W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zad. publ. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zad-publ-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2020-roku","pageId":20007166,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/wyniki-konsultacji-w-sprawie-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021","pageId":20007168,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2021","pageId":20007181,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa","pageId":20007184,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-swiadczenia-nieodplatnego-poradn","pageId":20007186,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-ilub-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-na-terenie-powiatu-jasielskiego-w-2020","pageId":20007187,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na członka Komisji Konkursowej","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-czlonka-komisji-konkursowej","pageId":20007189,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert","pageId":20007191,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w 2019 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-14419-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-rozstrzygniecia-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-2019-r","pageId":20007193,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Powiatu Jasielskiego w roku 2019","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-ws-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-przez-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-zadan-publicznych-powiatu-jasielskiego-w-roku-2019","pageId":20007194,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20007196,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019","url":"/web/powiat-jasielski/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-roku-2019","pageId":20007197,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019","url":"/web/powiat-jasielski/roczny-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019","pageId":20007199,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych","url":"/web/powiat-jasielski/drugi-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych","pageId":20007200,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-za-2017-rok","pageId":20007201,"parentPageId":20006065,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład osobowy Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/sklad-osobowy-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20007310,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/komisje-rady-powiatu","pageId":20007324,"parentPageId":20000817,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia o planowanych sesjach Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienia-o-planowanych-sesjach-rady-powiatu","pageId":20000831,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienia-o-posiedzeniach-komisji","pageId":20011425,"parentPageId":20000817,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły i raporty przeprowadzonego głosowania z sesji Rady Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/protokoly-i-raporty-przeprowadzonego-glosowania-z-sesji-rady-powiatu","pageId":20000832,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum nagrań oraz wykazy głosowań Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-nagran-oraz-wykazy-glosowan-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20000833,"parentPageId":20000817,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacje i zapytania Radnych","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacje-i-zapytania-radnych","pageId":20007338,"parentPageId":20000817,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"O powiecie","url":"/web/powiat-jasielski/o-powiecie","pageId":20000798,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starostwo Powiatowe","url":"/web/powiat-jasielski/starostwo-powiatowe","pageId":20000810,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia i artykuły","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenia-i-artykuly","pageId":20000811,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-jasielski/zalatw-sprawe","pageId":20000812,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/powiat-jasielski/kontakt","pageId":20000813,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Powiatu Jasielskiego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn. \"Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R\".","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-o-wszczeciu-na-wniosek-powiatu-jasielskiego-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-w-zwiazku-z-realizacja-zadania-pn-budowa-mostu-przez-rzeke-jasiolke-wraz-z-polaczeniem-drog-powiatowych-nr-2510r-i-2511r","pageId":20007082,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie PGW Wody Polskie o udzieleniu pozwoleń w-pr w związku z realizacją zadania - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla.","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-pgw-wody-polskie-o-udzieleniu-pozwolen-w-pr-w-zwiazku-z-realizacja-zadania---rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-993-gorlice---nowy-zmigrod---dukla","pageId":20007084,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - dotyczy stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1519/1 w m. Zarzecze","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wniesienia-sprzeciwu---dotyczy-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo-zlokalizowanej-na-dz-nr-ewid-15191-w-m-zarzecze","pageId":20007086,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL_3304 D zlokalizowana przy ul. Adama Asnyka 10, 38-200 Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zakonczeniu-eksploatacji-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl3304-d-zlokalizowana-przy-ul-adama-asnyka-10-38-200-jaslo","pageId":20007087,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej: stacja bazowa JSL 7003_A w m. Zarzecze gm. Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetycznej-stacja-bazowa-jsl-7003a-w-m-zarzecze-gm-debowiec","pageId":20007094,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Dotyczy stacji bazowej JSL 3302_A - Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-dotyczy-stacji-bazowej-jsl-3302a---jaslo-ul-na-kotline-8","pageId":20007097,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna(23250N!) JASŁO POŁUDNIE (KKS_JASLO_POLUDNIE) w m. Jasło ul. 3 Maja 83.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---instalacja-radiokomunikacyjna23250n-jaslo-poludnie-kksjaslopoludnie-w-m-jaslo-ul-3-maja-83","pageId":20007112,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Dotyczy stacji bazowej JSL3804A - Jasło ul. 3 Maja 4","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-dotyczy-stacji-bazowej-jsl3804a---jaslo-ul-3-maja-4","pageId":20007115,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - JSL3302_A Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---jsl3302a-jaslo-ul-na-kotline-8","pageId":20007116,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetycznej: stacja bazowa JSL 3804_A - Jasło ul. 3 Maja 4","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetycznej-stacja-bazowa-jsl-3804a---jaslo-ul-3-maja-4","pageId":20007118,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji – stacja bazowa Orange Polska: 8119 Jasło_Nowy Styl","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji--stacja-bazowa-orange-polska-8119-jaslonowy-styl","pageId":20007120,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa JSL7006 B w m. Wolica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-jsl7006-b-w-m-wolica","pageId":20007121,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa JSL3301 B w Jaśle ul. Baczyńskiego","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-jsl3301-b-w-jasle-ul-baczynskiego","pageId":20007127,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - JSL3302_A Jasło ul. Na Kotlinę 8","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej-w-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---jsl3302a-jaslo-ul-na-kotline-9","pageId":20007129,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie - stacja bazowa Orange Polska : 8119 Jasło Nowy Styl","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie---stacja-bazowa-orange-polska--8119-jaslo-nowy-styl","pageId":20007130,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL3803 C","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl3803-c","pageId":20007132,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59164 JASLO (Mickiewicza)","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59164-jaslo-mickiewicza","pageId":20007134,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59108 JASLO (Baczyńskiego)","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59108-jaslo-baczynskiego","pageId":20007135,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Korekta zgłoszenia zmiany nieistotnej dla instalacji: stacja bazowa 59111 SKOLYSZYN T98","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-zgloszenia-zmiany-nieistotnej-dla-instalacji-stacja-bazowa-59111-skolyszyn-t98","pageId":20007137,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. JSL 7006 B (Wolica)","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-instalacji-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo-jsl-7006-b-wolica","pageId":20007141,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 56335 WARZYCE","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-56335-warzyce","pageId":20007146,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa 59260 OSOBNICA","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-59260-osobnica","pageId":20007149,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu upul","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie---opracowanie-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-upul","pageId":20007152,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - instalacja radiokomunikacyjna 59158 KREMPNA GKAMIEN w miejsc. Kąty","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---instalacja-radiokomunikacyjna-59158-krempna-gkamien-w-miejsc-katy","pageId":20007153,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa BT_2224._JASŁO","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-bt2224jaslo","pageId":20007156,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie nieistotnej zmiany - stacja bazowa JSL 5002 C Góra Liwocz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne---zgloszenie-nieistotnej-zmiany---stacja-bazowa-jsl-5002-c-gora-liwocz","pageId":20007157,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Folusz","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-folusz","pageId":20007159,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Osobnica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-osobnica","pageId":20007161,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości Lublica","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-instalacji-wytwarzajacej-pole-elektromagnetyczne-w-miejscowosci-lublica","pageId":20007162,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-udzielonej-koncesji-na-wydobywanie-zwiru-i-piasku-ze-zloza-debowiec---glikowki","pageId":20007163,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-udzielonej-koncesji-na-wydobywanie-zwiru-i-piasku-ze-zloza","pageId":20007164,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych – instalacja radiokomunikacyjna 5647 Siedliska Sł.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych--instalacja-radiokomunikacyjna-5647-siedliska-sl","pageId":20017023,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja - zmiana danych dot. instalacji: stacja bazowa BT_24538 OSOBNICA","url":"/web/powiat-jasielski/informacja---zmiana-danych-dot-instalacji-stacja-bazowa-bt24538-osobnica","pageId":20020184,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie - stacja bazowa JSL7005J w m.Grab.","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie---stacja-bazowa-jsl7005j-w-mgrab","pageId":20021480,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych","url":"/web/powiat-jasielski/monitoring-gatunkow-i-siedlisk-przyrodniczych","pageId":20022506,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT_24471 Jasło Centrum","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt24471-jaslo-centrum3","pageId":20022752,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie. Brak sprzeciwu do zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. zs. w Warszawie, zlokalizowana w m. Grab gm. Krempna.","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne---stacja-bazowa-telefonii-komorkowej-operatora-p4-sp-z-oo-zs-w-warszawie-zlokalizowana-w-m-grab-gm-krempna","pageId":20023174,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych - instalacja radiokomunikacyjna 59139 KKS_NOWYZMIGR_CZEKAJ w miejscowości Czekaj.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych---instalacja-radiokomunikacyjna-59139-kksnowyzmigrczekaj-w-miejscowosci-czekaj","pageId":20024427,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Informacja o zmianie nieistotnej - instalacja radiokomunikacyjna BT 22862 JASŁO_GAMRAT","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-nieistotnej---instalacja-radiokomunikacyjna-bt-22862-jaslogamrat","pageId":20024825,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o nieistotnej zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT 24060 TARNOWIEC","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-nieistotnej-zmianie-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-bt-24060-tarnowiec","pageId":20024895,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dot. opracowania: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dot-opracowania-wykonanie-wielkoobszarowej-inwentaryzacji-stanu-lasu-w-kraju-w-latach-2020-2024","pageId":20025044,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ARiMR - 17 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatości bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2021.","url":"/web/powiat-jasielski/arimr---17-czerwca-ostatnim-dniem-na-zlozenie-wniosku-o-platosci-bezposrednie-i-obszarowe-z-prow-w-kampanii-2021","pageId":20025764,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zmianie danych dla stacji bazowej operatora P4 Sp. z o.o. - JSL7003A w m. Zarzecze.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zmianie-danych-dla-stacji-bazowej-operatora-p4-sp-z-oo---jsl7003a-w-m-zarzecze","pageId":20026112,"parentPageId":20006064,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ofertowym \"Sprzedaż drzewa na pniu\" w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-ofertowym-sprzedaz-drzewa-na-pniu-w-zespole-szkol-budowlanych-w-jasle","pageId":20025198,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zamknięciu odcinka drogi DW 993 pomiędzy miejscowościami Pielgrzymka – Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zamknieciu-odcinka-drogi-dw-993-pomiedzy-miejscowosciami-pielgrzymka--nowy-zmigrod","pageId":20025194,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa - C 1.2","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym---przetarg-ofertowy-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-opel-corsa---c-12","pageId":20023494,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATU TCZEWSKIEGO 2021","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-powiatu-tczewskiego-2021","pageId":20023091,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zamknięciu odcinka drogi wojewódzkiej 993 relacjji Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla na odcinku Pielgrzymka-Nowy Żmigród pomiędzy skrzyżowaniami w km 18+783 - 24+021","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zamknieciu-odcinka-drogi-wojewodzkiej-993-relacji-gorlice-nowy-zmigrod-dukla-na-odcinku-pielgrzymka-nowy-zmigrod-pomiedzy-skrzyzowaniami-w-km-18783-24021","pageId":20021693,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ofertowym - samochód osobowy Opel Corsa - C 1.2","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-ofertowym---samochod-osobowy-opel-corsa---c-12","pageId":20021409,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużenia zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej DW 993 na odcinku Nowy Żmigród – Pielgrzymka","url":"/web/powiat-jasielski/przedluzenia-zamkniecia-odcinka-drogi-wojewodzkiej-dw-993-na-odcinku-nowy-zmigrod--pielgrzymka","pageId":20021000,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa - C 1.2","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-ofertowym-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-opel-corsa---c-12","pageId":20018486,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania na wniosek Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw \"VORTUMNUS\" w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-dotyczace-wszczecia-postepowania-na-wniosek-zakladu-przetworstwa-owocow-i-warzyw-vortumnus-w-sprawie-stwierdzenia-wygasniecia-pozwolenia-wodnoprawnego","pageId":20007210,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-dotyczace-postepowania-w-sprawie-uzyskania-pozwolenia-wodnoprawnego2","pageId":20007215,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-dotyczace-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego","pageId":20007247,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2020-roku-statystycznej-liczbie-uczniow-oraz-wskazniku-zwiekszajacym","pageId":20007249,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-ustnym-przetargu-nieograniczonym","pageId":20007250,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonym na wynajem powierzchni w budynku szkoły z przeznaczeniem na sklepik szkolny","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-przetargu-nieograniczonym-na-wynajem-powierzchni-w-budynku-szkoly-z-przeznaczeniem-na-sklepik-szkolny","pageId":20007253,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem powierzchni w budynku szkoły z przeznaczeniem na sklepik szkolny","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-wynajem-powierzchni-w-budynku-szkoly-z-przeznaczeniem-na-sklepik-szkolny","pageId":20007254,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2019-roku-statystycznej-liczbie-uczniow-oraz-wskazniku-zwiekszajacym","pageId":20007256,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-i-zakonczenia-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach","pageId":20007258,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wpisania-zabytku-do-rejestru-zabytkow","pageId":20007259,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienie na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych na 2019r. dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz bezpłatny odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazanych przez zamawiającego","url":"/web/powiat-jasielski/zamowienie-na-wykonanie-i-sukcesywna-dostawe-tablic-rejestracyjnych-na-2019r-dla-wydzialu-komunikacji-i-transportu-starostwa-powiatowego-w-jasle-oraz-bezplatny-odbior-i-zlomowanie-tablic-uzywanych-przekazanych-przez-zamawiajacego","pageId":20007261,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadania: Usuwanie pojazdów z dróg; Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przewożących materiały niebezpieczne","url":"/web/powiat-jasielski/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-cenowej-na-zadania-usuwanie-pojazdow-z-drog-prowadzenie-parkingu-strzezonego-dla-pojazdow-usunietych-z-drogi-oraz-przewozacych-materialy-niebezpieczne","pageId":20007263,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprzedaż drzew na pniu rosnących wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince w ciągu drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów w m. Święcany","url":"/web/powiat-jasielski/sprzedaz-drzew-na-pniu-rosnacych-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-i-uporzadkowaniem-terenu-po-wycince-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1828r-siepietnica-swiecany-lisow-w-m-swiecany","pageId":20007266,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-aktualizacji-podstawowej-kwoty-dotacji-w-2018-r","pageId":20007267,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2018-r","pageId":20007269,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2021-roku","pageId":20020784,"parentPageId":20006066,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-w-trakcie-2021-roku","pageId":20002028,"parentPageId":20000818,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2020 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2020-rok","pageId":20008668,"parentPageId":20000818,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Archiwum oświadczeń majątkowych","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-oswiadczen-majatkowych","pageId":20000820,"parentPageId":20000818,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Druk oświadczenia majątkowego","url":"/web/powiat-jasielski/druk-oswiadczenia-majatkowego","pageId":20000821,"parentPageId":20000818,"type":"DOCUMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2019 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2019-rok","pageId":20002030,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2018 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2018-rok3","pageId":20002059,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2017 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2017-rok","pageId":20002125,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2016 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2016-rok","pageId":20002132,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2015 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2015-rok","pageId":20002139,"parentPageId":20000820,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-z-dnia-14122020-r-w-sprawie-masowych-szczepien-na-chorobe-covid-19-wywolana-przez-wirus-sars-cov-2-planowanych-od-2021-r","pageId":20006516,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej \"tarczy antykryzysowej\")","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego-wprowadzenie-lokalnej-tarczy-antykryzysowej","pageId":20006601,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-stop-zagrozeniu-zdrowia-i-zycia","pageId":20006604,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja mieszkańców wsi Cieklin dotycząca ograniczeń zmiany ruchu w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowości Cieklin","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-mieszkancow-wsi-cieklin-dotyczaca-ograniczen-zmiany-ruchu-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1854r-jaslo---debowiec---folusz-w-miejscowosci-cieklin","pageId":20006608,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego","pageId":20006618,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-w-zakresie-zmiany-przepisow-prawa-miejscowego2","pageId":20006620,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja o remont drogi powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-o-remont-drogi-powiatowej-w-nawsiu-kolaczyckim","pageId":20006622,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-dotyczaca-platnosci-bezgotowkowych","pageId":20006623,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - dotyczy radnych powiatowych","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-wprowadzenia-polityki-zarzadzania-konfliktem-interesow---dotyczy-radnych-powiatowych","pageId":20006624,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-dokonania-analizy---mozliwosci-wdrozenia-w-urzedzie-procedur-zwiazanych-z-pelnym-zabezpieczeniem-potrzeb-interesantow---dot-platnosci-bezgotowkowych","pageId":20006625,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje rozpatrzone w 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/petycje-rozpatrzone-w-2018-roku","pageId":20006627,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w Interesie publicznym dotycząca Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-interesie-publicznym-dotyczaca-polityki-zarzadzania-konfliktem-interesow","pageId":20006632,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-dzialania-warsztatow-terapii-zajeciowej-oraz-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-jasle","pageId":20006633,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje rozpatrzone w 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/petycje-rozpatrzone-w-2017-roku","pageId":20006634,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja mieszkańców wsi Sowina","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-mieszkancow-wsi-sowina","pageId":20006637,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-w-sprawie-remontu-drogi-powiatowej-laczacej-miejscowosci-zarzecze-i-debowiec","pageId":20006638,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja rodziców dzieci objętych zajęciami w SOSW w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-rodzicow-dzieci-objetych-zajeciami-w-sosw-w-jasle","pageId":20006641,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja o wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad Komisji Rady Powiatu Jasielskiego przez odpowiednich pracowników oraz udostępnianie zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-o-wprowadzenie-audiowizualnej-rejestracji-przebiegu-sesji-rady-powiatu-jasielskiego-i-obrad-komisji-rady-powiatu-jasielskiego-przez-odpowiednich-pracownikow-oraz-udostepnianie-zapisu-na-stronie-bip-ilub-stronie-internetowej-wwwpowiatjaslopl","pageId":20006642,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-o-wprowadzeniu-audiowizualnej-rejestracji-przebiegu-sesji-rady-powiatu-jasielskiego-i-obrad-komisji-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20006645,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja dotyczaca sytuacji dzieci w okresie epidemii","url":"/web/powiat-jasielski/petycja-dotyczaca-sytuacji-dzieci-w-okresie-epidemii","pageId":20016639,"parentPageId":20006068,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa","url":"/web/powiat-jasielski/zezwolenie-na-sprowadzenie-zwlok-lub-szczatkow-ludzkich-z-obcego-panstwa","pageId":20008629,"parentPageId":20008628,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym założonych przez osobę prawną lub fizyczną","url":"/web/powiat-jasielski/nadawanie-uprawnien-szkoly-publicznej-szkolom-niepublicznym-zalozonych-przez-osobe-prawna-lub-fizyczna","pageId":20008513,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyznawanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych","url":"/web/powiat-jasielski/przyznawanie-dotacji-dla-szkol-i-placowek-niepublicznych","pageId":20008515,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych","url":"/web/powiat-jasielski/dokonywanie-wpisow-i-prowadzenie-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych","pageId":20008518,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/nadawanie-stopnia-awansu-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-nauczycielom-zatrudnionym-w-szkolach-i-placowkach-prowadzonych-przez-powiat-jasielski","pageId":20008520,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/kierowanie-dzieci-do-szkol-specjalnych-lub-osrodkow-poza-granicami-powiatu","pageId":20008522,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skierowania uczniów do młodzieżowych ośrodków wychowawczych","url":"/web/powiat-jasielski/skierowania-uczniow-do-mlodziezowych-osrodkow-wychowawczych","pageId":20008527,"parentPageId":20008505,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgoda na odstępstwo od przepisów dotyczących sytuowania budynków, budowli oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej i obszaru kolejowego","url":"/web/powiat-jasielski/zgoda-na-odstepstwo-od-przepisow-dotyczacych-sytuowania-budynkow-budowli-oraz-wykonywania-robot-ziemnych-w-sasiedztwie-linii-kolejowej-i-obszaru-kolejowego","pageId":20008645,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-zmiany-sposobu-uzytkowania-obiektu-budowlanego","pageId":20008646,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie odbudowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-odbudowy-w-trybie-ustawy-z-dnia-11-sierpnia-2001-r-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dzialania-zywiolu","pageId":20008647,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-rozbiorki-w-trybie-ustawy-z-dnia-11-sierpnia-2001-r-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dzialania-zywiolu","pageId":20008648,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-rozbiorki-obiektu-budowlanego","pageId":20008649,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-budowy-lub-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe","pageId":20008650,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie projektów budowlanych","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzanie-projektow-budowlanych","pageId":20008651,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie wydawane na podstawie prowadzonych rejestrów, ewidencji i zgromadzonych danych","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-wydawane-na-podstawie-prowadzonych-rejestrow-ewidencji-i-zgromadzonych-danych","pageId":20008652,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o samodzielności