W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2022-roku","pageId":20048910,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2022.","url":"/web/powiat-jasielski/sdfs","pageId":20067090,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2022","url":"/web/powiat-jasielski/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-roku-2022","pageId":20071567,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 45/22 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-4522-zarzadu-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-kwietnia-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej","pageId":20070558,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2022 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie5","pageId":20044554,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/wyniki-konsultacji-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021","pageId":20007168,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021","pageId":20007181,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa","pageId":20007184,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zad. publ. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zad-publ-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2020-roku","pageId":20007166,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-swiadczenia-nieodplatnego-poradn","pageId":20007186,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2020","pageId":20007187,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-czlonka-komisji-konkursowej","pageId":20007189,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20007191,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2019 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-14419-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-rozstrzygniecia-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-2019-r","pageId":20007193,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-ws-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-roku-2019","pageId":20007194,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20007196,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019","url":"/web/powiat-jasielski/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-roku-2019","pageId":20007197,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019","url":"/web/powiat-jasielski/roczny-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019","pageId":20007199,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych","url":"/web/powiat-jasielski/drugi-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych","pageId":20007200,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-za-2017-rok","pageId":20007201,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/sklad-osobowy-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20007310,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/komisje-rady-powiatu","pageId":20007324,"parentPageId":20000817,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o planowanych sesjach Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienia-o-planowanych-sesjach-rady-powiatu","pageId":20000831,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienia-o-posiedzeniach-komisji","pageId":20011425,"parentPageId":20000817,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły i raporty przeprowadzonego głosowania z sesji Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/protokoly-i-raporty-przeprowadzonego-glosowania-z-sesji-rady-powiatu","pageId":20000832,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum nagrań z sesji Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-nagran-oraz-wykazy-glosowan-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20000833,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacje i zapytania Radnych","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacje-i-zapytania-radnych","pageId":20007338,"parentPageId":20000817,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"O powiecie","url":"/web/powiat-jasielski/o-powiecie","pageId":20000798,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe","url":"/web/powiat-jasielski/starostwo-powiatowe","pageId":20000810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i artykuły","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenia-i-artykuly","pageId":20000811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-jasielski/zalatw-sprawe","pageId":20000812,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-jasielski/kontakt","pageId":20000813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - dotyczy stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1519/1 w m. Zarzecze","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu---dotyczy-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo-zlokalizowanej-na-dz-nr-ewid-15191-w-m-zarzecze","pageId":20007086,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL_3304 D zlokalizowana przy ul. Adama Asnyka 10, 38-200 Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zakonczeniu-eksploatacji-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl3304-d-zlokalizowana-przy-ul-adama-asnyka-10-38-200-jaslo","pageId":20007087,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej: stacja bazowa JSL 7003_A w m. Zarzecze gm. Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetycznej-stacja-bazowa-jsl-7003a-w-m-zarzecze-gm-debowiec","pageId":20007094,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Dotyczy stacji bazowej JSL 3302_A - Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-dotyczy-stacji-bazowej-jsl-3302a---jaslo-ul-na-kotline-8","pageId":20007097,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna(23250N!) JASŁO POŁUDNIE (KKS_JASLO_POLUDNIE) w m. Jasło ul. 3 Maja 83.