W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nordsee – Trenne

Region Partnerski:
AMT NORDSEE - TREENE  (Urząd Nordsee - Treene), strona www: www.amt-nordsee-treene.de
KREIS NORDFRIESLAND (Powiat Nordfriesland),
LAND SCHLESWIG HOLSTEIN  (Land Szlezwig Holsztyn)
Amt Nordsee - Treene
Schulweg 19, 25866 Mildstedt

Stowarzyszenie "Przyjaciele Hajnówki"
Zarząd: Christel Schmidt- przewodnicząca
Horst Feddersen z-ca przewodniczącej
Manfred Gregersen - skarbnik
Udo Maart - sekretarz
Członkowie Zarządu: Karen Hansen, Margarete Feddersen, Annemarie Schröder

O współpracy:

Choć Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee -Treene dzieli ponad 1000 km, w tym także granice państw, odległość i geografia nie mają znaczenia. Oba regiony łączy ścisła współpraca, która w ciągu ponad 20 lat wspólnych działań, zmieniła się w przyjaźń.

Kontakty pomiędzy Związkiem Gmin Hattstedt i Powiatem Hajnowskim zapoczątkowane zostały w 1999 roku przez orkiestry dęte: orkiestrę Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce i Spielmannszug  Hattstedt e.V. W 2004 r. w partnerskim regionie Hattstedt (Kreis Nordfriesland, Niemcy) utworzone zostało Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”, którego celem jest wspieranie współpracy Powiatu Hajnowskiego i Amt Hattstedt. Ponad 20 lat współpracy zaowocowało  realizacją wspólnych projektów: edukacyjnych, służących m.in. wymianie młodzieży, ale też wymianie kulturalnej (wstępy naszej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej), turystycznej (promocja walorów Puszczy Białowieskiej), gospodarczej (realizacja projektów i udział w eventach umożliwiających nawiązanie kontaktów handlowe przedsiębiorców)  i z zakresu ekologii (rozwój koncepcji pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych). Zgodnie z wieloletnią tradycją, Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” rokrocznie wręcza nagrody trzem uczniom z jednej z powiatowych szkół średnich za ich prospołeczną postawę i zaangażowanie w pomoc innym. Współpraca samorządów pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciele Hajnówki umożliwiła nawiązanie a następnie zacieśnienie kontaktów Przedszkola nr 5 w Hajnówce z przedszkolem Brückengruppe w Hattstedt, ponadto w 2018 r. Powiat Hajnowski w porozumieniu z partnerskim stowarzyszeniem Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), a także Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Białowieskim Parkiem Narodowym realizował projekt "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi".

Dzięki wieloletniej współpracy Starostwa Powiatowego w Hajnówce ze Stowarzyszeniem „Przyjaciół Hajnówki” w Hattstedt wychowankowie Domu Dziecka w Białowieży mają możliwość wyjazdu na wakacje w strony naszych niemieckich partnerów.  

Kalendarium współpracy:

Sierpień  2022:  Polsko - niemiecka współpraca na szczeblu lokalnym - wspomnienia z wakacyjnego pobytu.

W dniach 08-13.08 2022 r. delegacja Powiatu Hajnowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinnym domem dziecka z Czeremchy wychowującą sześcioro dzieci uczestniczyła w wyjeździe do regionu partnerskiego w Północnej Fryzji (Niemcy).

Rysunki dzieci utrwalające wizytę u niemieckich partnerów samorządu powiatu

Wizyta odbyła się na zaproszenie Urzędu Nordsee- Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, z którymi powiat prowadzi owocną współpracę już od ponad 20 lat. Jako że ostatni czas nie sprzyjał wzajemnym odwiedzinom z powodu ogólnoświatowej pandemii, więc tym większa była radość z ponownego spotkania na żywo.

W trakcie wizyty odbyły się m.in. spotkania ze Starostą Powiatu Północnej Fryzji Florianem Lorenzen, z Burmistrzem Gminy Hattstedt Ralfem Jacobsenem, z przedstawicielami Urzędu Nordsee – Treene z Przewodniczącą Ewą – Marią Kühl, członkami Stowarzyszenia „Przyjaciel Hajnówki” z Przewodniczącą Christel Schmidt oraz z pracownikami przedszkola „Brückengruppe” z jego dyrektorem Juttą Gautsch. Tematem spotkań było bieżące funkcjonowanie urzędów, w szczególności ich zadania w ramach pomocy socjalnej mieszkańcom potrzebującym wsparcia oraz funkcjonowania pieczy zastępczej. Dużo wiedzy i wymiany doświadczeń dało spotkanie z przedstawicielami pieczy zastępczej w Hattstedt. Rodzina zastępcza podzieliła się informacją o zasadach funkcjonowania pieczy zastępczej, swoimi codziennymi radościami i potrzebami w funkcjonowaniu.

Wyjazd sprawił wiele radości małym podopiecznym z rodzinnego domu dziecka, którym gospodarze zapewnili wiele atrakcji, m.in. przejazd kolejką po dnie Morza Północnego, wizytę w parku rozrywki, a także wspólne zabawy z niemieckim dziećmi z przedszkola i świetlicy działającej „Brückengruppe”.   

Wizyta będzie na pewno miłym wspomnieniem dla wszystkich uczestników – i tych małych, i tych dużych, szczególnie dlatego, że jak zawsze nasi gospodarze przyjęli nas z otwartymi sercami i wyjątkową gościnnością. Najpiękniejszym wspomnieniem z wyjazdu są rysunki dzieci, utrwalające podróż do Niemiec.

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Czerwiec  2022

Uczennice z II LO z DNJB nagrodzone przez niemieckich partnerów

Niemieccy partnerzy Powiatu Hajnowskiego - Urząd Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” tradycyjnie przekazali podziękowania oraz nagrodę trzem uczniom jednej z hajnowskich szkół średnich – w tym roku w II LO z DNJB w Hajnówce.

Nagrodzone uczennice

W dniach 22-25.06.2022 samorząd powiatu hajnowskiego gości zaprzyjaźnionych partnerów z Niemiec: Urzędu Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”. To czas przepełniony rozmowami nt. kierunków dalszej współpracy oraz prezentacji walorów turystycznych regionu.   Niemieccy partnerzy spotkali się z przedstawicielami samorządu Powiatu Hajnowskiego oraz tradycyjnie wzięli udział w zakończeniu roku w jednej z trzech szkół średnich, w trakcie którego przekazali nagrody trzem uczniom. W tym roku za swoją społeczną działalność nagrodzone zostały: Paula Zabrocka (III B), Gabriela Kraśko (II A) oraz Martyna Kierdelewicz (III A). Niemieccy partnerzy przekazali upominki rzeczowe i nagrodę finansową.

Dziewczyny aktywnie uczestniczą we wszystkich akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących oraz współorganizują życie szkoły poprzez aktywność w samorządzie uczniowskim i organizację szkolnych uroczystości.

Współpraca z Urzędem Nordsee - Treene i Powiatem Hajnowskim rozpoczęła się w 1999 r. - wówczas orkiestra dęta działająca wówczas przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce uczestniczyła w międzynarodowym konkursie orkiestr dętych „Święto Muzyki” w Hattestedt, a uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele samorządów: ówczesny Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk i Przewodniczący Zarządu Amt Hattstedt Jens Kiesbye podjęli decyzję o nawiązaniu partnerstwa. Z kolei w 2004 r.  utworzone zostało Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”.

Od tego czasu współpraca rozwijała się w różnych obszarach funkcjonowania  powiatu - w sferze gospodarki, kultury i oświaty. Ożywione kontakty na przestrzeni 20 lat zaowocowały wieloma inicjatywami: od wymiany doświadczeń w zakresie działań samorządu lokalnego, wymiany uczniów szkół średnich oraz występów zespołów muzycznych po realizację wspólnych projektów (jak np. zakończony w 2018 r. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej). Powyższe inicjatywy to najlepsze potwierdzenie dobrej współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i serdeczności.
Katarzyna Miszczuk

Lipiec  2021:  Wyjątkowe  pocztówki  dla  niemieckich  partnerów

Data opublikowania: 2021-07-29

Za sprawą Stowarzyszenia Metamorphosis i Chóru Miasta Hajnówka powstały wyjątkowe, muzyczne pocztówki. Chórzyści zaprezentowali folklor regionu, jego wielokulturowe piękno utrwalone w muzyce - w efekcie powstało siedem wyjątkowych pocztówek. Za sprawą współpracy Stowarzyszenia Metamorphosis i Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, jedna z pocztówek: "Kupalinka" wraz z pozdrowieniami została przekazana niemieckim partnerom samorządu powiatu hajnowskiego.
Kartkę muzyczną wysłaliśmy do:

 • Urzędu Nordsee- Treene,
 • Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" w Hattstedt,
 • Urzędu Berlin - Lichtenberg,
 • Stowarzyszenia Energievision Frankenwald,
 • Lutza Ribbe.

Wicestarosta Joanna Kojło składa podziękowania Stowarzyszeniu Metamorphosis za inicjatywę,promocję regionu, zaangażowanie z sprawy społeczności lokalnej i współpracę!

Projekt dofinansowano ze środków UM Hajnówka w ramach zadania "Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka".

Katarzyna Miszczuk

Link do pocztówek

Czerwiec  2021:  Uczennice z I LO nagrodzone przez niemieckich partnerów

Data opublikowania: 2021-06-30

Niemieccy partnerzy Powiatu Hajnowskiego - Urząd Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” tradycyjnie przekazali podziękowania oraz nagrodę trzem uczniom jednej z hajnowskich szkół średnich – tym razem I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Nagrodzona uczennica pozuje do pamiątkowego zdjęcia z dyplomem

Choć trudny czas pandemii koronawirusa uniemożliwił bezpośrednie spotkania, współpraca polsko – niemiecka cały czas się rozwija. Niemieccy partnerzy Powiatu Hajnowskiego - Urząd Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” tradycyjnie przekazali podziękowania oraz nagrodę pieniężną za pracę społeczną i działania na rzecz lokalnego środowiska trzem uczniom jednej z hajnowskich szkół średnich. Tradycja nagradzania naszych uczniów sięga 2002 r., co roku niemieccy partnerzy osobiście wręczali gratyfikację. Pomimo trwającej epidemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń w kontaktach międzyludzkich, Urząd Nordsee- Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki" nie chcieli zrezygnować z wieloletniej tradycji uhonorowania aktywnej młodzieży na zakończenie roku szkolnego. W tym roku wyróżnieni zostały Oliwia Fedorów, Iga Makac oraz Patrycja Dzwonkowska – uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Dziewczyny aktywnie uczestniczą we wszystkich akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących m.in. w kampaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, akcjach na rzecz Schroniska dla zwierząt "Ciapek" oraz współorganizują życie szkoły poprzez aktywność w samorządzie uczniowskim i organizację szkolnych uroczystości.

Tegoroczna uroczystość była jednak inna niż dotychczas – tradycji nie stało się zadość, bo sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła przyjazd naszych przyjaciół z Niemiec i wręczenie nagród podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Pamiątkowe dyplomy zostały przekazane laureatkom przez Panią Walentyną Pietroczuk – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka.

Współpraca z Urzędem Nordsee - Treene i Powiatem Hajnowskim rozpoczęła się w 1999 r. - wówczas orkiestra dęta działająca wówczas przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce uczestniczyła w międzynarodowym konkursie orkiestr dętych „Święto Muzyki” w Hattestedt, a uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele samorządów: ówczesny Starosta Hajnowski Wł odzimierz Pietroczuk i Przewodniczący Zarządu Amt Hattstedt Jens Kiesbye podjęli decyzję o nawiązaniu partnerstwa. Z kolei w 2004 r.  utworzone zostało Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”.

Od tego czasu współpraca rozwijała się w różnych obszarach funkcjonowania  powiatu - w sferze gospodarki, kultury i oświaty. Ożywione kontakty na przestrzeni 20 lat zaowocowały wieloma inicjatywami: od wymiany doświadczeń w zakresie działań samorządu lokalnego, wymiany uczniów szkół średnich oraz występów zespołów muzycznych po realizację wspólnych projektów (jak np. zakończony w 2018 r. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej). Powyższe inicjatywy to najlepsze potwierdzenie dobrej współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i serdeczności.
Katarzyna Miszczuk

Czerwiec 2020 Uczniowie z ZSZ z nagrodami od niemieckich partnerów

Starosta Hajnowski, Dyrektor ZSZ i trzech nagrodzonych uczniów pozują do zdjęcia

Choć trudny czas pandemii koronawirusa uniemożliwił bezpośrednie spotkania, współpraca polsko – niemiecka cały czas się rozwija. Niemieccy partnerzy Powiatu Hajnowskiego - Urząd Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” tradycyjnie przekazali podziękowania oraz nagrodę pieniężną za pracę społeczną i działania na rzecz lokalnego środowiska trzem uczniom jednej z hajnowskich szkół średnich. Tradycja nagradzania naszych uczniów sięga 2002 r., co roku niemieccy partnerzy osobiście wręczali gratyfikację. Pomimo trwającej epidemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń w kontaktach międzyludzkich, Urząd Nordsee- Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki" nie chcieli zrezygnować z wieloletniej tradycji uhonorowania aktywnej młodzieży na zakończenie roku szkolnego. W tym roku wyróżnieni zostali  Filip Szymczak, Rafał Nowik i Marek Ostapczuk z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Będący już absolwentami, w trakcie nauki w szkole aktywnie działali we wszystkich akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących m.in. w kampaniach Polskiego Czerwonego Krzyża, akcjach na rzecz Schroniska dla zwierząt "Ciapek" oraz uroczystościach organizowanych przez samorząd uczniowski.

Tegoroczna uroczystość była jednak inna niż dotychczas – tradycji nie stało się zadość, bo sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła przyjazd naszych przyjaciół z Niemiec i wręczenie nagród podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Dyplomy zostały przekazane przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko oraz Dyrektor Szkoły Annę Czykwin w kameralnym gronie w dniu 14 lipca br.

Dziękujemy naszym niemieckim partnerom za zaangażowanie i wspieranie naszych uczniów. Cieszę się, że choć brak bezpośredniego kontaktu jest uciążliwy, to nie uniemożliwił kontynuowania współpracy i zacieśnienia  przyjaźni, jaka łączy Powiat Hajnowski z Urządem Nordsee – Treene i Stowarzyszeniem Przyjaciele Hajnówki  – spuentował uroczystość Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Współpraca z Urzędem Nordsee - Treene i Powiatem Hajnowskim rozpoczęła się w 1999 r. - wówczas orkiestra dęta działająca wówczas przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce uczestniczyła w międzynarodowym konkursie orkiestr dętych „Święto Muzyki” w Hattestedt, a uczestniczący w wydarzeniu przedstawiciele samorządów: ówczesny Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk i Przewodniczący Zarządu Amt Hattstedt Jens Kiesbye podjęli decyzję o nawiązaniu partnerstwa. Z kolei w 2004 r.  utworzone zostało Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”.

Od tego czasu współpraca rozwijała się w różnych obszarach funkcjonowania  powiatu - w sferze gospodarki, kultury i oświaty. Ożywione kontakty na przestrzeni 20 lat zaowocowały wieloma inicjatywami: od wymiany doświadczeń w zakresie działań samorządu lokalnego, wymiany uczniów szkół średnich oraz występów zespołów muzycznych po realizację wspólnych projektów (jak np. zakończony w 2018 r. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej). Powyższe inicjatywy to najlepsze potwierdzenie dobrej współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i serdeczności.

Katarzyna Miszczuk

Lucyna Lewczuk

Czerwiec 2019 Partnerska wizyta

W dniach 18.06.-23.06 br. Powiat Hajnowski gościł swoich przyjaciół z partnerskiego Urzędu Nordsee – Treene (Niemcy) i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, w składzie:

Claus Röhe, Christel Schmidt, Hans-Heinrich Schmidt, Annemarie Schröder, Anja Thiesen, Werner Martinsen.