lokali","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-samodzielnosci-lokali","pageId":20008653,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-pozwolen-na-rozbiorke","pageId":20008654,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-pozwolen-na-budowe","pageId":20008655,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-o-zmianie-pozwolenia-na-budowe","pageId":20008661,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej","pageId":20008657,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-dziennika-budowy-montazu-i-rozbiorki","pageId":20008660,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzgadnianie projektów na terenach zakładów górniczych i terenach zamkniętych","url":"/web/powiat-jasielski/uzgadnianie-projektow-na-terenach-zakladow-gorniczych-i-terenach-zamknietych","pageId":20008662,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie","url":"/web/powiat-jasielski/udostepnianie-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie","pageId":20008663,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/stwierdzenie-wygasniecia-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20008664,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych","url":"/web/powiat-jasielski/rozstrzygniecie-o-niezbednosci-wejscia-do-sasiedniego-budynku-lokalu-lub-na-teren-sasiedniej-nieruchomosci-dla-wykonania-robot-budowlanych","pageId":20008665,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu","url":"/web/powiat-jasielski/przyjecie-zawiadomienia-o-zakonczeniu-budowy-w-trybie-ustawy-z-dnia-11-sierpnia-2001r-o-szczegolnych-zasadach-odbudowy-remontow-i-rozbiorek-obiektow-budowlanych-zniszczonych-lub-uszkodzonych-w-wyniku-dzialania-zywiolu","pageId":20008666,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę","url":"/web/powiat-jasielski/przeniesienie-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe","pageId":20008667,"parentPageId":20008632,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/miasto-jaslo","pageId":20007075,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Brzyska","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-brzyska","pageId":20007077,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Dębowiec","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-debowiec","pageId":20007696,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-jaslo","pageId":20007697,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kołaczyce","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-kolaczyce","pageId":20007698,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Krempna","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-krempna","pageId":20007700,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-nowy-zmigrod","pageId":20007701,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Osiek Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-osiek-jasielski","pageId":20007702,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-skolyszyn","pageId":20007703,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/gmina-tarnowiec","pageId":20007705,"parentPageId":20007074,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy oświetlenia ulicznego w Jaśle, ul. Witosa","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-rozbudowy-oswietlenia-ulicznego-w-jasle-ul-witosa","pageId":20006900,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ROZBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE GMINNEJ „ZAGÓRZE” w m. Dąbrówka","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-rozbudowy-linii-napowietrznej-oswietlenia-drogowego-przy-drodze-gminnej-zagorze-w-m-dabrowka","pageId":20006905,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej prowadzonej do budynku i wewnątrz budynku mieszkalnego w Łubnie Szlacheckim","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-wewnetrznej-instalacji-gazowej-prowadzonej-do-budynku-i-wewnatrz-budynku-mieszkalnego-w-lubnie-szlacheckim","pageId":20006906,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr JSL3305B w Jaśle przy ul. Żeromskiego","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-pozwolenia-na-budowe-stacji-bazowej-telefonii-komorkowej-sieci-play-nr-jsl3305b-w-jasle-przy-ul-zeromskiego","pageId":20006901,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Lwowskiej - bocznej w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-rozbudowy-oswietlenia-ulicznego-przy-ul-lwowskiej---bocznej-w-jasle","pageId":20006897,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu rozbudowy linii napowietrzno-kablowej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej \"Wilcoki\" w Dąbrówce","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-rozbudowy-linii-napowietrzno-kablowej-oswietlenia-drogowego-przy-drodze-gminnej-wilcoki-w-dabrowce","pageId":20006866,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy odcinka oświetlenia drogowego w Brzezowej","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-w-sprawie-zgloszenia-budowy-odcinka-oswietlenia-drogowego-w-brzezowej","pageId":20006864,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Nienaszowie","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-nienaszowie","pageId":20006861,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w Jaśle, przy ul. Mickiewicza","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczami-gazu-do-budynkow-mieszkalnych-w-jasle-przy-ul-mickiewicza","pageId":20006860,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych w Bieździadce i Bieździedzy","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-wraz-z-przylaczami-do-dwoch-budynkow-mieszkalnych-w-biezdziadce-i-biezdziedzy","pageId":20006857,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Jareniówce","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-jareniowce","pageId":20006854,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Osobnicy","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-osobnicy","pageId":20006851,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Wolicy","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-wolicy","pageId":20006850,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pielgrzymce","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-sredniego-cisnienia-dla-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-pielgrzymce","pageId":20006848,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Nowym Gliniku","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-wraz-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-nowym-gliniku","pageId":20006847,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w Święcanach","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-sredniego-cisnienia-do-budynku-mieszkalnego-w-swiecanach","pageId":20006846,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych we Wróblowej","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-wraz-z-przylaczami-do-dwoch-budynkow-mieszkalnych-we-wroblowej","pageId":20006845,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego w Jaśle, ul. Nadbrzeżna","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-oswietlenia-ulicznego-w-jasle-ul-nadbrzezna","pageId":20006844,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Mytarzy","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-mytarzy","pageId":20006842,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Woli Dębowieckiej","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-woli-debowieckiej","pageId":20006841,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. \"Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R.","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-budowa-mostu-przez-rzeke-jasiolke-wraz-z-polaczeniem-drog-powiatowych-nr-2510r-i-2511r","pageId":20006838,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze gminnej \"Zagórze\" w Dąbrówce","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-rozbudowy-linii-napowietrznej-oswietlenia-drogowego-przy-drodze-gminnej-zagorze-w-dabrowce","pageId":20007764,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jaśle, przy ul. Dolnej","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazu-do-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-jasle-przy-ul-dolnej","pageId":20007765,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Dębowcu","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-debowcu","pageId":20007766,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/powiat-jasielski/informacja","pageId":20014216,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego w Cieklinie.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-dla-budynku-mieszkalnego-w-cieklinie","pageId":20015980,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jaśle, przy ul. Kasztanowej.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazu-dla-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego-w-jasle-przy-ul-klasztornej","pageId":20016625,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem dla budynku mieszkalnego w Dobrucowej.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-dla-budynku-mieszkalnego-w-dobrucowej","pageId":20018665,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku sprzeciwu do budowy odcinka sieci gazowej w Trzcinicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-sprzeciwu-do-budowy-odcinka-sieci-gazowej-w-trzcinicy","pageId":20018912,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego w Trzcinicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-trzcinicy","pageId":20024850,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego w Pielgrzymce.","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazu-dla-budynku-mieszkalnego-w-pielgrzymce","pageId":20025054,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego w Jaśle, ul. Działkowa i ul. Okrężna.","url":"/web/powiat-jasielski/brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazu-dla-budynku-mieszkalnego-w-jasle-ul-dzialkowa-i-ul-okrezna","pageId":20025365,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazu z przyłączem do budynku mieszkalnego w Osobnicy.","url":"/web/powiat-jasielski/brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazu-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-osobnicy","pageId":20025367,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazu z przyłączem do budynku mieszkalnego w Łaskach.","url":"/web/powiat-jasielski/brak-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazu-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-laskach","pageId":20025368,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego w Dębowcu.","url":"/web/powiat-jasielski/brak-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-z-przylaczem-gazowym-do-budynku-mieszkalnego-w-debowcu","pageId":20025400,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego w Jaśle przy ul. Hankówka.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-przebudowy-budynku-mieszkalnego-w-jasle-przy-ul-hankowka","pageId":20025402,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowyodcinka sieci gazowej nc z przyłączem do budynku mieszkalnego w Jaśle, ul. Wodna.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowyodcinka-sieci-gazowej-nc-z-przylaczem-do-budynku-mieszkalnego-w-jasle-ul-wodna","pageId":20025404,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszzcenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji ZRID pn. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów i Nr 1827R Święcany-gr. wojew.-Szerzyny.","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszzcenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-decyzji-zrid-pn-rozbudowa-ciagu-drog-powiatowych-nr-1828r-siepietnica-swiecany-lisow-i-nr-1827r-swiecany-gr-wojew-szerzyny","pageId":20025705,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zgłoszeniu budowy sieci gazowej w ramach zadania \"przebudowa siecigazowej niskiego ciśnienia wraz z istniejącymi przyłączami na ciśnienie średnie w Przysiekach.\"","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zgloszeniu-budowy-sieci-gazowej-w-ramach-zadania-przebudowa-siecigazowej-niskiego-cisnienia-wraz-z-istniejacymi-przylaczami-na-cisnienie-srednie-w-przysiekach","pageId":20025963,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku w Trzcinicy.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-braku-wniesienia-sprzeciwu-do-zgloszenia-budowy-odcinka-sieci-gazowej-z-przylaczem-do-budynku-w-trzcinicy","pageId":20026131,"parentPageId":20006057,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 1 roku","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-1-roku","pageId":20007047,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Skołyszyn, przeznaczonej do sprzedaży","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn-przeznaczonej-do-sprzedazy","pageId":20007046,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku położonym w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-prac-remontowych-w-budynku-polozonym-w-jasle-przy-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20007045,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-starosty-jasielskiego-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7557-o-pow-03425-ha-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn","pageId":20007044,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-nieoznaczony","pageId":20007043,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położonej w miejscowości Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-starosty-jasielskiego-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7557-o-pow-03425-ha-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn","pageId":20007042,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-dokumentacji-konserwatorskiej-dla-zespolu-dworsko-parkowego-w-wolicy","pageId":20007041,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lat","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-bedacych-wlasnoscia-powiatu-jasielskiego-przeznaczonych-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-3-lat","pageId":20007040,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-pomieszczen-przeznaczonych-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-polozonych-w-jasle-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20007039,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym położonych w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-pomieszczen-przeznaczonych-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym-polozonych-w-jasle-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20007038,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego przeznacznych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w obrębie 04-Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-powiatu-jasielskiego-przeznacznych-do-sprzedazy-w-trybie-przetargowym-polozonych-w-obrebie-04-dzielnica-magazynowo-przemyslowa-gmina-miasto-jaslo","pageId":20007035,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Starosty Jasielskiego o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewid. nr 755/7, położonej w miejscowości Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-starosty-jasielskiego-o-iii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7557-polozonej-w-miejscowosci-skolyszyn","pageId":20007034,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-powiatu-jasielskiego-przeznaczonych-do-zbycia-w-drodze-darowizny","pageId":20006951,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Trzcinica, gmina Jasło, oznaczonej jako działka ewid. nr 761/1 z przeznaczeniem na cele rolne","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-czesci-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-trzcinica-gmina-jaslo-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-7611-z-przeznaczeniem-na-cele-rolne","pageId":20006950,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2, położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-ii-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu-gatunek-jablon-domowa-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-z-dzialki-ewid-nr-3152-polozonej-w-przysiekach-gmina-skolyszyn","pageId":20006949,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 5 lat, mieszczącej się na parterze budynku posadowionego na działce ewid. nr 520/2, położonej w obrębie 08-Centrum, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-5-lat-mieszczacej-sie-na-parterze-budynku-posadowionego-na-dzialce-ewid-nr-5202-polozonej-w-obrebie-08-centrum-gmina-miasto-jaslo","pageId":20006948,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2 położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-iii-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu-gatunek-jablon-domowa-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-z-dzialki-ewid-nr-3152-polozonej-w-przysiekach-gmina-skolyszyn","pageId":20006947,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Jaśle o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych w Nowym Żmigrodzie, z przeznaczeniem na garaże","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzad-powiatu-w-jasle-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-najem-pomieszczen-uzytkowych-zlokalizowanych-w-nowym-zmigrodzie-z-przeznaczeniem-na-garaze","pageId":20006946,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku użyteczności publicznej położonego w Jaśle, przy ul. Modrzejewskiego 12","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-aktualizacji-instrukcji-bezpieczenstwa-pozarowego-dla-budynku-uzytecznosci-publicznej-polozonego-w-jasle-przy-ul-modrzejewskiego-12","pageId":20006943,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu szacunkowego dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-operatu-szacunkowego-dla-zespolu-dworsko-parkowego-w-wolicy","pageId":20006941,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Jaśle o pisemnym II przetargu ofertowym na wycinkę 22 sztuk drzew rosnących na terenie działki ewid. nr 1791/15, położonej w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/obwieszczenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-pisemnym-ii-przetargu-ofertowym-na-wycinke-22-sztuk-drzew-rosnacych-na-terenie-dzialki-ewid-nr-179115-polozonej-w-trzcinicy","pageId":20006930,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Jaśle o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid. nr 315/2, położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-iv-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu-gatunek-jablon-domowa-wraz-z-wykonaniem-ich-wycinki-z-dzialki-ewid-nr-3152-polozonej-w-przysiekach-gmina-skolyszyn","pageId":20006922,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za poniesione szkody na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1039/1 położoną w obr. nr 21 - Brzyszczki I","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wszczeciu-z-urzedu-postepowania-administracyjnego-majacego-na-celu-ustalenie-odszkodowania-za-poniesione-szkody-na-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-obejmujaca-dzialke-ewid-nr-10391-polozona-w-obr-nr-21---brzyszczki-i","pageId":20006915,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 1140/4, położonej w obrębie Warzyce, Gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-ewid-nr-11404-polozonej-w-obrebie-warzyce-gmina-jaslo","pageId":20007767,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie odszkodowania za poniesione szkody na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę ewid. nr 1013/2 położoną w obr. nr 21 - Brzyszczki I","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wszczeciu-z-urzedu-postepowania-administracyjnego-majacego-na-celu-ustalenie-odszkodowania-za-poniesione-szkody-na-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-obejmujaca-dzialke-ewid-nr-10132-polozona-w-obr-nr-21---brzyszczki-i","pageId":20007768,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-do-3-lat","pageId":20007769,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku dla Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-5-cio-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-w-budynku-dla-powiatu-jasielskiego","pageId":20014709,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 6 miesięcy. Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/wykaz-powierzchni-uzytkowej-przeznaczonej-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-na-czas-oznaczony-do-6-miesiecy-nowy-zmigrod","pageId":20016318,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/ii-zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-5-cio-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-w-budynku-powiatu-jasielskiego","pageId":20017615,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III zapytanie ofertowe na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/iii-zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-5-cio-letniego-przegladu-instalacji-elektrycznej-w-budynku-powiatu-jasielskiego","pageId":20018921,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 20.05.2021 r., znak: GN-II.6821.13.2021","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-z-dnia-20052021-r-znak-gn-ii6821132022","pageId":20023556,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego z dnia 20.05.2021 r., znak: GN-II.6821.14.2021","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-z-dnia-20052021-r-znak-gn-ii6821142022","pageId":20023557,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu szacunkowego dla Powiatu Jasielskiego znak: GN.272.19.2021","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-operatu-szacunkowego-dla-powiatu-jasielskiego-znak-gn272192021","pageId":20024228,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej w budynku biurowym położonym przy ul. Modrzejewskiego 12 w Jaśle dla Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-przegladu-piecioletniego-instalacji-elektrycznej-w-budynku-biurowym-polozonym-przy-ul-modrzejewskiego-12-w-jasle-dla-powiatu-jasielskiego","pageId":20025776,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany 20 sztuk lamp LED w budynku biurowym położonym przy ul. Modrzejewskiego 12 w Jaśle dla Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ofertowe-dotyczace-wymiany-20-sztuk-lamp-led-w-budynku-biurowym-polozonym-przy-ul-modrzejewskiego-12-w-jasle-dla-powiatu-jasielskiego","pageId":20025780,"parentPageId":20006059,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/powiat-jasielski/aktualnosci","pageId":20004749,"parentPageId":20000811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapowiedzi wydarzeń","url":"/web/powiat-jasielski/zapowiedzi-wydarzen","pageId":20003091,"parentPageId":20000811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenia","pageId":20004750,"parentPageId":20000811,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetaczanika dotyczące likwidacji szkód po ubiegłorocznych nawałnicach","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetaczanika-dotyczace-likwidacji-szkod-po-ubieglorocznych-nawalnicach","pageId":20025462,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotyczaca działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały Zarzadu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego im Króla Stanisława leszczyńskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem-po-stwierdzeniu-niewaznosci-uchwaly-zarzadu-powiatu-w-jasle-nr-11019-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-uniewaznienia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-im-krola-stanislawa-leszczynskiego-w-jasle2","pageId":20025460,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące likwidacji szkód po ubiegłorocznych nawałnicach","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-likwidacji-szkod-po-ubieglorocznych-nawalnicach","pageId":20023051,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem-po-stwierdzeniu-niewaznosci-uchwaly-zarzadu-powiatu-w-jasle-nr-11019-z-dnia-27-sierpnia-2019-r-w-sprawie-uniewaznienia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-im-krola-stanislawa-leszczynskiego-w-jasle","pageId":20023048,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące organizacj i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-organizacj-i-przebiegu-imprezy-plenerowej-ktora-odbyla-sie-na-gorze-liwocz-w-nocy-z-31-grudnia-2019-r1-stycznia-2020-r","pageId":20023047,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wyroku-naczelnego-sadu-administracyjnego","pageId":20021534,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek Radnego Janusza Przetacznika dotyczący udostępnienia informacji o sprawach publicznych","url":"/web/powiat-jasielski/wniosek-radnego-janusza-przetacznika-dotyczacy-udostepnienia-informacji-o-sprawach-publicznych","pageId":20020874,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące analizatora do badań metodą RT-PCR","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-analizatora-do-badan-metoda-rt-pcr","pageId":20020872,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące stadionu i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-stadionu-i-obiektow-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkol-w-trzcinicy","pageId":20020871,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca stadionu sportowego i obiektów lekkoatletycznych w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-stadionu-sportowego-i-obiektow-lekkoatletycznych-w-trzcinicy","pageId":20020869,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca wyznaczenia Pani Beaty Trzop do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-wyznaczenia-pani-beaty-trzop-do-pelnienia-obowiazkow-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20020868,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca urlopu wypoczynkowego i dyżurów medycznych pełnionych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-urlopu-wypoczynkowego-i-dyzurow-medycznych-pelnionych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20020867,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Janusza Przetacznika dotyczące dyżurów medycznych pełnionych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-janusza-przetacznika-dotyczace-dyzurow-medycznych-pelnionych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20018091,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie budowy Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-budowy-pomnika-poswieconego-zolnierzom-niezlomnym","pageId":20007339,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnej Ewy Wawro w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a ZOZ OZZTME","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnej-ewy-wawro-w-sprawie-istniejacego-sporu-zbiorowego-pomiedzy-dyrekcja-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-a-zoz-ozztme","pageId":20007359,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Krzysztofa Buby w sprawie budowy mostów","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-krzysztofa-buby-w-sprawie-budowy-mostow","pageId":20007360,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzupełnienie Interpelacji Radnej Ewy Wawro z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala a ZOZ OZZTME","url":"/web/powiat-jasielski/uzupelnienie-interpelacji-radnej-ewy-wawro-z-dnia-10-grudnia-2018-w-sprawie-istniejacego-sporu-zbiorowego-pomiedzy-dyrekcja-szpitala-a-zoz-ozztme","pageId":20007361,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Grzegorza Persa w związku z możliwością wycofania karetki specjalistycznej z Nowego Żmigrodu","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-grzegorza-persa-w-zwiazku-z-mozliwoscia-wycofania-karetki-specjalistycznej-z-nowego-zmigrodu","pageId":20007362,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VI Sesji","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-magdaleny-stasiowskiej-z-vi-sesji","pageId":20007364,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie \"Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-dla-wojewodztwa-podkarpackiego-na-zadanie-budowa-nowego-odcinka-drogi-wojewodzkiej-nr-992","pageId":20007366,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VII Sesji","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-magdaleny-stasiowskiej-z-vii-sesji","pageId":20007368,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro w sprawie wyjaśnienia wydatków na materiały promocyjne","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-w-sprawie-wyjasnienia-wydatkow-na-materialy-promocyjne","pageId":20007369,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika \"Aby trwać należy się zmieniać\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-aby-trwac-nalezy-sie-zmieniac","pageId":20007370,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie \"Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-pomnika-poswieconego-zolnierzom-niezlomnym-oraz-dzialaczom-polskiego-podziemia-antykomunistycznego","pageId":20007371,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-wyjasnienia-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007372,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie powództwa przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków z poczynionymi staraniami i odmową pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-powodztwa-przeciwko-powiatowi-jasielskiemu-o-zwrot-poniesionych-nakladow-i-utraconych-zyskow-z-poczynionymi-staraniami-i-odmowa-pozwolenia-na-budowe-myjni-na-dzialce-przy-ul-jasielskiej-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20007373,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia nieobecności etatowego pracownika Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu, na sesji zwołanej na 19 kwietnia 2018 roku.