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---instalacja-radiokomunikacyjna23250n-jaslo-poludnie-kksjaslopoludnie-w-m-jaslo-ul-3-maja-83","pageId":20007112,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Dotyczy stacji bazowej JSL3804A - Jasło ul. 3 Maja 4","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-dotyczy-stacji-bazowej-jsl3804a---jaslo-ul-3-maja-4","pageId":20007115,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - JSL3302_A Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---jsl3302a-jaslo-ul-na-kotline-8","pageId":20007116,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej: stacja bazowa JSL 3804_A - Jasło ul. 3 Maja 4","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetycznej-stacja-bazowa-jsl-3804a---jaslo-ul-3-maja-4","pageId":20007118,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji – stacja bazowa Orange Polska: 8119 Jasło_Nowy Styl","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji--stacja-bazowa-orange-polska-8119-jaslonowy-styl","pageId":20007120,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa JSL7006 B w m. Wolica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-jsl7006-b-w-m-wolica","pageId":20007121,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa JSL3301 B w Jaśle ul. Baczyńskiego","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-jsl3301-b-w-jasle-ul-baczynskiego","pageId":20007127,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - JSL3302_A Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---jsl3302a-jaslo-ul-na-kotline-9","pageId":20007129,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie - stacja bazowa Orange Polska : 8119 Jasło Nowy Styl","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie---stacja-bazowa-orange-polska--8119-jaslo-nowy-styl","pageId":20007130,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL3803 C","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl3803-c","pageId":20007132,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59164 JASLO (Mickiewicza)","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59164-jaslo-mickiewicza","pageId":20007134,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59108 JASLO (Baczyńskiego)","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59108-jaslo-baczynskiego","pageId":20007135,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59111 SKOLYSZYN T98","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59111-skolyszyn-t98","pageId":20007137,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL 7006 B (Wolica)","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl-7006-b-wolica","pageId":20007141,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 56335 WARZYCE","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-56335-warzyce","pageId":20007146,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 59260 OSOBNICA","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-59260-osobnica","pageId":20007149,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - instalacja radiokomunikacyjna 59158 KREMPNA GKAMIEN w miejsc. Kąty","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---instalacja-radiokomunikacyjna-59158-krempna-gkamien-w-miejsc-katy","pageId":20007153,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa BT_2224._JASŁO","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-bt2224jaslo","pageId":20007156,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa JSL 5002 C Góra Liwocz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-jsl-5002-c-gora-liwocz","pageId":20007157,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Folusz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-folusz","pageId":20007159,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Osobnica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-osobnica","pageId":20007161,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Lublica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-lublica","pageId":20007162,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-udzielonej-koncesji-na-wydobywanie-zwiru-i-piasku-ze-zloza-debowiec---glikowki","pageId":20007163,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-udzielonej-koncesji-na-wydobywanie-zwiru-i-piasku-ze-zloza","pageId":20007164,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych – instalacja radiokomunikacyjna 5647 Siedliska Sł.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych--instalacja-radiokomunikacyjna-5647-siedliska-sl","pageId":20017023,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja - zmiana danych dot. instalacji: stacja bazowa BT_24538 OSOBNICA","url":"/web/powiat-jasielski/informacja---zmiana-danych-dot-instalacji-stacja-bazowa-bt24538-osobnica","pageId":20020184,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie - stacja bazowa JSL7005J w m.Grab.","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie---stacja-bazowa-jsl7005j-w-mgrab","pageId":20021480,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych","url":"/web/powiat-jasielski/monitoring-gatunkow-i-siedlisk-przyrodniczych","pageId":20022506,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT_24471 Jasło Centrum","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt24471-jaslo-centrum3","pageId":20022752,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Brak sprzeciwu do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. zs. w Warszawie, zlokalizowana w m. Grab gm. Krempna.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-zs-w-warszawie-zlokalizowana-w-m-grab-gm-krempna","pageId":20023174,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych - instalacja radiokomunikacyjna 59139 KKS_NOWYZMIGR_CZEKAJ w miejscowości Czekaj.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych---instalacja-radiokomunikacyjna-59139-kksnowyzmigrczekaj-w-miejscowosci-czekaj","pageId":20024427,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT 22862 JASŁO_GAMRAT","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt-22862-jaslogamrat","pageId":20024825,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT 24060 TARNOWIEC","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt-24060-tarnowiec","pageId":20024895,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. - JSL7003A w m. Zarzecze.