstwa","pageId":20041747,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 19/9, położonej w obrębie 04-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa, Gmina Miasto Jasło, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-199-polozonej-w-obrebie-04-dzielnica-magazynowo-przemyslowa-gmina-miasto-jaslo-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-jasielskiego","pageId":20043082,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1982/2","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-obrebie-trzcinica-gmina-jaslo-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-19822","pageId":20044359,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Trzcinica, Gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 1975/2","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-obrebie-trzcinica-gmina-jaslo-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-19752","pageId":20044361,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sieklówka Dolna, Gmina Kołaczyce, oznaczonej jako działka ewid. nr 613/10","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-obrebie-sieklowka-dolna-gmina-kolaczyce-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-61310","pageId":20046605,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 685/1, położonej w miejscowości Makowiska, Gmina Nowy Żmigród, stanowiącej własność Skarbu Państwa","url":"/web/powiat-jasielski/i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-6851-polozonej-w-miejscowosci-makowiska-gmina-nowy-zmigrod-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa","pageId":20046632,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewid. nr 1843, położonej w miejscowości Nowy Żmigród, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-wyniku-i-przetargu-ustnego-ograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-1843-polozonej-w-miejscowosci-nowy-zmigrod-stanowiacej-wspolwlasnosc-skarbu-panstwa","pageId":20046957,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-jasielski/aktualnosci","pageId":20004749,"parentPageId":20000811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapowiedzi wydarzeń","url":"/web/powiat-jasielski/zapowiedzi-wydarzen","pageId":20003091,"parentPageId":20000811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenia","pageId":20004750,"parentPageId":20000811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetaczanika dotyczące likwidacji szkód po ubiegłorocznych nawałnicach","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetaczanika-dotyczace-likwidacji-szkod-po-ubieglorocznych-nawalnicach","pageId":20025462,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotyczaca działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały Zarzadu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego im Króla Stanisława leszczyńskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem-po-stwierdzeniu-niewaznosci-uchwaly-zarzadu-powiatu-w-jasle-nr-11019-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-uniewaznienia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-im-krola-stanislawa-leszczynskiego-w-jasle2","pageId":20025460,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące likwidacji szkód po ubiegłorocznych nawałnicach","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-likwidacji-szkod-po-ubieglorocznych-nawalnicach","pageId":20023051,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem-po-stwierdzeniu-niewaznosci-uchwaly-zarzadu-powiatu-w-jasle-nr-11019-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-uniewaznienia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-im-krola-stanislawa-leszczynskiego-w-jasle","pageId":20023048,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące organizacj i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-organizacj-i-przebiegu-imprezy-plenerowej-ktora-odbyla-sie-na-gorze-liwocz-w-nocy-z-31-grudnia-2019-r1-stycznia-2020-r","pageId":20023047,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wyroku-naczelnego-sadu-administracyjnego","pageId":20021534,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące analizatora do badań metodą RT-PCR","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-analizatora-do-badan-metoda-rt-pcr","pageId":20020872,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące stadionu i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-stadionu-i-obiektow-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkol-w-trzcinicy","pageId":20020871,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca stadionu sportowego i obiektów lekkoatletycznych w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-stadionu-sportowego-i-obiektow-lekkoatletycznych-w-trzcinicy","pageId":20020869,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca wyznaczenia Pani Beaty Trzop do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-wyznaczenia-pani-beaty-trzop-do-pelnienia-obowiazkow-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20020868,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca urlopu wypoczynkowego i dyżurów medycznych pełnionych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-urlopu-wypoczynkowego-i-dyzurow-medycznych-pelnionych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20020867,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Janusza Przetacznika dotyczące dyżurów medycznych pełnionych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-janusza-przetacznika-dotyczace-dyzurow-medycznych-pelnionych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20018091,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie budowy Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-budowy-pomnika-poswieconego-zolnierzom-niezlomnym","pageId":20007339,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnej Ewy Wawro w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a ZOZ OZZTME","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnej-ewy-wawro-w-sprawie-istniejacego-sporu-zbiorowego-pomiedzy-dyrekcja-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-a-zoz-ozztme","pageId":20007359,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Krzysztofa Buby w sprawie budowy mostów","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-krzysztofa-buby-w-sprawie-budowy-mostow","pageId":20007360,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzupełnienie Interpelacji Radnej Ewy Wawro z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala a ZOZ OZZTME","url":"/web/powiat-jasielski/uzupelnienie-interpelacji-radnej-ewy-wawro-z-dnia-10-grudnia-2018-w-sprawie-istniejacego-sporu-zbiorowego-pomiedzy-dyrekcja-szpitala-a-zoz-ozztme","pageId":20007361,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Grzegorza Persa w związku z możliwością wycofania karetki specjalistycznej z Nowego Żmigrodu","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-grzegorza-persa-w-zwiazku-z-mozliwoscia-wycofania-karetki-specjalistycznej-z-nowego-zmigrodu","pageId":20007362,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VI Sesji","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-magdaleny-stasiowskiej-z-vi-sesji","pageId":20007364,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie \"Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dla-wojewodztwa-podkarpackiego-na-zadanie-budowa-nowego-odcinka-drogi-wojewodzkiej-nr-992","pageId":20007366,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VII Sesji","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-magdaleny-stasiowskiej-z-vii-sesji","pageId":20007368,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro w sprawie wyjaśnienia wydatków na materiały promocyjne","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-w-sprawie-wyjasnienia-wydatkow-na-materialy-promocyjne","pageId":20007369,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika \"Aby trwać należy się zmieniać\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-aby-trwac-nalezy-sie-zmieniac","pageId":20007370,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie \"Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-pomnika-poswieconego-zolnierzom-niezlomnym-oraz-dzialaczom-polskiego-podziemia-antykomunistycznego","pageId":20007371,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-wyjasnienia-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007372,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie powództwa przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków z poczynionymi staraniami i odmową pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-powodztwa-przeciwko-powiatowi-jasielskiemu-o-zwrot-poniesionych-nakladow-i-utraconych-zyskow-z-poczynionymi-staraniami-i-odmowa-pozwolenia-na-budowe-myjni-na-dzialce-przy-ul-jasielskiej-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20007373,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia nieobecności etatowego pracownika Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu, na sesji zwołanej na 19 kwietnia 2018 roku.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-wyjasnienia-nieobecnosci-etatowego-pracownika-starostwa-powiatowego-w-jasle-andrzeja-stachurskiego-pelniacego-funkcje-etatowego-czlonka-zarzadu-na-sesji-zwolanej-na-19-kwietnia-2018-roku","pageId":20007374,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zatrudnienia nauczycieli zwalnianych gimnazjów w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-zatrudnienia-nauczycieli-zwalnianych-gimnazjow-w-szkolach-prowadzonych-przez-powiat-jasielski","pageId":20007375,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-stwierdzenia-niewaznosci-uchwaly-nr-319-zarzadu-powiatu-w-jasle-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007376,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnej Bożeny Macek-Lubaś w sprawie drogi nr 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnej-bozeny-macek-lubas-w-sprawie-drogi-nr-1845r-szebnie-chrzastowka-przybowka","pageId":20007377,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o prace na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem-po-stwierdzeniu-niewaznosci-uchwaly-nr-319-zarzadu-powiatu-w-jasle-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007378,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca zrealizowanych wydatków na wyposażenie zakwalifikowanych przez Zarząd w całości jako wydatki majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – wykonanie Uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-zrealizowanych-wydatkow-na-wyposazenie-zakwalifikowanych-przez-zarzad-w-calosci-jako-wydatki-majatkowe---dzial-851-rozdzial-85111-zadnie-nr-46-rozbudowa-i-doposazenie-bloku-operacyjnego-oraz-centralnej-sterylizacji-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-na-rzecz-zapewnienia-kompleksowej-opieki-zdrowotnej-dotacja-dla-szpitala-specjalistycznego-w-jasle--wykonanie-uchwaly-nr-liii3802018-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-powiatu-jasielskiego-na-2018-rok","pageId":20007379,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Bożeny Macek-Lubaś dotyczącej dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-bozeny-macek-lubas-dotyczacej-dofinansowania-z-funduszu-drog-samorzadowych","pageId":20007380,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia wydatków na promocje w 2018","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-wydatkow-na-promocje-w-2018","pageId":20007381,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wysokości płacy zasadniczej na jaką mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka oraz działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-placy-zasadniczej-na-jaka-moglby-liczyc-zatrudniony-na-podstawie-umowy-o-prace-lekarz-michal-burbelka-oraz-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-ktorzy-w-dniu-18-stycznia-2019-r-uczestniczyli-w-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-w-jasle-i-podjeli-zakwestionowana-stwierdzona-niewaznosc-przez-wojewode-podkarpackiego-uchwale-nr-319-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem","pageId":20007382,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007383,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczącą braku dochodu w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale \"Zadania w zakresie kultury fizycznej\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczaca-braku-dochodu-w-wysokosci-200-00000-zl-w-rozdziale-zadania-w-zakresie-kultury-fizycznej","pageId":20007384,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-powierzenia-stanowiska-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-w-jasle-po-rozstrzygnietym-w-dniu-2-lipca-2019-r-konkursie","pageId":20007385,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania \"Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-zadania-przebudowa-stadionu-sportowego-z-rozbudowa-obiektow-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007386,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania \"Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-zadania-przebudowa-stadionu-sportowego-z-rozbudowa-obiektow-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkol-w-trzcinicy2","pageId":20007387,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007388,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące braku zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł - dział 929 \"kultura fizyczna\" rozdział 9260 § 6290 \"Zadania w zakresie kultury fizycznej\" oraz wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-braku-zrealizowanych-w-2018-roku-dochodow-w-wysokosci-200-00000-zl---dzial-929-kultura-fizyczna-rozdzial-9260--6290-zadania-w-zakresie-kultury-fizycznej-oraz-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007389,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy2","pageId":20007390,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące regulacji płac nauczycieli","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-regulacji-plac-nauczycieli","pageId":20007391,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące przeprowadzonych audytów i kontroli w I LO","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-przeprowadzonych-audytow-i-kontroli-w-i-lo","pageId":20007392,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"pomnika Żołnierzy Wyklętych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-pomnika-zolnierzy-wykletych","pageId":20007393,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące osuwisk w ciągu dróg powiatowych nr 1867R i nr 