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-wyjasnienia-nieobecnosci-etatowego-pracownika-starostwa-powiatowego-w-jasle-andrzeja-stachurskiego-pelniacego-funkcje-etatowego-czlonka-zarzadu-na-sesji-zwolanej-na-19-kwietnia-2018-roku","pageId":20007374,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zatrudnienia nauczycieli zwalnianych gimnazjów w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-zatrudnienia-nauczycieli-zwalnianych-gimnazjow-w-szkolach-prowadzonych-przez-powiat-jasielski","pageId":20007375,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-stwierdzenia-niewaznosci-uchwaly-nr-319-zarzadu-powiatu-w-jasle-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007376,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnej Bożeny Macek-Lubaś w sprawie drogi nr 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnej-bozeny-macek-lubas-w-sprawie-drogi-nr-1845r-szebnie-chrzastowka-przybowka","pageId":20007377,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o prace na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem-po-stwierdzeniu-niewaznosci-uchwaly-nr-319-zarzadu-powiatu-w-jasle-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007378,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca zrealizowanych wydatków na wyposażenie zakwalifikowanych przez Zarząd w całości jako wydatki majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – wykonanie Uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-zrealizowanych-wydatkow-na-wyposazenie-zakwalifikowanych-przez-zarzad-w-calosci-jako-wydatki-majatkowe---dzial-851-rozdzial-85111-zadnie-nr-46-rozbudowa-i-doposazenie-bloku-operacyjnego-oraz-centralnej-sterylizacji-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-na-rzecz-zapewnienia-kompleksowej-opieki-zdrowotnej-dotacja-dla-szpitala-specjalistycznego-w-jasle--wykonanie-uchwaly-nr-liii3802018-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-kwietnia-2018-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-powiatu-jasielskiego-na-2018-rok","pageId":20007379,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Bożeny Macek-Lubaś dotyczącej dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-bozeny-macek-lubas-dotyczacej-dofinansowania-z-funduszu-drog-samorzadowych","pageId":20007380,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia wydatków na promocje w 2018","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-wydatkow-na-promocje-w-2018","pageId":20007381,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wysokości płacy zasadniczej na jaką mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka oraz działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-placy-zasadniczej-na-jaka-moglby-liczyc-zatrudniony-na-podstawie-umowy-o-prace-lekarz-michal-burbelka-oraz-dzialan-czlonkow-zarzadu-powiatu-w-jasle-ktorzy-w-dniu-18-stycznia-2019-r-uczestniczyli-w-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-w-jasle-i-podjeli-zakwestionowana-stwierdzona-niewaznosc-przez-wojewode-podkarpackiego-uchwale-nr-319-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-zatrudnienia-pana-michala-burbelki-na-podstawie-umowy-o-prace-na-stanowisku-pelniacego-obowiazki-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-celem-naprawienia-szkod-spowodowanych-ich-dzialaniem","pageId":20007382,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007383,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczącą braku dochodu w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale \"Zadania w zakresie kultury fizycznej\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczaca-braku-dochodu-w-wysokosci-200-00000-zl-w-rozdziale-zadania-w-zakresie-kultury-fizycznej","pageId":20007384,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-powierzenia-stanowiska-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-w-jasle-po-rozstrzygnietym-w-dniu-2-lipca-2019-r-konkursie","pageId":20007385,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania \"Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-zadania-przebudowa-stadionu-sportowego-z-rozbudowa-obiektow-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007386,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania \"Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-zadania-przebudowa-stadionu-sportowego-z-rozbudowa-obiektow-lekkoatletycznych-przy-zespole-szkol-w-trzcinicy2","pageId":20007387,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007388,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące braku zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł - dział 929 \"kultura fizyczna\" rozdział 9260 § 6290 \"Zadania w zakresie kultury fizycznej\" oraz wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-doroty-wozniak-dotyczace-braku-zrealizowanych-w-2018-roku-dochodow-w-wysokosci-200-00000-zl---dzial-929-kultura-fizyczna-rozdzial-9260--6290-zadania-w-zakresie-kultury-fizycznej-oraz-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy","pageId":20007389,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy2","pageId":20007390,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące regulacji płac nauczycieli","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-regulacji-plac-nauczycieli","pageId":20007391,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące przeprowadzonych audytów i kontroli w I LO","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-przeprowadzonych-audytow-i-kontroli-w-i-lo","pageId":20007392,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"pomnika Żołnierzy Wyklętych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-pomnika-zolnierzy-wykletych","pageId":20007393,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące osuwisk w ciągu dróg powiatowych nr 1867R i nr 1868R","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-osuwisk-w-ciagu-drog-powiatowych-nr-1867r-i-nr-1868r","pageId":20007396,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy3","pageId":20007397,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"dofinansowania studiów podyplomowych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-dofinansowania-studiow-podyplomowych-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007398,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna -Żydowskie-Grab (popularna nazwa \"droga przez Ożenną\")\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-remontu-drogi-powiatowej-nr-1909r-krempna--zydowskie-grab-popularna-nazwa-droga-przez-ozenna","pageId":20007399,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"uzupełnienia subwencji oświatowej\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-uzupelnienia-subwencji-oswiatowej","pageId":20007400,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące \"operacji wykonanych w Szpitalu Specjalistycznego w Jaśle przy udziale lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-operacji-wykonanych-w-szpitalu-specjalistycznego-w-jasle-przy-udziale-lekarza-medycyny-bogdana-naszkiewicza","pageId":20007401,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące \"podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-podnoszenia-kwalifikacji-przez-pracownikow-zatrudnionych-w-szpitalu-specjalistycznym-w-jasle","pageId":20007402,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Jana Urbana dotyczące \"akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-jana-urbana-dotyczace-akredytacji-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007403,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące działki nr 1791/16 położonej w Trzcinicy koło Jasła","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-dzialki-nr-179116-polozonej-w-trzcinicy-kolo-jasla","pageId":20007404,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"godzin ponadwymiarowych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-godzin-ponadwymiarowych","pageId":20007405,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"świadczeń dodatkowych przyznanych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-swiadczen-dodatkowych-przyznanych-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-w-formie-dofinansowania-studiow-podyplomowych","pageId":20007406,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"struktury organizacyjnej w wydatków na kadrę zarządzającą w I LO w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-struktury-organizacyjnej-w-wydatkow-na-kadre-zarzadzajaca-w-i-lo-w-jasle","pageId":20007407,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"statutu i struktury organizacyjnej I LO w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-statutu-i-struktury-organizacyjnej-i-lo-w-jasle","pageId":20007408,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-udzielania-dodatkowych-platnych-swiadczen-zdrowotnych-i-nadzoru-i-kontrole-nad-udzielaniem-swiadczen-zdrowotnych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007409,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-udzielania-dodatkowych-platnych-swiadczen-zdrowotnych-i-nadzoru-i-kontrole-nad-udzielaniem-swiadczen-zdrowotnych-przez-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle2","pageId":20007410,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Które z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. - dział 600 Tabela nr 4 \"Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok\" z późniejszymi zmianami, zostało realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które nie zostały zrealizowane i dlaczego?\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-ktore-z-zaplanowanych-zadan-inwestycyjnych-i-ujetych-w-uchwale-budzetowej-pj-na-2019-r-nr-vi262019-z-dnia-17-stycznia-2019-r---dzial-600-tabela-nr-4-plan-wydatkow-budzetu-powiatu-jasielskiego-na-inwestycje-i-zakupy-inwestycyjne-na-2019-rok-z-pozniejszymi-zmianami-zostalo-realizowanych-w-pelnym-zakresie-ktore-w-ograniczonym-zakresie-a-ktore-nie-zostaly-zrealizowane-i-dlaczego","pageId":20007411,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Jak wyglądał montaż finansowy zrealizowanych w pełnym lub ograniczonym zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - dział 600 Tabela nr 4 \"Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje u zakupy inwestycyjne na 2019 rok\" z późniejszymi zmianami ?","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-jak-wygladal-montaz-finansowy-zrealizowanych-w-pelnym-lub-ograniczonym-zakresie-zadan-inwestycyjnych-ujetych-w-uchwale-budzetowej-pj-na-2019-r-nr-vi262019-z-dnia-17-stycznia-2019-r---dzial-600-tabela-nr-4-plan-wydatkow-budzetu-powiatu-jasielskiego-na-inwestycje-u-zakupy-inwestycyjne-na-2019-rok-z-pozniejszymi-zmianami-","pageId":20007412,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Umocowania prawnego decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle o utworzeniu stanowisk wicedyrektora w I LO w Jaśle.\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-umocowania-prawnego-decyzji-zarzadu-powiatu-w-jasle-o-utworzeniu-stanowisk-wicedyrektora-w-i-lo-w-jasle","pageId":20007413,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"Wyjaśnienia kwestii: - kwalifikacji posiadanych przez osoby powoływane na wicedyrektorów w I LO w Jaśle, - zasięgnięcia przez p.o. Dyrektora I LO w Jaśle opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego przy powołaniu na stanowiska wicedyrektorów I LO w Jaśle.\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wyjasnienia-kwestii---kwalifikacji-posiadanych-przez-osoby-powolywane-na-wicedyrektorow-w-i-lo-w-jasle---zasiegniecia-przez-po-dyrektora-i-lo-w-jasle-opinii-rady-szkoly-i-rady-pedagogicznej-oraz-organu-prowadzacego-przy-powolaniu-na-stanowiska-wicedyrektorow-i-lo-w-jasle","pageId":20007414,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"uzupełnienia subwencji oświatowej za 2019 rok\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-uzupelnienia-subwencji-oswiatowej-za-2019-rok","pageId":20007415,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"zwiększonych wydatków w I LO w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-zwiekszonych-wydatkow-w-i-lo-w-jasle","pageId":20007416,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytania Radnej Doroty Woźniak","url":"/web/powiat-jasielski/zapytania-radnej-doroty-wozniak","pageId":20007417,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej \"Czy wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle zamieszkują na terenie Powiatu Jasielskiego?\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-magdaleny-stasiowskiej-czy-wszyscy-radni-rady-powiatu-w-jasle-zamieszkuja-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007425,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące \"organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która dobyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-organizacji-i-przebiegu-imprezy-plenerowej-ktora-dobyla-sie-na-gorze-liwocz-w-nocy-z-31-grudnia-20191-stycznia-2020","pageId":20007427,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"uchwały Zarządu nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i uruchomienia procedury konkursowej wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-uchwaly-zarzadu-nr-1120-z-dnia-28-stycznia-2020-r-i-uruchomienia-procedury-konkursowej-wylonienia-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-i-liceum-ogolnoksztalcacego-w-jasle","pageId":20007428,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"naprawienia szkody\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-naprawienia-szkody","pageId":20007429,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku \"Sylwester na Górze Liwocz\" , które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-organizacji-i-przebiegu-uroczystosci-zwiazanych-z-zakonczeniem-roku-2019-roku-sylwester-na-gorze-liwocz--ktore-odbyly-sie-w-nocy-z-31-grudnia-2019-r1-stycznia-2020-r","pageId":20007430,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia celu promocji/celów promocyjnych uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku \"Sylwester na Górze Liwocz\", które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-celu-promocjicelow-promocyjnych-uroczystosci-zwiazanych-z-zakonczeniem-roku-2019-roku-sylwester-na-gorze-liwocz-ktore-odbyly-sie-w-nocy-z-31-grudnia-20191-stycznia-2020","pageId":20007443,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"działań Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie podjęcia niezbędnych czynności przeciwdziałających zagrożeniom zdrowiu i życiu mieszkańców Powiatu Jasielskiego oraz ochrony interesu publicznego","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-dzialan-starosty-jasielskiego-i-zarzadu-powiatu-w-jasle-w-sprawie-podjecia-niezbednych-czynnosci-przeciwdzialajacych-zagrozeniom-zdrowiu-i-zyciu-mieszkancow-powiatu-jasielskiego-oraz-ochrony-interesu-publicznego","pageId":20007444,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wysokości poniesionych wydatków przez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-poniesionych-wydatkow-przez-powiat-jasielski-zwiazanych-z-przygotowaniem-od-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007445,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 roku (Syg. Akt.I Ns 180/18)\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wykonania-postanowienia-sadu-okregowego-w-krosnie-z-dnia-11-pazdziernika-2018-roku-syg-akti-ns-18018","pageId":20007446,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wysokości poniesionych wydatków związanych ze złożonym pozwem przeciwko \"Architects & CD Andrzej Chrzanowski\". \"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-poniesionych-wydatkow-zwiazanych-ze-zlozonym-pozwem-przeciwko-architects--cd-andrzej-chrzanowski-","pageId":20007447,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Krzysztofa Buby dotyczące Realizacji \"Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-krzysztofa-buby-dotyczace-realizacji-powiatowego-programu-zapobiegania-przestepczosci-oraz-porzadku-publicznego-i-bezpieczenstwa-obywateli-na-lata-2016-2019","pageId":20007448,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wydatków promocyjnych i celów promocyjnych.","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wydatkow-promocyjnych-i-celow-promocyjnych","pageId":20007449,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia / 1 stycznia 2020","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-wyjasnienia-organizacji-i-przebiegu-imprezy-plenerowej-ktora-odbyla-sie-na-gorze-liwocz-w-nocy-z-31-grudnia--1-stycznia-2020","pageId":20007450,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"kompetencji i uprawnień dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-kompetencji-i-uprawnien-dyrektorow-powiatowych-jednostek-organizacyjnych","pageId":20007451,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-na-terenach-uzyczonych-stowarzyszeniu-absolwentow-szkol-rolniczych-w-trzcinicy---zespol-szkol-w-trzcinicy4","pageId":20007452,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wycinki drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle 48 drzew rosnących przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wycinki-drzew-przez-powiatowy-zarzad-drog-w-jasle-48-drzew-rosnacych-przy-szpitalu-specjalistycznym-w-jasle","pageId":20007453,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące \"wysokości całkowitych wydatków Powiatu Jasielskiego związanych z przygotowaniem i następnie odstąpieniem od realizacji zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\" - uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XXXIII/248/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\" podjęta na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle\".","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-wysokosci-calkowitych-wydatkow-powiatu-jasielskiego-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-nastepnie-odstapieniem-od-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle---uchwala-rady-powiatu-w-jasle-nr-xxxiii2482016-z-dnia-22-grudnia-2016-r-uchylajaca-uchwale-w-sprawie-zamiaru-przystapienia-do-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-podjeta-na-wniosek-zarzadu-powiatu-w-jasle","pageId":20007454,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"strzelnicy w Powiecie Jasielskim w miejscowości Cieklin\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-strzelnicy-w-powiecie-jasielskim-w-miejscowosci-cieklin","pageId":20007456,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-rozbudowy-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007457,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca \"Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\" c.d.","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-rozbudowy-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-cd","pageId":20007459,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca remontu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-remontu-drogi-powiatowej-nr-1836r-droga-przez-wies-nawsie-kolaczyckie","pageId":20007461,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika \"Aby trwać należy się zmieniać\" - c.d.","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-aby-trwac-nalezy-sie-zmieniac---cd","pageId":20007464,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zapytania 10/2020 dotyczące wysokości poniesionych wydatków poprzez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle\"","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-zapytania-102020-dotyczace-wysokosci-poniesionych-wydatkow-poprzez-powiat-jasielski-zwiazanych-z-przygotowaniem-od-realizacji-zadania-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007465,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca realizacji peronu Jasło - Sobniów","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczaca-realizacji-peronu-jaslo---sobniow","pageId":20007474,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-ograniczenia-mozliwosci-przydzielania-godzin-ponadwymiarowych-nauczycielom-pelniacym-funkcje-kierownicze-w-szkole","pageId":20007477,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-ograniczenia-mozliwosci-przydzielania-godzin-ponadwymiarowych-nauczycielom-pelniacym-funkcje-kierownicze-w-szkole2","pageId":20007480,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące rozbudowy serwera o możliwości nagrywania rozmów","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-janusza-przetacznika-dotyczace-rozbudowy-serwera-o-mozliwosci-nagrywania-rozmow","pageId":20007485,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnego Franciszka Miśkowicza o następującej treści: \"Czy sanepid jasielski zgłaszał sytuację zakażenia osób, które brały udział w ostatniej Sesji? O ile mi wiadomo doszło do licznych zakażeń i osoby, które miały pozytywny wynik testu zgłaszały, że były na sesji i miały taką sytuację. Jedną z tych osób jestem ja. Pytałem sanepid w wywiadzie dlaczego mnie nikt nie powiadomił, że taka sytuacja nastąpiła?\"","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnego-franciszka-miskowicza-o-nastepujacej-tresci-czy-sanepid-jasielski-zglaszal-sytuacje-zakazenia-osob-ktore-braly-udzial-w-ostatniej-sesji-o-ile-mi-wiadomo-doszlo-do-licznych-zakazen-i-osoby-ktore-mialy-pozytywny-wynik-testu-zglaszaly-ze-byly-na-sesji-i-mialy-taka-sytuacje-jedna-z-tych-osob-jestem-ja-pytalem-sanepid-w-wywiadzie-dlaczego-mnie-nikt-nie-powiadomil-ze-taka-sytuacja-nastapila","pageId":20007489,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-radnej-ewy-wawro-dotyczace-respiratorow-dla-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20007491,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku określającej zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-radnego-janusza-przetacznika-w-sprawie-wykonania-uchwaly-nr-xv1082019-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-sierpnia-2019-roku-okreslajacej-zasady-przyznawania-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim","pageId":20007493,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Ewy Wawro dotycząca \"Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-ewy-wawro-dotyczaca-programu-naprawczego-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-na-lata-2020-2021","pageId":20009107,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Janusza Przetacznika dotycząca instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-janusza-przetacznika-dotyczaca-instalacji-tlenowej-w-szpitalu-specjalistycznym-w-jasle","pageId":20009110,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące analizatora do badań metodą RT-PCR","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-doroty-wozniak-dotyczace-analizatora-do-badan-metoda-rt-pcr","pageId":20009113,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Interpelacja Ewy Wawro dotycząca \"Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021","url":"/web/powiat-jasielski/interpelacja-ewy-wawro-dotyczaca-programu-naprawczego-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-na-lata-2020-2022","pageId":20012431,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Ewy Wawro dotyczące Strategii Promocji Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-ewy-wawro-dotyczace-strategii-promocji-powiatu-jasielskiego","pageId":20012768,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące budowy strzelnicy w powiecie jasielskim","url":"/web/powiat-jasielski/zapytanie-doroty-wozniak-dotyczace-budowy-strzelnicy-w-powiecie-jasielskim","pageId":20012769,"parentPageId":20007338,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/powiat-jasielski/struktura-organizacyjna","pageId":20000799,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo lokalne","url":"/web/powiat-jasielski/prawo-lokalne","pageId":20000844,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Cyberbezpieczeństwo","url":"/web/powiat-jasielski/cyberbezpieczenstwo","pageId":20000851,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia Publiczne","url":"/web/powiat-jasielski/zamowienia-publiczne4","pageId":20019972,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/powiat-jasielski/ochrona-danych-osobowych","pageId":20000856,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strategia rozwoju","url":"/web/powiat-jasielski/strategia-rozwoju","pageId":20000852,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty finansowane z funduszy zewnętrznych","url":"/web/powiat-jasielski/projekty-finansowane-z-funduszy-zewnetrznych2","pageId":20001946,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekty realizowane z funduszy krajowych","url":"/web/powiat-jasielski/projekty-realizowane-z-funduszy-krajowych","pageId":20007555,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raporty i opracowania","url":"/web/powiat-jasielski/raporty-i-opracowania","pageId":20000854,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje publiczne","url":"/web/powiat-jasielski/informacje-publiczne","pageId":20000855,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/powiat-jasielski/ochrona-srodowiska2","pageId":20006406,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja","url":"/web/powiat-jasielski/edukacja","pageId":20007271,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sport","url":"/web/powiat-jasielski/sport","pageId":20007280,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zdrowie","url":"/web/powiat-jasielski/zdrowie","pageId":20007299,"parentPageId":20000810,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowe-centrum-zarzadzania-kryzysowego2","pageId":20007309,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/powiat-jasielski/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego","pageId":20019164,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kamery","url":"/web/powiat-jasielski/kamery","pageId":20019201,"parentPageId":20000810,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BiP","url":"/web/powiat-jasielski/redakcja-bip","pageId":20003090,"parentPageId":20000813,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydziały","url":"/web/powiat-jasielski/wydzialy","pageId":20006239,"parentPageId":20000813,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/powiat-jasielski/zalatw-sprawe2","pageId":20000869,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"NGO","url":"/web/powiat-jasielski/ngo","pageId":20000871,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna","url":"/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna","pageId":20000874,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry, ewidencje i archiwa","url":"/web/powiat-jasielski/rejestry-ewidencje-i-archiwa","pageId":20000875,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/powiat-jasielski/skargi-i-wnioski","pageId":20000876,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System Informacji Przestrzennej","url":"/web/powiat-jasielski/system-informacji-przestrzennej","pageId":20001938,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak załatwić sprawę w urzędzie","url":"/web/powiat-jasielski/jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie","pageId":20008460,"parentPageId":20000812,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikacja i Transport","url":"/web/powiat-jasielski/komunikacja-i-transport","pageId":20002169,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa4","pageId":20008465,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-edukacji3","pageId":20008505,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-geodezji-katastru-i-nieruchomosci3","pageId":20008530,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych, Służb, Inspekcji i Straży","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ds-koordynacji-dzialan-powiatowych-sluzb-inspekcji-i-strazy3","pageId":20008628,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Architektury i Budownictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-architektury-i-budownictwa3","pageId":20008632,"parentPageId":20000812,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Samoklęski w jednostce ewidencyjnej Osiek Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-samokleski-w-jednostce-ewidencyjnej-osiek-jasielski","pageId":20006784,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Czekaj w jednostce ewidencyjnej Osiek Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-czekaj-w-jednostce-ewidencyjnej-osiek-jasielski","pageId":20006783,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Gorzyce w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-gorzyce-w-jednostce-ewidencyjnej-nowy-zmigrod","pageId":20006781,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia gruntów położonych we wsi Umieszcz, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/postanowienie-w-sprawie-powolania-komisji-pelniacej-funkcje-doradcze-przy-szacowaniu-gruntow-i-opracowaniu-projektu-scalenia-gruntow-polozonych-we-wsi-umieszcz-gmina-tarnowiec","pageId":20006780,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowaniu projektu scalenia gruntów położonych we wsi Czeluśnica, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/postanowienie-w-sprawie-powolania-komisji-pelniacej-funkcje-doradcze-przy-szacowaniu-gruntow-i-opracowaniu-projektu-scalenia-gruntow-polozonych-we-wsi-czelusnica-gmina-tarnowiec","pageId":20006779,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie w sprawie powołania Komisji pełniącej funkcje doradcze przy szacowaniu gruntów i opracowania projektu scalenia gruntów położonych we wsi Gąsówka, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/postanowienie-w-sprawie-powolania-komisji-pelniacej-funkcje-doradcze-przy-szacowaniu-gruntow-i-opracowania-projektu-scalenia-gruntow-polozonych-we-wsi-gasowka-gmina-tarnowiec","pageId":20006778,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją; obręb Grabanina, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja-obreb-grabanina-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006775,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją; obręb Mytarz, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja-obreb-mytarz-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006772,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją; obręb Mytarka, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja-obreb-mytarka-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006770,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją; obręb Toki, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja-obreb-toki-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006769,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Umieszcz gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec3","pageId":20006767,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Gąsówka gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-gasowka-gm-tarnowiec2","pageId":20006766,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec3","pageId":20006764,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 1/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Gąsówka, gm. Tarnowiec z dnia 01.07.2020 r. w sprawie: określenia zasad szacunku gruntów","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-12020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-gasowka-gm-tarnowiec-z-dnia-01072020-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-szacunku-gruntow","pageId":20006761,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją; obręb Łężyny, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja-obreb-lezyny-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006760,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 1/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Czeluśnica, gm. Tarnowiec z dnia 02.07.2020 r. w sprawie: określenia zasad szacunków gruntów","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-12020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-czelusnica-gm-tarnowiec-z-dnia-02072020-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-szacunkow-gruntow","pageId":20006759,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 1/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Umieszcz, gm. Tarnowiec z dnia 03.07.2020 r. w sprawie: określenia zasad szacunku gruntów","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-12020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-umieszcz-gm-tarnowiec-z-dnia-03072020-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-szacunku-gruntow","pageId":20006758,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Umieszcz gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec2","pageId":20006757,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec2","pageId":20006756,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Gąsówka gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-gasowka-gmina-tarnowiec","pageId":20006755,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Umieszcz, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec","pageId":20006754,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Czeluśnica, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-czelusnica-gm-tarnowiec","pageId":20006752,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania uczestników scalenia wsi Gąsówka, gm. Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zwolaniu-ogolnego-zebrania-uczestnikow-scalenia-wsi-gasowka-gm-tarnowiec","pageId":20006750,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Grabanina, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-grabanina-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006749,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 2/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Gąsówka, gm. Tarnowiec z dnia 25.08.2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-22020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-gasowka-gm-tarnowiec-z-dnia-25082020-r","pageId":20006748,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Mytarz, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-mytarz-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006747,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Mytarka, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-mytarka-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006746,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 2/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Czeluśnica, gm. Tarnowiec z dnia 27.08.2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-22020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-czelusnica-gm-tarnowiec-z-dnia-27082020-r","pageId":20006745,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 2/2020 uczestników postępowania scaleniowego w miejscowości Umieszcz, gm. Tarnowiec z dnia 28.08.2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/uchwala-nr-22020-uczestnikow-postepowania-scaleniowego-w-miejscowosci-umieszcz-gm-tarnowiec-z-dnia-28082020-r","pageId":20006742,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Toki, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-toki-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006741,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Łężyny, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wylozeniu-projekt-operatu-opisowo-kartograficznego-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-zalozenia-ewidencji-budynkow-obrebu-lezyny-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20006739,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Grabanina w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-grabanina-w-jednostce-ewidencyjnej-nowy-zmigrod","pageId":20007771,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Łężyny w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-lezyny-w-jednostce-ewidencyjnej-nowy-zmigrod","pageId":20007772,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Toki w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-toki-w-jednostce-ewidencyjnej-nowy-zmigrod","pageId":20007773,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mytarka w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-mytarka-w-jednostce-ewidencyjnej-nowy-zmigrod","pageId":20007774,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Starosty Jasielskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mytarz w jednostce ewidencyjnej Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-starosty-jasielskiego-w-sprawie-modernizacji-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebu-ewidencyjnego-mytarz-w-jednostce-ewidencyjnej-nowy-zmigrod","pageId":20007775,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie nr 11 - Sobniów II, gmina Miasto Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-nr-11---sobniow-ii-gmina-miasto-jaslo","pageId":20025120,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w obrębie Niegłowice, gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-i-przyjecia-granic-nieruchomosci-podlegajacej-podzialowi-polozonej-w-obrebie-nieglowice-gmina-jaslo","pageId":20025122,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki położonej w obrębie Myscowa, gmina Krempna","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjecia-granic-dzialki-polozonej-w-obrebie-myscowa-gmina-krempna","pageId":20025390,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działek położonych w obrębie Błażkowa, gmina Brzyska","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-ustalenia-i-przyjecia-granic-dzialek-polozonych-w-obrebie-blazkowa-gmina-brzyska","pageId":20025496,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki położonej w obrębie Błażkowa, gmina Brzyska","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjecia-granic-dzialki-polozonej-w-obrebie-blazkowa-gmina-brzyska","pageId":20025575,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Siedliska Żmigrodzie, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-siedliska-zmigrodzie-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20025846,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Stary Żmigród, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-stary-zmigrod-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20025847,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w obrębie Jareniówka, gmina Jasło","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjeciaustalenia-przebiegu-granic-nieruchomosci-podlegajacej-podzialowi-polozonej-w-obrebie-jareniowka-gmina-jaslo","pageId":20025900,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia punktów granicznych działki położonej w obrębie Nowy Glinik, gmina Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-wyznaczeniawznowieniaustalenia-punktow-granicznych-dzialki-polozonej-w-obrebie-nowy-glinik-gmina-tarnowiec","pageId":20025902,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Skalnik, gmina Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-skalnik-gmina-nowy-zmigrod","pageId":20025910,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia punktów granicznych działki położonej w obrębie Harklowa, gmina Skołyszyn","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-czynnosciach-wyznaczeniawznowieniaustalenia-punktow-granicznych-dzialki-polozonej-w-obrebie-harklowa-gmina-skolyszyn","pageId":20025912,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Brzezowa, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-brzezowa-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20026134,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją - obręb Sadki, jednostka ewidencyjna Nowy Żmigród","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-rozpoczeciu-prac-geodezyjnych-majacych-na-celu-modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow-oraz-trybie-postepowania-zwiazanego-z-ta-modernizacja---obreb-sadki-jednostka-ewidencyjna-nowy-zmigrod","pageId":20026135,"parentPageId":20006063,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-urzad-pracy-w-jasle","pageId":20002195,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Specjalistyczny w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/szpital-specjalistyczny-w-jasle","pageId":20002197,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Pomocy Społecznej w Foluszu","url":"/web/powiat-jasielski/dom-pomocy-spolecznej-w-foluszu","pageId":20002198,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-jasle","pageId":20002199,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20002200,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20002201,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-zarzad-drog-w-jasle2","pageId":20002202,"parentPageId":20002193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zaświadczeń w sprawie działek objętych/nieobjętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.( DO KANCELARII NOTARIALNEJ )","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zaswiadczen-w-sprawie-dzialek-objetychnieobjetych-uproszczonym-planem-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-starosty-wydana-na-podstawie-inwentaryzacji-stanu-lasu-do-kancelarii-notarialnej-","pageId":20008466,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-swiadectwa-legalnosci-pozyskania-drewna","pageId":20008468,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzanie-dokumentacji-geologicznej","pageId":20008469,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nietrwałe wyłączenie z produkcji rolniczej","url":"/web/powiat-jasielski/nietrwale-wylaczenie-z-produkcji-rolniczej","pageId":20008470,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie kierunku rekultywacji, osoby zobowiązanej do rekultywacji i terminu jej zakończenia","url":"/web/powiat-jasielski/ustalenie-kierunku-rekultywacji-osoby-zobowiazanej-do-rekultywacji-i-terminu-jej-zakonczenia","pageId":20008474,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uznanie rekultywacji za zakończoną","url":"/web/powiat-jasielski/uznanie-rekultywacji-za-zakonczona","pageId":20008475,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-lub-krzewow-z-terenu-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy","pageId":20008476,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prowadzenie rejestru roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych","url":"/web/powiat-jasielski/prowadzenie-rejestru-roslin-i-zwierzat-nalezacych-do-gatunkow-podlegajacych-ograniczeniom-na-podstawie-przepisow-prawa-unii-europejskiej-a-takze-ich-rozpoznawalnych-czesci-i-produktow-pochodnych","pageId":20008477,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolen-na-posiadanie-hodowanie-lub-utrzymanie-chartow-rasowych-i-ich-mieszancow","pageId":20008478,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-na-pozyskanie-drewna-niezgodnie-z-planem-urzadzenia-lasu","pageId":20008479,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji w sprawie zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-w-sprawie-zastrzezen-lub-wnioskow-do-projektu-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu","pageId":20008480,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana lasów na użytki rolne w przypadku szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów","url":"/web/powiat-jasielski/zmiana-lasow-na-uzytki-rolne-w-przypadku-szczegolnie-uzasadnionych-potrzeb-wlascicieli-lasow","pageId":20008481,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż","url":"/web/powiat-jasielski/koncesje-na-wydobywanie-kopalin-ze-zloz","pageId":20008482,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opłaty eksploatacyjne","url":"/web/powiat-jasielski/oplaty-eksploatacyjne","pageId":20008484,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na wytwarzanie odpadów","url":"/web/powiat-jasielski/pozwolenie-na-wytwarzanie-odpadow","pageId":20008485,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymaga zgłoszenia","url":"/web/powiat-jasielski/przyjecie-zgloszenia-instalacji-z-ktorej-emisja-nie-wymaga-pozwolenia-a-ktora-wymaga-zgloszenia","pageId":20008486,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m","url":"/web/powiat-jasielski/rejestracja-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m","pageId":20008489,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie kart wędkarskich","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-kart-wedkarskich","pageId":20008494,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-pozwolen-na-wprowadzanie-gazow-lub-pylow-do-powietrza","pageId":20008497,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu oraz wydanie zaświadczenia, że inwestycje nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu","url":"/web/powiat-jasielski/wniosek-o-wypis-z-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-oraz-wydanie-zaswiadczenia-ze-inwestycje-nie-sa-sprzeczne-z-ustaleniami-uproszczonego-planu-urzadzenia-lasu-lub-decyzja-starosty-wydana-na-podstawie-inwentaryzacji-stanu-lasu","pageId":20008500,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla przedsięwzięć innych niż mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolenia-na-przetwarzanie-odpadow-dla-przedsiewziec-innych-niz-mogacych-zawsze-znaczaco-oddzialywac-na-srodowisko","pageId":20008502,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolenia-na-zbieranie-odpadow","pageId":20008503,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi) w sprawach zastrzeżonych do właściwości starosty","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzanie-projektow-robot-geologicznych-ktorych-wykonanie-nie-wymaga-uzyskania-koncesji-z-wyjatkiem-projektow-prac-geologicznych-wykonywanych-w-celu-wykorzystania-ciepla-ziemi-w-sprawach-zastrzezonych-do-wlasciwosci-starosty","pageId":20008504,"parentPageId":20008465,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adam Pawluś","url":"/web/powiat-jasielski/adam-pawlus","pageId":20007569,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanisław Pankiewicz","url":"/web/powiat-jasielski/stanislaw-pankiewicz","pageId":20007570,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jan Muzyka","url":"/web/powiat-jasielski/jan-muzyka","pageId":20007571,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Pers","url":"/web/powiat-jasielski/grzegorz-pers","pageId":20007572,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ryszard Lisowski","url":"/web/powiat-jasielski/ryszaed-lisowski","pageId":20007573,"parentPageId":20007568,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 r","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zasadach-zglaszania-sie-mieszkancow-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-powiatu-jasielskiego-za-2019-r","pageId":20003732,"parentPageId":20003731,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkancow do udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Jasielskiego za 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-zasadach-zglaszania-sie-mieszkancow-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-powiatu-jasielskiego-za-2020-r","pageId":20024882,"parentPageId":20003731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Lajkuję - nie hejtuję” - Konkurs plastyczno - literacki","url":"/web/powiat-jasielski/lajkuje---nie-hejtuje---konkurs-plastyczno---literacki","pageId":20010523,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego","url":"/web/powiat-jasielski/39-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego","pageId":20003092,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-polska-wies---dziedzictwo-i-przyszlosc","pageId":20010753,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapraszamy do udziału młodzieży w 4. edycji konkursu","url":"/web/powiat-jasielski/zapraszamy-do-udzialu-mlodziezy-w-4-edycji-konkursu","pageId":20014278,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert on-line pieśni pasyjnych i wielkopostnych w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego","url":"/web/powiat-jasielski/koncert-on-line-piesni-pasyjnych-i-wielkopostnych-w-wykonaniu-choru-akademickiego-uniwersytetu-rzeszowskiego","pageId":20016164,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją i Piosenką","url":"/web/powiat-jasielski/podkarpackie-wiosenne-spotkania-z-poezja-i-piosenka","pageId":20018776,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody 81. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 11. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej","url":"/web/powiat-jasielski/obchody-81-rocznicy-zbrodni-katynskiej-i-11-rocznicy-katastrofy-smolenskiej","pageId":20018830,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wystawa Plenerowa IPN \"TU rodziła się Solidarność\"","url":"/web/powiat-jasielski/wystawa-plenerowa-ipn-tu-rodzila-sie-solidarnosc","pageId":20018946,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs Równać Szanse - Małe Granty!","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-rownac-szanse---male-granty","pageId":20020639,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Święta majowe - wywieś flagę, bądź dumny","url":"/web/powiat-jasielski/swieta-majowe---wywies-flage-badz-dumny","pageId":20021336,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SYMPOZJUM KULTURY PAMIĘCI MUZEUM ULMÓW","url":"/web/powiat-jasielski/sympozjum-kultury-pamieci-muzeum-ulmow","pageId":20023088,"parentPageId":20003091,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert pieśni religijnych i pielgrzymkowych","url":"/web/powiat-jasielski/koncert-piesni-religijnych-i-pielgrzymkowych","pageId":20025525,"parentPageId":20003091,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27.05.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27052021","pageId":20024482,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14.05.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xliv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14052021","pageId":20023053,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30.04.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xliii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30042021","pageId":20021519,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLII Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23.04.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xlii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23042021","pageId":20020879,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XLI Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26.03.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xli-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26032021","pageId":20018123,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z XL Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25.02.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-z-xl-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25022021","pageId":20012980,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 08.02.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxix-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-08022021","pageId":20012978,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19.01.2021","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19012021","pageId":20012971,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXVII/2020 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 15.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxvii2020-z-xxxvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-grudnia-2020-roku-o-godz-1500","pageId":20010157,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXVI/2020 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 18 grudnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxvi2020-z-xxxvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-18-grudnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006360,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXV/2020 z XXXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxv2020-z-xxxv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-grudnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006358,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXIV/2020 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxiv2020-z-xxxiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-27-listopada-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006357,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXIII/2020 z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 15.30.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxiii2020-z-xxxiii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-6-listopada-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20003738,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXII/2020 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 23 października 2020 roku o godz. 15.30.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxii2020-z-xxxii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-23-pazdziernika-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20003739,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXXI/2020 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 października 2020 roku o godz. 15.30.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxxi2020-z-xxxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-9-pazdziernika-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20003741,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXX/2020 z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 września 2020 roku o godz. 14.00.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxx2020-z-xxx-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-wrzesnia-2020-roku-o-godz-1400","pageId":20003743,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXIX/2020 z XXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxix2020-z-xxix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-sierpnia-2020-r-o-godz-1530","pageId":20003744,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXVIII/2020 z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 7 sierpnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxviii2020-z-xxviii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-7-sierpnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006361,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXVII/2020 z XXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lipca 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxvii2020-z-xxvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-lipca-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20006363,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXVI/2020 z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 15.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxvi2020-z-xxvi-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-19-czerwca-2020-roku-o-godz-1500","pageId":20006364,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXV/2020 z XXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29.05.2020 r. o godz. 15.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxv2020-z-xxv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-29052020-r-o-godz-1500","pageId":20007067,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXIV/2020 z XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxiv2020-z-xxiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-3-kwietnia-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20007079,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXIII/2020 z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxiii2020-z-xxiii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-6-marca-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20007080,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXII/2020 z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 15.30","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxii2020-z-xxii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-20-lutego-2020-roku-o-godz-1530","pageId":20007081,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XXI/2020 z XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 12.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xxi2020-z-xxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-stycznia-2020-roku-o-godz-1200","pageId":20007083,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XX/2019 z XX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 12.