Delegacja z Niemiec tradycyjnie wzięła udział w zakończeniu roku szkolnego w jednej z powiatowych szkół - zgodnie z wieloletnim zwyczajem, zapoczątkowanym w 2004 roku, partnerzy zaprzyjaźnionego regionu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki", wręczyli trzem uczniom szkoły średniej, wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, nagrody pieniężne za aktywną działalność społeczną.

W tym roku za swoją aktywność i pracę na rzecz swojej szkoły i regionu, uhonorowani zostali uczniowie z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce:

 • Joanna Chomczuk kl. III a gimnazjum,  
 • Kamil Selwesiuk kl. I c LO,
 • Marta Nesteruk kl. I c LO.

Wręczenie nagród wyróżnionym uczniom było niezwykle miłym akcentem podczas uroczystości zakończenia roku. Przedstawiciel delegacji niemieckiej, Claus Röhe, w trakcie spotkania z młodzieżą podkreślił uroczysty charakter uroczystości oraz niezwykłą oprawę – przepełnioną ogromną liczbą nagród i wyróżnień, jaką otrzymała zdolna młodzież. W imieniu delegacji niemieckiej wyraził podziw za duże zaangażowanie młodzieży na niwie sportowej, konkursowej i kulturalnej. Ale miłe słowa i nagrody to nie jedyne niespodzianki, jakie przygotowała młodzieży niemiecka delegacja - powszechne zainteresowanie wzbudził występ Wernera Martinsen, który zagrał kilka szkockich utworów na dudach.

Delegacja z Niemiec w trakcie pobytu odwiedziła także zaprzyjaźnione Przedszkole Nr 5 w Hajnówce, z którym niemieckie Przedszkole "Brückengruppe" współpracuje od 2004 r.  W celu rozwijania polsko – niemieckiej współpracy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce stworzyło możliwość nawiązania relacji pomiędzy przedstawicielami Urzędu Nordsee - Treene a Uniwersytetem III Wieku w Hajnówce. Obie strony opowiedziały o swojej działalności na rzecz seniorów w regionie.

Tradycyjnie podczas pobytu staraliśmy się pokazać naszym gościom fragment przyrodniczego i kulturalnego piękna regionu Puszczy Białowieskiej. Niemieccy partnerzy poznali więc atrakcje wioski tematycznej w Borysówce, zwiedzili rezerwat Pokazowy Żubrów, a także doświadczyli wielobarwnej podlaskiej kultury i przyrody biorąc udział w Kiermaszu Produktów Lokalnych w Białowieży oraz II  Pikniku Leśnym na terenie Nadleśnictwa Hajnówka.

Współpraca krajowa i zagraniczna to wartości nie do  przecenienia we współczesnym,  globalnym świecie. I co najważniejsze - nie sprawdzają się jedynie do jednego dokumentu ze spisanym porozumieniem. Partnerskie relacje pozwalają nabyć nowe doświadczenia, wdrożyć dobre praktyki oraz realizować wspólne projekty i inicjatywy (także z udziałem funduszy unijnych), z których korzystają mieszkańcy partnerskich regionów. W ciągu 19 lat współpracy Powiat Hajnowski zyskał nowe kanały promocji (poprzez udział w imprezach i eventach promujących turystykę i prezentujących gospodarkę regionu w Niemczech), uczniowie z hajnowskich szkół niejednokrotnie gościli nad Morzem Północnym w ramach wymiany młodzieży, a w szkołach podejmowali swoich niemieckich kolegów.  

Partnerstwo trwające nieprzerwanie od 19 lat zmieniło się w przyjaźń – mimo że Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee -Treene dzieli ponad 1000 km, w tym także granice państw, odległość i geografia nie mają znaczenia.

Katarzyna Miszczuk

Dwóch przedstawicieli stowarzyszenia Przyjaciele Hajnówki wręczają uczennicy nagrodę

 

Październik 2018 - sierpień 2018 - realizacja projektu "Bieżeństwo - historia zykłych ludzi"

Powiat Hajnowski w porozumieniu z partnerskim stowarzyszeniem Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), a także Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Białowieskim Parkiem Narodowym realizował projekt "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi"

Relizacja projektu - sprawozdanie:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu "Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi". Projekt edukacyjny był realizowany przez Powiat Hajnowski w okresie październik 2017 – sierpień 2018, w porozumieniu z partnerskim stowarzyszeniem Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Hattstedt/Niemcy), a także Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” oraz Białowieskim Parkiem Narodowym. Środki na ten cel w wysokości 14 750 € zostały pozyskane z Programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”,  komponent 1. Pamięć Europejska. Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnowskiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się o dofinansowanie – otrzymało je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów Polskich – mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Projekt miał na celu upamiętnienie i popularyzację wiedzy na temat Bieżeństwa wśród społeczności lokalnej regionu i na forum międzynarodowym, ale przede wszystkim – poprzez pryzmat dawnych wydarzeń, nawiązujących do problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych, projekt miał za zadanie budować poczucie odpowiedzialności obywatelskiej a także lepszego porozumienia między narodami i pokoleniami – dodaje Lucyna Lewczuk, pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, a jednocześnie koordynator projektu. Obserwując zaangażowanie młodzieży w poszczególne zadania, należy z całą stanowczością potwierdzić, iż wszystkie projektowe zamierzenia zostały osiągnięte.

W trakcie projektu uczniowie z trzech hajnowskich szkół średnich poznali kontekst historyczny Bieżeństwa podczas spotkań z Anetą Prymaka – Oniszk – autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”. W zrozumieniu tragedii uchodźców sprzed 100 laty pomogły także prezentacje wystaw w Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół z DNJB i Zespole Szkół Ogólnokształcących. Trudna problematyka uchodźstwa była również tematem spotkania polsko - niemieckiej młodzieży z ZS z DNJB oraz Herrendeichschule z Nordstrand, które odbyło się 20.05.2018 r. W trakcie spotkania młodzież polska i niemiecka przedstawiła prezentacje dotyczące uchodźstwa na przestrzeni XX i XXI wieku. Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie pojawiła się wspólna refleksja wśród młodzieży, że niezależnie od czasu i miejsca przyczyny uchodźstwa tragiczny los uchodźców jest porównywalny. W obliczu problematyki uchodźstwa istotne jest to, by budować wzajemne zrozumienie i poszanowanie względem innego człowieka. Refleksja ta towarzyszyła także uroczystości podsumowania konkursu w dniu 21 czerwca br. Ogłoszony w grudniu 2017 r. konkurs „Poznaj historię swojego regionu – Bieżeństwo”  od początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi – w przygotowania zaangażowało się 50. uczniów z dwóch szkół: 37 osób z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 13 z Zespołu Szkół z DNJB. Poziom prac jest naprawdę imponujący –  skłaniają do refleksji, prezentują olbrzymią dojrzałość i wrażliwość autorów. Prace konkursowe są tematem przewodnim kalendarza na 2019 r., wydanego przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu. Z kolei broszura oraz fotoksiążka podsumowują osiągnięte rezultaty.

Bieżeństwo to wydarzenie zasługujące na pamięć i miejsce na kartach wielkiej historii – jako historyczny fakt, jako przestroga i lekcja dla potomnych, jako pewna analogia czasów współczesnych. Ale bieżeństwo to nie tylko fragment z dziejów  ojczyzny – to cząstka małej historii wielu mieszkańców powiatu hajnowskiego. Świadectwo tragicznej wędrówki Bieżeńców do Rosji – Polaków wyznania prawosławnego i  katolickiego, Białorusinów, Ukraińców i Tatarów, koszmar trudów uchodźstwa z lat 1915-1917 i równie ciężki powrót do domu (często na spopielałe zgliszcza tego, co zostało z domów) był pomijany milczeniem przez prawie sto lat. A przecież mówimy o zjawisku, które dotknąło 3 mln ludzi! I dotyka nadal –  niestety, pomimo upływu wieku, strumień ludzi uciekających przed wojną i strachem o życie nie ustał…  Bieżeństwo dzięki wysiłkom potomków ówczesnych uchodźców, od niedawna funkcjonuje  w świadomości polskiej opinii publicznej. A dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce projektu „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, to temat znany bliżej także hajnowskiej młodzieży. Choć realizacja projektu dobiegła końca, za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do zapoznania się z tematyką Bieżeństwa  oraz głębokiego zastanowienia się nad refleksjami, jakie płyną z tej gorzkiej historycznej lekcji.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Wydział Promocji i Rozwoju

Czerwiec 2018 - Wizyta partnerskiego regionu z Niemiec w Powiecie Hajnowskim

Choć Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee -Treene dzieli ponad 1000 km, w tym także granice państw, odległość i geografia nie mają znaczenia. Oba regiony łączy ścisła współpraca, która w ciągu 19 lat wspólnych działań, zmieniła się w przyjaźń.

W dniach 20.06.-25.06 br. w powiecie gościła delegacja  Urzędu Nordsee – Treene (Niemcy) i  Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, w składzie:

 • Karen Hansen - członek Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"
 • Manfred Gregersen- skarbnik Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"
 • Annemarie Gregersen - członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"
 • Jens-Johann Hansen - członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki"
 • Karin Rieckenberg - przedstawiciel Urzędu Nordsse - Treene
 • Christina Jasiak - przedstawiciel Urzędu Nordsse - Treene

W trakcie wizyty nasi goście wzięli udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi”, który Powiat Hajnowski realizował w porozumieniu  m.in. z niemieckim parterem Stowarzyszeniem "Przyjaciele Hajnówki". Przedstawicielka stowarzyszenia Karen Hansen opowiedziała o problemach uchodźców okresu powojennego, ich trudnemu położeniu po znalezieniu się na terenach obecnych Niemiec, natomiast Annemarie Gregersen nawiązała do sytuacji obecnych uchodźców i form pomocy, którą świadczą lokalni mieszkańcy dla przybyszów z krajów ogarniętych wojną. Partnerzy niemieccy przygotowali w ramach projektu 2 tablice informacyjne dotyczące minionych wydarzeń oraz broszurę pt. "Uchodźcy - wcześniej i dzisiaj".

Delegacja z Niemiec tradycyjnie wzięła udział w zakończeniu roku szkolnego w jednej z powiatowych szkół - zgodnie z wieloletnim zwyczajem, zapoczątkowanym w 2004 roku, partnerzy zaprzyjaźnionego regionu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki", wręczyli trzem uczniom szkoły średniej, wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, nagrody pieniężne za aktywną działalność społeczną.

W tym roku za swoją aktywność i pracę na rzecz swojej szkoły i regionu, uhonorowani zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących:

Krzysztof Krzycki –przewodniczący samorządu szkolnego, zaangażowany w życie szkoły;

Martyna Gerasimuk –wolontariuszka w Schronisku Ciapek; ponadto jest bardzo zaangażowana w życie szkoły;

Weronika Piwowarczyk  - współtworzy szkolną grupę teatralną;

Wręczenie nagród wyróżnionym uczniom było niezwykle miłym akcentem podczas uroczystości zakończenia roku. Przedstawicielka delegacji niemieckiej, Karen Hansen w trakcie spotkania z młodzieżą podkreśliła, iż oba narody – Niemcy i Polacy należą do wspólnoty europejskiej, a w jedności i przyjaźni narodów tkwi ich siła i moc sprawcza: Chciałabym, żebyście pamiętali, że  jesteśmy jednym europejskim narodem, który musi wspólnie potrafić stawić czoła wszelkim przeciwnościom, bo tylko razem będziemy mocni. – stwierdziła Karen Hansen

 Delegacja z Niemiec w trakcie pobytu odwiedziła także zaprzyjaźniony Dom Dziecka w Białowieży, gdzie spotkała się z dziećmi i wychowawcami.

Tradycyjnie podczas pobytu staraliśmy się pokazać naszym gościom fragment przyrodniczego i kulturalnego piękna regionu Puszczy Białowieskiej. Nasi goście poznali więc atrakcje wioski tematycznej w Borysówce, zwiedzili rezerwat Pokazowy Żubrów, a także doświadczyli wielobarwnej podlaskiej kultury biorąc udział w koncercie Białowieskich Spotkań z Arią oraz w jubileuszu zespołu Przepiórka.

Katarzyna Miszczuk

konsultacja: Wydział Promocji i Rozwoju

Samorządowcy z Powiatu Hajnowskiego pozują do zdjęcia z delegacją niemiecką

 

Marzec 2018 - Jubileusz 10-lecia utworzenia Związku Gmin Amt Nordsee Treene - partnerskiego regionu w Niemczech

Sześcioosobowa delegacja z Powiatu Hajnowskiego wzięła udział w uroczystości związanej z 10-leciem utworzenia Związku Gmin Amt Nordsee Treene, z którym Powiat Hajnowski prowadzi wieloletnią współpracę partnerską.

Obchody jubileuszu odbyły się 9 marca w miejscowości Wittbek i uczestniczyło w nich ponad 150 osób: władze Amt Nordsee Treene, Burmistrzowie 27 gmin, pracownicy urzędu i jego filii, przedstawiciele sąsiednich samorządów, przedstawiciele mediów a także przedstawiciele dwóch partnerskich regionów: Powiatu Hajnowskiego i Usedom - Nord w Niemczech. Przewodnicząca Amt Nordsee Treene Eva - Maria Kűhl oraz Dyrektor biura Klaus Rӧhe przedstawili osiągnięcia regionu, inwestycje, które miały miejsce w ciągu 10 lat, oraz nakreślili plany na przyszłość.  Na uroczystości nie zabrakło akcentu polskiego - przedstawicielki Starostwa Powiatowego w imieniu delegacji przekazały życzenia władzom i mieszkańcom Amt Nordsee Treene, jak również odczytały list od Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka.

Delegacja Powiatu Hajnowskiego przebywała w partnerskim regionie trzy dni, podczas których odwiedziła przedszkole Brűckengruppe współpracujące z Przedszkolem nr 5 w Hajnówce. Dyrektorzy partnerskich szkół: Herrendeichschule w Nordstrand i Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce omówili wizytę młodzieży niemieckiej w Powiecie Hajnowskim na przełomie maja i czerwca br. Wizyty młodzieży, przedstawicieli Amt Nordsee Trenne i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" w bieżącym roku odbędą się w ramach projektu „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi", finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Dokonano również wstępnych uzgodnień dotyczących wizyty w Powiecie Hajnowskim w 2019 r., koncertującej w całej Europie orkiestry - Spielmannszug z Hattstedt. Przez cały czas pobytu, polskiej delegacji towarzyszyli członkowie Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki", którzy razem z pracownikami urzędu starali się jak najlepiej zaprezentować region m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, wiatraki, biogazownie) i inwestycji związanych z energią w Gminie Horstedt. Delegacja z Polski obejrzała inwestycje dotyczące wałów przeciwpowodziowych, które są systematyczne odnawiane lub budowane w tym regionie ze względu na sztormy na Morzu Północnym, a także inwestycje w gospodarstwie rolnym na Hallig (wysepce) Nordstrandischmoor. Jako atrakcje turystyczne w regionie przedstawione zostały: kurortowa miejscowość St. Peter Ording i przejazd kolejką - lorą na jedną z hallig (wysepke) na Wattach Morza Północnego.

Wizyta delegacji z Powiatu Hajnowskiego została zrealizowana z dużym zaangażowaniem władz Nordsee Treene i członków Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki", za co serdeczne dziękujemy.

Wydział Promocji i Rozwoju

Czerwiec 2017 - Delegacja z partnerskiego Urzędu Nordsee - Treene (Niemcy) gościła w powiecie hajnowskim

Powiat hajnowski pożegnał partnerską delegację z za zachodniej granicy kraju – w dniach 21.06.-26.06 br. w powiecie gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Urzędu Nordsee – Treene (Niemcy) i  Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, z którymi samorząd aktywnie współpracuje już od 17. lat.

Do powiatu przyjechała delegacja złożona z czterech przedstawicieli Urzędu Nordsee - Treene, której przewodniczył Dyrektor Urzędu Klaus Rӧhe oraz trzech przedstawicieli Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” na czele z Manfredem Gregersen.