1868R","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-osuwisk-w-ciagu-drog-powiatowych-nr-1867r-i-nr-1868r","pageId":20007396,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy3","pageId":20007397,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"dofinansowania studiów podyplomowych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-dofinansowania-studiow-podyplomowych-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007398,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna -Żydowskie-Grab (popularna nazwa \"droga przez Ożenną\")\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-remontu-drogi-powiatowej-nr-1909r-krempna--zydowskie-grab-popularna-nazwa-droga-przez-ozenna","pageId":20007399,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"uzupełnienia subwencji oświatowej\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-uzupelnienia-subwencji-oswiatowej","pageId":20007400,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące \"operacji wykonanych w Szpitalu Specjalistycznego w Jaśle przy udziale lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-operacji-wykonanych-w-szpitalu-specjalistycznego-w-jasle-przy-udziale-lekarza-medycyny-bogdana-naszkiewicza","pageId":20007401,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące \"podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-podnoszenia-kwalifikacji-przez-pracownikow-zatrudnionych-w-szpitalu-specjalistycznym-w-jasle","pageId":20007402,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Jana Urbana dotyczące \"akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-jana-urbana-dotyczace-akredytacji-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007403,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące działki nr 1791/16 położonej w Trzcinicy koło Jasła","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-dzialki-nr-179116-polozonej-w-trzcinicy-kolo-jasla","pageId":20007404,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"godzin ponadwymiarowych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-godzin-ponadwymiarowych","pageId":20007405,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"świadczeń dodatkowych przyznanych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-swiadczen-dodatkowych-przyznanych-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-w-formie-dofinansowania-studiow-podyplomowych","pageId":20007406,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"struktury organizacyjnej w wydatków na kadrę zarządzającą w I LO w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-struktury-organizacyjnej-w-wydatkow-na-kadre-zarzadzajaca-w-i-lo-w-jasle","pageId":20007407,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"statutu i struktury organizacyjnej I LO w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-statutu-i-struktury-organizacyjnej-i-lo-w-jasle","pageId":20007408,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-udzielania-dodatkowych-platnych-swiadczen-zdrowotnych-i-nadzoru-i-kontrole-nad-udzielaniem-swiadczen-zdrowotnych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007409,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-udzielania-dodatkowych-platnych-swiadczen-zdrowotnych-i-nadzoru-i-kontrole-nad-udzielaniem-swiadczen-zdrowotnych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle2","pageId":20007410,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Które z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. - dział 600 Tabela nr 4 \"Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok\" z późniejszymi zmianami, zostało realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które nie zostały zrealizowane i dlaczego?\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-ktore-z-zaplanowanych-zadan-inwestycyjnych-i-ujetych-w-uchwale-budzetowej-pj-na-2019-r-nr-vi262019-z-dnia-17-stycznia-2019-r---dzial-600-tabela-nr-4-plan-wydatkow-budzetu-powiatu-jasielskiego-na-inwestycje-i-zakupy-inwestycyjne-na-2019-rok-z-pozniejszymi-zmianami-zostalo-realizowanych-w-pelnym-zakresie-ktore-w-ograniczonym-zakresie-a-ktore-nie-zostaly-zrealizowane-i-dlaczego","pageId":20007411,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Jak wyglądał montaż finansowy zrealizowanych w pełnym lub ograniczonym zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - dział 600 Tabela nr 4 \"Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje u zakupy inwestycyjne na 2019 rok\" z późniejszymi zmianami ?","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-jak-wygladal-montaz-finansowy-zrealizowanych-w-pelnym-lub-ograniczonym-zakresie-zadan-inwestycyjnych-ujetych-w-uchwale-budzetowej-pj-na-2019-r-nr-vi262019-z-dnia-17-stycznia-2019-r---dzial-600-tabela-nr-4-plan-wydatkow-budzetu-powiatu-jasielskiego-na-inwestycje-u-zakupy-inwestycyjne-na-2019-rok-z-pozniejszymi-zmianami-","pageId":20007412,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Umocowania prawnego decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle o utworzeniu stanowisk wicedyrektora w I LO w Jaśle.\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-umocowania-prawnego-decyzji-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-utworzeniu-stanowisk-wicedyrektora-w-i-lo-w-jasle","pageId":20007413,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Wyjaśnienia kwestii: - kwalifikacji posiadanych przez osoby powoływane na wicedyrektorów w I LO w Jaśle, - zasięgnięcia przez p.o. Dyrektora I LO w Jaśle opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego przy powołaniu na stanowiska wicedyrektorów I LO w Jaśle.\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wyjasnienia-kwestii---kwalifikacji-posiadanych-przez-osoby-powolywane-na-wicedyrektorow-w-i-lo-w-jasle---zasiegniecia-przez-po-dyrektora-i-lo-w-jasle-opinii-rady-szkoly-i-rady-pedagogicznej-oraz-organu-prowadzacego-przy-powolaniu-na-stanowiska-wicedyrektorow-i-lo-w-jasle","pageId":20007414,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"uzupełnienia subwencji oświatowej za 2019 rok\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-uzupelnienia-subwencji-oswiatowej-za-2019-rok","pageId":20007415,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"zwiększonych wydatków w I LO w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-zwiekszonych-wydatkow-w-i-lo-w-jasle","pageId":20007416,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytania Radnej Doroty Woźniak","url":"/web/powiat-jasielski/zapytania-radnej-doroty-wozniak","pageId":20007417,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej \"Czy wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle zamieszkują na terenie Powiatu Jasielskiego?\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-magdaleny-stasiowskiej-czy-wszyscy-radni-rady-powiatu-w-jasle-zamieszkuja-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007425,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące \"organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która dobyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-organizacji-i-przebiegu-imprezy-plenerowej-ktora-dobyla-sie-na-gorze-liwocz-w-nocy-z-31-grudnia-20191-stycznia-2020","pageId":20007427,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"uchwały Zarządu nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i uruchomienia procedury konkursowej wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-uchwaly-zarzadu-nr-1120-z-dnia-28-stycznia-2020-r-i-uruchomienia-procedury-konkursowej-wylonienia-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-w-jasle","pageId":20007428,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"naprawienia szkody\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-naprawienia-szkody","pageId":20007429,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku \"Sylwester na Górze Liwocz\" , które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-organizacji-i-przebiegu-uroczystosci-zwiazanych-z-zakonczeniem-roku-2019-roku-sylwester-na-gorze-liwocz--ktore-odbyly-sie-w-nocy-z-31-grudnia-2019-r1-stycznia-2020-r","pageId":20007430,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia celu promocji/celów promocyjnych uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku \"Sylwester na Górze Liwocz\", które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-celu-promocjicelow-promocyjnych-uroczystosci-zwiazanych-z-zakonczeniem-roku-2019-roku-sylwester-na-gorze-liwocz-ktore-odbyly-sie-w-nocy-z-31-grudnia-20191-stycznia-2020","pageId":20007443,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"działań Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie podjęcia niezbędnych czynności przeciwdziałających zagrożeniom zdrowiu i życiu mieszkańców Powiatu Jasielskiego oraz ochrony interesu publicznego","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-dzialan-starosty-jasielskiego-i-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-podjecia-niezbednych-czynnosci-przeciwdzialajacych-zagrozeniom-zdrowiu-i-zyciu-mieszkancow-powiatu-jasielskiego-oraz-ochrony-interesu-publicznego","pageId":20007444,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wysokości poniesionych wydatków przez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-poniesionych-wydatkow-przez-powiat-jasielski-zwiazanych-z-przygotowaniem-od-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007445,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 roku (Syg. Akt.I Ns 180/18)\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wykonania-postanowienia-sadu-okregowego-w-krosnie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-roku-syg-akti-ns-18018","pageId":20007446,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wysokości poniesionych wydatków związanych ze złożonym pozwem przeciwko \"Architects & CD Andrzej Chrzanowski\". \"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-poniesionych-wydatkow-zwiazanych-ze-zlozonym-pozwem-przeciwko-architects--cd-andrzej-chrzanowski-","pageId":20007447,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Krzysztofa Buby dotyczące Realizacji \"Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-krzysztofa-buby-dotyczace-realizacji-powiatowego-programu-zapobiegania-przestepczosci-oraz-porzadku-publicznego-i-bezpieczenstwa-obywateli-na-lata-2016-2019","pageId":20007448,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wydatków promocyjnych i celów promocyjnych.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wydatkow-promocyjnych-i-celow-promocyjnych","pageId":20007449,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia / 1 stycznia 2020","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-organizacji-i-przebiegu-imprezy-plenerowej-ktora-odbyla-sie-na-gorze-liwocz-w-nocy-z-31-grudnia--1-stycznia-2020","pageId":20007450,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"kompetencji i uprawnień dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-kompetencji-i-uprawnien-dyrektorow-powiatowych-jednostek-organizacyjnych","pageId":20007451,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy4","pageId":20007452,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wycinki drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle 48 drzew rosnących przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-przez-powiatowy-zarzad-drog-w-jasle-48-drzew-rosnacych-przy-szpitalu-specjalistycznym-w-jasle","pageId":20007453,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wysokości całkowitych wydatków Powiatu Jasielskiego związanych z przygotowaniem i następnie odstąpieniem od realizacji zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\" - uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XXXIII/248/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\" podjęta na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-calkowitych-wydatkow-powiatu-jasielskiego-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-nastepnie-odstapieniem-od-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle---uchwala-rady-powiatu-w-jasle-nr-xxxiii2482016-z-dnia-22-grudnia-2016-r-uchylajaca-uchwale-w-sprawie-zamiaru-przystapienia-do-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-podjeta-na-wniosek-zarzadu-powiatu-w-jasle","pageId":20007454,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"strzelnicy w Powiecie Jasielskim w miejscowości Cieklin\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-strzelnicy-w-powiecie-jasielskim-w-miejscowosci-cieklin","pageId":20007456,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-rozbudowy-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007457,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\" c.d.","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-rozbudowy-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-cd","pageId":20007459,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca remontu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-remontu-drogi-powiatowej-nr-1836r-droga-przez-wies-nawsie-kolaczyckie","pageId":20007461,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika \"Aby trwać należy się zmieniać\" - c.d.","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-aby-trwac-nalezy-sie-zmieniac---cd","pageId":20007464,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zapytania 10/2020 dotyczące wysokości poniesionych wydatków poprzez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-zapytania-102020-dotyczace-wysokosci-poniesionych-wydatkow-poprzez-powiat-jasielski-zwiazanych-z-przygotowaniem-od-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007465,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca realizacji peronu Jasło - Sobniów","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-realizacji-peronu-jaslo---sobniow","pageId":20007474,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-ograniczenia-mozliwosci-przydzielania-godzin-ponadwymiarowych-nauczycielom-pelniacym-funkcje-kierownicze-w-szkole","pageId":20007477,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-ograniczenia-mozliwosci-przydzielania-godzin-ponadwymiarowych-nauczycielom-pelniacym-funkcje-kierownicze-w-szkole2","pageId":20007480,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące rozbudowy serwera o możliwości nagrywania rozmów","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-rozbudowy-serwera-o-mozliwosci-nagrywania-rozmow","pageId":20007485,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Franciszka Miśkowicza o następującej treści: \"Czy sanepid jasielski zgłaszał sytuację zakażenia osób, które brały udział w ostatniej Sesji? O ile mi wiadomo doszło do licznych zakażeń i osoby, które miały pozytywny wynik testu zgłaszały, że były na sesji i miały taką sytuację. Jedną z tych osób jestem ja. Pytałem sanepid w wywiadzie dlaczego mnie nikt nie powiadomił, że taka sytuacja nastąpiła?\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-franciszka-miskowicza-o-nastepujacej-tresci-czy-sanepid-jasielski-zglaszal-sytuacje-zakazenia-osob-ktore-braly-udzial-w-ostatniej-sesji-o-ile-mi-wiadomo-doszlo-do-licznych-zakazen-i-osoby-ktore-mialy-pozytywny-wynik-testu-zglaszaly-ze-byly-na-sesji-i-mialy-taka-sytuacje-jedna-z-tych-osob-jestem-ja-pytalem-sanepid-w-wywiadzie-dlaczego-mnie-nikt-nie-powiadomil-ze-taka-sytuacja-nastapila","pageId":20007489,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-respiratorow-dla-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007491,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku określającej zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-wykonania-uchwaly-nr-xv1082019-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-sierpnia-2019-roku-okreslajacej-zasady-przyznawania-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim","pageId":20007493,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Ewy Wawro dotycząca \"Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-ewy-wawro-dotyczaca-programu-naprawczego-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-na-lata-2020-2021","pageId":20009107,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Janusza Przetacznika dotycząca instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-janusza-przetacznika-dotyczaca-instalacji-tlenowej-w-szpitalu-specjalistycznym-w-jasle","pageId":20009110,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące analizatora do badań metodą RT-PCR","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-doroty-wozniak-dotyczace-analizatora-do-badan-metoda-rt-pcr","pageId":20009113,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Ewy Wawro dotycząca \"Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-ewy-wawro-dotyczaca-programu-naprawczego-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-na-lata-2020-2022","pageId":20012431,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Ewy Wawro dotyczące Strategii Promocji Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ewy-wawro-dotyczace-strategii-promocji-powiatu-jasielskiego","pageId":20012768,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące budowy strzelnicy w powiecie jasielskim","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-doroty-wozniak-dotyczace-budowy-strzelnicy-w-powiecie-jasielskim","pageId":20012769,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/powiat-jasielski/struktura-organizacyjna","pageId":20000799,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo lokalne","url":"/web/powiat-jasielski/prawo-lokalne","pageId":20000844,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Cyberbezpieczeństwo","url":"/web/powiat-jasielski/cyberbezpieczenstwo","pageId":20000851,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia Publiczne","url":"/web/powiat-jasielski/zamowienia-publiczne4","pageId":20019972,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/powiat-jasielski/ochrona-danych-osobowych","pageId":20000856,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strategia rozwoju","url":"/web/powiat-jasielski/strategia-rozwoju","pageId":20000852,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty finansowane ze środków zagranicznych w tym z budżetu UE","url":"/web/powiat-jasielski/projekty-finansowane-z-funduszy-zewnetrznych2","pageId":20001946,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekty realizowane z funduszy krajowych","url":"/web/powiat-jasielski/projekty-realizowane-z-funduszy-krajowych","pageId":20007555,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raporty i opracowania","url":"/web/powiat-jasielski/raporty-i-opracowania","pageId":20000854,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje publiczne","url":"/web/powiat-jasielski/informacje-publiczne","pageId":20000855,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/powiat-jasielski/ochrona-srodowiska2","pageId":20006406,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja","url":"/web/powiat-jasielski/edukacja","pageId":20007271,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sport","url":"/web/powiat-jasielski/sport","pageId":20007280,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zdrowie","url":"/web/powiat-jasielski/zdrowie","pageId":20007299,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowe-centrum-zarzadzania-kryzysowego2","pageId":20007309,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/powiat-jasielski/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego","pageId":20019164,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kamery","url":"/web/powiat-jasielski/kamery","pageId":20019201,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu8","pageId":20041921,"parentPageId":20000813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydziały","url":"/web/powiat-jasielski/wydzialy","pageId":20006239,"parentPageId":20000813,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Skrzynka Podawcza","url":"/web/powiat-jasielski/elektroniczna-skrzynka-podawcza2","pageId":20040829,"parentPageId":20000813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-jasielski/redakcja-bip","pageId":20003090,"parentPageId":20000813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-jasielski/zalatw-sprawe2","pageId":20000869,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"NGO","url":"/web/powiat-jasielski/ngo","pageId":20000871,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna","url":"/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna","pageId":20000874,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry, ewidencje i archiwa","url":"/web/powiat-jasielski/rejestry-ewidencje-i-archiwa","pageId":20000875,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/powiat-jasielski/skargi-i-wnioski","pageId":20000876,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System Informacji Przestrzennej","url":"/web/powiat-jasielski/system-informacji-przestrzennej","pageId":20001938,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak załatwić sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-jasielski/jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie","pageId":20008460,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikacja i Transport","url":"/web/powiat-jasielski/komunikacja-i-transport","pageId":20002169,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa4","pageId":20008465,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-edukacji3","pageId":20008505,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-geodezji-katastru-i-nieruchomosci3","pageId":20008530,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych, Służb, Inspekcji i Straży","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ds-koordynacji-dzialan-powiatowych-sluzb-inspekcji-i-strazy3","pageId":20008628,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Architektury i Budownictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-architektury-i-budownictwa3","pageId":20008632,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia gruntów położonych we wsi Umieszcz, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/postanowienie-w-sprawie-powolania-komisji-pelniacej-funkcje-doradcze-przy-szacowaniu-gruntow-i-opracowaniu-projektu-scalenia-gruntow-polozonych-we-wsi-umieszcz-gmina-tarnowiec","pageId":20006780,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia gruntów położonych we wsi Czeluśnica, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/postanowienie-w-sprawie-powolania-komisji-pelniacej-funkcje-doradcze-przy-szacowaniu-gruntow-i-opracowaniu-projektu-scalenia-gruntow-polozonych-we-wsi-czelusnica-gmina-tarnowiec","pageId":20006779,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowania projektu scalenia gruntów położonych we wsi Gąsówka, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/postanowienie-w-sprawie-powolania-komisji-pelniacej-funkcje-doradcze-przy-szacowaniu-gruntow-i-opracowania-projektu-scalenia-gruntow-polozonych-we-wsi-gasowka-gmina-tarnowiec","pageId":20006778,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Umieszcz gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec3","pageId":20006767,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Gąsówka gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-gasowka-gm-tarnowiec2","pageId":20006766,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec3","pageId":20006764,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 1/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Gąsówka, gm. Tarnowiec z dnia 01.07.2020 r. w sprawie: określenia zasad szacunku gruntów","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-12020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-gasowka-gm-tarnowiec-z-dnia-01072020-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-szacunku-gruntow","pageId":20006761,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 1/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Czeluśnica, gm. Tarnowiec z dnia 02.07.2020 r. w sprawie: określenia zasad szacunków gruntów","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-12020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-czelusnica-gm-tarnowiec-z-dnia-02072020-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-szacunkow-gruntow","pageId":20006759,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 1/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Umieszcz, gm. Tarnowiec z dnia 03.07.2020 r. w sprawie: określenia zasad szacunku gruntów","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-12020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-umieszcz-gm-tarnowiec-z-dnia-03072020-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-szacunku-gruntow","pageId":20006758,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Umieszcz gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec2","pageId":20006757,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec2","pageId":20006756,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Gąsówka gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-gasowka-gmina-tarnowiec","pageId":20006755,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Umieszcz, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec","pageId":20006754,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec","pageId":20006752,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Gąsówka, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-gasowka-gm-tarnowiec","pageId":20006750,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 2/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Gąsówka, gm. Tarnowiec z dnia 25.08.2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-22020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-gasowka-gm-tarnowiec-z-dnia-25082020-r","pageId":20006748,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 2/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Czeluśnica, gm. Tarnowiec z dnia 27.08.2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-22020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-czelusnica-gm-tarnowiec-z-dnia-27082020-r","pageId":20006745,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 2/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Umieszcz, gm. Tarnowiec z dnia 28.08.2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-22020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-umieszcz-gm-tarnowiec-z-dnia-28082020-r","pageId":20006742,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Siedliska Żmigrodzie, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-siedliska-zmigrodzie-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20025846,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Stary Żmigród, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-stary-zmigrod-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20025847,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Brzezowa, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-brzezowa-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20026134,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Sadki, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-sadki-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20026135,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Siedliska Żmigrodzkie związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-siedliska-zmigrodzkie-zwiazanych-z-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow","pageId":20026579,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Brzezowa, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-brzezowa-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20040055,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Sadki, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-sadki-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20040056,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Siedliska Żmigrodzkie, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-siedliska-zmigrodzkie-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20040058,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Stary Żmigród, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projektu-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-stary-zmigrod-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20040059,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec4","pageId":20042316,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Skołyszyn, gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-podjetych-w-celu-ustalenia-i-wyznaczenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-skolyszyn-gmina-skolyszyn","pageId":20046763,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-podjetych-w-celu-ustalenia-i-wyznaczenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-nawsie-kolaczyckie-gmina-kolaczyce","pageId":20046769,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia punktów granicznych działki położonej w obrębie nr 14 - Niegłowice, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-wyznaczeniawznowieniaustalenia-punktow-granicznych-dzialki-polozonej-w-obrebie-nr-14---nieglowice-gmina-miasto-jaslo","pageId":20046774,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w obrębie Gorajowice, gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-i-przyjecia-granic-nieruchomosci-podlegajacej-podzialowi-polozonej-w-obrebie-gorajowice-gmina-jaslo","pageId":20046810,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Niegłowice, gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjecia-i-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-nieglowice-gmina-jaslo","pageId":20047378,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i pomiaru granic działki ewidencyjnej położonej w obrębie Opacie, gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-i-pomiaru-granic-dzialki-ewidencyjnej-polozonej-w-obrebie-opacie-gmina-jaslo","pageId":20047381,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w obrębie nr 10 - Sobniów I, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjecia-granic-nieruchomosci-podlegajacej-podzialowi-polozonej-w-obrebie-nr-10---sobniow-i-gmina-miasto-jaslo","pageId":20047383,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Święcany, gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-podjetych-w-celu-ustalenia-i-wyznaczenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-swiecany-gmina-skolyszyn","pageId":20047385,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-urzad-pracy-w-jasle","pageId":20002195,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Specjalistyczny w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/szpital-specjalistyczny-w-jasle","pageId":20002197,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Foluszu","url":"/web/powiat-jasielski/dom-pomocy-spolecznej-w-foluszu","pageId":20002198,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-jasle","pageId":20002199,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20002200,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20002201,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-zarzad-drog-w-jasle2","pageId":20002202,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zaświadczeń w sprawie działek objętych/nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.( DO KANCELARII NOTARIALNEJ )","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zaswiadczen-w-sprawie-dzialek-objetychnieobjetych-uproszczonym-planem-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-starosty-wydana-na-podstawie-inwentaryzacji-stanu-lasu-do-kancelarii-notarialnej-","pageId":20008466,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-swiadectwa-legalnosci-pozyskania-drewna","pageId":20008468,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzanie-dokumentacji-geologicznej","pageId":20008469,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nietrwałe wyłączenie z produkcji rolniczej","url":"/web/powiat-jasielski/nietrwale-wylaczenie-z-produkcji-rolniczej","pageId":20008470,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie kierunku rekultywacji, osoby zobowiązanej do rekultywacji i terminu jej zakończenia","url":"/web/powiat-jasielski/ustalenie-kierunku-rekultywacji-osoby-zobowiazanej-do-rekultywacji-i-terminu-jej-zakonczenia","pageId":20008474,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uznanie rekultywacji za zakończoną","url":"/web/powiat-jasielski/uznanie-rekultywacji-za-zakonczona","pageId":20008475,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy","pageId":20008476,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych","url":"/web/powiat-jasielski/prowadzenie-rejestru-roslin-i-zwierzat-nalezacych-do-gatunkow-podlegajacych-ograniczeniom-na-podstawie-przepisow-prawa-unii-europejskiej-a-takze-ich-rozpoznawalnych-czesci-i-produktow-pochodnych","pageId":20008477,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolen-na-posiadanie-hodowanie-lub-utrzymanie-chartow-rasowych-i-ich-mieszancow","pageId":20008478,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-na-pozyskanie-drewna-niezgodnie-z-planem-urzadzenia-lasu","pageId":20008479,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji w sprawie zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-w-sprawie-zastrzezen-lub-wnioskow-do-projektu-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu","pageId":20008480,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana lasów na użytki rolne w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów","url":"/web/powiat-jasielski/zmiana-lasow-na-uzytki-rolne-w-przypadku-szczegolnie-uzasadnionych-potrzeb-wlascicieli-lasow","pageId":20008481,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż","url":"/web/powiat-jasielski/koncesje-na-wydobywanie-kopalin-ze-zloz","pageId":20008482,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opłaty eksploatacyjne","url":"/web/powiat-jasielski/oplaty-eksploatacyjne","pageId":20008484,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na wytwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-jasielski/pozwolenie-na-wytwarzanie-odpadow","pageId":20008485,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymaga zgłoszenia","url":"/web/powiat-jasielski/przyjecie-zgloszenia-instalacji-z-ktorej-emisja-nie-wymaga-pozwolenia-a-ktora-wymaga-zgloszenia","pageId":20008486,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m","url":"/web/powiat-jasielski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m","pageId":20008489,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie kart wędkarskich","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-kart-wedkarskich","pageId":20008494,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-gazow-lub-pylow-do-powietrza","pageId":20008497,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu oraz wydanie zaświadczenia, że inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu","url":"/web/powiat-jasielski/wniosek-o-wypis-z-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-oraz-wydanie-zaswiadczenia-ze-inwestycje-nie-sa-sprzeczne-z-ustaleniami-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-starosty-wydana-na-podstawie-inwentaryzacji-stanu-lasu","pageId":20008500,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla przedsięwzięć innych niż mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-dla-przedsiewziec-innych-niz-mogacych-zawsze-znaczaco-oddzialywac-na-srodowisko","pageId":20008502,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow","pageId":20008503,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi) w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzanie-projektow-robot-geologicznych-ktorych-wykonanie-nie-wymaga-uzyskania-koncesji-z-wyjatkiem-projektow-prac-geologicznych-wykonywanych-w-celu-wykorzystania-ciepla-ziemi-w-sprawach-zastrzezonych-do-wlasciwosci-starosty","pageId":20008504,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adam Pawluś","url":"/web/powiat-jasielski/adam-pawlus","pageId":20007569,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanisław Pankiewicz","url":"/web/powiat-jasielski/stanislaw-pankiewicz","pageId":20007570,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jan Muzyka","url":"/web/powiat-jasielski/jan-muzyka2","pageId":20046050,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Pers","url":"/web/powiat-jasielski/grzegorz-pers","pageId":20007572,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ryszard Lisowski","url":"/web/powiat-jasielski/ryszaed-lisowski","pageId":20007573,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 r","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zasadach-zglaszania-sie-mieszkancow-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-powiatu-jasielskiego-za-2019-r","pageId":20003732,"parentPageId":20003731,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkancow do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zasadach-zglaszania-sie-mieszkancow-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-powiatu-jasielskiego-za-2020-r","pageId":20024882,"parentPageId":20003731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Lajkuję - nie hejtuję” - Konkurs plastyczno - literacki","url":"/web/powiat-jasielski/lajkuje---nie-hejtuje---konkurs-plastyczno---literacki","pageId":20010523,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego","url":"/web/powiat-jasielski/39-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego","pageId":20003092,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-polska-wies---dziedzictwo-i-przyszlosc","pageId":20010753,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy do udziału młodzieży w 4. edycji konkursu","url":"/web/powiat-jasielski/zapraszamy-do-udzialu-mlodziezy-w-4-edycji-konkursu","pageId":20014278,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert on-line pieśni pasyjnych i wielkopostnych w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego","url":"/web/powiat-jasielski/koncert-on-line-piesni-pasyjnych-i-wielkopostnych-w-wykonaniu-choru-akademickiego-uniwersytetu-rzeszowskiego","pageId":20016164,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją i Piosenką","url":"/web/powiat-jasielski/podkarpackie-wiosenne-spotkania-z-poezja-i-piosenka","pageId":20018776,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody 81. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 11. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej","url":"/web/powiat-jasielski/obchody-81-rocznicy-zbrodni-katynskiej-i-11-rocznicy-katastrofy-smolenskiej","pageId":20018830,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wystawa Plenerowa IPN \"TU rodziła się Solidarność\"","url":"/web/powiat-jasielski/wystawa-plenerowa-ipn-tu-rodzila-sie-solidarnosc","pageId":20018946,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs Równać Szanse - Małe Granty!","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-rownac-szanse---male-granty","pageId":20020639,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Święta majowe - wywieś flagę, bądź dumny","url":"/web/powiat-jasielski/swieta-majowe---wywies-flage-badz-dumny","pageId":20021336,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SYMPOZJUM KULTURY PAMIĘCI MUZEUM ULMÓW","url":"/web/powiat-jasielski/sympozjum-kultury-pamieci-muzeum-ulmow","pageId":20023088,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert pieśni religijnych i pielgrzymkowych","url":"/web/powiat-jasielski/koncert-piesni-religijnych-i-pielgrzymkowych","pageId":20025525,"parentPageId":20003091,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Ataków Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie","url":"/web/powiat-jasielski/miedzynarodowy-dzien-upamietniajacy-ofiary-atakow-przemocy-ze-wzgledu-na-religie-lub-wyznanie","pageId":20026746,"parentPageId":20003091,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mateusz Mijal - Powitanie Lata w Powiecie Jasielskim. Folusz 2021","url":"/web/powiat-jasielski/mateusz-mijal---powitanie-lata-w-powiecie-jasielskim-folusz-2021","pageId":20026837,"parentPageId":20003091,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stowarzyszenie Przyjaciół MDK w Jaśle FAMILIARIS serdecznie zaprasza na wyjątkowe warsztaty taneczne!","url":"/web/powiat-jasielski/stowarzyszenie-przyjaciol-mdk-w-jasle-familiaris-serdecznie-zaprasza-na-wyjatkowe-warsztaty-taneczne2","pageId":20029583,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"KONFERENCJA I PIKNIK INTEGRACYJNY „JESTEŚMY RAZEM”","url":"/web/powiat-jasielski/konferencja-i-piknik-integracyjny-jestesmy-razem","pageId":20032249,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki Powiatowe 2021. Lato z kulturą powiatu jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/dozynki-powiatowe-2021-lato-z-kultura-powiatu-jasielskiego","pageId":20032618,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Święto Wojska Polskiego","url":"/web/powiat-jasielski/swieto-wojska-polskiego","pageId":20034857,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dziękczynna Msza Święta za beatyfikację Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia","url":"/web/powiat-jasielski/dziekczynna-msza-swieta-za-beatyfikacje-blogoslawionego-stefana-kardynala-wyszynskiego-prymasa-tysiaclecia","pageId":20039510,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Światowy Dzień Sybiraka 82. rocznica napaści niemieckiej i sowieckiej na Polskę","url":"/web/powiat-jasielski/swiatowy-dzien-sybiraka-82-rocznica-napasci-niemieckiej-i-sowieckiej-na-polske","pageId":20039894,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jasielskie obchody Narodowego Święta Niepodległości","url":"/web/powiat-jasielski/jasielskie-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci2","pageId":20044028,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle VI Kadencji z dnia 21.10.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-l-sesji-rady-powiatu-w-jasle-vi-kadencji-z-dnia-21102021","pageId":20045724,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle VI Kadencji z dnia 21.09.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-l-sesji-rady-powiatu-w-jasle-vi-kadencji-z-dnia-21092021","pageId":20040665,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle VI Kadencji z dnia 25.08.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-vi-kadencji-z-dnia-25082021","pageId":20037991,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 13 sierpnia 2021 r o godzinie 14.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlviii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-13-sierpnia-2021-r-o-godzinie-1400pdf","pageId":20037060,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle VII Kadencji z dnia 27.07.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-vi-kadencji-z-dnia-27072021","pageId":20037989,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XLVI/2021 z XLVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 14.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xlvi2021-z-xlvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-25-czerwca-2021-roku-o-godz-1400","pageId":20036798,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27.05.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27052021","pageId":20024482,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14.05.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xliv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14052021","pageId":20023053,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.04.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xliii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30042021","pageId":20021519,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLII Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23.04.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23042021","pageId":20020879,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLI Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.03.