W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem

Ośrodek Wsparcia Dziennego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem typu A i B jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekłymi chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w tym dla 5 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną w rozumieniu art. 51c  ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Cele działania

Głównym celem działania Domu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym właściwej rehabilitacji oraz rewalidacji psychicznej i społecznej. Program wspierająco – aktywizujący realizowany przez ośrodek pomaga uczestnikom w rozwijaniu ich umiejętności społecznych, zwiększaniu stopnia samodzielności, umiejętności samoobsługi, kształtowania i rozwijania zainteresowań.

Różnorodne zajęcia oferowane w trakcie realizacji zadania w formie grupowych i indywidualnych treningów w pracowniach tematycznych mają na celu nie tylko poprawę sprawności funkcjonowania w codziennym życiu ale mają pomóc osobom niepełnosprawnym w jak najpełniejszym uczestniczeniu w życiu społecznym, w rodzinie i środowisku lokalnym.

Zaplecze

Uczestnicy mają do dyspozycji siedem pracowni tj. pracownia gospodarstwa domowego, pracownia terapii ruchem, pracownia informatyczna, pracownia multimedialna, pracownia dziewiarska, pracownia artystyczna oraz pracownia techniczna.

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem
ul. Główna 45,  Miętne
08-400 Garwolin

Kierownik: Justyna Adamiec
tel. 600 358 010

Jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.


Placówka została uruchomiona 21 grudnia 2020 r. lecz z uwagi na decyzję Wojewody Mazowieckiego, który to na podstawie art. II h ust. I i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U, poz. 374, ze zm.), polecił czasowo zawiesić działalność Środowiskowych Domów Samopomocy.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.02.2021 13:12 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Sztelmach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem 1.0 16.02.2021 13:12 m.sztelmach@garwolin-starostwo.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP