W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu

07.07.2021

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.

 1. Nr ewidencyjny nieruchomości: 587/2,
 2. Pow. w ha: 0,4329,
 3. Położenie nieruchomości: Białystok, ul. Słonimska 15/1,
 4. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: BI1B/00116347/8,
 5. Opis lokalu: lokal użytkowy o powierzchni 35,54 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku o pow. 16,43 m2 znajdujący się na parterze budynku,
 6. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w  Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007r., działka nr 587/2  przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną,
 7. Przeznaczona do: oddania w najem  w trybie bezprzetargowym, na rzecz nowego najemcy pod działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 8. Okres umowy: na czas oznaczony od 16 września 2021r. do 15 czerwca 2024 r.,
 9. Stawka czynszu za 1 m2: 20,00 zł plus podatek VAT,
 10. Opłaty z tytułu najmu: czynsz, koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi, ogrzewania, koszty dozoru, sprzątania części wspólnych oraz podatek od nieruchomości,
 11. Termin wnoszenia opłat: do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego,
 12. Zasady aktualizacji opłat: należności przewidziane w umowie najmu, po upływie każdego roku kalendarzowego mogą ulec zmianie, stosownie do wartości siły nabywczej pieniądza, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu towarów i usług, ogłaszanymi przez Prezesa GUS, określonymi w odrębnych przepisach