W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Bon na szkolenie - aplikuj

Ogólna wartość przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, dofinansowanie: ponad 23 mln zł z czego wartość dotacji dla Powiatu Hajnowskiego to 2,1 mln zł.

logotyp do projektu - trzy loga: Funduszy Europejskich Program Regionalny, herb Województwa Podlaskiego, flaga Unii Europejskich Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” – do wydania jest ponad 2,1 mln zł.

Zgłoszenia z Powiatu Hajnowskiego na realizację bonów szkoleniowych są rozpatrywane! Nasi doradcy kariery z powiatowego Biura Projektu skontaktują się z pierwszymi, potencjalnymi beneficjentami. Ale rekrutacja trwa nada! Przypominamy najważniejsze zasady:

  • uzupełnij wniosek online przez stronę internetową (wewnętrzne okno)– jeśli Twój wiosek został zakwalifikowany, skontaktuje się z Tobą doradca kariery i zaprosi na rozmowę;
  • uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (link do Bazy - otworzy się w tym samym oknie);
  • aplikować może każdy pełnoletni mieszkaniec Powiatu Hajnowskiego, przy czym: preferencje w ramach 3.2.1 - osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia, preferencje w ramach 3.2.2. - osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Kontakt z powiatowym Biurem Projektu - 502 285 722.

Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, odbieramy wiele sygnałów od mieszkańców, zainteresowanych uczestnictwem. Warto aplikować tym bardziej, że każda zainteresowana osoba, która złoży online formularz zgłoszeniowy, a następnie w drodze procedury naboru zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, może liczyć na dofinansowanie bonu w wysokości maksymalnie 85% wartości kształcenia wkład własny uczestnika to tylko 15 %. Weryfikacji wniosków dokonuje lider projektu w Łomży - tłumaczy Wicestarosta Joanna Kojło, koordynator projektu. – "Realizacja projektu stwarza możliwości osobistego rozwoju ale to także inwestycja w kapitał ludzki – najcenniejszy z kapitałów, jakim dysponuje każdy samorząd. Z chwilą rozpoczęcia rozmów o kontynuacji projektu [pierwsze edycja zakończyła się w czerwcu 2020 r., przyp. red.], wspólnie ze Starostą Andrzejem Skiepko deklarowaliśmy chęć udziału samorządu Powiatu Hajnowskiego – naszym priorytetem pozostaje realizacja inicjatyw wspierających rozwój społeczności lokalnej - kontynuuje Wicestarosta.

Projekt Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jego liderem jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, partnerami: powiaty: hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie i Bielsku Podlaskim. Ogólna wartość przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, dofinansowanie: ponad 23 mln zł z czego wartość dotacji dla Powiatu Hajnowskiego to 2,1 mln zł.

Więcej o rekrutacji do projektu w linku: Informacja o naborze na bony szkoleniowe- link wewnętrzny

{"register":{"columns":[]}}