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xx2019-z-xx-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-19-grudnia-2019-roku-o-godz-1200","pageId":20007085,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XIX/2019 z XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xix2019-z-xix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-listopada-2019-roku-o-godz-1200","pageId":20007093,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XVIII/2019 z XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xviii2019-z-xviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-pazdziernika-2019-roku","pageId":20007095,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XVII/2019 z XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xvii2019-z-xvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-14-pazdziernika-2019-roku","pageId":20007106,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XVI/2019 z XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 września 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xvi2019-z-xvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-wrzesnia-2019-roku","pageId":20007107,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XV/2019 z XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 sierpnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xv2019-z-xv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-sierpnia-2019-roku","pageId":20007109,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XIV/2019 z XIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 lipca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xiv2019-z-xiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-12-lipca-2019-roku","pageId":20007113,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XIII/2019 z XIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 czerwca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xiii2019-z-xiii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-czerwca-2019-roku","pageId":20007117,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XII/2019 z XII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 23 maja 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xii2019-z-xii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-23-maja-2019-roku","pageId":20007119,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół XI/2019 z XI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-xi2019-z-xi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-kwietnia-2019-roku","pageId":20007122,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół X/2019 z X Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-x2019-z-x-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-marca-2019-roku","pageId":20007123,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół IX/2019 z IX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 21 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-ix2019-z-ix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-21-marca-2019-roku","pageId":20007124,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół VIII/2019 z VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-viii2019-z-viii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-marca-2019-roku","pageId":20007125,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół VII/2019 z VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 lutego 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-vii2019-z-vii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-6-lutego-2019-roku","pageId":20007126,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-vi2019-z-vi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-17-stycznia-2019-roku","pageId":20007128,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół V/2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-v2019-z-v-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-11-stycznia-2019-roku","pageId":20007131,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr IV/2018 z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-iv2018-z-iv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-20-grudnia-2018-r","pageId":20007133,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr III/2018 z III Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 7 grudnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-iii2018-z-iii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-7-grudnia-2018-r","pageId":20007136,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr II/2018 z II Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-ii2018-z-ii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-29-listopada-2018-r","pageId":20007139,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr I/2018 z I Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-i2018-z-i-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-21-listopada-2018-r","pageId":20007143,"parentPageId":20003737,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/i-lo-im-krola-stanislawa-leszczynskiego-w-jasle","pageId":20002204,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II LO im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/ii-lo-im-pplk-jozefa-modrzejewskiego-w-jasle","pageId":20002205,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-technicznych-im-bohaterow-wrzesnia-w-jasle","pageId":20002206,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-uslugowych-i-spozywczych-w-jasle","pageId":20002207,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bursa Międzyszkolna w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/bursa-miedzyszkolna-w-zespole-szkol-uslugowych-i-spozywczych-w-jasle","pageId":20002208,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-nr-3-im-stanislawa-pawlowskiego-w-jasle","pageId":20002209,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-nr-4-im-jana-pawla-w-jasle","pageId":20002210,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-budowlanych-im-krola-kazimierza-wielkiego-w-jasle","pageId":20002211,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/lo-im-m-sklodowskiej-curie-w-kolaczycach","pageId":20002212,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/mlodziezowy-dom-kultury-w-jasle","pageId":20002213,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/centrum-ksztalcenia-zawodowego-nr-1-w-jasle","pageId":20002214,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-w-jasle","pageId":20002215,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-osrodek-edukacji-nauczycieli-w-jasle","pageId":20002216,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-jasle","pageId":20002217,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom Dziecka w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/dom-dziecka-w-kolaczycach","pageId":20002218,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie","url":"/web/powiat-jasielski/liceum-ogolnoksztalcace-im-mikolaja-kopernika-w-nowym-zmigrodzie","pageId":20002219,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-im-prof-t-marchlewskiego-w-trzcinicy","pageId":20002220,"parentPageId":20002203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mikroprojekt pn.: \"Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidník","url":"/web/powiat-jasielski/mikroprojekt-pn-rozwoj-potencjalu-turystycznego-powiatu-jasielskiego-i-okresu-svidnik","pageId":20002164,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mikroprojekt pt. „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”","url":"/web/powiat-jasielski/mikroprojekt-pt-poprawa-jakosci-edukacji-specjalistycznej-i-zawodowej-zespolu-szkol-nr-3-i-zespolu-szkol-nr-4-w-jasle-oraz-spojena-skola-w-svidniku","pageId":20003715,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II","url":"/web/powiat-jasielski/dostosowanie-infrastruktury-placowek-edukacyjnych-powiatu-jasielskiego-do-srodowiska-pracy-zawodowej--czesc-ii","pageId":20003716,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I","url":"/web/powiat-jasielski/dostosowanie-infrastruktury-placowek-edukacyjnych-powiatu-jasielskiego-do-srodowiska-pracy-zawodowej--czesc-i","pageId":20003720,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej","url":"/web/powiat-jasielski/instalacja-odnawialnych-zrodel-energii--fotowoltaika-i-pompy-ciepla-do-wspomagania-ogrzewania-wody-na-budynkach-wielomieszkaniowych-produkcyjnych-i-budynkach-uzytecznosci-publicznej","pageId":20003723,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha","url":"/web/powiat-jasielski/scalenie-gruntow-wsi-umieszcz-gm-tarnowiec-na-obszarze-41659-ha","pageId":20003725,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Scalenie gruntów wsi Gąsówka z gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha","url":"/web/powiat-jasielski/scalenie-gruntow-wsi-gasowka-z-gm-tarnowiec-na-obszarze-19237-ha","pageId":20007550,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Scalenie gruntów wsi Czeluśnica z gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha","url":"/web/powiat-jasielski/scalenie-gruntow-wsi-czelusnica-z-gm-tarnowiec-na-obszarze-31177-ha","pageId":20007574,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej","url":"/web/powiat-jasielski/mlodziezowy-dom-kultury-w-jasle--osrodek-edukacji-ekologicznej-w-ozennej","pageId":20007581,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"\"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III\"","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego--czesc-iii","pageId":20007583,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"\"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II\"","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego--czesc-ii","pageId":20007597,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-w-szkolach-ponadgimnazjalnych-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007602,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-infrastruktury-drogowej-pomiedzy-powiatem-gorlickim-jasielskim-i-bardejowskim","pageId":20007611,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/regionalne-centrum-transferu-nowoczesnych-technologii-wytwarzania---powiat-jasielski","pageId":20007618,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło)","url":"/web/powiat-jasielski/odbudowa-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego--ulica-sobniowska-jaslo","pageId":20007622,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap","url":"/web/powiat-jasielski/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-powiatu-jasielskiego--ii-etap","pageId":20007623,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-jakosci-uslug-swiadczonych-przez-dps-w-foluszu-poprzez-wykonanie-prac-remontowych-i-modernizacyjnych-w-pawilonach-zagospodarowanie-terenu-oraz-podniesienie-kwalifikacji-personelu","pageId":20007624,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej","url":"/web/powiat-jasielski/pseap---podkarpacki-system-e-administracji-publicznej","pageId":20007625,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1837r-kolaczyce--sieklowka--lubla--iii-etap","pageId":20007626,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza\u001D","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-produktow-i-marek-regionalnych-na-obszarze-polsko---slowackiego-pogranicza","pageId":20007627,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/odbudowa-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007628,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną","url":"/web/powiat-jasielski/budowa-systemu-informacji-przestrzennej-wspomagajacego-zarzadzanie-powiatem-jasielskim-wraz-ze-zwiekszeniem-zakresu-i-dostepnosci-uslug-swiadczonych-droga-elektroniczna","pageId":20007629,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jasielska Strefa Usług Publicznych","url":"/web/powiat-jasielski/jasielska-strefa-uslug-publicznych","pageId":20007630,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły","url":"/web/powiat-jasielski/odbudowa-powiatowej-infrastruktury-drogowej-na-terenie-miasta-jasla---ul-mickiewicza-szopena-jagielly","pageId":20007631,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1837-r-kolaczyce-sieklowka--lubla-iv-etap","pageId":20007632,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-dostepnosci-i-jakosci-pomocy-spolecznej-poprzez-rozbudowe-dps-w-foluszu-wraz-z-modernizacja-gospodarki-cieplnej-i-wodno-sciekowej","pageId":20007633,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007634,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza","url":"/web/powiat-jasielski/karpackie-niebo-rozwoj-produktow-turystycznych-zwiazanych-z-astronomia-na-terenie-polsko-slowackiego-pogranicza","pageId":20007635,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1850r-jaslo---zrecin","pageId":20007636,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ISO 9001 w systemie administracji samorządowej","url":"/web/powiat-jasielski/iso-9001-w-systemie-administracji-samorzadowej","pageId":20007637,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim","url":"/web/powiat-jasielski/rozwoj-infrastruktury-drogowej-pomiedzy-powiatem-krosnienskim-jasielskim-i-bardejowskim","pageId":20007638,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/budowa-obiektow-sportowych-w-szkolach-ponadpodstawowych-na-terenie-powiatu-jasielskiego","pageId":20007639,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów","url":"/web/powiat-jasielski/poprawa-warunkow-nauczania-w-obiektach-dydaktycznych-w-powiecie-jasielskim-poprzez-nadbudowe-z-przebudowa-tych-obiektow","pageId":20007640,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1829r-jareniowka---jablonica","pageId":20007641,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1837-r-kolaczyce-sieklowka--lubla","pageId":20007642,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap","url":"/web/powiat-jasielski/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1850r-jaslo---zrecin---ii-etap","pageId":20007643,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic","url":"/web/powiat-jasielski/wspolnie-rzadzmy--porozumienie-bez-granic","pageId":20007644,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego","url":"/web/powiat-jasielski/platforma-wspolpracy-polsko--ukrainskiej-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-i-kulturalnego","pageId":20007645,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Polsko - Ukraińskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/polsko---ukrainskie-centrum-inicjatyw-gospodarczych-w-jasle","pageId":20007646,"parentPageId":20001946,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20007325,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Statutowa","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-statutowa","pageId":20007326,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Społeczna","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-spoleczna","pageId":20007327,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-rozwoju-gospodarczego-i-promocji-powiatu","pageId":20007331,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-edukacji-kultury-sportu-i-turystyki","pageId":20007332,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-rewizyjna","pageId":20007333,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Finansowo-Budżetowa","url":"/web/powiat-jasielski/komisja-finansowo-budzetowa","pageId":20007335,"parentPageId":20007324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Atrakcje turystyczne Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/atrakcje-turystyczne-powiatu","pageId":20007069,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkolne schroniska młodzieżowe","url":"/web/powiat-jasielski/szkolne-schroniska-mlodziezowe","pageId":20007070,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu","url":"/web/powiat-jasielski/park-rekreacji-i-edukacji-ekologicznej-w-foluszu","pageId":20007071,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mobilny przewodnik po Powiecie Jasielskim","url":"/web/powiat-jasielski/mobilny-przewodnik-po-powiecie-jasielskim","pageId":20007073,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wirtualny spacer","url":"/web/powiat-jasielski/wirtualny-spacer","pageId":20007072,"parentPageId":20007068,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Komunikacji i Transportu","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-komunikacji-i-transportu","pageId":20001966,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-geodezji-katastru-i-nieruchomosci","pageId":20001979,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-rozwoju-promocji-i-spraw-spolecznych","pageId":20001980,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Architektury i Budownictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-architektury-i-budownictwa","pageId":20001984,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Edukacji","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-edukacji","pageId":20001988,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa","pageId":20001990,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy Rzecznik Konsumentów","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-rzecznik-konsumentow","pageId":20001993,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Radców Prawnych","url":"/web/powiat-jasielski/biuro-radcow-prawnych","pageId":20001994,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Inwestycji","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-inwestycji","pageId":20002000,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-ds-koordynacji-dzialan-powiatowych-sluzb-inspekcji-i-strazy","pageId":20002009,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Organizacji i Kadr","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-organizacji-i-kadr","pageId":20002016,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansowo - Księgowy","url":"/web/powiat-jasielski/wydzial-finansowo---ksiegowy","pageId":20002017,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-ds-kontroli-wewnetrznej","pageId":20002019,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-ds-audytu-wewnetrznego","pageId":20002020,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-inspektora-ochrony-danych","pageId":20002021,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/powiat-jasielski/samodzielne-stanowisko-pelnomocnika-ds-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20002022,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/powiat-jasielski/archiwum-zakladowe-starostwa-powiatowego-w-jasle-oraz-archiwum-powiatowego-osrodka-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20002023,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro ds. Pozyskiwania Funduszy","url":"/web/powiat-jasielski/pozyskiwanie-funduszy","pageId":20001965,"parentPageId":20000799,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starosta Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/starosta-jasielski","pageId":20000816,"parentPageId":20000798,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Zarządu Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/sklad-zarzadu-powiatu","pageId":20007568,"parentPageId":20000798,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/rada-powiatu","pageId":20000817,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Szkoły i placówki edukacyjne","url":"/web/powiat-jasielski/szkoly-i-placowki-edukacyjne","pageId":20002203,"parentPageId":20000798,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki organizacyjne","url":"/web/powiat-jasielski/jednostki-organizacyjne","pageId":20002193,"parentPageId":20000798,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20000818,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/powiat-jasielski/regulamin-organizacyjny","pageId":20000822,"parentPageId":20000798,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rzeczy Znalezionych","url":"/web/powiat-jasielski/biuro-rzeczy-znalezionych","pageId":20000877,"parentPageId":20000798,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/statut-powiatu","pageId":20000823,"parentPageId":20000798,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gminy","url":"/web/powiat-jasielski/gminy","pageId":20007074,"parentPageId":20000798,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turystyka","url":"/web/powiat-jasielski/turystyka","pageId":20007068,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Finanse Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/finanse-powiatu","pageId":20000835,"parentPageId":20000798,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Szpital Specjalistyczny w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/szpital-specjalistyczny-w-jasle2","pageId":20007300,"parentPageId":20007299,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Apteki","url":"/web/powiat-jasielski/apteki","pageId":20007301,"parentPageId":20007299,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór wniosków stypendialnych dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim","url":"/web/powiat-jasielski/nabor-wnioskow-stypendialnych-dla-studentow-ksztalcacych-sie-w-szkole-wyzszej-na-kierunku-lekarskim","pageId":20007302,"parentPageId":20007299,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w m. Myscowa w km 5+724","url":"/web/powiat-jasielski/remont-mostu-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1907r-katy--myscowa--krempna-w-m-myscowa-w-km-5724","pageId":20007647,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w m. Kotań, Świątkowa Wielka w km 5+090 – 8+815","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1905r-katy--desznica--swiatkowa-wielka--swiatkowa-mala-w-m-kotan-swiatkowa-wielka-w-km-5090--8815","pageId":20007648,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Nienaszów w miejscowości Nienaszów w km 9+280 – 9+673","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1898r-chorkowka--faliszowka--nienaszow-w-miejscowosci-nienaszow-w-km-9280--9673","pageId":20007649,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w m. Bączal Górny w km 0+350 – 1+645","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1830r-lipnica-gorna--lisow--skolyszyn-w-m-baczal-gorny-w-km-0350--1645","pageId":20007650,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów w miejscowości Święcany w km 3+965 – 4+775 wraz z remontem przepustów w km 4+423 i 4+758","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1828r-siepietnica--swiecany--lisow-w-miejscowosci-swiecany-w-km-3965--4775-wraz-z-remontem-przepustow-w-km-4423-i-4758","pageId":20007651,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza, Osiedle Gamrat w km 4+515 – 4+535","url":"/web/powiat-jasielski/remont-drogi-powiatowej-nr-1313r-jaslo--ul-mickiewicza-osiedle-gamrat-w-km-4515--4535","pageId":20007653,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj","url":"/web/powiat-jasielski/rozbudowa-i-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1905r-katy--desznica--swiatkowa-wielka--swiatkowa-mala-w-km-3039--3104-3304--3750-w-miejscowosci-desznica-wraz-z-mostem-w-km-3069-na-potoku-ryj","pageId":20007654,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów","url":"/web/powiat-jasielski/rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-1828r-siepietnica---swiecany---lisow","pageId":20007655,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski","url":"/web/powiat-jasielski/remont-ciagu-drog-powiatowych-nr-1878r-dobrynia--zawadka-osiecka--zaleze-i-nr-1881r-debowiec--zaleze--osiek-jasielski","pageId":20007656,"parentPageId":20007555,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LXIII/2018 z LXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 listopada 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lxiii2018-z-lxiii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-15-listopada-2018-r","pageId":20007173,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LXII/2018 z LXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 października 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lxii2018-z-lxii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-pazdziernika-2018-r","pageId":20007176,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LXI/2018 z LXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 2 października 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lxi2018-z-lxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-2-pazdziernika-2018-r","pageId":20007178,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LX/2018 z LX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 13 września 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lx2018-z-lx-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-13-wrzesnia-2018-r","pageId":20007182,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LIX/2018 z LIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lix2018-z-lix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-20-sierpnia-2018-r","pageId":20007185,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 lipca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lviii2018-z-lviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-lipca-2018-r","pageId":20007188,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lvii2018-z-lvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-czerwca-2018-r","pageId":20007190,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lvi2018-z-lvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-15-czerwca-2018-r","pageId":20007192,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LV/2018 z LV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lv2018-z-lv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-5-czerwca-2018-r2","pageId":20007202,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-liv2018-z-liv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-maja-2018-r","pageId":20007205,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-liii2018-z-liii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-25-kwietnia-2018-r","pageId":20007208,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-lii2018-z-lii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-3-kwietnia-2018-r","pageId":20007211,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr LI/2018 z LI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-li2018-z-li-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-27-marca-2018-r","pageId":20007212,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-l2018-z-l-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-15-marca-2018-r","pageId":20007213,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 lutego 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlix2018-z-xlix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-22-lutego-2018-r","pageId":20007319,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLVIII/2018 z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 stycznia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlviii2018-z-xlviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-19-stycznia-2018-r","pageId":20007320,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLVII/2017 z XLVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 grudnia 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlvii2017-z-xlvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-14-grudnia-2017-r","pageId":20007321,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr XLVI/2017 z XLVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlvi2017-z-xlvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-29-listopada-2017-r","pageId":20007322,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLV/2017 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 listopada 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlv2017-z-xlv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-17-listopada-2017-r","pageId":20007323,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLIV/2017 z XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 października 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xliv2017-z-xliv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-26-pazdziernika-2017-r","pageId":20007317,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLIII/2017 z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 września 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xliii2017-z-xliii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-12-wrzesnia-2017-r","pageId":20007315,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLII/2017 z XLII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 sierpnia 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xlii2017-z-xlii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-sierpnia-2017-r","pageId":20007314,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xli2017-z-xli-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-28-czerwca-2017-r","pageId":20007243,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XL/2017 z XL Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 14 czerwca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xl2017-z-xl-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-14-czerwca-2017-r","pageId":20007239,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXIX/2017 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 maja 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxix2017-z-xxxix-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-25-maja-2017-r","pageId":20007238,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 marca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxviii2017-z-xxxviii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-marca-2017-r","pageId":20007237,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxvii2017-z-xxxvii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-9-marca-2017-r","pageId":20007234,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 lutego 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxvi2017-z-xxxvi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-lutego-2017-r","pageId":20007230,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lutego 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxv2017-z-xxxv-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-lutego-2017-r","pageId":20007227,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxiv2017-z-xxxiv-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-24-stycznia-2017-r","pageId":20007222,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXX/2016 z XXX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 października 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxx2016-z-xxx-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-27-pazdziernika-2016-r","pageId":20007216,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 listopada 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxi2016-z-xxxi-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-10-listopada-2016-r","pageId":20007217,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxii2016-z-xxxii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-30-listopada-2016-r","pageId":20007218,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XXXIII/2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/protokol-nr-xxxiii2016-z-xxxiii-sesji-rady-powiatu-w-jasle-odbytej-w-dniu-22-grudnia-2016-r","pageId":20007219,"parentPageId":20007172,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-wszczete-przed-dniem-1-stycznia-2021-r","pageId":20019973,"parentPageId":20019972,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2021r.","url":"/web/powiat-jasielski/postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-wszczete-od-dnia-1-stycznia-2021r","pageId":20019976,"parentPageId":20019972,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok","url":"/web/powiat-jasielski/plany-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2021-rok","pageId":20019968,"parentPageId":20019972,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Transmisja z otwarcia ofert","url":"/web/powiat-jasielski/transmisja-z-otwarcia-ofert","pageId":20020774,"parentPageId":20019972,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej ustalenia czy nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewid. nr 678, 696, 921, 923, 925, 926, położona w miejscowości Łubienko stanowi mienie gromadzkie","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-niezalatwieniu-sprawy-w-terminie-dotyczacej-ustalenia-czy-nieruchomosc-gruntowa-oznaczona-jako-dzialki-ewid-nr-678-696-921-923-925-926-polozona-w-miejscowosci-lubienko-stanowi-mienie-gromadzkie","pageId":20022773,"parentPageId":20007046,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stan jakości powietrza na terenie Miasta Jasła","url":"/web/powiat-jasielski/stan-jakosci-powietrza-na-terenie-miasta-jasla","pageId":20006407,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prognoza stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim","url":"/web/powiat-jasielski/prognoza-stanu-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-podkarpackim","pageId":20006408,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program ochrony środowiska","url":"/web/powiat-jasielski/program-ochrony-srodowiska","pageId":20006409,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dostęp do informacji o środowisku","url":"/web/powiat-jasielski/dostep-do-informacji-o-srodowisku","pageId":20006410,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi","url":"/web/powiat-jasielski/rejestr-osuwisk-i-terenow-zagrozonych-ruchami-masowymi-ziemi","pageId":20006412,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenia zintegrowane","url":"/web/powiat-jasielski/pozwolenia-zintegrowane","pageId":20006420,"parentPageId":20006406,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-opublikowane-w-trakcie-2018-roku2","pageId":20002060,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/radni-rady-powiatu-w-jasle2","pageId":20002077,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu3","pageId":20002080,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty","url":"/web/powiat-jasielski/osoby-wydajace-decyzje-administracyjne-w-imieniu-starosty2","pageId":20002081,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/sekretarz-powiatu2","pageId":20002085,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/skarbnik-powiatu2","pageId":20002087,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/kierownicy-jednostek-organizacyjnych-powiatu2","pageId":20002089,"parentPageId":20002059,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xlv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-maja-2021-r","pageId":20025374,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 maja 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xliv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-maja-2021-r","pageId":20023017,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 kwietnia 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xliii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-kwietnia-2021-r","pageId":20021512,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 kwietnia 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-kwietnia-2021-roku","pageId":20021022,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 marca 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xli-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-marca-2021-roku","pageId":20018453,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 lutego 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xl-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-lutego-2021-roku","pageId":20016679,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 lutego 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-8-lutego-2021-roku","pageId":20010603,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19-stycznia-2021-roku","pageId":20010615,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-grudnia-2020-roku","pageId":20010612,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-18-grudnia-2020-roku","pageId":20010609,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 grudnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-grudnia-2020-roku","pageId":20010608,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-listopada-2020-roku","pageId":20010604,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-6-listopada-2020-roku","pageId":20002314,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 października 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-pazdziernika-2020-roku","pageId":20002316,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 paździenirka 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-9-pazdzienirka-2020-roku","pageId":20002317,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 września 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-wrzesnia-2020-roku","pageId":20002319,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 sierpnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-sierpnia-2020-roku","pageId":20002636,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 7 sierpnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxviii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-7-sierpnia-2020-roku","pageId":20002640,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lipca 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-lipca-2020-roku","pageId":20002647,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 19 czerwca 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvi-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-19-czerwca-2020-roku","pageId":20002650,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-maja-2020-roku","pageId":20002651,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-3-kwietnia-2020-roku","pageId":20002659,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 6 marca 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxiii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-6-marca-2020-roku","pageId":20002666,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu z dnia 20 lutego 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-z-dnia-20-lutego-2020-roku","pageId":20002672,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 stycznia 2020 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-stycznia-2020-roku","pageId":20002675,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19-grudnia-2019-roku","pageId":20002677,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 listopada 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-listopada-2019-roku","pageId":20002679,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-pazdziernika-2019-roku","pageId":20002680,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 października 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xvii-nadzwyczajna-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-pazdziernika-2019-roku","pageId":20002707,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 września 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-wrzesnia-2019-roku","pageId":20002709,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-sierpnia-2019-roku","pageId":20002713,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 lipca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-12-lipca-2019-roku","pageId":20002718,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-czerwca-2019-roku","pageId":20002720,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-maja-2019-roku","pageId":20002724,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-kwietnia-2019-roku","pageId":20002726,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-21-marca-2019-roku","pageId":20002728,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019","url":"/web/powiat-jasielski/viii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-marca-2019","pageId":20002729,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 lutego 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/vii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-6-lutego-2019-roku","pageId":20002730,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"VI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/vi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-stycznia-2019-roku","pageId":20002735,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"V Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/v-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-stycznia-2019-roku","pageId":20002736,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"IV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 grudnia 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/iv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-20-grudnia-2018-roku","pageId":20002737,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"III Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/iii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-7-grudnia-2018-roku","pageId":20002740,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-listopada-2018-roku","pageId":20002741,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"I Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 listopada 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/i-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-21-listopada-2018-roku","pageId":20002744,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LXIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 listopada 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lxiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-15-listopada-2018-roku","pageId":20003537,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-pazdziernika-2018-roku","pageId":20003538,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-2-pazdziernika-2018-roku","pageId":20003542,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13 września 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/lx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-13-wrzesnia-2018-roku","pageId":20003543,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r","url":"/web/powiat-jasielski/lix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-20-sierpnia-2018-r","pageId":20003544,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lipca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-lipca-2018-r","pageId":20003545,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-czerwca-2018-r","pageId":20003546,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-5-czerwca-2018-r","pageId":20003547,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-5-czerwca-2018-r","pageId":20003548,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/liv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-maja-2018-r","pageId":20003549,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/liii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-kwietnia-2018-r","pageId":20003550,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/lii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-3-kwietnia-2018-r","pageId":20003551,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"LI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r.","url":"/web/powiat-jasielski/li-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-marca-2018-r","pageId":20006552,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"L Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/l-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-15-marca-2018-roku","pageId":20006577,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-22-lutego-2018-roku","pageId":20006579,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 stycznia 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-19-stycznia-2018-roku","pageId":20006600,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-grudnia-2017-roku","pageId":20006607,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-listopada-2017-roku","pageId":20006629,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 listopada 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-listopada-2017-roku","pageId":20006631,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 października 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xliv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-26-pazdziernika-2017-roku","pageId":20006636,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xliii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-12-wrzesnia-2017-roku","pageId":20006663,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 sierpnia 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xlii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-sierpnia-2017-roku","pageId":20006665,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XLI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 czerwca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xli-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-czerwca-2017-roku","pageId":20006674,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 czerwca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xl-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-czerwca-2017-roku","pageId":20006678,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxix-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-25-maja-2017-roku","pageId":20006753,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 marca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-marca-2017-roku","pageId":20006762,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 marca 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-9-marca-2017-roku","pageId":20006763,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-lutego-2017-roku","pageId":20006777,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 lutego 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-lutego-2017-roku","pageId":20006787,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-stycznia-2017-roku","pageId":20006788,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 grudnia 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-22-grudnia-2016-roku","pageId":20006792,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 listopada 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-30-listopada-2016-roku","pageId":20006796,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 listopada 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-10-listopada-2016-roku","pageId":20006873,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-27-pazdziernika-2016-roku","pageId":20006880,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-14-wrzesnia-2016-roku","pageId":20006899,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 sierpnia 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-29-sierpnia-2016-roku","pageId":20006917,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-24-czerwca-2016-roku","pageId":20006936,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-czerwca-2016-roku","pageId":20006937,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 roku","url":"/web/powiat-jasielski/xxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-17-maja-2016-roku","pageId":20006940,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xxiii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-31-marca-2016-r","pageId":20006955,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXII Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 lutego 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xxii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-23-lutego-2016-r","pageId":20006965,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XXI Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xxi-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-28-stycznia-2016-r","pageId":20006977,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"XX Sesja Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2016 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xx-sesja-rady-powiatu-w-jasle-z-dnia-11-stycznia-2016-r","pageId":20007018,"parentPageId":20002315,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pochowano szczątki wydobyte podczas budowy drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/pochowano-szczatki-wydobyte-podczas-budowy-drogi-wojewodzkiej-992-w-jasle","pageId":20000993,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"102. rocznica odzyskania niepodległości","url":"/web/powiat-jasielski/102.rocznica-odzyskania-niepodleglosci","pageId":20001941,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”","url":"/web/powiat-jasielski/iformacja-o-realizacji-projektu-pn-wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-covid-19","pageId":20002044,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania od Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-od-powiatowej-panstwowej-strazy-pozarnej-w-jasle","pageId":20002118,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/modernizacja-budynku-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-jasle","pageId":20002119,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania policji","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-policji","pageId":20002145,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bogdan Rzońca informuje: Ponad 7 mln euro z Unii Europejskiej dla Polski na odbudowę po czerwcowych powodziach","url":"/web/powiat-jasielski/bogdan-rzonca-informuje-ponad-7-mln-euro-z-unii-europejskiej-dla-polski-na-odbudowe-po-czerwcowych-powodziach","pageId":20006255,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe połączenia kolejowe do Krakowa i Zagórza","url":"/web/powiat-jasielski/nowe-polaczenia-kolejowe-do-krakowa-i-zagorza","pageId":20006258,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/xxxiv-sesja-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20006259,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czy upór Radnego Janusza Przetacznika jest ważniejszy od dobra pacjentów Jasielskiego Szpitala?","url":"/web/powiat-jasielski/czy-upor-radnego-janusza-przetacznika-jest-wazniejszy-od-dobra-pacjentow-jasielskiego-szpitala","pageId":20006261,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ponad 7 mln euro z Funduszu Solidarnościowego UE dla gmin po powodzi","url":"/web/powiat-jasielski/ponad-7-mln-euro-z-funduszu-solidarnosciowego-ue-dla-gmin-po-powodzi","pageId":20006263,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Planowane inwestycje drogowe w Gminie Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/planowane-inwestycje-drogowe-w-gminie-tarnowiec","pageId":20006264,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie samorządów powiatu jasielskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych","url":"/web/powiat-jasielski/wsparcie-samorzadow-powiatu-jasielskiego-w-ramach-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20006266,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Starosty Jasielskiego od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-starosty-jasielskiego-od-sekretarza-stanu-w-ministerstwie-infrastruktury-andrzeja-bittela","pageId":20006267,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku chodnika w miejscowości Dobrucowa","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-chodnika-w-miejscowosci-dobrucowa","pageId":20006269,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Słodycze dla Domu Dziecka w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/slodycze-dla-domu-dziecka-w-kolaczycach","pageId":20006271,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Bożonarodzeniowe od Senator RP Alicji Zając","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-bozonarodzeniowe-od-senator-rp-alicji-zajac","pageId":20006273,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w miejscowości Bączal Górny","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-lipnica-gorna--lisow--skolyszyn-w-miejscowosci-baczal-gorny","pageId":20006281,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Jerzego Polaka.","url":"/web/powiat-jasielski/krzyz-kawalerski-orderu-odrodzenia-polski-dla-jerzego-polaka","pageId":20006283,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia świąteczno-noworoczne od Biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-swiateczno-noworoczne-od-biskupa-rzeszowskiego-jana-watroby","pageId":20006284,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Chorkówka- Faliszówka – Nienaszów","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-chorkowka--faliszowka--nienaszow","pageId":20006285,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"List od Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka do Starosty Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/list-od-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-do-starosty-jasielskiego","pageId":20006309,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na 2021 r. uchwalony! XXXVI Sesja Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-2021-r-uchwalony-xxxvi-sesja-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20006310,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku przepustu w ciągu drogi powiatowej Umieszcz-Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-przepustu-w-ciagu-drogi-powiatowej-umieszcz-tarnowiec","pageId":20006312,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Dębowiec- Zarzecze","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-debowiec--zarzecze","pageId":20006313,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje z powodu śmierci śp. Tadeusza Górczyka","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje-z-powodu-smierci-sp-tadeusza-gorczyka","pageId":20006314,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/betlejemskie-swiatlo-pokoju-dotarlo-do-starostwa-powiatowego-w-jasle","pageId":20006316,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy","pageId":20006328,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku drogi powiatowej Niepla – Przybówka","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-drogi-powiatowej-niepla--przybowka","pageId":20006330,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Pełne zaufanie dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle - Roberta Snocha 15:0!","url":"/web/powiat-jasielski/xxxvii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-pelne-zaufanie-dla-przewodniczacego-rady-powiatu-w-jasle---roberta-snocha-150","pageId":20006331,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku","pageId":20006332,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje","pageId":20006333,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwsze narodziny w jasielskim szpitalu w 2021 roku!","url":"/web/powiat-jasielski/pierwsze-narodziny-w-jasielskim-szpitalu-w-2021-roku","pageId":20006334,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akcja „Podkarpacie Dzieciom. Zostań naszym bohaterem” ruszyła na dobre.","url":"/web/powiat-jasielski/akcja-podkarpacie-dzieciom-zostan-naszym-bohaterem-ruszyla-na-dobre","pageId":20007657,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostanie dzieło mistrza Pityńskiego w zimowej oprawie","url":"/web/powiat-jasielski/ostanie-dzielo-mistrza-pitynskiego-w-zimowej-oprawie","pageId":20007695,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szpital Specjalistyczny w Jaśle spełnia oczekiwania przyszłych rodziców. Porody rodzinne znowu będą możliwe!","url":"/web/powiat-jasielski/szpital-specjalistyczny-w-jasle-spelnia-oczekiwania-przyszlych-rodzicow-porody-rodzinne-znowu-beda-mozliwe","pageId":20007969,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Apel Rady Powiatu dotyczący sytuacji pracowników jasielskiego pogotowia","url":"/web/powiat-jasielski/xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-apel-rady-powiatu-dotyczacy-sytuacji-pracownikow-jasielskiego-pogotowia","pageId":20008232,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej","pageId":20008445,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - seminarium on-line","url":"/web/powiat-jasielski/miedzynarodowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu---seminarium-on-line","pageId":20009020,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jasielska porodówka jedną z najlepszych w województwie","url":"/web/powiat-jasielski/jasielska--porodowka-jedna-z-najlepszych-w-wojewodztwie","pageId":20009047,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogromne wsparcie dla powiatu jasielskiego. Ponad 12 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych!","url":"/web/powiat-jasielski/ogromne-wsparcie-dla-powiatu-jasielskiego-ponad-12-mln-z-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20009406,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"76. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu","url":"/web/powiat-jasielski/76-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-birkenau-miedzynarodowy-dzien-pamieci-o-ofiarach-holokaustu","pageId":20009407,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I LO w Jaśle ma świetnie wyposażoną Salę historyczną!","url":"/web/powiat-jasielski/i-lo-w-jasle-ma-swietnie-wyposazona-sale-historyczna","pageId":20009440,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania od Dyrekcji, Wychowawcy i Wychowanków Domu Dziecka w Kołaczycach","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-od-dyrekcji-wychowawcy-i-wychowankow-domu-dziecka-w-kolaczycach","pageId":20009442,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„SPRAWY PASZPORTOWE. ALEKSANDER ŁADOŚ – ZAPOMNIANY SPRAWIEDLIWY” – POKAZ FILMU ON-LINE","url":"/web/powiat-jasielski/sprawy-paszportowe-aleksander-lados--zapomniany-sprawiedliwy--pokaz-filmu-on-line","pageId":20009710,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19","url":"/web/powiat-jasielski/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciwko-covid-19","pageId":20009712,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatna pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży","url":"/web/powiat-jasielski/bezplatna-pomoc-psychologiczna-psychoterapeutyczna-dla-dzieci-i-mlodziezy","pageId":20009803,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kolejny raz − z tarczą! Tytuł „Srebrnej Szkoły 2021” dla I LO w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/kolejny-raz--z-tarcza-tytul-srebrnej-szkoly-2021-dla-i-lo-w-jasle","pageId":20010040,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzikie zwierzęta mogą szukać pożywienia w osiedlach ludzkich","url":"/web/powiat-jasielski/dzikie-zwierzeta-moga-szukac-pozywienia-w-osiedlach-ludzkich","pageId":20010184,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawody potrzebne na rynku pracy w Powiecie Jasielskim","url":"/web/powiat-jasielski/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy-w-powiecie-jasielskim","pageId":20010185,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"#bądźwidoczny – rusza II edycja kampanii NPROFIT!","url":"/web/powiat-jasielski/badzwidoczny--rusza-ii-edycja-kampanii-nprofit","pageId":20010215,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obrady XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle. Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę","url":"/web/powiat-jasielski/obrady-xxxix-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-w-jasle-budowa-mostu-przez-rzeke-jasiolke","pageId":20010477,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozmowy z Nadleśnictwem Kołaczyce w sprawie połączenia Brzezówki i Potakówki","url":"/web/powiat-jasielski/rozmowy-z-nadlesnictwem-kolaczyce-w-sprawie-polaczenia-brzezowki-i-potakowki","pageId":20010501,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS","url":"/web/powiat-jasielski/bezpiecznie-zdrowo-bezgotowkowo--rusza-kampania-informacyjno-edukacyjna-dla-klientow-zus","pageId":20010563,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na Europejskie Drzewo Roku 2021 już się rozpoczął i potrwa przez cały luty!","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-na-europejskie-drzewo-roku-2021-juz-sie-rozpoczal-i-potrwa-przez-caly-luty","pageId":20010564,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie o trudnych warunkach na drogach. Aktualizacja - stan na godzinę 11.00","url":"/web/powiat-jasielski/ostrzezenie-o-trudnych-warunkach-na-drogach-aktualizacja---stan-na-godzine-1100","pageId":20011028,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapisy na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego - semestr letni 2021","url":"/web/powiat-jasielski/zapisy-na-zajecia-dzieciecego-uniwersytetu-technicznego--semestr-letni-2021","pageId":20011082,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. \"Zmiana przebiegu drogi powiatowej Nr 1907R Katy-Myscowa-Krempna w miejscowości Katy.