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo---jsl7003a-w-m-zarzecze","pageId":20026112,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne : BT26460 JASŁO NOWY STYL VIP.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-dla-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne--bt26460-jaslo-nowy-styl-vip","pageId":20026464,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta do Informacji dla instalacji radiokomunikacyjnej 59139 KKS_NOWYZMIGR_CZEKAJ.j","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-do-informacji-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-59139-kksnowyzmigrczekajj","pageId":20027371,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna 59108 JASLO zlokalizowana w m. Jasło ul. Baczyńskiego 11.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-59108-jaslo-zlokalizowana-w-m-jaslo-ul-baczynskiego-11","pageId":20027734,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała antysmogowa - ulotki informacyjne.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-antysmogowa---ulotki-informacyjne","pageId":20028976,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - stacja bazowa JSL5002 C Góra Liwocz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---stacja-bazowa-jsl5002-c-gora-liwocz","pageId":20030731,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta do informacji o zmianie nieistotnej przedłożonej dla stacji bazowej 59108 JASLO w Jaśle ul. Baczyńskiego 11.","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-do-informacji-o-zmianie-nieistotnej-przedlozonej-dla-stacji-bazowej-59108-jaslo-w-jasle-ul-baczynskiego-11","pageId":20033348,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej – instalacja radiokomunikacyjna BT22244 PRZYSIEKI","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej--instalacja-radiokomunikacyjna-bt22244-przysieki","pageId":20034708,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa nr JSL7007A w Skołyszynie","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-nr-jsl7007a-w-skolyszynie","pageId":20034952,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Brak sprzeciwu do zgłoszenia instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej JSL 7007A zlokalizowanej na dz. 54/7 w m. Skołyszyn.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-instalacji---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-jsl-7007a-zlokalizowanej-na-dz-547-w-m-skolyszyn","pageId":20038146,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych - instalacja radiokomunikacyjna 59111 Skołyszyn Tower.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych---instalacja-radiokomunikacyjna-59111-skolyszyn-tower","pageId":20038452,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja danych po wprowadzeniu zmiany nieistotnej - stacja bazowa JSL 3804 A w Jaśle ul. 3 Maja 4.","url":"/web/powiat-jasielski/aktualizacja-danych-po-wprowadzeniu-zmiany-nieistotnej---stacja-bazowa-jsl-3804-a-w-jasle-ul-3-maja-4","pageId":20039304,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT 22763 JASŁO CARBON w Jaśle, ul. 3 Maja 83.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt-22763-jaslo-carbon-wjasle-ul-3-maja-83","pageId":20039973,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT 20709 KOŁACZYCE_A2","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt-20709-kolaczycea2","pageId":20041409,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT20645 JASŁO_TOWAROWA_A2","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt20645-jaslotowarowaa2","pageId":20041410,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa JSL7009 A operatora P4 Sp. z o.o. , zlokalizowana w miejscowości Kąty.","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji---stacja-bazowa-jsl7009-a-operatora-p4-sp-z-oo--zlokalizowana-w-miejscowosci-katy","pageId":20044173,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - stacja bazowa JSL 4420 A w m. Mytarka gm. Nowy Żmigród.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---stacja-bazowa-jsl-4420-a-w-m-mytarka-gm-nowy-zmigrod","pageId":20046502,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia stacji bazowej JSL7009 A, zlokalizowanej w m. Kąty.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-stacji-bazowej-jsl7009-a-zlokalizowanej-w-m-katy","pageId":20046764,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 4030 KOŁACZYCE zlokalizowanej w miejscowości Sowina.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-4030-kolaczyce-zlokalizowanej-w-miejscowosci-sowina","pageId":20049774,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 4038 WARZYCE zlokalizowanej w m. Bierówka dz. nr ewid. 105/4.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-w-zakresie-wielkosci-i-rodzaju-emisji-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-4038-warzyce-zlokalizowanej-w-m-bierowka-dz-nr-ewid-1054","pageId":20050420,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie danych - stacja bazowa BT20737 NOWY_ŻMIGROD_ORANGE_A2_52772, zlokalizowana w m. Nowy Żmigród na dz. nr 197.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-danych---stacja-bazowa-bt20737-nowyzmigrodorangea252772-zlokalizowana-w-m-nowy-zmigrod-na-dz-nr-197","pageId":20052226,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych /zmiana nieistotna/ - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej JSL3301 B, zlokalizowanej w miejscowości Jasło ul. Baczyńskiego 13.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-zmiana-nieistotna---dotyczy-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-jsl3301-b-zlokalizowanej-w-miejscowosci-jaslo-ul-baczynskiego-13","pageId":20055062,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych /zmiana nieistotna / - dotyczy stacji bazowej telefonii