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xli-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26032021","pageId":20018123,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XL Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25.02.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xl-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25022021","pageId":20012980,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 08.02.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxix-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-08022021","pageId":20012978,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19.01.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19012021","pageId":20012971,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXVII/2020 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 15.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxvii2020-z-xxxvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-grudnia-2020-roku-o-godz-1500","pageId":20010157,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXVI/2020 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxvi2020-z-xxxvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-18-grudnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006360,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXV/2020 z XXXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxv2020-z-xxxv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-grudnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006358,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXIV/2020 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxiv2020-z-xxxiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-27-listopada-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006357,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXIII/2020 z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 15.30.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxiii2020-z-xxxiii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-6-listopada-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20003738,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXII/2020 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 23 października 2020 roku o godz. 15.30.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxii2020-z-xxxii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-23-pazdziernika-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20003739,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXI/2020 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 października 2020 roku o godz. 15.30.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxi2020-z-xxxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-9-pazdziernika-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20003741,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXX/2020 z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 września 2020 roku o godz. 14.00.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxx2020-z-xxx-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-wrzesnia-2020-roku-o-godz-1400","pageId":20003743,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxix2020-z-xxix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-sierpnia-2020-r-o-godz-1530","pageId":20003744,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXVIII/2020 z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 7 sierpnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxviii2020-z-xxviii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-7-sierpnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006361,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXVII/2020 z XXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lipca 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxvii2020-z-xxvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-lipca-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006363,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXVI/2020 z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 15.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxvi2020-z-xxvi-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-19-czerwca-2020-roku-o-godz-1500","pageId":20006364,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXV/2020 z XXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29.05.2020 r. o godz. 15.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxv2020-z-xxv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-29052020-r-o-godz-1500","pageId":20007067,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXIV/2020 z XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxiv2020-z-xxiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-3-kwietnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20007079,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXIII/2020 z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxiii2020-z-xxiii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-6-marca-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20007080,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXII/2020 z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxii2020-z-xxii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-20-lutego-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20007081,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXI/2020 z XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 12.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxi2020-z-xxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-stycznia-2020-roku-o-godz-1200","pageId":20007083,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XX/2019 z XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 12.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xx2019-z-xx-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-19-grudnia-2019-roku-o-godz-1200","pageId":20007085,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XIX/2019 z XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xix2019-z-xix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-listopada-2019-roku-o-godz-1200","pageId":20007093,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XVIII/2019 z XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xviii2019-z-xviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-pazdziernika-2019-roku","pageId":20007095,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XVII/2019 z XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xvii2019-z-xvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-14-pazdziernika-2019-roku","pageId":20007106,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XVI/2019 z XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 września 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xvi2019-z-xvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-wrzesnia-2019-roku","pageId":20007107,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XV/2019 z XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 sierpnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xv2019-z-xv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-sierpnia-2019-roku","pageId":20007109,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XIV/2019 z XIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 lipca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xiv2019-z-xiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-12-lipca-2019-roku","pageId":20007113,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XIII/2019 z XIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 czerwca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xiii2019-z-xiii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-czerwca-2019-roku","pageId":20007117,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XII/2019 z XII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 23 maja 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xii2019-z-xii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-23-maja-2019-roku","pageId":20007119,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XI/2019 z XI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xi2019-z-xi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-kwietnia-2019-roku","pageId":20007122,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół X/2019 z X Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-x2019-z-x-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-marca-2019-roku","pageId":20007123,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół IX/2019 z IX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 21 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-ix2019-z-ix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-21-marca-2019-roku","pageId":20007124,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół VIII/2019 z VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-viii2019-z-viii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-marca-2019-roku","pageId":20007125,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół VII/2019 z VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 lutego 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-vii2019-z-vii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-6-lutego-2019-roku","pageId":20007126,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-vi2019-z-vi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-17-stycznia-2019-roku","pageId":20007128,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół V/2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-v2019-z-v-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-stycznia-2019-roku","pageId":20007131,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr IV/2018 z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-iv2018-z-iv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-20-grudnia-2018-r","pageId":20007133,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr III/2018 z III Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 7 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-iii2018-z-iii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-7-grudnia-2018-r","pageId":20007136,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr II/2018 z II Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-ii2018-z-ii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-29-listopada-2018-r","pageId":20007139,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr I/2018 z I Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-i2018-z-i-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-21-listopada-2018-r","pageId":20007143,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/i-lo-im-krola-stanislawa-leszczynskiego-w-jasle","pageId":20002204,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II LO im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/ii-lo-im-pplk-jozefa-modrzejewskiego-w-jasle","pageId":20002205,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-technicznych-im-bohaterow-wrzesnia-w-jasle","pageId":20002206,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-uslugowych-i-spozywczych-w-jasle","pageId":20002207,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bursa Międzyszkolna w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/bursa-miedzyszkolna-w-zespole-szkol-uslugowych-i-spozywczych-w-jasle","pageId":20002208,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-nr-3-im-stanislawa-pawlowskiego-w-jasle","pageId":20002209,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-nr-4-im-jana-pawla-w-jasle","pageId":20002210,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-budowlanych-im-krola-kazimierza-wielkiego-w-jasle","pageId":20002211,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/lo-im-m-sklodowskiej-curie-w-kolaczycach","pageId":20002212,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/mlodziezowy-dom-kultury-w-jasle","pageId":20002213,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/centrum-ksztalcenia-zawodowego-nr-1-w-jasle","pageId":20002214,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-w-jasle","pageId":20002215,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-osrodek-edukacji-nauczycieli-w-jasle","pageId":20002216,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-jasle","pageId":20002217,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Dziecka w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/dom-dziecka-w-kolaczycach","pageId":20002218,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/liceum-ogolnoksztalcace-im-mikolaja-kopernika-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20002219,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-im-prof-t-marchlewskiego-w-trzcinicy","pageId":20002220,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-potencjalu-turystycznego-powiatu-jasielskiego-i-okresu-svidnik","pageId":20002164,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-jakosci-edukacji-specjalistycznej-i-zawodowej-zespolu-szkol-nr-3-i-zespolu-szkol-nr-4-w-jasle-oraz-spojena-skola-w-svidniku","pageId":20003715,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II","url":"/web/powiat-jasielski/dostosowanie-infrastruktury-placowek-edukacyjnych-powiatu-jasielskiego-do-srodowiska-pracy-zawodowej--czesc-ii","pageId":20003716,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I","url":"/web/powiat-jasielski/dostosowanie-infrastruktury-placowek-edukacyjnych-powiatu-jasielskiego-do-srodowiska-pracy-zawodowej--czesc-i","pageId":20003720,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej","url":"/web/powiat-jasielski/instalacja-odnawialnych-zrodel-energii--fotowoltaika-i-pompy-ciepla-do-wspomagania-ogrzewania-wody-na-budynkach-wielomieszkaniowych-produkcyjnych-i-budynkach-uzytecznosci-publicznej","pageId":20003723,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha","url":"/web/powiat-jasielski/scalenie-gruntow-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec-na-obszarze-41659-ha","pageId":20003725,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Scalenie gruntów wsi Gąsówka z gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha","url":"/web/powiat-jasielski/scalenie-gruntow-wsi-gasowka-z-gm-tarnowiec-na-obszarze-19237-ha","pageId":20007550,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Scalenie gruntów wsi Czeluśnica z gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha","url":"/web/powiat-jasielski/scalenie-gruntow-wsi-czelusnica-z-gm-tarnowiec-na-obszarze-31177-ha","pageId":20007574,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"\"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III\"","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego--czesc-iii","pageId":20007583,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"\"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II\"","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego--czesc-ii","pageId":20007597,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-w-szkolach-ponadgimnazjalnych-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007602,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-infrastruktury-drogowej-pomiedzy-powiatem-gorlickim-jasielskim-i-bardejowskim","pageId":20007611,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/regionalne-centrum-transferu-nowoczesnych-technologii-wytwarzania---powiat-jasielski","pageId":20007618,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)","url":"/web/powiat-jasielski/odbudowa-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego--ulica-sobniowska-jaslo","pageId":20007622,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap","url":"/web/powiat-jasielski/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-powiatu-jasielskiego--ii-etap","pageId":20007623,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-jakosci-uslug-swiadczonych-przez-dps-w-foluszu-poprzez-wykonanie-prac-remontowych-i-modernizacyjnych-w-pawilonach-zagospodarowanie-terenu-oraz-podniesienie-kwalifikacji-personelu","pageId":20007624,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej","url":"/web/powiat-jasielski/pseap---podkarpacki-system-e-administracji-publicznej","pageId":20007625,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1837r-kolaczyce--sieklowka--lubla--iii-etap","pageId":20007626,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza\u001D","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-produktow-i-marek-regionalnych-na-obszarze-polsko---slowackiego-pogranicza","pageId":20007627,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/odbudowa-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007628,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną","url":"/web/powiat-jasielski/budowa-systemu-informacji-przestrzennej-wspomagajacego-zarzadzanie-powiatem-jasielskim-wraz-ze-zwiekszeniem-zakresu-i-dostepnosci-uslug-swiadczonych-droga-elektroniczna","pageId":20007629,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jasielska Strefa Usług Publicznych","url":"/web/powiat-jasielski/jasielska-strefa-uslug-publicznych","pageId":20007630,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły","url":"/web/powiat-jasielski/odbudowa-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-terenie-miasta-jasla---ul-mickiewicza-szopena-jagielly","pageId":20007631,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1837-r-kolaczyce-sieklowka--lubla-iv-etap","pageId":20007632,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-dostepnosci-i-jakosci-pomocy-spolecznej-poprzez-rozbudowe-dps-w-foluszu-wraz-z-modernizacja-gospodarki-cieplnej-i-wodno-sciekowej","pageId":20007633,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007634,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza","url":"/web/powiat-jasielski/karpackie-niebo-rozwoj-produktow-turystycznych-zwiazanych-z-astronomia-na-terenie-polsko-slowackiego-pogranicza","pageId":20007635,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1850r-jaslo---zrecin","pageId":20007636,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ISO 9001 w systemie administracji samorządowej","url":"/web/powiat-jasielski/iso-9001-w-systemie-administracji-samorzadowej","pageId":20007637,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-infrastruktury-drogowej-pomiedzy-powiatem-krosnienskim-jasielskim-i-bardejowskim","pageId":20007638,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/budowa-obiektow-sportowych-w-szkolach-ponadpodstawowych-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007639,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-warunkow-nauczania-w-obiektach-dydaktycznych-w-powiecie-jasielskim-poprzez-nadbudowe-z-przebudowa-tych-obiektow","pageId":20007640,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1829r-jareniowka---jablonica","pageId":20007641,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1837-r-kolaczyce-sieklowka--lubla","pageId":20007642,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1850r-jaslo---zrecin---ii-etap","pageId":20007643,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic","url":"/web/powiat-jasielski/wspolnie-rzadzmy--porozumienie-bez-granic","pageId":20007644,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego","url":"/web/powiat-jasielski/platforma-wspolpracy-polsko--ukrainskiej-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-i-kulturalnego","pageId":20007645,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/polsko---ukrainskie-centrum-inicjatyw-gospodarczych-w-jasle","pageId":20007646,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20007325,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Statutowa","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-statutowa","pageId":20007326,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Społeczna","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-spoleczna","pageId":20007327,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-rozwoju-gospodarczego-i-promocji-powiatu","pageId":20007331,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-edukacji-kultury-sportu-i-turystyki","pageId":20007332,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-rewizyjna","pageId":20007333,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Finansowo-Budżetowa","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-finansowo-budzetowa","pageId":20007335,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Atrakcje turystyczne Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/atrakcje-turystyczne-powiatu","pageId":20007069,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolne schroniska młodzieżowe","url":"/web/powiat-jasielski/szkolne-schroniska-mlodziezowe","pageId":20007070,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu","url":"/web/powiat-jasielski/park-rekreacji-i-edukacji-ekologicznej-w-foluszu","pageId":20007071,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim","url":"/web/powiat-jasielski/mobilny-przewodnik-po-powiecie-jasielskim","pageId":20007073,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wirtualny spacer","url":"/web/powiat-jasielski/wirtualny-spacer","pageId":20007072,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji i Transportu","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-komunikacji-i-transportu","pageId":20001966,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-geodezji-katastru-i-nieruchomosci","pageId":20001979,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-rozwoju-promocji-i-spraw-spolecznych","pageId":20001980,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Architektury i Budownictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-architektury-i-budownictwa","pageId":20001984,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-edukacji","pageId":20001988,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa","pageId":20001990,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-rzecznik-konsumentow","pageId":20001993,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Radców Prawnych","url":"/web/powiat-jasielski/biuro-radcow-prawnych","pageId":20001994,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Inwestycji","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-inwestycji","pageId":20002000,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ds-koordynacji-dzialan-powiatowych-sluzb-inspekcji-i-strazy","pageId":20002009,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Kadr","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-organizacji-i-kadr","pageId":20002016,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowo - Księgowy","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-finansowo---ksiegowy","pageId":20002017,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-ds-kontroli-wewnetrznej","pageId":20002019,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-ds-audytu-wewnetrznego","pageId":20002020,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-inspektora-ochrony-danych","pageId":20002021,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-pelnomocnika-ds-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20002022,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-zakladowe-starostwa-powiatowego-w-jasle-oraz-archiwum-powiatowego-osrodka-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20002023,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy","url":"/web/powiat-jasielski/pozyskiwanie-funduszy","pageId":20001965,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/starosta-jasielski","pageId":20000816,"parentPageId":20000798,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/sklad-zarzadu-powiatu","pageId":20007568,"parentPageId":20000798,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/rada-powiatu","pageId":20000817,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Szkoły i placówki edukacyjne","url":"/web/powiat-jasielski/szkoly-i-placowki-edukacyjne","pageId":20002203,"parentPageId":20000798,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/powiat-jasielski/jednostki-organizacyjne","pageId":20002193,"parentPageId":20000798,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20000818,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/powiat-jasielski/regulamin-organizacyjny","pageId":20000822,"parentPageId":20000798,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-jasielski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20000877,"parentPageId":20000798,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/statut-powiatu","pageId":20000823,"parentPageId":20000798,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gminy","url":"/web/powiat-jasielski/gminy","pageId":20007074,"parentPageId":20000798,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turystyka","url":"/web/powiat-jasielski/turystyka","pageId":20007068,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Finanse Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/finanse-powiatu","pageId":20000835,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+910","url":"/web/powiat-jasielski/budowa-przejsc-dla-pieszych-w-ciagu-drog-powiatowych-1893r-osiek-jasielski---mytarz-w-km-0600-oraz-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1313r-jaslo---blazkowa---jodlowa-w-km15910","pageId":20042650,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I-Oddział Psychiatryczny z Poradniami","url":"/web/powiat-jasielski/rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-etap-i-oddzial-psychiatryczny-z-poradniami","pageId":20042455,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja poddasza w bursie międzyszkolnej na potrzeby internatu SOSW w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/adaptacja-poddasza-w-bursie-miedzyszkolnej-na-potrzeby-internatu-sosw-w-jasle","pageId":20042451,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa mostu na przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R","url":"/web/powiat-jasielski/budowa-mostu-na-przez-rzeke-jasiolke-wraz-z-polaczeniem-drog-powiatowych-nr-2510r-i-2511r","pageId":20042450,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 0+000 – 0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28","url":"/web/powiat-jasielski/rozbudowa-ul-kasprowicza-w-jasle-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1850r-jaslo--lajsce--zrecin-w-km-0000--0140-poprzez-budowe-pasa-prawoskretu-pomiedzy-dw-992-a-dk-28","pageId":20042345,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 7+510 - 9+379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1850r-jaslo---lajsce---zrecin-w-km-7510---9379-w-miejscowosci-umieszcz-i-glinik-polski","pageId":20042449,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło-ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany-gr. wojew.-Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło-Błażkowa-Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr. wojew.-Czermna w miejscowości Opacie.","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-i-budowa-przejsc-dla-pieszych-w-ciagu-drog-powiatowych-nr-1313r-jaslo-ul-mickiewicza-na-osiedlu-gamrat-nr-1827r-swiecany-gr-wojew-szerzyny-w-miejscowosci-swiecany-nr-1313r-jaslo-blazkowa-jodlowa-w-miejscowosci-brzyska-nr-1847r-szebnie-tarnowiec-jedlicze-potok-w-miejscowosci-tarnowiec-nr-1829r-jareniowka-jablonica-gr-wojew-czermna-w-miejscowosci-opacie","pageId":20034605,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/utworzenie-wirtualnej-strzelnicy-wraz-z-wyposazeniem-strzeleckim-w-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-im-mikolaja-kopernika-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20029693,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej","url":"/web/powiat-jasielski/mlodziezowy-dom-kultury-w-jasle--osrodek-edukacji-ekologicznej-w-ozennej","pageId":20007581,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w m. Myscowa w km 5+724","url":"/web/powiat-jasielski/remont-mostu-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1907r-katy--myscowa--krempna-w-m-myscowa-w-km-5724","pageId":20007647,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w m. Kotań, Świątkowa Wielka w km 5+090 – 8+815","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1905r-katy--desznica--swiatkowa-wielka--swiatkowa-mala-w-m-kotan-swiatkowa-wielka-w-km-5090--8815","pageId":20007648,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów w miejscowości Nienaszów w km 9+280 – 9+673","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1898r-chorkowka--faliszowka--nienaszow-w-miejscowosci-nienaszow-w-km-9280--9673","pageId":20007649,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w m. Bączal Górny w km 0+350 – 1+645","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1830r-lipnica-gorna--lisow--skolyszyn-w-m-baczal-gorny-w-km-0350--1645","pageId":20007650,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 – 4+775 wraz z remontem przepustów w km 4+423 i 4+758","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1828r-siepietnica--swiecany--lisow-w-miejscowosci-swiecany-w-km-3965--4775-wraz-z-remontem-przepustow-w-km-4423-i-4758","pageId":20007651,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza, Osiedle Gamrat w km 4+515 – 