Głównym celem wizyty było spotkanie z młodzieżą z Hajnówki - zgodnie z wieloletnią tradycją, zapoczątkowaną w roku 2004, partnerzy zaprzyjaźnionego regionu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" (Niemcy, Północna Fryzja) przybyli w okresie końca roku szkolnego, by wręczyć trzem uczniom szkoły średniej, wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, nagrody pieniężne za aktywną działalność społeczną.

W tym roku wyróżnione zostały uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – Klaudia Sapieszko, Martyna Zakrzewska oraz Luiza Kasjaniuk. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w trakcie zakończenia roku szkolnego w ZSZ w Hajnówce.
Podczas pobytu delegacja z Niemiec odwiedziła również zaprzyjaźnione Przedszkole nr 5 w Hajnówce, Dom Dziecka w Białowieży, którego wychowankowie gościli u naszych niemieckich parterów latem 2016r. oraz spotkała się z członkami Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Tematyka rozmów dotyczyła kierunków dalszej współpracy w obszarze społecznym i edukacyjnym - w tym m.in. wspólnej realizacji projektu pn. „Upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa ludności wschodniego pogranicza Polski” oraz rewizyty młodzieży niemieckiej w Powiecie Hajnowskim.

Tradycyjnie podczas pobytu staraliśmy się pokazać naszym gościom fragment przyrodniczego i kulturalnego piękna regionu Puszczy Białowieskiej i województwa podlaskiego. Niemieccy goście poznali uroczy fragment Puszczy podczas wycieczki rowerowej Białowieża – Gruszki oraz kolejką wąskotorową do Topiła; podczas warsztatów we wiosce tematycznej  Wioska Małego Osocznika w Dubinach, gdzie posmakowali własnoręcznie przygotowanej kulinarnej tradycji regionu - pierogów,  a w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach poznali smak i zapach podlaskich ziół.

Katarzyna Miszczuk,

współpraca: Wydział Promocji i Rozwoju

Czerwiec 2017 - Delegacja z partnerskiego miasta Hattstedt (Niemcy) gościła na zakończeniu roku w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

Powiat Hajnowski w dniach 21.06-26.06 gości delegację z zaprzyjaźnionego Urzędu Nordsee – Treene (Niemcy), z którym samorząd  aktywnie współpracuje już od 15. lat.  Zgodnie z wieloletnią tradycją, zapoczątkowaną w roku 2004, partnerzy zaprzyjaźnionego regionu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" (Niemcy, Północna Fryzja) przybyli w okresie końca roku szkolnego, by wręczyć trzem uczniom szkoły średniej, wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, nagrody za aktywną działalność społeczną.

W tym roku wyróżnione zostały uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce – Klaudia Sapieszko, Martyna Zakrzewska oraz Luiza Kasjaniuk.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w trakcie zakończenia roku szkolnego w ZSZ w Hajnówce. Uczestniczyli w nim goście z Niemiec, Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk uczniowie i nauczyciele – wszystkich powitała Dyrektor ZSZ Eugenia Karwowska. To był dobry rok –  uczniowie aktywnie uczestniczyli w konkursach i olimpiadach, szkoła może także pochwalić się dużą liczbą stypendystów: jedna uczennica otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów, 13. uczniów – stypendium im. Simony Kossak ustanowione przez Radę Powiatu Hajnowskiego, a dla 12. uczniów stypendium ufundowało przedsiębiorstwo Danwood S.A. Świadectwo z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową odebrało natomiast aż 32 uczniów.

Dyrektor Eugenia Karwowska oraz Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk w swoich wystąpieniach podziękowali nauczycielom za pracę a uczniom życzyli udanych wakacji. Dodatkowo Starosta Hajnowski wręczył podziękowania trzem nauczycielom – pani Urszuli Lipczyńskiej, panom – Grzegorzowi Pietraszek i Romualdowi Kacprzakowi za angażowanie się w działalność Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku.

Uroczystość zwieńczył humorystyczny akcent – pokaz mody letniej w wykonaniu uczniów. Było wesoło i na luzie – w końcu za chwilę wakacje.  Po oficjalnej części uczniowie udali się do swoich klas na ostatnią w tym roku godzinę wychowawczą, by odebrać świadectwa.

Ceremonia zakończyła pewien rozdział w życiu absolwentów. Na młodych ludzi stojących u progu dorosłości, we wrześniu będą czekać nowe wyzywania, ważne wybory związane z półmetkiem edukacji w szkole średniej bądź egzaminem maturalnym. Póki co jednak -  wszystkim uczniom życzymy słonecznych, udanych wakacji!

Katarzyna Miszczuk

Maj 2017 - Uczniowie Zespołu Szkół z DNJB z wizytą w szkole partnerskiej w Nordstrand (Niemcy)

W ramach partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Urzędem Nordsee - Treene w Niemczech  oraz dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hajnówce  i Stowarzyszenia "Freunde für Hajnówka" z Niemiec, uczniowie Zespołu Szkół z DNJB  uczestniczyli w wyjeździe do zaprzyjaźnionego  regionu w Niemczech.
Korzystając z gościnności dyrekcji, nauczycieli, członków stowarzyszenia oraz uczniów szkoły Herrendeichschule z Nordstrand polscy uczniowie wraz z opiekunami,  paniami  Śnieżyną Plis oraz Anną Chomczuk spędzili niezapomniany tydzień w Nordstrand, w północnej Fryzji. Oto relacja uczniów:

Pierwszy dzień pięciodniowego wyjazdu spędziliśmy z przemiłymi rodzinami goszczącymi. Po zakwaterowaniu reszta dnia przeznaczona była na regenerację siły po podróży, jednak dzięki uprzejmości rodzin mieliśmy okazję odwiedzenia wielu ciekawych miejsc, przejechania praktycznie całego półwyspu Nordstrand. Dzień kolejny poświęciliśmy zajęciom szkolnym w bardzo przyjaznej szkole, Herrendeichschule i oglądaniu wystawy lokalnego Parku Narodowego. Interesującym elementem wtorkowego planu był również spacer w pobliżu nadmorskich wałów, z których słynie północna część Niemiec. Na trzeci dzień, oprócz zajęć szkolnych, zaplanowane było zwiedzanie siedziby powiatu Nordfriesland, uroczego miasta Husum. Wąskie uliczki i odmienna od polskiej architektura robiły bardzo dobre wrażenie. We czwartek mieliśmy okazję odwiedzić wyspę Hallig, na której mieszka niewiele ponad 20 osób. Niezwykle wietrzna pogoda, typowa dla północnych Niemiec, nie przeszkodziła nam w podziwianiu przyrody. Czwartego dnia opuściliśmy na chwilę Niemcy i udaliśmy się do niewielkiego, duńskiego miasta Tønder. Pobyt w Danii pozwolił zaobserwować różnicę w miejskim krajobrazie miejscowości niemieckich i duńskich. Ciekawym punktem wycieczki był sklep, w którym przez cały rok sprzedawane są bożonarodzeniowe ozdoby :) Czwartek zakończyliśmy wizytą w znanym oceanarium Multimar Wattforum, znajdującym się w niemieckim mieście Toenning. Wyjazd do Nordstrand został zwieńczony wspólnym ogniskiem, na którym obecni byli, poza młodzieżą z niemieckiej szkoły, nauczyciele i przedstawiciele lokalnych władz.
Tegoroczny wyjazd do niemieckiego Nordstrand w ramach uczniowskiej wymiany udał się świetnie. Wycieczka stworzyła możliwości szlifowania umiejętności językowych, pomogła w zdobyciu wiedzy o odległej, północnej części Niemiec, była także szansą na integrację z niemiecką młodzieżą, z którą planujemy utrzymać kontakt również po wyjeździe. Mamy nadzieję, że współpraca szkół będzie rozwijać się w kolejnych latach i z niecierpliwością czekamy na odwiedziny przez grupę z Niemiec :)

Jakub Klimiuk
Śnieżyna Plis

Wrzesień 2016 - Wspomnienia z wakacji w Północnej Fryzji w Niemczech

Dzięki wieloletniej współpracy Starostwa Powiatowego w Hajnówce ze Stowarzyszeniem „Przyjaciół Hajnówki” w Hattstedt w dniach 1-7 sierpnia 2016 r. wychowankowie Domu Dziecka w Białowieży  wyjechali na wypoczynek  do Rantrum we Fryzji Północnej w Niemczech.

Odległość jaką musieliśmy pokonać to około 1300 kilometrów, ale udało się i choć trochę zmęczeni  wielogodzinną podróżą dotarliśmy w poniedziałek późnym popołudniem. Na miejscu czekali na nas z powitalną kolacją nasi Gospodarze, Burmistrz Miasta Rantrum Horst Feddersen, przewodnicząca Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" Christel Schmidt oraz wiele osób działających w Stowarzyszeniu. Zostaliśmy zakwaterowani w Jungenzenter – obiekcie sportowym z basenem. Następny dzień powitał nas piękną pogodą. Kilka godzin spędziliśmy na basenie. Po południu zwiedzaliśmy pobliskie Friedrichstadt. Uroki miasteczka podziwialiśmy płynąc statkiem kanałami Friedrichstadt oraz spacerując jego pięknymi uliczkami. Kolejny dzień, środę, spędziliśmy w ogromnym parku rozrywki Hansa Park. Przełamując strach jeździliśmy kolejkami górskimi i na karuzelach, korzystaliśmy z wielu atrakcji. Mimo nie najlepszej pogody i przelotnego deszczu wszyscy świetnie się bawili. Do Rantrum wróciliśmy bardzo zadowoleni. Po kolacji nasze dziewczyny z Zespołu „Małolaty” prezentowały się w tańcach oraz uczyły tańca „belgijka” dzieci i młodzież niemiecką. W czwartek zwiedzaliśmy St. Peter Ording, spacerowaliśmy brzegiem Morza Północnego i zbieraliśmy muszle, a najodważniejsi nawet się wykąpali. Wieczorem rozegraliśmy z drużyną niemiecką bardzo emocjonujący mecz piłki nożnej. W piątek czekała nas przygoda życia. W czasie odpływu przeszliśmy 3,5 km po dnie Morza Północnego i dotarliśmy na wyspę Nordstrand, gdzie odpoczywaliśmy po „błotnym spacerku” i czekaliśmy na przypływ podziwiając otaczający wysepkę krajobraz. Powrót kolejką po morzu dostarczył nam również wielu wrażeń. W sobotę uczestniczyliśmy w Dniach Portu w Husum i zwiedzaliśmy miasto. Wieczorem spotkaliśmy się na pożegnalnej kolacji.  W niedzielę po śniadaniu pożegnaliśmy się z naszymi Gospodarzami i ruszyliśmy w drogę powrotną.

To były wspaniałe wakacje! Spotkaliśmy wiele życzliwych osób, zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc i przeżyliśmy nowe przygody. Każdy dzień dostarczył nam niezapomnianych wrażeń.

Stowarzyszeniu „Przyjaciół Hajnówki” w Hattstedt  serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gościnność, której nigdy nie zapomnimy. Szczególne podziękowania kierujemy do Horsta Feddersen, Christel i Hansa – Heinricha Schmidt, Manfreda i Annemarie Gregersen, Margaret i Ingo Feddersen, Ralfa Hrbmann, Karen Hansen, Karen Rieckenberg, Annemarie Schröder, Christine Jasiak i jej mamie, Udo Maart, Hans – Jürgen Hagge, Paule Bottcher to dzięki tym ludziom poznaliśmy piękne miejsca, tradycje regionu i ludzką życzliwość.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Starosty Powiatu Hajnowskiego Pana Mirosława Romaniuka i Wicestarosty Pani Jadwigi Dąbrowskiej oraz Pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju,  Pani Naczelnik Walentyny Gorbacz i Pani Lucyny Lewczuk za tłumaczenie języka niemieckiego i pomoc w nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem.

Dziękujemy Firmie Blach Pruszyński z Warszawy i Fundacji „Oni to My” z Hajnówki za wsparcie finansowe naszego wyjazdu, a Pani Ewie Rutkowskiej za tłumaczenie języka niemieckiego.

Wychowankowie i opiekunowie z Domu Dziecka w Białowieży.

Lipiec 2016 - Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce wróciła z sukcesem z XII Święta Muzyki w Hattstedt!

W dniach 21 – 26 lipca Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce brała udział w XII Święcie Muzyki w Hattstedt w Niemczech. Wspólnie z orkiestrą przed publicznością prezentował się również zespół hajnowskich mażoretek, upiększając profesjonalnym tańcem, jej kolejne występy. Zaproszenie orkiestry dętej do udziału w tym prestiżowym festiwalu muzycznym było możliwe dzięki wieloletniej współpracy Powiatu Hajnowskiego z Urzędem Nordsee - Treene, która trwa już od 2000 r. Tegoroczny wyjazd był już szóstą prezentacją hajnowskiej orkiestry podczas Międzynarodowego Święta Muzyki.

Wyjazd do Niemiec był możliwy przede wszystkim dzięki dofinansowaniu przez organizację PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży). Organizacja ta od wielu lat wspiera inicjatywy, w których motywem przewodnim są spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej. Spotkania te mają służyć wzajemnemu  zrozumieniu, obalaniu uprzedzeń oraz kształtować wspólną odpowiedzialność młodzieży polskiej i niemieckiej dla przyszłości Europy. PNWM po raz kolejny pomogła orkiestrze z Hajnówki. Wyjazd został dofinansowany również przez Urząd Miasta Hajnówka oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Udział w paradzie dla muzyków hajnowskiej orkiestry był w pewnym sensie wakacyjną przygodą. Jednak nie można tego powiedzieć o koncercie przed profesjonalnym jury. To był prawdziwy muzyczny egzamin dojrzałości, który orkiestra zdała i to występując w grupie orkiestr grających zawodowo! Trzecie miejsce, gdzie do pierwszego brakowało dziesięć punktów jest wielkim wyróżnieniem. Warto tu wspomnieć, że w składzie orkiestry dominuje młodzież - wychowankowie dyrygenta oraz wiele dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z muzyką.  To głównie dla nich dyrygent przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do PNWM. Projekt umożliwił młodzieży nie tylko wyjazd za granicę. Zapewnił jej również to, co lubi najbardziej, rozrywkę, taniec, śpiew i wspólne spotkania.

 Dzięki partnerskiej orkiestrze Spielmannszug z Hattstedt oraz Stowarzyszeniu „Przyjaciele Hajnówki” orkiestra w czasie wolnym mogła skorzystać z wielu atrakcji. Wspólnie z niemieckimi rówieśnikami bawiła się na dyskotece, zwiedzała lokalne miasteczka, kąpała się w Morzu Północnym, zwiedzała muzeum morskie. Wyjazd był udany.  

Krzysztof Łapiński

Czerwiec 2016 - Przedstawiciele Urzędu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" gośćmi Powiatu Hajnowskiego

Zgodnie z wieloletnią tradycją, zapoczątkowaną w roku 2004, partnerzy zaprzyjaźnionego regionu Nordsee - Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" (Niemcy, Północna Fryzja) przybyli w okresie końca roku szkolnego, by wręczyć trzem uczniom szkoły średniej, wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, nagrody za aktywną działalność społeczną. W tym roku wyróżnione zostały uczennice Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego: Hanna Chomczuk, Anna Nesteruk i Magdalena Amilusik.
Delegacja niemiecka uczestniczyła ponadto w XVII sesji Rady Powiatu, podczas której zaprezentowana została współpraca Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Nordsee - Treene. Współpraca polegająca na wymianie doświadczeń w obszarze samorządów, oświaty, kultury, rolnictwa, turystyki i budowaniu przyjaznych stosunków polsko - niemieckich trwa już od 1999 r. i dynamicznie się rozwija. W bieżącym roku zaplanowano aż cztery wzajemne wizyty - 2 na terenie naszego powiatu i 2 w Niemczech. W okresie wakacyjnym Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce i młodzież z Domu Dziecka w Białowieży będą gośćmi w  Północnej Fryzji, a jesienią  przedszkolanki Brückengruppe z Hatttedt przyjadą z wizytą studyjną do Przedszkola nr 5 w Hajnówce.
Podczas pobytu przyjaciół Powiatu Hajnowskiego w naszym powiecie staramy się zaprezentować gościom  piękno i bogactwo Puszczy Białowieskiej. Delegacja niemiecka poznała tym razem puszczę po obu stronach granicy - Nadleśnictwo Browsk oraz Park Narodowy "Bieławieżskaja Puszcza" na Białorusi.