\"","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-od-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-za-srodki-na-realizacje-zadania-inwestycyjnego-pn-zmiana-przebiegu-drogi-powiatowej-nr-1907r-katy-myscowa-krempna-w-miejscowosci-katy","pageId":20011483,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw","url":"/web/powiat-jasielski/ograniczenia-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepuje-spalanie-paliw","pageId":20012256,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje2","pageId":20012291,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2021 – 2023","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowy-program-rozwoju-pieczy-zastepczej-w-powiecie-jasielskim-na-lata-2021--2023","pageId":20012306,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje3","pageId":20012318,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Wójta Gminy Miejsce Piastowe Pani Doroty Chilik","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wojta-gminy-miejsce-piastowe-pani-doroty-chilik","pageId":20012419,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pismo Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy do Premiera z prośbą o wsparcie inwestycji pn. \"Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Odział Psychiatryczny z Poradniami\"","url":"/web/powiat-jasielski/pismo-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy-do-premiera-z-prosba-o-wsparcie-inwestycji-pn-rozbudowa-szpitala-specjalistycznego-w-jasle-etap-i---odzial-psychiatryczny-z-poradniami","pageId":20012461,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XL Sesja Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/xl-sesja-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20012712,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych - 1 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/obchody-dnia-zolnierzy-wykletych---1-marca-2021-r","pageId":20012894,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncert zespołu SOUL z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych","url":"/web/powiat-jasielski/koncert-zespolu-soul-z-okazji-obchodow-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych","pageId":20012953,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych","url":"/web/powiat-jasielski/cyfryzacja-procedur-inwestycyjno-budowlanych","pageId":20012961,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Wójta Gminy Skołyszyn Bogusława Kręcisza","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wojta-gminy-skolyszyn-boguslawa-krecisza","pageId":20012965,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Jako w niebie, tak i w Komańczy” - Premiera w Telewizji Polskiej","url":"/web/powiat-jasielski/jako-w-niebie-tak-i-w-komanczy---premiera-w-telewizji-polskiej","pageId":20013206,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Powiatu jasielskiego za zaangażowanie i współpracę przy realizacji projektu \"Liderzy kooperacji\"","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-powiatu-jasielskiego-za-zaangazowanie-i-wspolprace-przy-realizacji-projektu-liderzy-kooperacji","pageId":20014144,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dyktando na Dzień Kobiet","url":"/web/powiat-jasielski/dyktando-na-dzien-kobiet","pageId":20014169,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje4","pageId":20014762,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje5","pageId":20014850,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Stypendialny Horyzonty","url":"/web/powiat-jasielski/program-stypendialny-horyzonty","pageId":20014907,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej","url":"/web/powiat-jasielski/zostan-zolnierzem-rzeczypospolitej","pageId":20014910,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp","pageId":20014916,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o śmierci Założyciela firmy Vortumnus - Stanisława Wójcika","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-smierci-zalozyciela-firmy-vortumnus---stanislawa-wojcika","pageId":20015864,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/powiat-jasielski/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20015938,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poinformuj ZUS o zmianie adresu","url":"/web/powiat-jasielski/poinformuj-zus-o-zmianie-adresu","pageId":20015962,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Starosty jasielskiego z okazji Dnia Sołtysa","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-starosty-jasielskiego-z-okazji-dnia-soltysa","pageId":20016025,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XII Powiatowy Konkurs Recytatorski SENSOWNE TWORY SŁOWNE – edycja online, MDK w Jaśle, 5 marca 2021 r.","url":"/web/powiat-jasielski/xii-powiatowy-konkurs-recytatorski-sensowne-twory-slowne--edycja-online-mdk-w-jasle-5-marca-2021-r","pageId":20016126,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak zabezpieczyć zwierzęta przed atakiem wilków?","url":"/web/powiat-jasielski/jak-zabezpieczyc-zwierzeta-przed-atakiem-wilkow","pageId":20016166,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wybierz swoją przyszłość - Informator edukacyjny Powiatu jasielskiego dla absolwentów szkół podstawowych","url":"/web/powiat-jasielski/wybierz-swoja-przyszlosc---informator-edukacyjny-powiatu-jasielskiego-dla-absolwentow-szkol-podstawowych","pageId":20016678,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Wójta Gminy Brzyska Rafała Papciaka","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wojta-gminy-brzyska-rafala-papciaka","pageId":20016770,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla p.o. Wójta Tarnowca Miłosza Leszkiewicza","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-po-wojta-tarnowca-milosza-leszkiewicza","pageId":20016775,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-burmistrza-gminy-jedlicze-jolanty-urbanik","pageId":20016777,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jasielski „Chemik” w projekcie RoboLAB","url":"/web/powiat-jasielski/jasielski-chemik-w-projekcie-robolab","pageId":20016888,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Wójta Gminy Dębowiec Marcina Bolka","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wojta-gminy-debowiec-marcina-bolka","pageId":20017072,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagrodzono laureatów konkursu „Lajkuję – nie hejtuję”","url":"/web/powiat-jasielski/nagrodzono-laureatow-konkursu-lajkuje--nie-hejtuje","pageId":20017149,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czy mieszkańcy Wolicy będą bezpieczniejsi?","url":"/web/powiat-jasielski/czy-mieszkancy-wolicy-beda-bezpieczniejsi","pageId":20017339,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki wnioskuje o prawie 13 mln zł na rozbudowę jasielskiego szpitala","url":"/web/powiat-jasielski/pani-ewa-leniart-wojewoda-podkarpacki-wnioskuje-o-prawie-13-mln-zl-na-rozbudowe-jasielskiego-szpitala","pageId":20017341,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jan Muzyka wręczył nagrody sportowcom z powiatu jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/jan-muzyka-wreczyl-nagrody-sportowcom-z-powiatu-jasielskiego","pageId":20017372,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia wielkanocne od Senator RP Alicji Zając","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-wielkanocne-od-senator-rp-alicji-zajac","pageId":20017407,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na stanowiska dyrektora jasielskiego szpitala rozstrzygnięty","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-na-stanowiska-dyrektora-jasielskiego-szpitala-rozstrzygniety","pageId":20017414,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu","url":"/web/powiat-jasielski/zalatwiaj-sprawy-w-zus-bez-wychodzenia-z-domu","pageId":20017484,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pani Grażyny Zagrobelnej","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-dyrektor-regionalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-w-krosnie-pani-grazyny-zagrobelnej","pageId":20017485,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-burmistrza-miasta-jasla-ryszarda-pabiana","pageId":20017507,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US","url":"/web/powiat-jasielski/twoj-e-pit-2020-czeka-na-ciebie-na-e-us","pageId":20017631,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką","url":"/web/powiat-jasielski/obchody-narodowego-dnia-pamieci-polakow-ratujacych-zydow-pod-okupacja-niemiecka","pageId":20017670,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ofiary katastrofy smoleńskiej upominają się o prawdę","url":"/web/powiat-jasielski/ofiary-katastrofy-smolenskiej-upominaja-sie-o-prawde","pageId":20017802,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Droga krajowa Nr 73 Pilzno-Jasło coraz bliżej realizacji","url":"/web/powiat-jasielski/droga-krajowa-nr-73-pilzno-jaslo-coraz-blizej-realizacji","pageId":20018032,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dobre oferty na przebudowę drogi powiatowej","url":"/web/powiat-jasielski/dobre-oferty-na-przebudowe-drogi-powiatowej","pageId":20018038,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Radni PiS popierają budowę drogi do przedszkola w Kołaczycach !","url":"/web/powiat-jasielski/radni-pis-popieraja-budowe-drogi-do-przedszkola-w-kolaczycach-","pageId":20018049,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XLI Sesja Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/xli-sesja-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20018134,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje6","pageId":20018156,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Festiwal KGW Polska Od Kuchni","url":"/web/powiat-jasielski/festiwal-kgw-polska-od-kuchni","pageId":20018294,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mur, ale historia Wojska Polskiego","url":"/web/powiat-jasielski/mur-ale-historia-wojska-polskiego","pageId":20018293,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe urządzenia dla dzieci w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu","url":"/web/powiat-jasielski/nowe-urzadzenia-dla-dzieci-w-parku-rekreacji-i-edukacji-ekologicznej-w-foluszu","pageId":20018307,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Marszałka Władysława Ortyla","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-marszalka-wladyslawa-ortyla","pageId":20018395,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa - C 1.2","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-przetargu-ofertowym-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-opel-corsa---c-13","pageId":20018491,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów","url":"/web/powiat-jasielski/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nt-organizacji-pracy-urzedow","pageId":20018661,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej \"Dla Dobra Wspólnego\"","url":"/web/powiat-jasielski/nagroda-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-dla-dobra-wspolnego","pageId":20018670,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewy Draus","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-wicemarszalek-wojewodztwa-podkarpackiego-ewy-draus","pageId":20018685,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Owocna wizyta u Marszałka Marka Kuchcińskiego","url":"/web/powiat-jasielski/owocna-wizyta-u-marszalka-marka-kuchcinskiego","pageId":20018700,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia wielkanocne 2021","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-wielkanocne-2021","pageId":20018308,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia wielkanocne","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-wielkanocne2","pageId":20018707,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"II miejsce dla uczennicy ZSUiS w VIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Szyciu.","url":"/web/powiat-jasielski/ii-miejsce-dla-uczennicy-zsuis-w-viii-miedzynarodowych-mistrzostwach-polski-w-szyciu","pageId":20018767,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Norbert Zięba z ZSUiS zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu cukierniczego Bake & Play","url":"/web/powiat-jasielski/norbert-zieba-z-zsuis-zwyciezca-ogolnopolskiego-konkursu-cukierniczego-bake--play","pageId":20018880,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wystawa plenerowa IPN \"TU rodziła się Solidarność\"","url":"/web/powiat-jasielski/wystawa-plenerowa-ipn-tu-rodzila-sie-solidarnosc2","pageId":20018949,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ABC przed szczepieniem","url":"/web/powiat-jasielski/abc-przed-szczepieniem","pageId":20018954,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody 81. rocznicy zbrodni katyńskiej i 11. rocznicy tragedii smoleńskiej","url":"/web/powiat-jasielski/obchody-81-rocznicy-zbrodni-katynskiej-i-11-rocznicy-tragedii-smolenskiej","pageId":20019142,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników","url":"/web/powiat-jasielski/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-dla-rolnikow","pageId":20019191,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji za dobrą współpracę","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-komendanta-wojewodzkiego-policji-za-dobra-wspolprace","pageId":20019274,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Minister Zdrowia pozytywnie opiniuje rozbudowę psychiatrii","url":"/web/powiat-jasielski/minister-zdrowia-pozytywnie-opiniuje-rozbudowe-psychiatrii","pageId":20019294,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle zakończyli remont łazienki w Starostwie Powiatowym w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/uczniowie-zespolu-szkol-budowlanych-w-jasle-zakonczyli-remont-lazienki-w-starostwie-powiatowym-w-jasle","pageId":20019585,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/powiat-jasielski/trwa-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2022","pageId":20019593,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej","url":"/web/powiat-jasielski/zgloszenie-wypadku-przy-pracy-rolniczej","pageId":20019613,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarto wystawę \"TU rodziła się Solidarność\"","url":"/web/powiat-jasielski/otwarto-wystawe-tu-rodzila-sie-solidarnosc","pageId":20019646,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Święto Chrztu Polski - Akcja “Wywieś Flagę”","url":"/web/powiat-jasielski/swieto-chrztu-polski---akcja-wywies-flage","pageId":20019899,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"VI Edycja Konkursu Patria Nostra","url":"/web/powiat-jasielski/vi-edycja-konkursu-patria-nostra","pageId":20019937,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Burmistrza Miasta Kołaczyce Stanisława Żygłowicza","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-burmistrza-miasta-kolaczyce-stanislawa-zyglowicza","pageId":20020325,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Maseczki dla mieszkańców powiatu jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/maseczki-dla-mieszkancow-powiatu-jasielskiego","pageId":20020434,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ukazała się \"Encyklopedia Karpat Polskich\"","url":"/web/powiat-jasielski/ukazala-sie-encyklopedia-karpat-polskich","pageId":20020574,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rząd Morawieckiego przyznał niemal 15,5 mln zł dla samorządów powiatu jasielskiego!","url":"/web/powiat-jasielski/rzad-morawieckiego-przyznal-niemal-155-mln-zl-dla-samorzadow-powiatu-jasielskiego","pageId":20020600,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatwierdzono rozbudowę DK 73 Jasło-Pilzno wraz z obwodnicą Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc","url":"/web/powiat-jasielski/zatwierdzono-rozbudowe-dk-73-jaslo-pilzno-wraz-z-obwodnica-jasla-pilzna-brzostka-i-kolaczyc","pageId":20020747,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bez PIT dla młodych","url":"/web/powiat-jasielski/bez-pit-dla-mlodych","pageId":20020779,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"List Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia do Maturzystów","url":"/web/powiat-jasielski/list-starosty-jasielskiego-adama-pawlusia-do-maturzystow","pageId":20020789,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XLII Sesja Rady Powiatu w Jaśle. Inwestycje drogowo-mostowe, przebudowa oddziału pediatrii i alergologii, SOSW w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/xlii-sesja-rady-powiatu-w-jasle-inwestycje-drogowo-mostowe-przebudowa-oddzialu-pediatrii-i-alergologii-sosw-w-jasle","pageId":20020855,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Nie zgubić talentu\"","url":"/web/powiat-jasielski/nie-zgubic-talentu","pageId":20021330,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Piękne widoki z Karpackiej Troi","url":"/web/powiat-jasielski/piekne-widoki-z-karpackiej-troi","pageId":20021331,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pismo Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy w sprawie konsultacji w ramach \"Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia\"","url":"/web/powiat-jasielski/pismo-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy-w-sprawie-konsultacji-w-ramach-unijnej-strategii-na-rzecz-bioroznorodnosci-2030-przywracanie-przyrody-do-naszego-zycia","pageId":20021377,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania Wojewody Podkarpackiego za zaangażowanie w realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-wojewody-podkarpackiego-za-zaangazowanie-w-realizacje-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20021400,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/obchody-230-rocznicy-konstytucji-3-maja-w-jasle","pageId":20021461,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ZUS przypomina - kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?","url":"/web/powiat-jasielski/zus-przypomina---kiedy-przysluguje-zasilek-opiekunczy","pageId":20021491,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje7","pageId":20021492,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Burmistrza Miasta Brzostek Wojciecha Staniszewskiego","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-burmistrza-miasta-brzostek-wojciecha-staniszewskiego","pageId":20021504,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziekowania dla Burmistrza Miasta Pilzna Ewy Gołębiowskiej","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-burmistrza-miasta-pilzna-ewy-golebiowskiej","pageId":20021507,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z okazji Dnia Strażaka","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-starosty-jasielskiego-adama-pawlusia-z-okazji-dnia-strazaka","pageId":20021538,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gabriel Antas laureatem XXVIII Olimpiady Informatycznej","url":"/web/powiat-jasielski/gabriel-antas-laureatem-xxviii-olimpiady-informatycznej","pageId":20021694,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowy wóz dla OSP Tarnowiec na Dzień Strażaka","url":"/web/powiat-jasielski/nowy-woz-dla-osp-tarnowiec-na-dzien-strazaka","pageId":20021754,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koncepcja programowa dla obwodnic drogi krajowej nr 73 ogłoszona","url":"/web/powiat-jasielski/koncepcja-programowa-dla-obwodnic-drogi-krajowej-nr-73-ogloszona","pageId":20021761,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europoseł Bogdan Rzońca w programie „Minęła 20” na antenie TVP Info","url":"/web/powiat-jasielski/europosel-bogdan-rzonca-w-programie-minela-20-na-antenie-tvp-info","pageId":20021783,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Jasiołkę","url":"/web/powiat-jasielski/podpisano-umowe-na-budowe-mostu-przez-rzeke-jasiolke","pageId":20021800,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarcie Punktu Szczepień Powszechnych w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/otwarcie-punktu-szczepien-powszechnych-w-jasle","pageId":20021945,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pismo Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy w sprawie utworzenia specjalnego rządowego funduszu na prowadzenie remontów i modernizację obiektów edukacyjnych","url":"/web/powiat-jasielski/pismo-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy-w-sprawie-utworzenia-specjalnego-rzadowego-funduszu-na-prowadzenie-remontow-i-modernizacje-obiektow-edukacyjnych","pageId":20021953,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pismo GDDKiA - aktywne znaki na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 28","url":"/web/powiat-jasielski/pismo-gddkia---aktywne-znaki-na-przejsciach-dla-pieszych-w-ciagu-drogi-nr-28","pageId":20021976,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie placu budowy dla przebudowy drogi 1850R w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-placu-budowy-dla-przebudowy-drogi-1850r-w-miejscowosciach-umieszcz-i-glinik-polski","pageId":20022045,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego za podjęte starania, dzięki którym OSP w Tarnowcu otrzymała środki na nowy wóz strażacki","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-marszalka-sejmu-rp-marka-kuchcinskiego-za-podjete-starania-dzieki-ktorym-osp-w-tarnowcu-otrzymala-srodki-na-nowy-woz-strazacki","pageId":20022072,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podziękowania dla Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia za efektywną współpracę z 33 batalionem lekkiej piechoty w Dębicy","url":"/web/powiat-jasielski/podziekowania-dla-starosty-jasielskiego-adama-pawlusia-za-efektywna-wspolprace-z-33-batalionem-lekkiej-piechoty-w-debicy","pageId":20022263,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu w Jaśle powierzył przedłużenie stanowisk dyrektorów jasielskich placówek oświatowych i szkół średnich","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu-w-jasle-powierzyl-przedluzenie-stanowisk-dyrektorow-jasielskich-placowek-oswiatowych-i-szkol-srednich","pageId":20022293,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.","url":"/web/powiat-jasielski/afrykanski-pomor-swin-asf-to-grozna-choroba-wirusowa-na-ktora-choruja-wylacznie-swinie-i-dziki","pageId":20022427,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Love me tender - śpiewająco o emocjach","url":"/web/powiat-jasielski/love-me-tender---spiewajaco-o-emocjach","pageId":20022429,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych","url":"/web/powiat-jasielski/od-1-czerwca-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych","pageId":20022599,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"40. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II","url":"/web/powiat-jasielski/40-rocznica-zamachu-na-papieza-jana-pawla-ii","pageId":20022619,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekrutacja na studia mundurowe","url":"/web/powiat-jasielski/rekrutacja-na-studia-mundurowe","pageId":20022626,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Odziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-odzialu-terenowego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-w-rzeszowie","pageId":20022628,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 18 roku życia","url":"/web/powiat-jasielski/na-szczepienie-przeciwko-covid-19-moga-rejestrowac-sie-wszystkie-osoby-powyzej-18-roku-zycia","pageId":20022685,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podpisanie porozumień w ramach Programu „Czyste powietrze”","url":"/web/powiat-jasielski/podpisanie-porozumien-w-ramach-programu-czyste-powietrze","pageId":20022778,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Od poniedziałku (17.05.2021) PGZK Jasiel wykonuje połączenia wg szkolnego rozkładu jazdy. Autobusy czekają na uczniów!","url":"/web/powiat-jasielski/od-poniedzialku-17052021-pgzk-jasiel-wykonuje-polaczenia-wg-szkolnego-rozkladu-jazdy-autobusy-czekaja-na-uczniow","pageId":20022856,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddanie do użytku i poświęcenie dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin","url":"/web/powiat-jasielski/oddanie-do-uzytku-i-poswiecenie-dwoch-nowych-mostow-na-potoku-bednarka-w-miejscowosci-cieklin","pageId":20022903,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje8","pageId":20022907,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odszedł Jerzy Polak – bohater jasielskiej „Solidarności”","url":"/web/powiat-jasielski/odszedl-jerzy-polak--bohater-jasielskiej-solidarnosci","pageId":20022909,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"\"Polska na emigracji\" - wystawa Muzeum Podkarpackiego w Krośnie","url":"/web/powiat-jasielski/polska-na-emigracji---wystawa-muzeum-podkarpackiego-w-krosnie","pageId":20022922,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach","url":"/web/powiat-jasielski/dom-dla-matek-z-maloletnimi-dziecmi-i-kobiet-w-ciazy-w-labuniach","pageId":20022983,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje9","pageId":20022989,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trzy Diamentowe Indeksy AGH dla I LO w Jaśle!","url":"/web/powiat-jasielski/trzy-diamentowe-indeksy-agh-dla-i-lo-w-jasle","pageId":20023058,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Plastycznego Kobiety Popkultury","url":"/web/powiat-jasielski/rozstrzygniecie-iii-powiatowego-konkursu-plastycznego-kobiety-popkultury","pageId":20023119,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"20 maja 2021 r., zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza","url":"/web/powiat-jasielski/20-maja-2021-r-zostanie-przeprowadzony-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego-trening-systemu-powszechnego-ostrzegania-i-alarmowania-ludnosci-cywilnej-o-zagrozeniu-z-powietrza","pageId":20023144,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa podkarpackiego","url":"/web/powiat-jasielski/otwarte-spotkanie-z-organizacjami-obywatelskimi-z-wojewodztwa-podkarpackiego","pageId":20023455,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Most, który połączy mieszkańców Przysiek","url":"/web/powiat-jasielski/most-ktory-polaczy-mieszkancow-przysiek","pageId":20023566,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie - Zajęcia klubowe w WTZ","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie---zajecia-klubowe-w-wtz","pageId":20023589,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje10","pageId":20023928,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kamil Jarosz i Marcin Nawrocki z I LO w Jaśle finalistami olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”","url":"/web/powiat-jasielski/kamil-jarosz-i-marcin-nawrocki-z-i-lo-w-jasle-finalistami-olimpiady-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza-polskiego","pageId":20024061,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólne zasady przyznawania i przekazywania dotacji z budżetu państwa – Wojewody Podkarpackiego dla spółek wodnych melioracyjnych w 2021 roku","url":"/web/powiat-jasielski/ogolne-zasady-przyznawania-i-przekazywania-dotacji-z-budzetu-panstwa--wojewody-podkarpackiego-dla-spolek-wodnych-melioracyjnych-w-2021-roku","pageId":20024321,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego---marszalek-wojewodztwa-podkarpackiego-wladyslaw-ortyl","pageId":20024445,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - Główny Urząd Statystyczny","url":"/web/powiat-jasielski/zyczenia-z-okazji-dnia-samorzadu-terytorialnego---glowny-urzad-statystyczny","pageId":20024448,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekazanie placu budowy w Przysiekach ","url":"/web/powiat-jasielski/przekazanie-placu-budowy-w-przysiekach","pageId":20024506,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie dotyczące postępu prac związanych z budową zbiornika Kąty-Myscowa","url":"/web/powiat-jasielski/spotkanie-dotyczace-postepu-prac-zwiazanych-z-budowa-zbiornika-katy-myscowa","pageId":20024514,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PKP PLK S.A. pomoże usprawnić przejazd przez Brzezówkę","url":"/web/powiat-jasielski/pkp-plk-sa-pomoze-usprawnic-przejazd-przez-brzezowke","pageId":20024554,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"List do samorządów z okazji rocznicy polskiej samorządności","url":"/web/powiat-jasielski/list-do-samorzadow-z-okazji-rocznicy-polskiej-samorzadnosci","pageId":20024700,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Milion złotych na pomoc dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.","url":"/web/powiat-jasielski/milion-zlotych-na-pomoc-dla-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20024783,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle ma nowe boisko!","url":"/web/powiat-jasielski/zespol-szkol-budowlanych-w-jasle-ma-nowe-boisko","pageId":20024839,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Euroregion Karpacki - warsztaty marketingowe","url":"/web/powiat-jasielski/euroregion-karpacki---warsztaty-marketingowe","pageId":20024843,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta","url":"/web/powiat-jasielski/tpk--twoja-pomoc-medyczna-w-godzinach-wieczornych-w-weekendy-i-swieta","pageId":20025017,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagroda \"Semper Fidelis\"","url":"/web/powiat-jasielski/nagroda-semper-fidelis","pageId":20025114,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jasielski \"Chemik\" – partner i gospodarz jedynej w Polsce „Mobilnej Pracowni Kreatywnego Myślenia”","url":"/web/powiat-jasielski/jasielski-chemik","pageId":20025121,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fascynujący świat młodych pisarek","url":"/web/powiat-jasielski/fascynujacy-swiat-mlodych-pisarek","pageId":20025195,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc dla dziecka chorego na rdzeniowy zanik mięśni","url":"/web/powiat-jasielski/pomoc-dla-dziecka-chorego-na-rdzeniowy-zanik-miesni","pageId":20025201,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na pismo Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy ","url":"/web/powiat-jasielski/odpowiedz-ministra-edukacji-i-nauki-na-pismo-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy","pageId":20025206,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pismo Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy do Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w sprawie rozbudowy dróg","url":"/web/powiat-jasielski/pismo-posla-do-parlamentu-europejskiego-bogdana-rzoncy-do-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-wladyslawa-ortyla-w-sprawie-rozbudowy-drog","pageId":20025215,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pismo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotyczące przeprowadzonych zawodów lekkoatletycznych w Trzcinicy","url":"/web/powiat-jasielski/pismo-polskiego-zwiazku-lekkiej-atletyki-dotyczace-przeprowadzonych-zawodow-lekkoatletycznych-w-trzcinicy","pageId":20025685,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prezydent Andrzej Duda zaprasza do dziesiątej odsłony Narodowego Czytania","url":"/web/powiat-jasielski/prezydent-andrzej-duda-zaprasza-do-dziesiatej-odslony-narodowego-czytania","pageId":20025686,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fotorelacja z II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych ALFABET