4+535","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1313r-jaslo--ul-mickiewicza-osiedle-gamrat-w-km-4515--4535","pageId":20007653,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj","url":"/web/powiat-jasielski/rozbudowa-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1905r-katy--desznica--swiatkowa-wielka--swiatkowa-mala-w-km-3039--3104-3304--3750-w-miejscowosci-desznica-wraz-z-mostem-w-km-3069-na-potoku-ryj","pageId":20007654,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów","url":"/web/powiat-jasielski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1828r-siepietnica---swiecany---lisow","pageId":20007655,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/remont-ciagu-drog-powiatowych-nr-1878r-dobrynia--zawadka-osiecka--zaleze-i-nr-1881r-debowiec--zaleze--osiek-jasielski","pageId":20007656,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Specjalistyczny w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/szpital-specjalistyczny-w-jasle2","pageId":20007300,"parentPageId":20007299,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Apteki","url":"/web/powiat-jasielski/apteki","pageId":20007301,"parentPageId":20007299,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nabór wniosków stypendialnych dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim","url":"/web/powiat-jasielski/nabor-wnioskow-stypendialnych-dla-studentow-ksztalcacych-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim","pageId":20007302,"parentPageId":20007299,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje-spoleczne","pageId":20034623,"parentPageId":20007301,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Protokół nr LXIII/2018 z LXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lxiii2018-z-lxiii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-15-listopada-2018-r","pageId":20007173,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LXII/2018 z LXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 października 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lxii2018-z-lxii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-pazdziernika-2018-r","pageId":20007176,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LXI/2018 z LXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 2 października 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lxi2018-z-lxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-2-pazdziernika-2018-r","pageId":20007178,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LX/2018 z LX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 13 września 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lx2018-z-lx-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-13-wrzesnia-2018-r","pageId":20007182,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LIX/2018 z LIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lix2018-z-lix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-20-sierpnia-2018-r","pageId":20007185,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 lipca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lviii2018-z-lviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-lipca-2018-r","pageId":20007188,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lvii2018-z-lvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-czerwca-2018-r","pageId":20007190,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lvi2018-z-lvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-15-czerwca-2018-r","pageId":20007192,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LV/2018 z LV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lv2018-z-lv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-5-czerwca-2018-r2","pageId":20007202,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-liv2018-z-liv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-maja-2018-r","pageId":20007205,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-liii2018-z-liii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-25-kwietnia-2018-r","pageId":20007208,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lii2018-z-lii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-3-kwietnia-2018-r","pageId":20007211,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-li2018-z-li-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-27-marca-2018-r","pageId":20007212,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-l2018-z-l-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-15-marca-2018-r","pageId":20007213,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 lutego 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlix2018-z-xlix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-22-lutego-2018-r","pageId":20007319,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLVIII/2018 z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 stycznia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlviii2018-z-xlviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-19-stycznia-2018-r","pageId":20007320,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLVII/2017 z XLVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlvii2017-z-xlvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-14-grudnia-2017-r","pageId":20007321,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLVI/2017 z XLVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlvi2017-z-xlvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-29-listopada-2017-r","pageId":20007322,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLV/2017 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 listopada 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlv2017-z-xlv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-17-listopada-2017-r","pageId":20007323,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLIV/2017 z XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 października 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xliv2017-z-xliv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-pazdziernika-2017-r","pageId":20007317,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLIII/2017 z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 września 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xliii2017-z-xliii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-12-wrzesnia-2017-r","pageId":20007315,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLII/2017 z XLII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 sierpnia 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlii2017-z-xlii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-sierpnia-2017-r","pageId":20007314,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xli2017-z-xli-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-czerwca-2017-r","pageId":20007243,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XL/2017 z XL Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xl2017-z-xl-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-14-czerwca-2017-r","pageId":20007239,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXIX/2017 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 maja 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxix2017-z-xxxix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-25-maja-2017-r","pageId":20007238,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 marca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxviii2017-z-xxxviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-marca-2017-r","pageId":20007237,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxvii2017-z-xxxvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-9-marca-2017-r","pageId":20007234,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 lutego 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxvi2017-z-xxxvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-lutego-2017-r","pageId":20007230,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lutego 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxv2017-z-xxxv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-lutego-2017-r","pageId":20007227,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxiv2017-z-xxxiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-stycznia-2017-r","pageId":20007222,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxx2016-z-xxx-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-27-pazdziernika-2016-r","pageId":20007216,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 listopada 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxi2016-z-xxxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-listopada-2016-r","pageId":20007217,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxii2016-z-xxxii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-listopada-2016-r","pageId":20007218,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXIII/2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxiii2016-z-xxxiii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-22-grudnia-2016-r","pageId":20007219,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Platforma zakupowa","url":"/web/powiat-jasielski/platforma-zakupowa","pageId":20019976,"parentPageId":20019972,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok","url":"/web/powiat-jasielski/plany-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2021-rok","pageId":20019968,"parentPageId":20019972,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej ustalenia czy nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewid. nr 678, 696, 921, 923, 925, 926, położona w miejscowości Łubienko stanowi mienie gromadzkie","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-niezalatwieniu-sprawy-w-terminie-dotyczacej-ustalenia-czy-nieruchomosc-gruntowa-oznaczona-jako-dzialki-ewid-nr-678-696-921-923-925-926-polozona-w-miejscowosci-lubienko-stanowi-mienie-gromadzkie","pageId":20022773,"parentPageId":20007046,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stan jakości powietrza na terenie Miasta Jasła","url":"/web/powiat-jasielski/stan-jakosci-powietrza-na-terenie-miasta-jasla","pageId":20006407,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim","url":"/web/powiat-jasielski/prognoza-stanu-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-podkarpackim","pageId":20006408,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program ochrony środowiska","url":"/web/powiat-jasielski/program-ochrony-srodowiska","pageId":20006409,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dostęp do informacji o środowisku","url":"/web/powiat-jasielski/dostep-do-informacji-o-srodowisku","pageId":20006410,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi","url":"/web/powiat-jasielski/rejestr-osuwisk-i-terenow-zagrozonych-ruchami-masowymi-ziemi","pageId":20006412,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenia zintegrowane","url":"/web/powiat-jasielski/pozwolenia-zintegrowane","pageId":20006420,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-opublikowane-w-trakcie-2018-roku2","pageId":20002060,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/radni-rady-powiatu-w-jasle2","pageId":20002077,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu3","pageId":20002080,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty","url":"/web/powiat-jasielski/osoby-wydajace-decyzje-administracyjne-w-imieniu-starosty2","pageId":20002081,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/sekretarz-powiatu2","pageId":20002085,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/skarbnik-powiatu2","pageId":20002087,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/kierownicy-jednostek-organizacyjnych-powiatu2","pageId":20002089,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 października 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/li-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r","pageId":20043644,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"L Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 września 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/l-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-21-wrzesnia-2021-r","pageId":20040670,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xlix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-sierpnia-2021-r","pageId":20038117,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 sierpnia 2021 r. ","url":"/web/powiat-jasielski/xlviii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-13-sierpnia-2021","pageId":20037061,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 lipca 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xlvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-lipca-2021-r","pageId":20033701,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xlvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-czerwca-2021-r","pageId":20028129,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xlv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-maja-2021-r","pageId":20025374,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xliv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-maja-2021-r","pageId":20023017,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 kwietnia 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xliii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-kwietnia-2021-r","pageId":20021512,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-kwietnia-2021-roku","pageId":20021022,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 marca 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xli-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-marca-2021-roku","pageId":20018453,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xl-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-lutego-2021-roku","pageId":20016679,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-8-lutego-2021-roku","pageId":20010603,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19-stycznia-2021-roku","pageId":20010615,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-grudnia-2020-roku","pageId":20010612,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-18-grudnia-2020-roku","pageId":20010609,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 grudnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-grudnia-2020-roku","pageId":20010608,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-listopada-2020-roku","pageId":20010604,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-6-listopada-2020-roku","pageId":20002314,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 października 