Ważnym elementem pobytu w powiecie jest również przybliżenie kultury naszego regionu. Goście zobaczyli Sobór Św. Trójcy w Hajnówce - podziwiali głębię i tajemnicę cerkiewnego nabożeństwa. Dużo przyjemności sprawiły naszym gościom warsztaty pieczenia i dekorowania pierników prowadzone przez p. Ewę Stepaniuk w Puchłach. Co najważniejsze zdobnictwo wykorzystywane podczas dekoracji pierników nawiązuje bezpośrednio do wzorów stosowanych przez nasze babcie w wyszywaniu ręczników i wzorów architektury drewnianej. Ta wartość nawiązywania do tradycji spotkała się ze szczególnym docenieniem delegacji z Niemiec.
Program pobytu obejmował również wizyty w Przedszkolu nr 5 w Hajnówce i Domu Dziecka w Białowieży. Obie jednostki zaprezentowały efekty pracy z dziećmi i młodzieżą w trakcie części artystycznej oraz przedstawiły zakres merytoryczny funkcjonowania placówek.
Ciekawym punktem programu była również wizyta w firmie Old Polish Vodka w Lewkowie Starym, która prowadzi produkcję manufakturową wyrobów alkoholowych.
Realizacja różnych punktów programu przeplatała się z wrażeniami, wymianą pomysłów, poszukiwaniem nowych możliwości w ramach współpracy i umacnianiem sprawdzonych działań. Jedno jest pewne - to partnerstwo regionów będzie nadal rozkwitać!

Wydział Promocji i Rozwoju

zdjęcie pamiątkowe uczestników delegacji i samorządowców z Powiatu Hajnowskiego

Wrzesień 2015 Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej - projekt polsko - niemiecki w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

W dniach 14.09. - 18.09. 2015r. w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce realizowany był projekt „Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Partnerstwa między Powiatem Hajnowskim i Regionem Nordsee - Treene w Niemczech. Jego celem była wymiana i integracja młodzieży z hajnowskiej szkoły i z niemieckiej szkoły z Nordstrand. W projekcie uczestniczyło 21 osób. Grupa niemiecka liczyła 8 osób: 6 uczniów i 2 opiekunów, polska natomiast  - 13 osób: 10 uczniów i 3 nauczycieli. Gośćmi zaopiekowały się rodziny uczniów i nauczyciele, u których uczestnicy projektu z Niemiec się zatrzymali. Wymiana młodzieży jest finansowana ze środków  Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Zespołu Szkół z DNJB, Powiatu Hajnowskiego, Rodziców uczniów i sponsorów.

Zgodnie z założeniami projektu jego program przewidywał  integrację młodzieży oraz poznanie regionu Puszczy Białowieskiej. Pierwszego dnia projektu, po przybyciu gości do Hajnówki, odbyło się krótkie powitalne spotkanie w szkole, po którym młodzież i opiekunowie z Niemiec udali się do domów goszczących ich rodzin. Wieczór ten stał się doskonała okazją do wzajemnego zapoznania się. Kontynuując realizację programu wymiany, drugiego dnia jej uczestnicy przebywali w Białowieży i okolicach: uczestnicy po krótkim spacerze w Parku Pałacowym mieli możliwość obejrzeć ekspozycję stałą w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku, spojrzeć z lotu ptaka na białowieskie krajobrazy z wieży widokowej tegoż muzeum oraz podziwiać wspaniałą architekturę białowieskich świątyń. Uczestnicy projektu mogli także spotkać się oko w oko z Królem Puszczy i innymi ssaki naszych lasów w  Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Na zakończenie zwiedzania okolic Białowieży uczestnicy wymiany odwiedzili skansen Sioło Budy, gdzie przewodnik przybliżył im obyczaje i tradycje mieszkańców Podlasia sprzed setek lat.

Kolejny dzień swego pobytu goście spędzili w Zespole Szkół z DNJB. Spotkali się z dyrekcją szkoły – dyrektorem panem Eugeniuszem Saczko i panią wice-dyrektor Niną Łukasik. Obejrzeli przygotowaną przez uczniów prezentację multimedialną o regionie i szkole, wysłuchali utworów muzycznych zaprezentowanych przez utalentowaną młodzież szkoły, w przyjaznej atmosferze mieli okazję porozmawiać o polskim systemie edukacji, zapytać o interesujące ich zagadnienia. Kontynuując poznawanie szkoły uczestnicy projektu odwiedzili pracownie lekcyjne, wzięli udział w zajęciach języka angielskiego i języka niemieckiego. Popołudnie młodzież spędziła na sportowo – podczas gier na sali gimnastycznej szkoły oraz zabaw na basenie miejskim. Wieczorem wszyscy uczestnicy projektu spotkali się na ognisku zorganizowanym na miejscu ogniskowym Nadleśnictwa Hajnówka. W spotkaniu wzięli udział Starosta Hajnowski - Pan Mirosław Romaniuk, dyrektor szkoły, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Hajnowskiego- pani Walentyna Gorbacz, pani Lucyna Lewczuk –główny specjalista w Wydziale Promocji oraz rodzice uczniów goszczących uczestników wymiany z Niemiec. Była do doskonała okazja do dalszej integracji i planowania współpracy. W kolejnym dniu pobytu młodzież poznawała Hajnówkę - najpierw podczas gry fotograficznej, później - wycieczki po mieście. W trakcie tych zadań młodzież miała możliwość bliżej się poznać i wspólnie wykonać zdjęcia wytypowanych przez organizatorów osób i miejsc w Hajnówce. Trasa wycieczki obejmowała Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa, Sobór Św. Trójcy oraz Park Miniatur Zabytków Podlasia. Piątek był ostatnim dniem pobytu gości z Niemiec w naszym mieście. Tego dnia odbyła się wycieczka rowerowa do Nowoberezowa. Uczestnicy odwiedzili cerkwie prawosławne oraz farmę strusi, na której zorganizowane zostało ognisko. Wieczorem, w szkole, zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt i dyskoteka pożegnalna. Młodzież wspólnie przygotowała dla każdego uczestnika antyramę ze zdjęciami wykonanymi podczas gry fotograficznej i podpisami. Strona niemiecka przekazała upominek dla szkoły. Zarówno ze strony niemieckiej, jak i polskiej, wyrażona została chęć dalszej współpracy. W sobotę rano, po pełnym emocji pożegnaniu, goście odjechali.

Anna Chomczuk, Małgorzata Korolczuk, Agnieszka Lipińska

Pamiątkowe zdjęcie: członkowie delegacji niemieckiej z przedstawicielami samorządu Powiatu Hajnowskiego

 

Sierpień 2015 - Współpraca Przedszkola nr 5 w Hajnówce z przedszkolem Brückengruppe w Hattstedt

W sierpniu 2015r. dyrekcja oraz nauczycielki Przedszkola nr 5 w Hajnówce, w składzie: Krystyna Kojło, Mirosława Maciuka, Julita Tokajuk, Elżbieta Sterlingow i Joanna Suchodoła wraz z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Hajnówce Lucyną Lewczuk odwiedziły przedszkole w Hattstedt w północnych Niemczech. Współpraca i przyjaźń przedszkoli trwa już kilkanaście lat. Nauczycielki miały okazję zaobserwować organizację pracy przedszkola prowadzonego przez Juttę Gautsch, wymieniały się doświadczeniami, poszerzały swoją widzę i zdobywały nowe umiejętności podczas wspólnej pracy na zajęciach. W czasie tegorocznej wizyty tematem wiodącym była muzyka, podkreślano jej ogromną rolę w kształtowaniu osobowości małego dziecka. Kadra pedagogiczna niemieckiego przedszkola przygotowała swoim gościom warsztaty oraz cykl zajęć z zakresu interaktywnego czytania książki z wykorzystaniem muzyki. Nauczycielki z Przedszkola nr 5 podzieliły się również swoją wiedzą organizując dzieciom z grup przedszkolnych zajęcia z edukacji muzycznej, wspólnie z dziećmi zostały wykonane proste instrumenty muzyczne. Uwieńczeniem zajęć było wspólne muzykowanie przy utworach muzyki poważnej. Dodatkową atrakcją były zajęcia logopedyczne prowadzone z wykorzystaniem utworów muzycznych, podczas których dzieci mogły usprawniać artykulatory oraz ćwiczyć oddychanie i koordynację słuchowo-ruchową.

Kadra przedszkola spotkała się również z władzami miasta, dzielono się spostrzeżeniami na temat współpracy przedszkoli oraz omawiano dalszą ,,ścieżkę'' wspólnych działań.

Pobyt w Hattstedt miał również  charakter rekreacyjny. Odbył się wspaniały rejs statkiem po Morzu Północnym oraz wycieczka do pobliskich miejscowości. Największą atrakcją zorganizowaną na zakończenie pobytu był spacer po Wattach Morza Północnego, podczas którego można było podziwiać florę i faunę tych wspaniałych terenów oraz obserwować oddalone wyspy.

Wizyta u naszych przyjaciół z Niemiec zaowocowała wymianą doświadczeń i zdobyciem nowych umiejętności, a w pamięci uczestników pozostały wspaniałe i niezapomniane wrażenia.

Przygotowały: Joanna Suchodoła, Elżbieta Sterlingow

Czerwiec 2015 - Wizyta niemieckich partnerów z Urzędu Nordsee - Treene w powiecie hajnowskim

W dniach 24 – 29.06.2015 r. Hajnówkę po raz kolejny odwiedziła siedmioosobowa delegacja z Niemiec, reprezentująca Urząd Nordsee – Treene i  Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” w składzie:

Horst Feddersen - Burmistrz Gminy Rantrum, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, wiceprezes Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki";

Christel Zumach - Burmistrz Gminy Uelvesbüll, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki";

Manfred Gregersen - Pełnomocnik Urzędu Nordsee - Treene do spraw współpracy z Powiatem hajnowskim, skarbnik Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki";

Christel  Schmidt - Przewodnicząca Związku Szkolnego w Hattstedt, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki";

Karin Rieckenberg - pracownik Urzędu Nordsee - Treene, członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki";

Annemarie Gregersen - członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki";

Hans - Heinrich Schmidt - członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki".

 Region z Północnej Fryzji  już od 15. lat prowadzi współpracę z Powiatem Hajnowskim. W trakcie pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy mieli okazję poznać przedstawicieli samorządu, zasady funkcjonowania powiatu oraz jego bogactwo przyrodniczo - kulturalne.

Wizyta miała charakter studyjny, celem polsko – niemieckiego spotkania przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców zaangażowanych w rozwój partnerstwa Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Nordsee – Treene była wymiana doświadczeń z realizacji zadań w obszarze przyrodniczym, społecznym i gospodarczym.

Tradycyjnie już niemieccy goście wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego – tym razem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Hajnówce.  Uroczystość przebiegała w bardzo przyjaznej i doniosłej atmosferze, goście zapoznali się z działalnością szkoły w mijającym roku szkolnym, ponadto wręczyli nagrody trzem uczniom szkoły średniej, którzy działają społecznie na rzecz innych. Wyróżnienie otrzymały: Magda Świętochowska i Adrianna Żukowicka z klas II oraz Paulina Janowicz z klasy I. Podczas pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy spotkali się z radnymi powiatu hajnowskiego, w trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z wymianą doświadczeń odnośnie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii oraz dalszą współpracą w zakresie m.in. wymiany młodzieży. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, obie strony zobowiązały się do aktywnej współpracy.

Podczas pobytu delegacja z Niemiec odwiedziła również zaprzyjaźnione Przedszkole nr 5 w Hajnówce oraz Dom Dziecka w Białowieży – wizyty pozwoliły zacieśnić serdeczne relacje oraz przybliżyć gościom codzienną działalność obu placówek. Przedstawiciele delegacji zaproponowali zorganizowanie oraz sfinansowanie   pobytu 10-osobowej grupy dzieci z Domu Dziecka podczas przyszłorocznych wakacji.

Pięciodniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje. Niemiecka delegacja miała okazję poznać kulturę regionu: goście zwiedzili malowniczą Krynoczkę oraz wzięli udział w święcie Kupalinka w Leniewie.  Zwiedzili również Park Miniatur Zabytków Podlasia oraz Chatkę Baby Jagi w Orzeszkowie. Wzięli również udział w Jubileuszu 90-lecia OSP w Kleszczelach. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wycieczka rowerowa do Zalewu Siemianówka –  niemieccy goście nie oparli się urokowi Puszczy Białowieskiej,  pozytywne wrażenie wzbudziła zadbana infrastruktura turystyczna.

Obie strony rozstały się w przyjaznej atmosferze z mocnym postanowieniem kontynuowania współpracy.

Katarzyna Nikołajuk

Pamiątkowe zdjęcie uczestników delegacji i gospodarzy wizyty

 

Październik 2014 - Wizyta Nauczycieli z Niemiec w Przedszkolu nr 5

W dniach 13-16 X. 2014 r. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce gościło grupę nauczycieli z partnerskiego przedszkola „Brückengruppe" z Hattstedt w Niemczech. Byli to Jutta Gautsch, Heike Glanzer i Romy Kitschke. Wychowawcom towarzyszył przedstawiciel Rady Rodziców tamtejszego przedszkola- Olivier Tschoppe a także Manfred Gregersen oraz Andreas Gautsch. Tematem przewodnim, w ramach którego przez tydzień nauczyciele obu przedszkoli wymieniali się doświadczeniami było: „Aktywne słuchanie książek i jego wpływ na rozwój mowy dzieci”. Aktywne słuchanie to nic innego, jak wprowadzenie dzieci w nakreśloną za pomocą słowa sytuację pozwalającą na kojarzenie poszczególnych faktów, na bezpośrednie ustosunkowanie do przedstawianych faktów lub bohaterów, wczuwanie się w ich role. Punktem wyjścia do takiego słuchania powinna być dobra książka zawierająca nie tylko wartościowy tekst, ale także artystyczną ilustrację, która stanowi ważny czynnik w pracy nad rozwojem mowy i myślenia. Tygodniowy cykl spotkań rozpoczął się zajęciem otwartym w grupie sześciolatków przygotowanym i poprowadzonym przez Małgorzatę Saadoon. Tematem zajęcia było aktywne słuchanie książki Simmsa Tabacka pt.: „Płaszcz Józefa”. Dzieci miały okazję do rozbudzania percepcji słuchowej i pamięci poprzez powtarzanie w odpowiedniej kolejności coraz większej ilości słów związanych z treścią książki. Poznały znaczenie powiedzenia „zrobić coś z niczego” i udowodniły, że potrafią to zrobić. Nauczyciele z Niemiec w dniu następnym przeprowadzili zajęcie pokazowe w grupie 2,5 latków w żłobku i w grupie 3 latków. Tematem zajęć było aktywne słuchanie książki „Urodziny żółwia” Elizabeth Shaw odpowiednio dostosowane do wieku dzieci. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie naszych gości i opiekunek z rodzicami dzieci żłobkowych. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Sterlingow- logopeda. Przygotowała prezentację multimedialną i prelekcję na temat: : „Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dzieci”. W środę nauczycielki z Niemiec poprowadziły zajęcie pokazowe w grupie 6- latków. Punktem wyjścia do działań na zajęciu była ta sama książka o żółwiu, z którą pracowali w grupie żłobkowej. Dzieci dowiedziały się czym żywią się niektóre zwierzęta egzotyczne. Miały także okazję podzielić się wiedzą na temat zdrowego odżywiania. Po zajęciu cała grupa dzieci wraz z gośćmi udała się do pobliskiego sklepu na dokonanie zakupu zdrowych produktów potrzebnych do wykonania kanapek w dniu następnym. W tym samym dniu odbyła się także rada szkoleniowa gości i opiekunek dziecięcych z grup żłobkowych oraz rada szkoleniowa nauczycieli obu przedszkoli, na której goście z Niemiec za pomocą prezentacji multimedialnej i zdjęć przedstawili sześciotygodniowy cykl zajęć z książką o żółwiu, jaki odbył się w ich przedszkolu. Goście byli też mile zaskoczeni pomysłami naszych nauczycielek na dalszą pracę z tą książką. Cykl wspólnych spotkań zakończył się uroczystością z okazji X- lecia współpracy naszych przedszkoli. Świąteczne spotkanie przygotowały dzieci z grupy V pod kierunkiem gości z Niemiec. Przedszkolaki wykonały zdrowe kanapki z produktów, które kupiły same w sklepie, z bułeczek własnoręcznie wykonanych i chleba zrobionego przez dzieci z grupy VI. Ozdobiły je wykonanymi przez siebie mini flagami Niemiec i Polski. Na przyjęcie zaproszone zostały dzieci i nauczycielki z innych grup, które przyszły ze zrobionymi przez siebie zdrowymi przysmakami i sokiem. Panie dyrektor uświetniły uroczystość owocowym tortem, którego spróbować mogli także rodzice odbierający dzieci z przedszkola. Spotkanie zakończyło się uroczystą wymianą książek, na których pracowaliśmy wspólnie w tym tygodniu a także prezentów. Miłym zaskoczeniem było wręczenie przez Juttę na ręce pani dyrektor statuetki upamiętniającej X- lecie naszej współpracy. Bardzo sobie cenimy wzajemne wizyty, a wspólna wymiana doświadczeń bardzo wzbogaca nasze warsztaty pracy z dziećmi.

Przygotowała: Małgorzata Saadoon

Dzieci w przedszkolu

Wrzesień 2014 - Wizyta delegacji powiatu hajnowskiego w regionie Nordsee - Treene

W dniach 10-15.09.2014 r. 25 - osobowa delegacja składająca się z radnych powiatu  oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce  uczestniczyła w wizycie  w regionie Nordsee - Treene z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki". W trakcie uroczystego spotkania podsumowana została działalność stowarzyszenia zrzeszającego osoby wspierające współpracę z Powiatem Hajnowskim. Członkowie stowarzyszenia liczącego prawie 60 członków aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach organizowanych w ramach współpracy, m.in. wizytach studyjnych przedstawicieli samorządów, nagradzaniu uczniów powiatu hajnowskiego za działalność społeczną, udziale orkiestry dętej w Święcie Muzyki oraz inicjują wewnętrzne spotkania z elementami polskimi. Delegacja gościła również w Starostwie Powiatowym Północnej Fryzji, gdzie spotkała się ze Starostą Dieterem Harrsen, który scharakteryzował powiat oraz jego tendencje rozwojowe. Ponadto odbyła się wizyta w Przedszkolu Brückengruppe współpracującym z  Przedszkolem Nr 5 w Hajnówce. Przedstawiciele delegacji poznali piękno i specyfikę terenów regionu partnerskiego. Szczególnym przeżyciem był spacer po wattach Morza Północnego.

Uczestnicy polskiej delegacji rozmawiają z niemieckimi partnerami podczas prezentacji

 

Czerwiec 2014 - Wizyta delegacji z Niemiec w Polsce

W dniach 25 – 30.06.2014 r Hajnówkę po raz kolejny odwiedziła ośmioosobowa delegacja z Niemiec, reprezentująca Urząd Nordsee – Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”: regionu, który od 14 lat prowadzi współpracę z Powiatem Hajnowskim. W trakcie pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy mieli okazję poznać bogactwo przyrodnicze powiatu, funkcjonowanie lokalnego samorządu oraz gospodarki. 

Wizyta miała charakter studyjny, celem polsko – niemieckiego spotkania przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców zaangażowanych w rozwój partnerstwa Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Nordsee – Treene była wymiana doświadczeń z realizacji zadań w obszarze przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. 

Wizyta rozpoczęła się od udziału gości w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z wieloletnią tradycją, delegacja niemiecka wręczyła nagrody trzem uczniom szkoły średniej, którzy działają społecznie na rzecz innych. W tym roku wyróżnieni zostali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce: Rafał Krutel, Katarzyna Bołtromiuk i Izabela Antoniuk. Uroczystość przebiegała w bardzo przyjaznej i doniosłej atmosferze, goście zapoznali się z dziewięćdziesięcioletnią historią szkoły, obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów oraz mieli okazję porozmawiać z dyrekcją i nauczycielami. 

Po południu delegacja z Niemiec odwiedziła największy z zakładów przemysłowych w regionie – prężnie rozwijającą się firmę „Pronar” w Narwi. Goście zapoznali się z osiągnięciami firmy, jej profilem przemysłowym, obejrzeli halę produkcyjną. Delegacja została bardzo ciepło przyjęta przez właściciela firmy. 

W trakcie trwania wizyty delegacja niemiecka zapoznała się również z funkcjonowaniem i zadaniami powiatowego samorządu lokalnego oraz wzięła udział w zajęciach terenowych dotyczących bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Temat zajęć stał się bodźcem do poruszenia trudnego tematu, jakim jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym regionu, co dla obu współpracujących regionów jest jednym z ważniejszych problemów dnia codziennego. 

Trzydniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje. Niemiecka delegacja miała okazję poznać kulturę regionu: goście wzięli udział w nabożeństwie w cerkwi prawosławnej na Grabarce, zaś po popołudniu w lokalnym festynie. Dużo radości dostarczył przejazd koleją drezynową do Miejsca Mocy – jednej z charakterystycznych atrakcji turystycznych w regionie. Niemieccy goście z żalem opuszczali nasz region. Obie strony rozstały się w przyjaznej atmosferze z mocnym postanowieniem doprowadzenia do kolejnego spotkania. Przedstawiciele Powiatu hajnowskiego zostali zaproszeni do wizyty w Nordsee – Treene w związku z 10 rocznicą utworzenia Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”.

Pobyt delegacji niemieckiej był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Katarzyna Nikołajuk

Wydział Promocji i Rozwoju

pamiątkowe zdjęcie niemieckich partnerów i gospodarzy wizyty

 

Wrzesień 2013-  Polsko – niemiecka wymiana młodzieży gimnazjalnej

W dniach 07-14.09.2013 r miała miejsce wizyta studyjna w Hattstedt, miasta położnego w nadmorskim regionie Nordsee-Treene w Niemczech, który od 13 lat prowadzi współpracę z Powiatem Hajnowskim. Delegacja w składzie 12 uczniów gimnazjów z Powiatu Hajnowskiego wraz z nauczycielami i p. Walentyną Gorbacz, reprezentującą Starostwo Powiatowe w Hajnówce została bardzo ciepło przyjęta przez niemieckich gospodarzy. Organizatorem pobytu w Niemczech były stowarzyszenia: „Przyjaciele Hajnówki” oraz Stowarzyszenie „OK-Treff”, zaś sam wyjazd był dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Gminę Dubicze Cerkiewne, Miasto Kleszczele, a także rodziców uczniów. 

Celem wizyty było nawiązanie kontaktu między polską i niemiecką młodzieżą, a także między szkołami z obydwu krajów. Już pierwszego dnia polska młodzież zapoznała się z niemieckimi rówieśnikami z miejscowego klubu OK-Treff. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, obie strony wykazały się dużym zaangażowaniem. Zacieśnieniu relacji sprzyjało wspólne grillowanie i przygotowywanie posiłków, podczas których rozmowom i wspólnym zabawom nie było końca. Ponadto, w trakcie pobytu młodzież i nauczyciele odwiedzili dwie szkoły – Gimnazjum im. Hermann Tast w Husum oraz Szkołę Regionalną w Nordstrand. W trakcie spotkania polscy uczniowie mieli okazję poznać standardy kształcenia w niemieckich placówkach oświatowych, a przede wszystkim - porozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Wizyty stanowiły doskonałą okazję do nawiązania obiecujących kontaktów; zarówno uczniowie jak i nauczyciele niemieccy z obu szkół okazali się zainteresowani współpracą związaną z wymianą młodzieży. Wyrażanie chęci udziału w projekcie ze strony niemieckich rozmówców przesądziło o powodzeniu wizyty. 

Tygodniowy pobyt przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze. Niemieccy partnerzy bardzo się postarali, wizyta obfitowała w szereg atrakcji. Gospodarze zadbali, by podczas pobytu polska młodzież wspólnie z niemieckimi rówieśnikami poznała region i jego mieszkańców. Każdy dzień przynosił nowe niespodzianki. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić malownicze miasteczka, osadzone w nadmorskim krajobrazie. I tak, w Friedrichstadt  młodzież miała okazję wypłynąć w rejs, kolejnego dnia, w Tönning zwiedzała muzeum Parku Narodowego ,,Watty Morza Północnego’’ oraz zaporę wodną w Katinger Watt, z kolei w St. Peter – Ording – podziwiała piaszczystą najpiękniejszą plażę świata (według gospodarzy). Najwięcej radości sprawił wyjazd do Dagebüll, skąd wyruszono  na wędrówkę „po dnie morza” w czasie odpływu, czyli po wattach Morza Północnego. Marsz boso po dnie  Morza Północnego w kierunku wyspy Oland stanowił nie lada frajdę. 

Wyjazd był udany i wszyscy uczestnicy byli zdania, że tygodniowy pobyt zdecydowanie za szybko dobiegł końca. Młodzież polska i niemiecka rozstawała się bogatsza w nowe doświadczenia i niezapomniane wspomnienia.

Katarzyna Nikołajuk, Wydział Promocji i Rozwoju

Sierpień 2013 - Współpraca przedszkoli: Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce i Brückengruppe z Hattstedt

Współpraca przedszkoli: Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce i Brückengruppe z Hattstedt Projekt „Ukierunkowanie praktycznej i teoretycznej pracy żłobka zgodnie głównymi celami edukacji i ratyfikowanie umowy partnerskiej”

W ramach wymiany doświadczeń 21 sierpnia odbył się kolejny wyjazd przedstawicieli Przedszkola nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce do miejscowości Hattstedt, w której mieści się zaprzyjaźnione Przedszkole ,,Brückengruppe” prowadzone przez Juttę Gautsch

Czerwiec 2013 - Młodzież tematem wiodącym spotkań polsko-niemieckich

W dniach 26-29 czerwca 2013 roku Starostwo Powiatowe w Hajnówce gościło delegację z partnerskiego regionu Amt Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” z Hattstedt, którzy odwiedzają nasz region w tym właśnie okresie ze względu na udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Przypomnijmy, iż inicjatywa uhonorowania trzech uczniów jednej ze szkól Powiatu Hajnowskiego wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem na rzecz innych ludzi jest kontynuowana od roku 2004. W bieżącym roku szkolnym kolejną szkołą był Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Nagrody otrzymały Małgorzata Szwarc, Wioleta Grabczuk i Magdalena Panasiuk. Lista ich zasług jest najlepszym potwierdzeniem dla celowości przyznanego wyróżnienia.

 Zasadniczym tematem tegorocznej wizyty delegacji z Niemiec była młodzież. Od dłuższego już czasu prowadzone były rozmowy między przedstawicielami urzędów o konieczności rozpoczęcia działań polsko – niemieckich wśród młodzieży obu regionów. Dążenia te powoli nabierają realnych kształtów, o czym świadczy m.in. spotkanie gości z nauczycielami i uczniami trzech gimnazjów – z Zespołu Szkół z DNJB z Hajnówki, Dubicz Cerkiewnych i Kleszczel, którzy wezmą udział w pierwszej wymianie młodzieży. Wymiana odbędzie się już we wrześniu tego roku i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana w latach następnych.

Ponadto delegacja niemiecka odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, którego wychowankowie powitali gości przepięknym występem artystycznym. Po poznaniu dotychczasowych osiągnięć ośrodka i dyskusji z gronem pedagogicznym goście udali się na zwiedzanie nowo odremontowanej siedziby ośrodka.

Temat współpracy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego poruszony był podczas spotkań z Zarządem Powiatu, radnymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Szczególnie gorąco dyskutowano na temat alternatywnych źródeł energii, które w Niemczech są już bardzo szeroko stosowane, a w Polsce dopiero wchodzą na rynek.

Pobyt partnerów z Niemiec zepsuła nieco aura, gdyż nieoczekiwany deszcz przeszkodził w planowanym spływie kajakowym i  zwiedzaniu puszczy z siodełka roweru. Na szczęście nie miał wpływu na dobre samopoczucie i obustronną przyjemność bycia razem, dzielenia się doświadczeniami, pomysłami i wrażeniami.

W tym miejscu wyrażamy szczególne podziękowanie Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, która w ramach projektu „Młodzież – nasza przyszłość” współfinansowała pobyt delegacji niemieckiej w Powiecie Hajnowskim.

Wydział Promocji i Rozwoju

Czerwiec 2012

W dniach 27 – 30 czerwca 2012 r. w Powiecie Hajnowskim odbyła się wizyta delegacji z partnerskiego Urzędu Nordsee – Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”. Coroczna wizyta grupy niemieckiej związana jest z terminem zakończenia roku szkolnego, gdyż zgodnie z tradycją kontynuowaną od roku 2004 trzech uczniów szkoły prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce otrzymuje nagrodę ufundowaną przez Urząd Nordsee – Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”. Kryterium oceny wyboru uczniów do nagrody jest wyróżniająca się działalność na rzecz innych osób. W tym roku nagrody otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie – Kinga Krawczyk, Przemysław Wierciński i Piotr Sacharczuk

W programie pobytu uwzględnione zostały wizyty w Mieście i Gminie Kleszczele oraz w Gminie Dubicze Cerkiewne. Goście poznali funkcjonowanie i zakres zadań lokalnych urzędów oraz jednostek im podlegających – Miejskiego Ośrodka Kultury „Hładyszka” w Kleszczelach, Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych.

Członkowie delegacji niemieckiej zachwyceni byli występem dzieci i młodzieży należącej do Zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka” i Studia Piosenki Estradowej prowadzonych przez Hajnowski Dom Kultury.

W celu bliższego poznania historii i tradycji naszego regionu goście uczestniczyli w objazdowym wyjeździe studyjnym po naszym powiecie. Tematem wyjazdu było tradycyjne budownictwo regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawiciele Urzędu Nordsee – Treene zdobyli wiedzę o charakterystycznych drewnianych domach, poznali wygląd i historię prawosławnych cerkiewek oraz skosztowali prawdziwych, wiejskich przysmaków. W swoich słowach podkreślali, iż naszym priorytetem powinno być zachowanie naszych korzeni, historii i tradycji, które wkomponowane w niepowtarzalny, puszczański krajobraz są magnesem zdolnym przyciągnąć turystów z całej Europy.

Piękno Puszczy Białowieskiej niemieccy goście mogli podziwiać również podczas aktywnej formy rekreacji – przejścia nowo utworzoną trasą Nordic Walking w Gminie Białowieża.

Wzajemne kontakty i spotkania dają jego uczestnikom możliwość poznania kultury, tradycji i krajobrazu partnerskiego regionu, ale przede wszystkim zbliżają i łączą ludzi, którzy poznając się ze sobą bezpośrednio, przeżywając wspólnie radosne i czasami smutne chwile burzą zakorzenione historycznie uprzedzenia. Stają się tym samym ambasadorami prawdziwego polsko – niemieckiego pojednania, które pamiętając o przeszłości buduje wspólną przyszłość. Wyrazem tego są uzgodnienia podjęte podczas tegorocznego spotkania, które przewidują zaangażowanie do partnerskich kontaktów młodego pokolenia poprzez rozpoczęcie w przyszłym roku wymiany dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Nordsee – Treene. Dodatkowo uczestnicy wcześniejszych wizyt w partnerskim regionie Północnej Fryzji podjęli podczas spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych decyzję o utworzeniu na terenie Powiatu Hajnowskiego formalnego stowarzyszenia, będącego odzwierciedleniem niemieckiego Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”.

Wizyta delegacji Urzędu Nordsee – Treene w Powiecie Hajnowskim odbyła się w ramach projektu „Warto wiedzieć więcej – o sobie i o innych” współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

Grudzień 2012  - Polsko - niemieckie spotkanie w Przedszkolu Nr 5 

W Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi  po raz kolejny gościła delegacja nauczycieli z przedszkola „Brückengruppe” z Hattstedt. Tegoroczne spotkanie przebiegało w ramach projektu „Bądźmy razem – rodzice w przedszkolu” współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie.
Projekt obejmował zarówno pracowników przedszkola jak i rodziców, a jego głównym celem było dzielenie się doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i włączanie rodziców w organizację życia przedszkola.
W ramach projektu odbyły się dwa spotkania w formie warsztatów. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły nauczycielki i rodzice naszych wychowanków. Nauczycielki z Hattstedt przedstawiły koncepcję pracy swojego przedszkola, a następnie rozmawiały z rodzicami o rozwijaniu samodzielności u dzieci. Spotkaniu towarzyszyło motto „Pomóż mi zrobić to samemu”- M. Montessori.
Drugie spotkanie to warsztaty kadry pedagogicznej i opiekunek dziecięcych obu placówek. Głównym tematem spotkania było kształcenie umiejętności otwartej, szerszej komunikacji nauczyciel – rodzic, prowadzenia „trudnych” rozmów. W zakresie wymiany doświadczeń pedagogicznych zaplanowano dwa zajęcia. Pierwsze prowadziły koleżanki z Niemiec w grupie 6 latków, podczas którego akcentowały samodzielność dzieci podczas zabaw i zajęć. Następnie obserwowały zajęcie z rodzicami prowadzone metodą W. Sherborne przez nauczycielki gr. IX.
Kolejnym punktem była wizyta w Przedszkolu nr 39 w Białymstoku, podczas której goście poznali organizację pracy przedszkola, obserwowali zajęcia z rytmiki i gimnastyki oraz spotkali się z dyrektorem Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Panią Lucją Orzechowską.
Kilkudniowe spotkanie zakończyła wycieczka kolejką wąskotorową, podczas której goście wspólnie z przedszkolakami podziwiali Puszczę Białowieską.
Od przedstawicieli Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” w Hattstedt przedszkolaki otrzymały prezent w postaci wózka, który towarzyszył dzieciom podczas wycieczki.
Polsko – niemieckie spotkanie stworzyło okazję do nabycia nowych umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela, odkrywania własnego potencjału oraz do poznania zwyczajów i kultury obu krajów.
 Mirosława Maciuka

Maj 2012 - Energia odnawialna w partnerskim regionie Nordsee - Treene

W dniach 14 – 20 maja 2012 r. delegacja składająca się z przedstawicieli Powiatu Hajnowskiego z Wicestarostą Andrzejem Skiepko na czele gościła w zaprzyjaźnionym regionie Nordsee – Treene w północnych Niemczech. Wizyta odbyła się na zaproszenie Urzędu Nordsee – Treene i istniejącego od 2004 r. Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”.
W ramach pobytu członkowie polskiej delegacji poznali funkcjonowanie oraz podział administracyjny Urzędu Nordsee – Treene. W trakcie spotkania porównywano możliwości i kierunki rozwoju regionów oraz poruszano codzienne sprawy nurtujące samorządowców po obu stronach granicy. Dyskutowano również o możliwościach poszerzenia dotychczasowej współpracy i przeniesienia jej również na poziom gminny. Zainteresowani są tym uczestniczący w wyjeździe Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta i Gminy Kleszczele Irena Niegierewicz oraz Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski.
Program pobytu w regionie Północnej Fryzji był niezwykle urozmaicony i motywujący do dalszego działania oraz zachęcający do przeniesienia w przyszłości sprawdzonych niemieckich wzorców również na nasze tereny. Największe zainteresowanie wzbudziły możliwości pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych: elektrowni wiatrowych, biogazowni i kolektorów słonecznych, które na dzień dzisiejszy stanowią 20% wytwarzanej energii w całych Niemczech. Wizyta we wzorcowym gospodarstwie p. Jensa – Johanna Carstensena, który inwestuje i rozwija produkcję energii alternatywnej przekonała członków delegacji o konieczności wspierania analogicznych inwestycji w regionie Puszczy Białowieskiej. Niesamowite wrażenie na odwiedzających wywarła również Szkoła Regionalna w Mildstedt, która zachwyca nie tylko bogatym wyposażeniem technicznym, ale przede wszystkim pomysłowością i zaangażowaniem nauczycieli, którzy zaprojektowali i wdrożyli w życie szkolną firmę produkującą soki jabłkowe sprzedawane następnie w miejscowym sklepie oraz znajdujący się na terenie szkoły park biodynamiczny wraz z ogródkiem, hodowlą pszczół i atrakcyjnymi miejscami dla przebywania uczniów w czasie przerwy i zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Niezapomniane przeżycia pozostawiła również wędrówka po Wattach Morza Północnego, wizyta w Gminie Arlewatt, która dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców trzech sąsiadujących gmin zdobyła fundusze na rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej na swoim obszarze. Nie mogło zabraknąć również wizyty w Przedszkolu „Brückengruppe”, które intensywnie współpracuje z Przedszkolem nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce. Zachęcającym bodźcem do nawiązywania bliższych kontaktów był jednodniowy kurs języka polskiego (dla Niemców) i niemieckiego (dla Polaków), który mógł stać się bodźcem do dalszej kontynuacji i pracy nad umiejętnościami językowymi.
Wszystkie punkty wizyty pozostaną na długo w pamięci członków delegacji, tym bardziej, że towarzyszyła im niezwykła gościnność i ciepło ze strony gospodarzy, którzy stworzyli serdeczną atmosferę wzajemnej wymiany zdań i doświadczeń.
Wizyta delegacji Powiatu Hajnowskiego w Urzędzie Nordsee – Treene w Niemczech współfinansowana była ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z siedzibą w Warszawie.
                                                                   
Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Czerwiec 2011 - Delegacja z Amt Nordsee - Treene w Powiecie Hajnowskim

W dniach 20-27 czerwca br przebywała w Powiecie Hajnowskim delegacja z partnerskiego regionu Amt Nordsee - Treene na czele z Przewodniczącą Urzędu - Karen Hansen. Poza tym w skład delegacji wchodzili:

 • Elline Lorenzen - Burmistrz Gminy Hattstedtermarsch,
 • Christel Zumach - Burmistrz Gminy Uelvesbull,
 • Christel Schmidt - zastępca Burmistrza Gminy Hattsted,
 • Annemarie Schröder – członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" w Hattstedt,
 • Manfred Gregersen - odpowiedzialny za współpracę w Amt Nordsee- Treene, skarbnik Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki",
 • Annemarie Gregersen – członek Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" w Hattstedt,
 • Jürgen Müller-Belzer – przedstawiciel Gminy Rantrum, redaktor
 • Joachim Lorenzen – rolnik z Gminy Hattstedtermarsch.

Wizyta delegacji od kilku lat odbywa się w czerwcu i jest to związane z zakończeniem roku szkolnego w Polsce. Tradycyjnie przedstawiciele Urzędu Nordsee-Treene i Stowarzyszenia Przyjaciele Hajnówki wręczają nagrody uczniom szkół średnich, którzy oprócz wysokiej średniej ocen pracują społecznie na rzecz swojego środowiska lokalnego.
Tegoroczna wizyta odbywała się w ramach projektu „Partnerstwo samorządów - Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee - Treene” dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch – polnische Zusammenarbeit
 
Nasi goście po raz pierwszy przyjechali 1200 km pociągiem z Hamburga do Białegostoku.W pierwszym dniu pobytu delegacja odwiedziła Białowieski Park Narodowy – muzeum i rezerwat ścisły, jako główną, znaną na całym świecie atrakcję naszego regionu.
 
W rezerwacie ścisłym BPN  
Po południu delegacja wysłuchała koncertu w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej i zaproszonych gości. Goście zapoznali się również z funkcjonowaniem Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Hajnówce jako jednostki prowadzonej przez stowarzyszenie.
W pierwszym dniu pobytu gości odbyło się również spotkanie z Zarządem Powiatu Hajnowskiego, podczas którego omówiono płaszczyzny współpracy i plany na przyszłość. Zwrócono uwagę na aktywizację współpracy młodzieży, strażaków i stowarzyszeń, w tym sportowych.
 
Koncert doroczny
22 czerwca delegacja uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie trzem uczniom zostały wręczone nagrody za naukę i pracę społeczną. Na temat tej uroczystości pisaliśmy już na stronie internetowej. Po uroczystości zakończenia roku szkolnego, goście spotkali się z dyrekcją i gronem pedagogicznym ZSZ.
 
Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
Następnie goście odwiedzili Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Hajnówce, gdzie wręczyli prezent - nożyce ratownicze.
 
Wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Od kilku lat trwa współpraca Przedszkola nr 5 w Hajnówce i Przedszkola z Hattstedt. W związku z tym delegacja uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego sześciolatków, a także w pikniku w plenerze z dziećmi i rodzicami.
 
Pożegnanie sześciolatków w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce
W czwartkowy świąteczny dzień goście korzystając z wolnego przedpołudnia uczestniczyli w obchodach Bożego Ciała w kościele w Białowieży. Natomiast po południu zwiedzili Park Miniatur i uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w kwaterze agroturystycznej Melisa, gdzie uczyli się przyrządzać regionalne i polskie potrawy: ogórki małosolne i pyzy. Goście z ogromnym przejęciem wyciskali tarkowane ziemniaki, przygotowali ciasto, a następnie lepili pyzy. Podczas kolacji mieli okazję spróbować przygotowane przez siebie dania. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Hajnówki raz w roku w Hattstedt przygotowują wiele dań polskich – tak więc będą mogli skorzystać z zebranych w Polsce doświadczeń.

Zajęcia kulinarne w kwaterze agroturystycznej „Melisa” w Plancie
W piątek delegacja gościła w Gminie Narewka, gdzie Wójt Gminy zaprezentował funkcjonowanie i organizację gminy. Goście byli bardzo zainteresowani funkcjonowaniem szkoły, ośrodka edukacji ekologicznej, galerii i innych jednostek gminnych. Zdobyta wiedza i doświadczenie – jak określili - przyda im się do zastosowania w swoich gminach.
 
Wizyta w Gminie Narewka
Przebywając w północnej części powiatu odwiedzili jedno z ciekawych miejsc w powiecie – skit o. Gabriela w miejscowości Odrynki.
 
Skit Ojca Gabriela w Odrynkach
Następnego dnia do godzin popołudniowych goście przebywali pod opieką poszczególnych osób w polskich domach. Było to nowe doświadczenie dla nas i naszych gości. Po południu goście uczestniczyli w pokazach wodolotów nad Zalewem Siemianówka a następnie na zaproszenie wójta Gminy Narewka w festynie w Masiewie, poznając lokalne zwyczaje i folklor. Podczas spotkania z wójtem wyraził on zainteresowanie współpracą z jedną z gmin regionu Nordsee- Treene. Niemieccy goście zadeklarowali rozpatrzenie tej propozycji na najbliższym posiedzeniu zarządu Urzędu Nordsee - Treene, w którym uczestniczą burmistrzowie wszystkich 27 gmin.
Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne z goszczącą w Powiecie Hajnowskim delegacją z białoruskich rejonów: Prużańskiego i Swisłockiego, a także delegacją powiatu Środa Śląska.
Ostatni dzień pobytu został poświęcony na zwiedzenie nieco dalszej okolicy - regionu nadbużańskiego. Goście zwiedzali św. Górę Grabarkę, a także pływali statkiem po Bugu. Po południu uczestniczyli w Jarmarku Żubra w Hajnówce, a następnie udali się w podróż kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej.
 
Na Świętej Górze Grabarce
Program pobytu był bardzo bogaty. Oprócz wymiany poglądów i doświadczeń podczas  spotkania z zarządem powiatu, wójtem, pracownikami Starostwa, strażakami, pracownikami przedszkola nasi goście mogli poznać ciekawe zakątki powiatu hajnowskiego i okolic. 

Październik 2010 - goście z Niemiec w Przedszkolu nr 5

W dniach 17 – 22 X. 2010 r. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce gościło grupę nauczycieli z partnerskiego przedszkola „Brückengruppe” z Hattstedt w Niemczech w ramach projektu „Przyjaźń, współpraca, ekologia” wspieranego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.
Na początku goście zostali zapoznani z organizacją pracy przedszkola. Podczas zwiedzania przedszkola mieli okazję do obserwacji organizowanych zajęć dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych i nawiązania osobistych kontaktów z dziećmi i nauczycielami. Pozwoliło to poznać ciekawe rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze stosowane przez naszych nauczycieli. Uczestniczyli w  zajęciach 6-latków prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Białowieży. Zajęcia te prowadzone są na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych i dotyczą ochrony otaczającej nas przyrody.  Nauczyciele z Niemiec w kolejnych dniach wizyty aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola. Poznali ramowy rozkład dnia, przebieg realizacji podstawy programowej, obserwowali zajęcia dydaktyczne i dowolne w wybranych przez siebie grupach wiekowych. Z wielkim zainteresowaniem obserwowali pracę z dziećmi żłobkowymi dzieląc się swoimi wrażeniami i doświadczeniami, gdyż w swoim przedszkolu  wzorując się na naszej działalności stworzyli  grupę żłobkową. Realizując cele programu  ekologicznego wspólnie z dziećmi goście sadzili drzewka. Na pamiątkę wizyty w Polsce została posadzona jabłonka z rejonu HOLSTEINISCHER w Niemczech, a my przygotowaliśmy sadzonki jarzębiny, dębów i świerków, które zostały posadzone wspólnie z dziećmi na placu przedszkolnym.
Nauczyciele z Niemiec uczestniczyli w warsztatach metodycznych, które są jedną z form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podczas warsztatów poznali aktywizujące metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wykorzystywane w realizacji podstawy programowej. W programie spotkania znalazły się muzyczno–ruchowe zabawy integracyjne oraz zostały  zaprezentowane zabawy z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Warsztaty metodyczne były  doskonałą okazją do bliższego poznania się i zacieśnienia kontaktów z całym gronem pedagogicznym.
Pobyt delegacji poza uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych zawierał elementy krajoznawcze. Goście odbyli pieszą wycieczkę po Rezerwacie Ścisłym w Białowieży, który nosi miano „ostatniej nienaruszonej puszczy Europy” oraz wycieczkę przyrodniczą do Nadleśnictwa Browsk, które jest jednym w swoim rodzaju Parkiem Edukacji Przyrodniczo–Leśnej z malowniczym herbarium, zegarem słonecznym, ciekawymi ścieżkami przyrodniczymi.
Podczas wizyty w Skansenie architektury drewnianej w Nowoberezowie  poznali typowe budownictwo mieszkalne i zabudowania dawnego wiejskiego gospodarstwa oraz dowiedzieli się o starych zwyczajach i tradycjach naszego regionu.
Delegacja z Niemiec uczestniczyła w dwóch oficjalnych spotkaniach z lokalnymi władzami. Pierwsze spotkanie odbyło się ze Starostą Powiatu Hajnowskiego Włodzimierzem Pietroczukiem i wicestarostą Jerzym Sirakiem,  podczas którego podzielono się swoimi wrażeniami z wizyty w hajnowskim przedszkolu. Drugie spotkanie odbyło się w przedszkolu z udziałem Burmistrza Miasta Hajnówka Anatolem Ochryciukiem, inspektorem ds. oświaty Jolantą Stefaniuk  oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Hajnówce, podczas którego nastąpiło podsumowanie projektu. Został przedstawiony przebieg wizyty udokumentowany pokazem zdjęć, a goście przedstawili swoje doświadczenia i wrażenia z pobytu w Polsce. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania struktury szczebli edukacji w Niemczech i Polsce i możliwość integrowania się środowiska lokalnego wokół spraw przedszkolnych.
Wyciągnięto wnioski do dalszej współpracy. Zrealizowane spotkania przyczyniły się do głębszego, wzajemnego poznania się, wymiany uwag i wrażeń.
Realizacja projektu przebiegała przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Wrzesień 2010 - projekt „Społeczny i kreatywny biznes”