PRZYRODY","url":"/web/powiat-jasielski/fotorelacja-z-ii-powiatowego-konkursu-recytatorskiego-szkol-podstawowych-alfabet-przyrody","pageId":20025694,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program stypendialny MKiDN e-Bank Talentów 2021","url":"/web/powiat-jasielski/program-stypendialny-mkidn-e-bank-talentow-2021","pageId":20025731,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"11 milionów złotych scalenia gruntów w Gminie Tarnowiec","url":"/web/powiat-jasielski/11-milionow-zlotych-scalenia-gruntow-w-gminie-tarnowiec","pageId":20025610,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje11","pageId":20025713,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina -17 czerwca 2021 ostatnim dniem na złożenie wniosków za rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-przypomina--17-czerwca-2021-ostatnim-dniem-na-zlozenie-wnioskow-za-rok-2021","pageId":20025733,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach”","url":"/web/powiat-jasielski/rowerem-przez-pogranicze--przyroda-kultura-i-historia-na-dwoch-kolkach","pageId":20025838,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uczniowie jasielskiego Ekonomika w ćwierćfinałach konkursu \"Sukces Na Bank\"","url":"/web/powiat-jasielski/uczniowie-jasielskiego-ekonomika-w-cwiercfinalach-konkursu-sukces-na-bank","pageId":20025949,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek","url":"/web/powiat-jasielski/szczepiania-uczniow-w-wieku-12-18-lat-informacja-dla-szkol-i-placowek","pageId":20025966,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kondolencje","url":"/web/powiat-jasielski/kondolencje12","pageId":20025996,"parentPageId":20004749,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji zarządu","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-w-zwiazku-z-uplywem-kadencji-zarzadu","pageId":20002062,"parentPageId":20002060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na koniec V kadencji","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-radnych-rady-powiatu-w-jasle-na-koniec-v-kadencji","pageId":20002063,"parentPageId":20002060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-w-trakcie-2018-roku","pageId":20002075,"parentPageId":20002060,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na stanowisko Zastepcy Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Specjalitycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/konkurs-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-ds-lecznictwa-szpitala-specjalitycznego-w-jasle","pageId":20025500,"parentPageId":20004748,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy w Biurze ds. Pozyskiwania Funduszy Starostwa Powiatowego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-pozyskiwania-funduszy-w-biurze-ds-pozyskiwania-funduszy-starostwa-powiatowego-w-jasle","pageId":20023468,"parentPageId":20004748,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szpitala-specjalistycznego-w-jasle","pageId":20012144,"parentPageId":20004748,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Architektura i budownictwo","url":"/web/powiat-jasielski/architektura-i-budownictwo2","pageId":20006057,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/nieruchomosci","pageId":20006059,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Praca","url":"/web/powiat-jasielski/praca","pageId":20004748,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Geodezja","url":"/web/powiat-jasielski/geodezja","pageId":20006063,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/powiat-jasielski/ochrona-srodowiska","pageId":20006064,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działalność pożytku publicznego","url":"/web/powiat-jasielski/dzialalnosc-pozytku-publicznego","pageId":20006065,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Inne ogłoszenia","url":"/web/powiat-jasielski/inne-ogloszenia","pageId":20006066,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia archiwalne","url":"/web/powiat-jasielski/ogloszenia-archiwalne","pageId":20006067,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/powiat-jasielski/petycje","pageId":20006068,"parentPageId":20004750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Stypendia sportowe","url":"/web/powiat-jasielski/stypendia-sportowe","pageId":20007286,"parentPageId":20007280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagrody i wyróżnienia","url":"/web/powiat-jasielski/nagrody-i-wyroznienia","pageId":20007282,"parentPageId":20007280,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe za 2018 rok","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-za-2018-rok","pageId":20002038,"parentPageId":20002037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu2","pageId":20002039,"parentPageId":20002037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na poczatek VI kadencji","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-radnych-rady-powiatu-w-jasle-na-poczatek-vi-kadencji","pageId":20002040,"parentPageId":20002037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-w-trakcie-2019-roku","pageId":20002041,"parentPageId":20002037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski / karty informacyjne Wydziału Komunikacji i Transportu","url":"/web/powiat-jasielski/wnioski--karty-informacyjne-wydzialu-transportu-i-komunikacji","pageId":20002170,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozkłady jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/rozklady-jazdy","pageId":20003695,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza Wydziału Komunikacji i Transportu","url":"/web/powiat-jasielski/elektroniczna-skrzynka-podawcza-wydzialu-komunikacji-i-transportu","pageId":20003697,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawdź status swojej sprawy","url":"/web/powiat-jasielski/sprawdz-status-swojej-sprawy","pageId":20003698,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Złóż informację o terminie, czasie, miejscu i uczestnikach kursu na prawo jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/zloz-informacje-o-terminie-czasie-miejscu-i-uczestnikach-kursu-na-prawo-jazdy","pageId":20003699,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców","url":"/web/powiat-jasielski/rejestr-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodki-szkolenia-kierowcow","pageId":20003700,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów","url":"/web/powiat-jasielski/rejestr-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow","pageId":20003701,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów na prawo jazdy w odniesieniu do ośrodków szkolących kierowców","url":"/web/powiat-jasielski/informacje-o-uzyskanych-przez-osoby-egzaminowane-wynikach-egzaminow-na-prawo-jazdy-w-odniesieniu-do-osrodkow-szkolacych-kierowcow","pageId":20003703,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzory druków","url":"/web/powiat-jasielski/wzory-drukow","pageId":20003704,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim","url":"/web/powiat-jasielski/powiatowo-gminny-zwiazek-komunikacyjny-w-powiecie-jasielskim","pageId":20003705,"parentPageId":20002169,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2021","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2021","pageId":20007686,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2020","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2020","pageId":20001657,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2019","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2019","pageId":20002026,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2018","pageId":20002027,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2017","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2017","pageId":20002162,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2016","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2016","pageId":20002163,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-rok-2015","pageId":20002305,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 rok","url":"/web/powiat-jasielski/budzet-powiatu-jasielskiego-na-2014-rok","pageId":20002308,"parentPageId":20001656,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inne wnioski","url":"/web/powiat-jasielski/inne-wnioski2","pageId":20002171,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Profesjonalna rejestracja","url":"/web/powiat-jasielski/profesjonalna-rejestracja","pageId":20002172,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obowiązki instruktorów i wykładowców","url":"/web/powiat-jasielski/obowiazki-instruktorow-i-wykladowcow","pageId":20002173,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy / odbioru prawa jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/upowaznienie-do-zlozenia-wniosku-o-wydanie-prawa-jazdy--odbioru-prawa-jazdy","pageId":20002174,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego","url":"/web/powiat-jasielski/zwrot-zatrzymanego-dowodu-rejestracyjnego","pageId":20002175,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-wprowadzeniu-w-pojezdzie-zarejestrowanym-zmian-konstrukcyjnych-zmieniajacych-rodzaj-pojazdu","pageId":20002176,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o zbyciu / nabyciu pojazdu zarejestrowanego","url":"/web/powiat-jasielski/zawiadomienie-o-zbyciu--nabyciu-pojazdu-zarejestrowanego","pageId":20002187,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu","url":"/web/powiat-jasielski/rozpatrywanie-i-zatwierdzanie-projektow-organizacji-ruchu","pageId":20002189,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyrejestrowanie pojazdu","url":"/web/powiat-jasielski/wyrejestrowanie-pojazdu","pageId":20002190,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego","url":"/web/powiat-jasielski/wymiana-dowodu-rejestracyjnego-na-wniosek-wlasciciela-pojazdu-w-zwiazku-z-brakiem-miejsca-na-kolejne-wpisy-terminow-nastepnego-badania-technicznego","pageId":20003348,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-decyzji-na-wykorzystanie-drog-w-sposob-szczegolny","pageId":20003349,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy","url":"/web/powiat-jasielski/rejestracja-pojazdu-sprowadzonego-z-zagranicy","pageId":20003350,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP","url":"/web/powiat-jasielski/rejestracja-pojazdu-uzywanego-zakupionego-na-terenie-rp","pageId":20003351,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie RP","url":"/web/powiat-jasielski/rejestracja-pojazdu-nowego-zakupionego-na-terenie-rp","pageId":20003352,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako \"SAM\"","url":"/web/powiat-jasielski/pierwsza-rejestracja-pojazdu-ktorego-marke-okresla-sie-jako-sam","pageId":20003353,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela – w celu umożliwienia: 1) wywozu pojazdu za granicę, 2) przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP, 3) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy","url":"/web/powiat-jasielski/czasowa-rejestracja-pojazdu-na-wniosek-wlasciciela--w-celu-umozliwienia-1-wywozu-pojazdu-za-granice-2-przejazdu-pojazdu-z-miejsca-zakupu-lub-odbioru-na-terytorium-rp-3-przejazdu-pojazdu-zwiazanego-z-koniecznoscia-dokonania-badania-technicznego-lub-naprawy","pageId":20003354,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przywrócenie do ruchu pojazdu czasowo wycofanego","url":"/web/powiat-jasielski/przywrocenie-do-ruchu-pojazdu-czasowo-wycofanego","pageId":20003355,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadawanie cech identyfikacyjnych w pojeździe oraz wyrażanie zgody na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej","url":"/web/powiat-jasielski/nadawanie-cech-identyfikacyjnych-w-pojezdzie-oraz-wyrazanie-zgody-na-wykonanie-zastepczej-tabliczki-znamionowej","pageId":20003356,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu","url":"/web/powiat-jasielski/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu-oraz-przedluzenie-okresu-czasowego-wycofania-pojazdu-z-ruchu","pageId":20003357,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h)","url":"/web/powiat-jasielski/dokonanie-lub-wykreslenie-adnotacji-w-dowodzie-rejestracyjnym-wspolwlasciciela-zastawu-rejestrowego-gaz-hak-taxi-nauka-jazdy-eurovat-pit-cit-bus-100kmh","pageId":20003364,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o terminie rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-terminie-rozpoczecia-pierwszych-zajec-teoretycznych-w-ramach-kursu-prawa-jazdy","pageId":20003365,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie, zmiana i przedłużanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu oraz wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zmiana-i-przedluzanie-zezwolenia-na-wykonywanie-regularnych-przewozow-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym-na-liniach-komunikacyjnych-na-obszarze-powiatu-oraz-wydawanie-decyzji-w-sprawie-odstepstwa-od-warunkow-okreslonych-w-zezwoleniu","pageId":20003367,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie, zmiana i przedłużanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu oraz wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zmiana-i-przedluzanie-zezwolenia-na-wykonywanie-regularnych-specjalnych-przewozow-osob-w-krajowym-transporcie-drogowym-na-liniach-komunikacyjnych-na-obszarze-powiatu-oraz-wydawanie-decyzji-w-sprawie-odstepstwa-od-warunkow-okreslonych-w-zezwoleniu","pageId":20003528,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (zezwolenie kategorii I i kategorii II)","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zezwolenia-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego-zezwolenie-kategorii-i-i-kategorii-ii","pageId":20003532,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielanie, zmiana, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia","url":"/web/powiat-jasielski/udzielanie-zmiana-wydanie-wtornika-zezwolenia-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego-oraz-wydawanie-dodatkowych-wypisow-z-zezwolenia","pageId":20003533,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie i zmiana zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego osób/rzeczy na potrzeby własne","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-i-zmiana-zaswiadczenia-potwierdzajacego-wykonywanie-krajowego-niezarobkowego-przewozu-drogowego-osobrzeczy-na-potrzeby-wlasne","pageId":20003534,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpisywanie i skreślanie wykładowców z ewidencji","url":"/web/powiat-jasielski/wpisywanie-i-skreslanie-wykladowcow-z-ewidencji","pageId":20003535,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydawanie, zmiana i cofanie uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów","url":"/web/powiat-jasielski/wydawanie-zmiana-i-cofanie-uprawnien-dla-diagnostow-do-wykonywania-badan-technicznych-pojazdow","pageId":20003536,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpisywanie, zmiana wpisu i wykreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów","url":"/web/powiat-jasielski/wpisywanie-zmiana-wpisu-i-wykreslanie-przedsiebiorcow-z-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow","pageId":20003539,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpisywanie, zmiana wpisu i skreślanie przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców","url":"/web/powiat-jasielski/wpisywanie-zmiana-wpisu-i-skreslanie-przedsiebiorcow-z-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow","pageId":20003561,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielanie, zmiana, wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji","url":"/web/powiat-jasielski/udzielanie-zmiana-wydanie-wtornika-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-samochodem-osobowym-oraz-wydawanie-dodatkowych-wypisow-z-licencji","pageId":20003591,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielanie, zmiana, wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy","url":"/web/powiat-jasielski/udzielanie-zmiana-wydanie-wtornika-licencji-na-wykonywanie-transportu-drogowego-w-zakresie-posrednictwa-przy-przewozie-rzeczy","pageId":20003592,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielanie, zmiana, wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wydawanie dodatkowych wypisów z licencji","url":"/web/powiat-jasielski/udzielanie-zmiana-wydanie-wtornika-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-pojazdem-samochodowym-przeznaczonym-konstrukcyjnie-do-przewozu-powyzej-7-i-nie-wiecej-niz-9-osob-lacznie-z-kierowca-oraz-wydawanie-dodatkowych-wypisow-z-licencji","pageId":20003595,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpisywanie i skreślanie instruktorów z ewidencji, wymiana, wydanie wtórnika oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora","url":"/web/powiat-jasielski/wpisywanie-i-skreslanie-instruktorow-z-ewidencji-wymiana-wydanie-wtornika-oraz-przedluzanie-waznosci-legitymacji-instruktora","pageId":20003603,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/wymiana-prawa-jazdy","pageId":20003604,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.","url":"/web/powiat-jasielski/zwrot-zatrzymanego-prawa-jazdy-lub-przywrocenie-cofnietego-uprawnienia","pageId":20003605,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana wojskowego dokumentu - pozwolenia","url":"/web/powiat-jasielski/wymiana-wojskowego-dokumentu---pozwolenia","pageId":20003610,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą","url":"/web/powiat-jasielski/wymiana-prawa-jazdy-wydanego-za-granica","pageId":20003612,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie wtórnika prawa jazdy (z powodu utraty, zniszczenia, zmiany danych)","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-wtornika-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-zniszczenia-zmiany-danych","pageId":20003613,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie międzynarodowego prawa jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-miedzynarodowego-prawa-jazdy","pageId":20003615,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)","url":"/web/powiat-jasielski/wpis-do-prawa-jazdy-potwierdzajacy-odbycie-kwalifikacji-wstepnej-lub-szkolenia-okresowego-wymiana-prawa-jazdy","pageId":20003616,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-zezwolenia-na-kierowanie-pojazdem-uprzywilejowanymprzewozacym-wartosci-pieniezne","pageId":20003618,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie prawa jazdy","url":"/web/powiat-jasielski/wydanie-prawa-jazdy","pageId":20003619,"parentPageId":20002170,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje","url":"/web/powiat-jasielski/konsultacje2","pageId":20000872,"parentPageId":20000871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/powiat-jasielski/ngo-ogloszenia","pageId":20001943,"parentPageId":20000871,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.","url":"/web/powiat-jasielski/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-za-2020-r","pageId":20020088,"parentPageId":20000871,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski","url":"/web/powiat-jasielski/wnioski","pageId":20023106,"parentPageId":20000871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Możliwość przekazania 1% podatku","url":"/web/powiat-jasielski/mozliwosc-przekazania-1-podatku","pageId":20023398,"parentPageId":20000871,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór elektorniczny","url":"/web/powiat-jasielski/nabor-elektorniczny","pageId":20007296,"parentPageId":20007271,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferta edukacyjna dla dorosłych 2021/2022","url":"/web/powiat-jasielski/oferta-edukacyjna-dla-doroslych-20212022","pageId":20011087,"parentPageId":20007271,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kwalifikacyjne kursy zawodowe","url":"/web/powiat-jasielski/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe","pageId":20013121,"parentPageId":20007271,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Korekta treści wniosku o przyjecie informacji dot. zmainy danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 59139 KKS_NOWYZMIGR_CZEKAJ","url":"/web/powiat-jasielski/korekta-tresci-wniosku-o-przyjecie-informacji-dot-zmainy-danych-dla-instalacji-radiokomunikacyjnej-59139-kksnowyzmigrczekaj","pageId":20024815,"parentPageId":20024427,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/radni-rady-powiatu-w-jasle5","pageId":20025218,"parentPageId":20002028,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe opublikowane w trakcie 2019 roku","url":"/web/powiat-jasielski/oswiadczenia-majatkowe-opublikowane-w-trakcie-2019-roku","pageId":20002037,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty","url":"/web/powiat-jasielski/osoby-wydajace-decyzje-administracyjne-w-imieniu-starosty","pageId":20002031,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/kierownicy-jednostek-organizacyjnych-powiatu","pageId":20002032,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu","pageId":20002033,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/skarbnik-powiatu","pageId":20002034,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/sekretarz-powiatu","pageId":20002035,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/radni-rady-powiatu-w-jasle","pageId":20002036,"parentPageId":20002030,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego","url":"/web/powiat-jasielski/informacje-wypisy-oraz-wyrysy-z-operatu-ewidencyjnego","pageId":20008571,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykazy zmian danych ewidencyjnych do dokumentów własności","url":"/web/powiat-jasielski/wykazy-zmian-danych-ewidencyjnych-do-dokumentow-wlasnosci","pageId":20008531,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o niewydaniu aktu własności ziemi","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-niewydaniu-aktu-wlasnosci-ziemi","pageId":20008537,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego","url":"/web/powiat-jasielski/zaswiadczenie-o-posiadaniu-gospodarstwa-rolnego","pageId":20008568,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej","url":"/web/powiat-jasielski/trwale-wylaczenie-z-produkcji-rolniczej","pageId":20008563,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego","url":"/web/powiat-jasielski/udostepnianie-danych-panstwowego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego","pageId":20008564,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dostęp do serwisu e-usług publicznych w celu pozyskania danych Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego","url":"/web/powiat-jasielski/dostep-do-serwisu-e-uslug-publicznych-w-celu-pozyskania-danych-panstwowego-zasobu-geodezyjno-kartograficznego","pageId":20008565,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym i podmiotowym","url":"/web/powiat-jasielski/aktualizacja-baz-danych-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-zakresie-przedmiotowym-i-podmiotowym","pageId":20008567,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych","url":"/web/powiat-jasielski/zglaszanie-prac-geodezyjnych-i-kartograficznych","pageId":20008569,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części","url":"/web/powiat-jasielski/zwrot-wywlaszczonej-nieruchomosci-lub-jej-czesci","pageId":20008570,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznego wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego wraz z nadaniem cech dokumentów tym opracowaniom przez uwierzytelnienie","url":"/web/powiat-jasielski/weryfikacja-i-przyjmowanie-do-zasobu-opracowan-geodezyjnych-i-kartograficznego-wykonanych-przez-jednostki-wykonawstwa-geodezyjnego-wraz-z-nadaniem-cech-dokumentow-tym-opracowaniom-przez-uwierzytelnienie","pageId":20008582,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatne przekazywanie działki siedliskowej","url":"/web/powiat-jasielski/nieodplatne-przekazywanie-dzialki-siedliskowej","pageId":20008586,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatne przeniesienie własności działki przyznanej do bezpłatnego dożywotniego użytkowania tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w zamian za rentę","url":"/web/powiat-jasielski/nieodplatne-przeniesienie-wlasnosci-dzialki-przyznanej-do-bezplatnego-dozywotniego-uzytkowania-tytulu-przekazania-gospodarstwa-rolnego-na-skarb-panstwa-w-zamian-za-rente","pageId":20008600,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu","url":"/web/powiat-jasielski/koordynowanie-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu","pageId":20008603,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-o-koniecznosci-wylaczenia-z-produkcji-rolniczej","pageId":20008605,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klasyfikacja gruntów i aktualizacja użytków gruntowych","url":"/web/powiat-jasielski/klasyfikacja-gruntow-i-aktualizacja-uzytkow-gruntowych","pageId":20008607,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacje opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu","url":"/web/powiat-jasielski/aktualizacje-oplat-rocznych-z-tytulu-trwalego-zarzadu","pageId":20008610,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwalanie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy","url":"/web/powiat-jasielski/zezwalanie-na-czasowe-zajecie-nieruchomosci-w-przypadku-sily-wyzszej-lub-naglej-potrzeby-zapobiezenia-powstaniu-znacznej-szkody-na-okres-nie-dluzszy-niz-6-miesiecy","pageId":20008611,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego","url":"/web/powiat-jasielski/wywlaszczenie-nieruchomosci-na-rzecz-skarbu-panstwa-lub-jednostek-samorzadu-terytorialnego","pageId":20008613,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wygaszanie trwałego zarządu","url":"/web/powiat-jasielski/wygaszanie-trwalego-zarzadu","pageId":20008614,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin objętych własnością górniczą, wyłącznie na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody","url":"/web/powiat-jasielski/zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-polegajacej-na-poszukiwaniu-rozpoznawaniu-oraz-wydobywaniu-kopalin-objetych-wlasnoscia-gornicza-wylacznie-na-rzecz-przedsiebiorcy-ktory-uzyskal-koncesje-na-wykonywanie-takiej-dzialalnosci-jezeli-wlasciciel-uzytkownik-wieczysty-nieruchomosci-nie-wyraza-na-to-zgody","pageId":20008618,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poświadczanie spłaty wierzytelności Skarbu Państwa zabezpieczonej hipoteką","url":"/web/powiat-jasielski/poswiadczanie-splaty-wierzytelnosci-skarbu-panstwa-zabezpieczonej-hipoteka","pageId":20008619,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji","url":"/web/powiat-jasielski/zezwolenie-na-zakladanie-i-przeprowadzenie-na-nieruchomosci-ciagow-drenazowych-przewodow-i-urzadzen-sluzacych-do-przesylania-lub-dystrybucji-plynow-pary-gazow-i-energii-elektrycznej-oraz-urzadzen-lacznosci-publicznej-i-sygnalizacji","pageId":20008620,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielenie informacji o danych zawartych w EGIB","url":"/web/powiat-jasielski/udzielenie-informacji-o-danych-zawartych-w-egib","pageId":20008621,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprzedaż nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie","url":"/web/powiat-jasielski/sprzedaz-nieruchomosci-oddanych-w-wieczyste-uzytkowanie","pageId":20008622,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności majątku Skarbu Państwa","url":"/web/powiat-jasielski/przeksztalcanie-prawa-uzytkowania-wieczystego-na-prawo-wlasnosci-majatku-skarbu-panstwa","pageId":20008623,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/ustalenie-wysokosci-odszkodowania-za-wywlaszczone-nieruchomosci","pageId":20008624,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej","url":"/web/powiat-jasielski/oddawanie-nieruchomosci-w-trwaly-zarzad-jednostkom-organizacyjnym-nie-posiadajacym-osobowosci-prawnej","pageId":20008625,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości","url":"/web/powiat-jasielski/aktualizacje-oplat-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci","pageId":20008626,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części","url":"/web/powiat-jasielski/zwrot-wywlaszczonej-nieruchomosci-lub-jej-czesci2","pageId":20008627,"parentPageId":20008530,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty","url":"/web/powiat-jasielski/osoby-wydajace-decyzje-administracyjne-w-imieniu-starosty4","pageId":20002133,"parentPageId":20002132,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/kierownicy-jednostek-organizacyjnych-powiatu4","pageId":20002134,"parentPageId":20002132,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skarbnik Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/skarbnik-powiatu3","pageId":20002135,"parentPageId":20002132,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sekretarz Powiatu","url":"/web/powiat-jasielski/sekretarz-powiatu4","pageId":20002136,"parentPageId":20002132,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarząd Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/zarzad-powiatu-w-jasle","pageId":20002137,"parentPageId":20002132,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radni Rady Powiatu w Jaśle","url":"/web/powiat-jasielski/radni-rady-powiatu-w-jasle4","pageId":20002138,"parentPageId":20002132,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2019 r.","url":"/web/powiat-jasielski/informacja-dotyczaca-nagrod-pienieznych-wyplaconych-pracownikom-starostwa-powiatowego-w-jasle-w-2019-r","pageId":20006345,"parentPageId":20000855,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie Powiatu Jasielskiego","url":"/web/powiat-jasielski/raport-o-stanie-powiatu-jasielskiego","pageId":20003731,"parentPageId":20000854,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Raport o sytuacji ekonomiczno