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-pazdziernika-2020-roku","pageId":20002316,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 paździenirka 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-9-pazdzienirka-2020-roku","pageId":20002317,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-wrzesnia-2020-roku","pageId":20002319,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-sierpnia-2020-roku","pageId":20002636,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 7 sierpnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxviii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-7-sierpnia-2020-roku","pageId":20002640,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-lipca-2020-roku","pageId":20002647,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvi-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-19-czerwca-2020-roku","pageId":20002650,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-maja-2020-roku","pageId":20002651,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-3-kwietnia-2020-roku","pageId":20002659,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 6 marca 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-6-marca-2020-roku","pageId":20002666,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-20-lutego-2020-roku","pageId":20002672,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-stycznia-2020-roku","pageId":20002675,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19-grudnia-2019-roku","pageId":20002677,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-listopada-2019-roku","pageId":20002679,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-pazdziernika-2019-roku","pageId":20002680,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xvii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-pazdziernika-2019-roku","pageId":20002707,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-wrzesnia-2019-roku","pageId":20002709,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-sierpnia-2019-roku","pageId":20002713,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-12-lipca-2019-roku","pageId":20002718,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-czerwca-2019-roku","pageId":20002720,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-maja-2019-roku","pageId":20002724,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-kwietnia-2019-roku","pageId":20002726,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-21-marca-2019-roku","pageId":20002728,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019","url":"/web/powiat-jasielski/viii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-marca-2019","pageId":20002729,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/vii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-6-lutego-2019-roku","pageId":20002730,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/vi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-stycznia-2019-roku","pageId":20002735,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"V Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/v-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-stycznia-2019-roku","pageId":20002736,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/iv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-20-grudnia-2018-roku","pageId":20002737,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"III Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/iii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-7-grudnia-2018-roku","pageId":20002740,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-listopada-2018-roku","pageId":20002741,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/i-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-21-listopada-2018-roku","pageId":20002744,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LXIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lxiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-15-listopada-2018-roku","pageId":20003537,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-pazdziernika-2018-roku","pageId":20003538,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-2-pazdziernika-2018-roku","pageId":20003542,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-13-wrzesnia-2018-roku","pageId":20003543,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/lix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-20-sierpnia-2018-r","pageId":20003544,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-lipca-2018-r","pageId":20003545,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-czerwca-2018-r","pageId":20003546,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-5-czerwca-2018-r","pageId":20003547,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-5-czerwca-2018-r","pageId":20003548,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/liv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-maja-2018-r","pageId":20003549,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/liii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-kwietnia-2018-r","pageId":20003550,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-3-kwietnia-2018-r","pageId":20003551,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/li-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-marca-2018-r","pageId":20006552,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"L Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/l-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-15-marca-2018-roku","pageId":20006577,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-22-lutego-2018-roku","pageId":20006579,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19-stycznia-2018-roku","pageId":20006600,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-grudnia-2017-roku","pageId":20006607,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-listopada-2017-roku","pageId":20006629,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-listopada-2017-roku","pageId":20006631,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xliv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-pazdziernika-2017-roku","pageId":20006636,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xliii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-12-wrzesnia-2017-roku","pageId":20006663,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-sierpnia-2017-roku","pageId":20006665,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xli-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-czerwca-2017-roku","pageId":20006674,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 czerwca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xl-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-czerwca-2017-roku","pageId":20006678,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-maja-2017-roku","pageId":20006753,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-marca-2017-roku","pageId":20006762,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-9-marca-2017-roku","pageId":20006763,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-lutego-2017-roku","pageId":20006777,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lutego 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-lutego-2017-roku","pageId":20006787,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-stycznia-2017-roku","pageId":20006788,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-22-grudnia-2016-roku","pageId":20006792,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-listopada-2016-roku","pageId":20006796,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-listopada-2016-roku","pageId":20006873,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-pazdziernika-2016-roku","pageId":20006880,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-wrzesnia-2016-roku","pageId":20006899,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-sierpnia-2016-roku","pageId":20006917,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-czerwca-2016-roku","pageId":20006936,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-czerwca-2016-roku","pageId":20006937,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-maja-2016-roku","pageId":20006940,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xxiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-31-marca-2016-r","pageId":20006955,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-lutego-2016-r","pageId":20006965,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-stycznia-2016-r","pageId":20006977,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-stycznia-2016-r","pageId":20007018,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pochowano szczątki wydobyte podczas budowy drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/pochowano-szczatki-wydobyte-podczas-budowy-drogi-wojewodzkiej-992-w-jasle","pageId":20000993,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"102. rocznica odzyskania niepodległości","url":"/web/powiat-jasielski/102.rocznica-odzyskania-niepodleglosci","pageId":20001941,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”","url":"/web/powiat-jasielski/iformacja-o-realizacji-projektu-pn-wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-covid-19","pageId":20002044,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania od Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-od-powiatowej-panstwowej-strazy-pozarnej-w-jasle","pageId":20002118,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/modernizacja-budynku-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-jasle","pageId":20002119,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania policji","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-policji","pageId":20002145,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bogdan Rzońca informuje: Ponad 7 mln euro z Unii Europejskiej dla Polski na odbudowę po czerwcowych powodziach","url":"/web/powiat-jasielski/bogdan-rzonca-informuje-ponad-7-mln-euro-z-unii-europejskiej-dla-polski-na-odbudowe-po-czerwcowych-powodziach","pageId":20006255,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe połączenia kolejowe do Krakowa i Zagórza","url":"/web/powiat-jasielski/nowe-polaczenia-kolejowe-do-krakowa-i-zagorza","pageId":20006258,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20006259,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czy upór Radnego Janusza Przetacznika jest ważniejszy od dobra pacjentów Jasielskiego Szpitala?","url":"/web/powiat-jasielski/czy-upor-radnego-janusza-przetacznika-jest-wazniejszy-od-dobra-pacjentow-jasielskiego-szpitala","pageId":20006261,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarnościowego UE dla gmin po powodzi","url":"/web/powiat-jasielski/ponad-7-mln-euro-z-funduszu-solidarnosciowego-ue-dla-gmin-po-powodzi","pageId":20006263,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowane inwestycje drogowe w Gminie Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/planowane-inwestycje-drogowe-w-gminie-tarnowiec","pageId":20006264,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie samorządów powiatu jasielskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych","url":"/web/powiat-jasielski/wsparcie-samorzadow-powiatu-jasielskiego-w-ramach-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20006266,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Starosty Jasielskiego od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-starosty-jasielskiego-od-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-infrastruktury-andrzeja-bittela","pageId":20006267,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku chodnika w miejscowości Dobrucowa","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-chodnika-w-miejscowosci-dobrucowa","pageId":20006269,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Słodycze dla Domu Dziecka w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/slodycze-dla-domu-dziecka-w-kolaczycach","pageId":20006271,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Bożonarodzeniowe od Senator RP Alicji Zając","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-bozonarodzeniowe-od-senator-rp-alicji-zajac","pageId":20006273,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Bączal Górny","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-lipnica-gorna--lisow--skolyszyn-w-miejscowosci-baczal-gorny","pageId":20006281,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Jerzego Polaka.","url":"/web/powiat-jasielski/krzyz-kawalerski-orderu-odrodzenia-polski-dla-jerzego-polaka","pageId":20006283,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia świąteczno-noworoczne od Biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-swiateczno-noworoczne-od-biskupa-rzeszowskiego-jana-watroby","pageId":20006284,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Chorkówka- Faliszówka – Nienaszów","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-chorkowka--faliszowka--nienaszow","pageId":20006285,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"List od Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka do Starosty Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/list-od-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-do-starosty-jasielskiego","pageId":20006309,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 r. uchwalony! XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-2021-r-uchwalony-xxxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20006310,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku przepustu w ciągu drogi powiatowej Umieszcz-Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-przepustu-w-ciagu-drogi-powiatowej-umieszcz-tarnowiec","pageId":20006312,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Dębowiec- Zarzecze","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-debowiec--zarzecze","pageId":20006313,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje z powodu śmierci śp. Tadeusza Górczyka","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje-z-powodu-smierci-sp-tadeusza-gorczyka","pageId":20006314,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/betlejemskie-swiatlo-pokoju-dotarlo-do-starostwa-powiatowego-w-jasle","pageId":20006316,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy","pageId":20006328,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Niepla – Przybówka","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-niepla--przybowka","pageId":20006330,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Pełne zaufanie dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle - Roberta Snocha 15:0!","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasl