W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim w 2022

04.01.2022

Nieodpłatna pomoc prawna: porady prawne, mediacje, doradztwo zawodowe. Obok mapa powiatu ze wskazaniem punktów w Narewce, Hajnówce i Kleszczelach

Znalazłeś się w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy z pracodawcą, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc lub masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz także w punktach w Powiecie Hajnowskim. W celu zwiększenia dostępu do edukacji prawnej samorząd powiatu hajnowskiego w 2022r. zwiększył liczbę lokalizacji!

Dotąd nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie były świadczone tylko w Hajnówce, od 01.01.2022 r. zwiększyliśmy lokalizację dwóch punktów:
1.    w Hajnówce:
w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, pokój 134:

  • poniedziałek – środa w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
  • czwartek – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci
  • wtorek - środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają adwokat oraz radca prawny,
  • piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski,

2.    w Kleszczelach:
Urząd Miejski w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4:

  • poniedziałek w godz. od 11.00 do 15.00 – porad udziela adwokat.

3.    w Narewce:
Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1:

  • czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 - porad udziela radca prawny.

Rodzaje pomocy

W zależności od potrzeb, możesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma – ale tylko w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, w ramach nieodpłatnej pomocy możesz wnioskować o pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Do doradcy obywatelskiego świadczącego pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego mogą zgłosić się np. osoby zadłużone po porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Doradca po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającego poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach, a biorąc pod uwagę indywidulaną sytuację osoby zgłaszającej się po pomoc, wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu problemu poprzez opracowanie planu działania i pomoc w jego realizacji, skierowanie do instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy bądź zaproponuje mediację.

Jeżeli pozostajesz w sporze (z inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.) a chciałbyś dojść do porozumienia – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Rolą mediatora jest przeprowadzenie mediacji celem polubownego rozwiązania sporu. Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj oferowanej pomocy – mediacja, poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – zgłoś się do naszych punktów po informacje!

Kto może skorzystać z pomocy i jak umówić się na wizytę?

System niepodatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 r.  Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – która złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na wizytę można umówić się samodzielnie: elektronicznie za pośrednictwem systemu do zapisów  on – line (link u dołu) lub ustalić termin telefonicznie pod nr 85 682 48 36, osobiście w pok. nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Pomoc dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami (np. ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub posługujące się językiem migowym) mogą skorzystać z poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej poza wyznaczonymi punktami (nieodpłatna mediacja jest w tej sytuacji wyłączona), np. w miejscu zamieszkania lub innym, w którym będzie możliwa swobodna komunikacja a także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. online), po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

By skorzystać możliwości kontaktu poza punktem, wystarczy złożyć Staroście oświadczenie – w formie papierowej lub elektronicznej o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, skontaktuje się w umówionym terminie.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Link do zapisów online
Nieodpłatna pomoc prawna - szczegółowe informacje
{"register":{"columns":[]}}