W ramach projektu „Społeczny i kreatywny biznes” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w dniach 20 – 25 września 2010 r. odbyła się wizyta studyjna w partnerskim regionie Powiatu Hajnowskiego – Urzędzie Nordsee – Treene w północnych Niemczech. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych z regionu Puszczy Białowieskiej, Lokalnej Organizacji Ekologicznej (Białoruś) i partnerskiego Euroregionu Kraina Jezior (Łotwa) – łącznie 24 osoby. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Tematem spotkania było poznanie dobrych przykładów współpracy organizacji pozarządowych z lokalnymi samorządami i biznesem. Beneficjenci projektu wzięli udział w konferencji, podczas której zostali poinformowani przez przedstawiciela Ministerstwa do spraw rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich – p. Christine Pfeiffer odnośnie zasad wsparcia obszarów rolniczych z programu Leader. Kolejnym punktem  konferencji była działalność Aktywnego Regionu „Flusslandschaft  Eider – Treene – Sorge”, który bezpośrednio zarządza dofinansowywaniem projektów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, turystyczny i społeczny środowiska lokalnego. Podsumowaniem spotkania było przedstawienie dwóch projektów wspierających rozwój turystyki w Północnej Fryzji (Niemcy) realizowanych w ramach Aktywnego Regionu
Przykładem doskonałego połączenia sił samorządowych i prywatnej inicjatywy biznesowej jest funkcjonowanie punktu „MarktTreff”, który zapewnia mieszkańcom jednej z gmin należących do Urzędu Nordsee – Treene realizację ich codziennych potrzeb i oczekiwań. W punkcie tym znajduje się dobrze wyposażony sklep spożywczo – przemysłowy, kawiarenka internetowa, punkt biblioteczny, doradztwo ubezpieczeniowe oraz punkt kontaktowy z miejscową prasą.
Uczestnicy projektu mieli również możliwość obejrzenia  międzynarodowych Targów Energii Wiatrowej w Husum, na których swoje produkty prezentowali producenci siłowni wiatrowych z 54 krajów świata. Więcej szczegółów na temat budowy i możliwości produkcji energii przy wykorzystaniu wiatraków dostarczyła wizyta w firmie Repower, mającej swoją filię w Husum i wspierającej lokalne inicjatywy.
Gościliśmy również w nowoczesnej mleczarni Osterhusumer Meierei w Witzwort, która dostarcza swoje produkty na rynek niemiecki i duński.
Gospodarzem spotkania polsko – niemiecko – białorusko – łotewskiego był  10 – letni partner Urząd Nordsee – Treene i  tutejsze Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”, którzy dołożyli wszelkich starań, by program poszerzał wiedzę i horyzonty uczestników na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i biznesem oraz poznali piękno regionu Północnej Fryzji. Międzynarodowa grupa poznała więc nadmorskie rejony wraz z ich osobliwościami – miasteczko Friedrichstadt, miasto Powiatowe Husum, muzeum „Roter Hauberg”, półwysep Nordfriesland.
Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego,
Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Czerwiec 2010

W dniach 21- 26 czerwca 2010 r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce gościło przedstawicieli   partnerskiego Urzędu Nordsee – Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” z landu Schleswig – Holstein w Niemczech. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników współpracy transgranicznej w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz szukanie perspektyw rozwoju współpracy  w odniesieniu do obszaru Powiatu Hajnowskiego, jak i włączenie do wzajemnych działań partnerów z Białorusi. W związku z tym odbyła się międzynarodowa polsko – niemiecko – białoruska konferencja w Białowieży, podczas której przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia partnerów oraz  poruszone zostały kwestie dalszego rozwoju wzajemnych, trójstronnych kontaktów.

Marzec 2010 - Międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Hajnowskiego

W dniach 21- 26 czerwca 2010 r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce gościło przedstawicieli   partnerskiego Urzędu Nordsee – Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” z landu Schleswig – Holstein w Niemczech. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników współpracy transgranicznej w ramach Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz szukanie perspektyw rozwoju współpracy  w odniesieniu do obszaru Powiatu Hajnowskiego, jak i włączenie do wzajemnych działań partnerów z Białorusi. W związku z tym odbyła się międzynarodowa polsko – niemiecko – białoruska konferencja w Białowieży, podczas której przedstawione zostały dotychczasowe doświadczenia partnerów oraz  poruszone zostały kwestie dalszego rozwoju wzajemnych, trójstronnych kontaktów.
Goście z Niemiec, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczestniczyli również w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Trzy uczennice: Natalia Socha, Monika Kiełbaszewska i Renata Tuszyńska otrzymały ufundowane przez Urząd Nordsee – Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” nagrody za szczególne zaangażowanie społeczne. Delegacja odwiedziła także Przedszkole Nr 5 w Hajnówce, które aktywnie współpracuje z przedszkolem „Brückengruppe” w Hattstedt.
Podczas kilkudniowego pobytu partnerzy z Niemiec mieli możliwość zwiedzenia  i poznania oferty Parku Wodnego w Hajnówce. Wizyta w regionie Puszczy Białowieskiej była okazją do pokazania piękna  przyrodniczego i wielokulturowości Podlasia. Odbyła się piesza wycieczka Szlakiem Dębów Królewskich, goście zwiedzili również skansen architektury drewnianej ludności ruskiej w Białowieży oraz meczet tatarski w Kruszynianach.
Wspólne spotkanie przyczyniło się niewątpliwie do zainicjowania nowych planów odnośnie rozwoju  współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż przyszłość partnerstwa wiąże się nierozerwalnie z zaangażowaniem we wspólne działania młodego pokolenia, do czego obie strony będą dążyć.
Spotkanie z delegacją partnerskiego Urzędu Nordsee – Treene zostało dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej w ramach projektu „Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee- Treene – perspektywy wzmocnienia współpracy”.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej
Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

Styczeń 2010

Na podstawie § 3 uchwały nr XV/104/08 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”, Rada Powiatu dnia 21 stycznia 2010 roku nadała tytuł "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego" dwóm przedstawicielom partnerskiego regionu  Nordsee – Treene: p. Manfredowi Gregersen i p.Egonowi Schwilgin.

Manfred Gregersen  i Egon Schwilgin  są inicjatorami międzynarodowej współpracy Powiatu Hajnowskiego z gminą Hattstedt w Niemczech. Dzięki ich zaangażowaniu  wzajemne kontakty mają szeroki, wielostronny charakter, zbliżając do siebie  pracowników jednostek samorządowych i mieszkańców obu stron.  Można powiedzieć, że obaj są ambasadorami naszego regionu na obszarze landu Schleswig – Holstein w Niemczech, gdyż prezentują wartości przyrodnicze i kulturowe Powiatu Hajnowskiego wśród mieszkańców, zachęcając ich tym samym do osobistego zaangażowania się do wspólnych działań.

Lipiec 2009 - Międzynarodowe Święto Orkiestr Dętych w Hattstedt w Niemczech

W dniach 15-21 lipca 2009 r. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce uczestniczyła w Międzynarodowym Święcie Orkiestr Dętych w Hattstedt w Niemczech.
W uroczystości odbywającej się po hasłem „Muzyka nie zna granic” wzięły również udział orkiestry z Niemiec, Węgier, Szwajcarii i Meksyku. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce pod kierownictwem p. Józefa Korkusa zaprezentowała swoje umiejętności już podczas otwarcia święta, które zgromadziło przedstawicieli władz lokalnych z p. przewodniczącą Urzędu Nordsee – Treene Karen Hansen na czele, sponsorów oraz liczną publiczność. Kolejnego dnia orkiestra uczestniczyła w przesłuchaniach konkursowych oraz wystąpiła na trzech koncertach dla społeczności miejscowej – w porcie miasta Husum, podczas święta wsi Wobbenböll oraz w centrum meblowym. W niedzielę odbyły się uroczystości kulminacyjne Święta Muzyki rozpoczęte przemarszem poszczególnych orkiestr przez ulice Hattstedt. Na górze Mikkelberg podziwiać można było przemarsze i grę wszystkich orkiestr, co było przeżyciem nie tylko słuchowym, ale i wizualnym. Stroje orkiestr i wielobarwne suknie towarzyszących im majoretek dodawały blasku i świetności całej uroczystości. Udział w tej wielkiej międzynarodowej imprezie ma już swoją historię. Obecna Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, jeszcze jako orkiestra Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, uczestniczyła w niej trzykrotnie. Jest to doskonała możliwość do sprawdzenia i porównania swoich umiejętności wobec poziomu innych zespołów, a jednocześnie niesamowita motywacja do pracy nad doskonaleniem własnej gry. Młodzież grająca w orkiestrze miała również bezpośredni kontakt z młodzieżą z innych krajów, co pozwala jej otworzyć się i nauczyć się tolerancji wobec innych narodowości.
Pobyt w Hattstedt urozmaicony został przez organizatorów Stowarzyszenia Spielmannszug i Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” programem umożliwiającym poznanie piękna najbliższych okolic Hattstedt. Miasto Husum, holenderskie miasteczko Friedrichstadt, zapora wodna oraz przede wszystkim Morze Północne z typowymi dla tego regionu przypływami i odpływami pozostaną niezapomnianym wrażeniem wszystkich uczestników wyjazdu.

Orkiestra Dęta w Niemczech

 

Czerwiec 2009 - Podpisanie Umowy o Współpracy Partnerskiej

W dniach 16.06 – 20.06. 2009 r. w Powiecie Hajnowskim gościła 14 –osobowa delegacja z Okręgu Nordsee – Treene (Niemcy). W jej skład weszli przedstawiciele władz samorządowych na czele z przewodniczącą Urzędu Karen Hansen oraz członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie umowy partnerskiej, będącej kontynuacją dotychczasowej współpracy z Urzędem Hattstedt, które w wyniku reformy administracyjnej w Niemczech stało się częścią Urzędu Nordsee – Treene. Uroczyste podpisanie aktu, poprzedzone  podsumowaniem dziesięcioletniej współpracy z Hattstedt, odbyło się dnia 18 czerwca 2009 r. podczas XXII sesji Rady Powiatu. Obie strony wyraziły wolę wzajemnego wspierania rozwoju regionalnego i kontaktów międzyludzkich między przedstawicielami różnych instytucji i grup społecznych.

Podpisanie porozumienia przez przedstawicieli obu samorządów


Wizyta delegacji niemieckiej w Powiecie Hajnowskim trwała kilka dni i zapoczątkowana została spotkaniem gości z pracownikami wydziałów  Starostwa Powiatowego w Hajnówce, podczas którego przedstawione zostały zasady funkcjonowania oraz kompetencje administracji powiatowej. Ważnym punktem programu była również wizyta w Przedszkolu Nr 5, które od roku 2004 prowadzi owocną współpracę z grupą przedszkolną Brückengruppe z Hattstedt. Niemcy byli pod wielkim wrażeniem przygotowania artystycznego i wiedzy  dzieci na temat ich regionu. Wieloletnią tradycją stało się również przyznawanie na zakończenie roku szkolnego nagród uczniom szkół średnich Powiatu Hajnowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz innych ludzi. W tym roku nagrody ufundowane przez Urząd Nordsee – Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” wręczone zostały trzem wytypowanym przez Radę Pedagogiczną uczniom w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce. Obok spotkań oficjalnych strona niemiecka miała również możliwość odkrycia przyrodniczego piękna i poznania różnorodności kulturowej naszego regionu. Wizyta w Muzeum Przyrodniczo – Leśnym, Rezerwacie ścisłym i Parku Pokazowym Żubrów oraz w Muzeum Ikonograficznym w Supraślu spotkała się z dużym zainteresowaniem. Goście byli również pełni podziwu dla umiejętności chóru Soboru Św. Trójcy w Hajnówce, który swoim śpiewem wprowadzili gości w mistykę modlitwy prawosławnej.

treść porozumienia

Pobyt delegacji niemieckiej  obejmował wiele aspektów życia społecznego, a wszystkie zaplanowane działania i spotkania mają służyć zacieśnieniu i dalszemu rozwojowi kontaktów miedzy Powiatem Hajnowskim w Urzędem Nordsee – Treene. Podkreślić należy fakt, iż pobyt gości z Niemiec był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, która dofinansowuje wspólne inicjatywy obu państw.

Pamiątkowe zdjęcie partnerów

 

Kwiecień 2009 - Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” Z Hattstedt

W odległej o 1200 km niewielkiej miejscowości Hattstedt (Niemcy) istnieje i aktywnie działa od 1994 r. Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”. Stowarzyszenie zawiązało się w wyniku wieloletnich serdecznych kontaktów Starostwa Powiatowego z Urzędem w Hattstedt i skupiło naszych przyjaciół, których połączyło wspólne zauroczenie pięknym regionem Puszczy Białowieskiej. W lutym bieżącego roku odbyły się trzecie wybory zarządu stowarzyszenia, w skład którego weszli: (od lewej, na stojąco) Hans – Jürgen Hagge (Przewodniczący), Ingeborg Hagge, Manfred Thiel, Margarete Feddersen, (od lewej, na siedząco) Christel Schmidt, Manfred Gregersen oraz Udo Maart.
W dniach 28-29 marca 2009 r. jeden z członków Zarządu– Manfred Gregersen promował Powiat Hajnowski na odbywających się co dwa lata Targach „MAT 2009” w Mildstedt, w ramach którego swoją ofertę zaprezentowało ponad 60 wystawców z różnych branży. Dzięki uprzejmości Firmy telewizyjnej Neumann Manfred Gregersen mógł zachęcać zwiedzających targi słownie i za pomocą pokazu promocyjnego filmu Powiatu Hajnowskiego do spędzenia urlopu w naszych okolicach. Goście mieli możliwość zapoznania się z dotychczasowym przebiegiem partnerstwa między urzędami. Osobiste przeżycia Manfreda i wrażenia wizualne przyniosły oczekiwany rezultat – wiele osób wyraziło chęć odwiedzenia puszczy w najbliższym okresie.

Pan Manfred podczas targów

 

Sierpień 2008 - z wizytą w Hattstedt

W dniach 7-15 sierpnia 2008 r. na zaproszenie Przewodniczącego Urzędu Nordsee – Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciół Hajnówki” odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz chóru „Ramonka” w partnerskiej miejscowości Hattstedt (Niemcy), z którą Powiat Hajnowski utrzymuje wzajemne kontakty już od 9 lat. Delegacji przewodniczyli: Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sergiusz Kojło.
Delegacja została serdecznie powitana przez niemieckich przyjaciół i gościnnie przyjęta w ich domach. Program spotkania i sprawy organizacyjne zostały przygotowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Hajnówki”.
W czasie pobytu w Hattstedt odbyły się istotne spotkania z przedstawicielami nowego Urzędu Nordsee – Treene, w skład którego wchodzi obecnie gmina Hattstedt i 26 pobliskich gmin. Pani Przewodnicząca Karen Hansen, piastująca swoje stanowisko od 17 lipca bieżącego roku, potwierdziła zainteresowanie kontynuacją współpracy z Powiatem Hajnowskim, podkreślając dotychczasowe zaangażowanie obu stron oraz wielostronność wzajemnych kontaktów. Również przedstawiciele Urzędu Powiatowego Nordfriesland w Husum oraz Burmistrz miasta Friedrichstadt wykazali duże zainteresowanie możliwościami nawiązania kontaktów i partnerstwa w dziedzinie turystyki, wymiany doświadczeń i inicjatyw gospodarczych. Podczas spotkań akcentowano pozytywny wpływ partnerskich kontaktów na świadomość społeczności lokalnych, która właśnie dzięki tego typu spotkaniom ma możliwość zmiany zakorzenionych stereotypów polsko – niemieckich.
Przedstawicielom Starostwa towarzyszył chór młodzieżowy „Ramonka” z Łosinki wraz z dyrygentką M. Radczuk, który zachwycił mieszkańców Hattstedt i okolic pięknem swoich głosów i bogactwem repertuaru, w skład którego wchodziły utwory muzyki cerkiewnej i pieśni ludowe. Młodzież zaprezentowała swoje wokalne możliwości nie tylko podczas występu w kościele ewangelickim w Hattstedt, ale właściwie w każdym miejscu, gdzie mieliśmy okazję przebywać. Chór wystąpił gościnnie również podczas ślubu syna pani Przewodniczącej Karen Hansen z Rosjanką z Petersburga sprawiając państwu młodym i ich gościom dużą niespodziankę.
Pobyt w przyrodniczym regionie basenu Morza Północnego obfitował w wiele atrakcji turystycznych, które przybliżyły uczestnikom delegacji piękno, bogactwo i różnorodność tych terenów, których codzienność określana jest przypływami i odpływami morza. Największym, niesamowitym przeżyciem był niewątpliwie 3,5 km spacer po dnie morza do małej wysepki, która w czasie przypływu jest ze wszystkich stron otoczona wodą. Nie można również nie wspomnieć o uroczym holenderskim miasteczku Friedrichstadt przetkanym jak Wenecja wodnymi kanałami, muzeum morskim Multimar w Tönning, porcie rybackim w Husum oraz wyprawie statkiem po Morzu Północnym.
Wizyta w Hattstedt pozostawiła w sercach uczestników bogactwo wrażeń i wiele ciepłych wspomnień, jednak najistotniejszy jest fakt zawartych podczas niej zobowiązań i zapewnień o dalszej współpracy, która zostanie w przyszłości zintensyfikowana i poszerzona o kolejne aspekty.
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
 

Czerwiec 2008 - Zakończenie roku szkolnego 2007/2008

W dniach 17-21 czerwca br. gościła w Hajnówce niemiecka delegacja z partnerskiego regionu Amt Nordsee-Treene (w którego skład weszło byłe Amt Hattstedt) z Niemiec. Grupa gości liczyła 6 osób i reprezentowali oni urząd Amt Nordsee-Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” z Hattstedt, którego członkowie od wielu lat odwiedzają nasz region. Wizyta Niemców związana była z wieloletnią tradycją wręczania przez gości nagród uczniom szkół średnich za ich szczególne osiągnięcia w nauce i życiu społecznym. Tym razem podczas zakończenia roku szkolnego nagrodzeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce Ewa Łukaszuk, Edyta Chełmecka i Kamil Bajko.

Październik 2007 - Wizyta w Hattstedt

Realcja do pobrania w załączeniu

Czerwiec 2007 - wizyta partnerów, udział w zakończeniu roku w hajnowskich szkołach średnich

W Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego gościli przedstawiciele Urzędu –Amt Hattstedt z partnerskiego regionu w Niemczech oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, utworzonego 2 września   2004  roku  w tymże regionie, którego celem jest rozwój współpracy między Powiatem Hajnowskim, a regionem Amt Hattstedt. Goście ufundowali nagrody najlepszym uczniom  wyróżniającym się  ogromnym zaangażowaniem zarówno pod względem kulturalnym za ich inicjatywę i zaangażowanie.

Relacja w załączeniu

Czerwiec 2006 - wizyta niemieckich partnerów

W ramach współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Związkiem Gmin Hattstedt gościliśmy w trzeciej dekadzie czerwca delegację z Hattstedt na czele z Ralfem Heßmannem, Burmistrzem Hattstedt.
Przyjaciele z Hattstedt odwiedzają ziemię hajnowską tradycyjnie już od kilku lat w okresie zakończenia roku szkolnego. Również i tym razem głównym powodem ich wizyty był udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

Pełna relacja w załączeniu strony

Lipiec 2005 

W ramach współpracy pomiędzy powiatem hajnowskim a Związkiem Gmin Hattstedt gościła na naszym terenie amatorska grupa teatralna.
Wizyta trwała od 7 do 16 lipca 2005 roku i ukierunkowana była na poznanie przez gości z Niemiec uroków naszej okolicy. Napięty i bogaty program pobytu pozwolił piętnastoosobowej grupie na zapoznanie się między innymi z tradycjami wsi hajnowskiej obserwując obrzęd „Kupały” w Narewce. Grupa zwiedziła również firmę „Runo” z Hajnówki oraz „Pronar’ z Narwi. Zwłaszcza przedsiębiorstwo z Narwi zrobiło na nich duże wrażenie.
Grupa podróżowała ścieżkami rowerowymi przez Puszczę Białowieską, dotarła do przejścia granicznego z Białorusią. Naturalnie odbyła się również wizyta do kompleksu Białowieskiego Parku Narodowego.
Mimo upalnych dni i zmęczenia spowodowanego zwiedzaniem naszych okolic znalazł się czas, aby goście zademonstrowali nam swój kunszt teatralny. Przedstawienie składające się z kilku skeczy odbyło się na scenie hotelu „Białowieski”. Na widowni zasiedli miedzy innymi Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk oraz Wicestarosta Jerzy Sirak. Widzami byli również niemieckojęzyczni goście hotelowi.
Pobyt się udał, członkowie grupy teatralnej wracali do domów pełni wrażeń i postanowień o indywidualnym powrocie w nasze strony.

Czerwiec 2005 - Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych  w Białowieży otrzymali nagrody ufundowane przez Amt Hattstedt oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Hajnówki.

Relacja w załączeniu strony

Maj 2005 - Mieszkańcy Hattstedt na Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce

Relacja w załączeniu

Listopad 2004 - 12 osobowa grupa rolników z powiatu hajnowskiego odwiedziła region Hattstedt

Relacja w załączeniu

Wrzesień 2004 - W Hattstedt powstało Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”

Relacja w załączeniu

Czerwiec 2004 - Przedstawiciele Amt Hattstedt na zakończeniu roku w Zespole Szkół Zawodowych

Relacja w załączeniu

Maj 2004 - życzenia nao koliczność przystąpienia Polski do UE

W dniu 1 maja 2004 r., w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Przewodniczący Amt Hattstedt - Gerd Martens przesłał na ręce Starosty Hajnowskiego – Włodzimierza Pietroczuka  serdeczne życzenia i gratulacje. Życzenia w załączeniu

Styczeń 2004

26 stycznia 2004 r. Manfred Gregersen i Egon Schwilgin zorganizowali dla mieszkańców Hattstedt okolic, wieczór informacyjny na temat partnerstwa regionu Hattsedt z Powiatem Hajnowskim. Przedtem przeprowadzono szeroką akcję promującą spotkanie, rozesłano ulotki.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 mieszkańców, podczas którego przedstawiano za pomocą slajdów relacje z wizyt w Powiecie Hajnowskim, częstowano żubrówką  i herbatka z hajnowskiego Runa a także przyniesiono wiele pamiątek z naszego regionu, materiałów promocyjnych. Gospodarze spotkania uważają to za   sukces, ponieważ spotkali się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania.
Dziękujemy za wspaniałą promocję Powiatu Hajnowskiego !

Październik 2003 - Wizyta nauczycieli z Hajnówki w Hattstedt

Relacja w załączeniu

Czerwiec 2003 - Wręczenie nagród za pracę społeczną uczniom  Zespołu Szkół z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Relacja w załączeniu

Maj 2003

8 maja  2003 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu urzędu Hattstedt, nowo wybranego w wyborach komunalnych dn.2 marca 2003 r.
Przewodniczącym zarządu Hattstedt został Gerd Martens. Zarząd jako jedno ze swoich zadań przyjął kontynuacje działań partnerskich z powiatem hajnowskim.   Pełnomocnictwo w sprawach partnerstwa z powiatem hajnowskim Zarząd powierzył  Egonowi Schwilgin. Działania w dalszym ciągu będzie wspierał skarbnik urzędu -  Manfred Gregersen.
Spotkanie przedstawicieli Związku Rolników z Powiatu Nordfriesland i Amt Hattstedt z rolnikami w powiecie hajnowskim w dn. 25 maja 2003 r.

Relacja w załączeniu

Styczeń 2003

7 stycznia 2003 r. zmarł  Przewodniczący Amt Hattstedt – Jens Kiesbye. Był człowiekiem, który zapoczątkował partnerstwo między tak odległymi od siebie regionami: Powiatem Hajnowskim i regionem Hattstedt.
Przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego nie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych, ale w ich imieniu została złożona  na grobie  wiązanka z biało-czerwonych kwiatów i takąż samą wstążką .

Czerwiec 2002

Zarząd Amt Hattstedt podjął inicjatywę corocznego nagradzania uczniów szkół średnich w Powiecie Hajnowskim, za pracę społeczną i działania na rzecz lokalnego środowiska. W związku z powyższym przedstawiciele Amt Hattstedt: Przewodniczący Jens Kisbye z małżonką, Burmistrz gminy Hattstedtermarsch - Lorenz-Thomas Feddersen z małżonką oraz pracownicy Amt Hattstedt -Horst Christiansen i Manfred Gregersen przyjechali do Hajnówki, aby osobiście wręczyć nagrody. Goście uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie wręczyli nagrody najaktywniejszym uczniom: Dianie Dymińskiej, Katarzynie Bołbot i Oskarowi Berent. Krótki okres wizyty pozwolił jedynie na obejrzenie najciekawszych zabytków: obiektów Białowieskiego Parku Narodowego oraz Soboru Św. Trójcy w Hajnówce. Podczas trzydniowej wizyty zapoznano się z najważniejszymi wydarzeniami z regionów oraz zaplanowano dalsze spotkań.

Maj 2002

4 maja 2002 roku – Przewodniczący Amt Hattstedt – Jens Kisbye obchodził 20 –lecie pełnienia funkcji Burmistrza Gminy Hattstedt.
W  dniach 23 - 27 maja 2002 r. dwudziestu czterech mieszkańców regionu Hattstedt, w tym również przedstawiciele Zarządu Amt Hattstedt, przyjechali prywatnie na wycieczkę do powiatu hajnowskiego. W ciągu tych kilku dni 24-osobowa grupa miała okazję zobaczyć różne zakątki powiatu, między innymi rezerwat ochrony ścisłej i rezerwat pokazowy żubrów w Białowieskiem Parku Narodowym, Sobór Św. Trójcy, gdzie uczestniczyli w koncercie galowym Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej  oraz mieli okazję przejechać się kolejką wąskotorową do Topiła.
Pełni nowych wrażeń  i zadowoleni z wizyty wrócili do Hattstedt obiecując, że będą zachęcać znajomych do odwiedzin w Hajnówce.
Jens Kisbye obchodził 20 –lecie pełnienia funkcji Burmistrza Gminy Hattstedtt.

Lipiec 2001

W dniach 19-25 lipca 2001 orkiestra z Hajnówki ponownie gościła w Hattstedt na kolejnym Międzynarodowym Święcie Muzyki. Orkiestrze towarzyszyli członkowie Rady Powiatu Hajnowskiego: Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski, Mikołaj Michaluk, Eugeniusz Wołkowyski, Włodzimierz Pietruczuk, Wiera Dudzicz oraz pracownik Starostwa - Walentyna Gorbacz.
W czasie wizyty odbyła się  prezentacja poszczególnych gminy zarządzanych przez Amt Hattstedt, udział w Święcie Muzyki- prezentacjach i paradzie orkiestr z różnych krajów Europy, zwiedzanie najciekawszych atrakcji regionu m.in. Parku Narodowego Watty Morza Północnego, a także takich miejsc jak: straż pożarna czy elektrownia wiatrowa. Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół Zawodowych i tym razem odniosła sukces, za co została uhonorowana pucharem. Natomiast dyrygent – Józef Korkus  miał niezwykłe zadanie, bowiem podczas ceremonii zakończenia dyrygował trzema orkiestrami, które wykonywały utwór kulminacyjny uroczystości. Nagrodzony został za to gromkimi brawami.
W dniach 28 – 31 lipca 2001 roku Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało przegląd orkiestr dętych „Echo Puszczy”, w którym uczestniczyła również orkiestra Spielmannszug z Hattstedt, przedstawiając mieszkańcom  powiatu mistrzowskie pokazy układów choreograficznych. Orkiestra Spielmannszug Hattstedt zdobyła mistrzostwo w Niemczech , w 2000 r. w kategorii marszowej i koncertowej. Przemarsz i prezentacje orkiestr odbyły się w Białowieży, Hajnówce i Narewce.
Orkiestrze niemieckiej towarzyszyli przedstawiciele Urzędu Amt Hattstedt, dziennikarz „Husumer Nachrichten” oraz Przewodniczący Rady Powiatu Nordfriesland – Helmut Wree.

Maj 2000

W dniach 27-31 maja 2000 roku w powiecie hajnowskim gościła delegacja, w skład której weszli  członkowie Zarządu Amt Hattstedt:
Jens Kiesbye - Przewodniczący Amt Hattsted, Egon Schwilgin – Wiceprzewodniczący Amt Hattstedt i burmistrz Gminy Horstedt, Helmut Dubberke – Członek Zarządu, Werner Passenau - Członek Zarządu a także Udo Wohnsen- Dyrektor Orkiestry Spielmannszug Hattstedt z małżonką i Manfred Gregersen – odpowiedzialny za kontakty z powiatem hajnowskim, skarbnik Amt Hattstedt, z małżonką.
Program wizyty przewidywał prezentacje obydwu regionów na posiedzeniu Zarządu Powiatu Hajnowskiego jak również udział w Koncercie Galowym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.
Podczas wizyty w dniu 30 maja, w obecności Radnych Powiatu została podpisana Deklaracja Intencji. Deklaracja została podpisana przez Starostę Włodzimierza Pietroczuka oraz przez Przewodniczącego Zarządu Amt Hattstedt - Jensa Kiesbye.

Lipiec 1999

Kontakty pomiędzy Związkiem Gmin Hattstedt i Powiatem Hajnowskim zapoczątkowane zostały w 1999 roku przez orkiestry dęte: orkiestrę Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce i Spielmannszug  Hattstedt e.V.
W dniach 15-21 lipca 1999 roku orkiestra z Hajnówki uczestniczyła w przeglądzie orkiestr dętych tzw. Międzynarodowym Święcie Muzyki, odbywającym się w Hattstedt. Odniosła tam duży sukces, zdobywając pod dyrekcją Józefa Korkusa  w swojej kategorii – I miejsce. Orkiestrze towarzyszył przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Walentyna Gorbacz, która z upoważnienia Starosty Hajnowskiego złożyła zapytanie o możliwość współpracy, ówczesnemu Przewodniczący Amt Hattstedt – Pan Jensowi Kiesbye.

 

Materiały

Październik 2007 Wizyta w regionie partnerskim
pazdziernik​_2007​_Wizyta​_w​_HATTSTEDT.docx 0.91MB
Relacja z zakończenia roku szkolnego w 2006/2007
czerwiec​_2008.docx 1.25MB
Czerwiec 2005 nagrody dla uczniów TL
czerwiec​_2005​_nagrody​_dla​_uczniów​_TL.docx 0.34MB
Maj 2005 - delegcja z Hattsted gości w Hajnówce
maj​_2005​_Delegacja​_z​_HATTSTEDT.docx 0.14MB
Listopad 2004 - wizyta w Niemczech
listopad​_2004​_-​_wizyta​_w​_Niemczech.docx 1.05MB
Wrzesień 2004 - powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Hajnówki
Wrzesień​_2004​_-​_powstało​_Stowarzyszenie​_Przyjaciol​_Hajnowki.docx 0.02MB
Październik 2003 wizyta nauczycieli w Niemczech
Październik​_2003​_wizyta​_nauczycieli​_w​_Niemczech.docx 0.13MB
Czerwiec 2003 nagrody dla uczniów ZS z DNJB
czerwiec​_2003​_nagrody​_dla​_uczniów​_ZS​_z​_DNJB.docx 0.07MB
Maj 2003 - kontynuacja współpracy
Maj​_2003​_-​_kontynuacja​_współpracy.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}