W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Refundacja podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

21 grudnia 2022r. weszła w życie ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać odbiorcy końcowi paliw gazowych w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy - oznacza odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym). Jest więc to osoba, która dokonuje zakupu paliwa jako strona umowy z dostawcą tego paliwa. W tym więc przypadku, to faktura dokumentuje wykonanie takiej umowy, stąd "odbiorcą" będzie osoba, na którą jest wystawiona faktura.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2.100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego*,

  • 1.500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego**

*gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,

**gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać:

  • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu - Dziale Świadczeń - Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego przy ulicy Łęczyckiej 24

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

  • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56

Wnioski można składać w okresie do 29.02.2024r. lub po dniu 29.02.2024r. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;

  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.


 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Materiały

WNIOSEK
WNIOSEK​_O​_WYPŁATĘ​_REFUNDACJI​_PODATKU​_VAT​_ZA​_GAZ.pdf 0.18MB
Klauzula
Klauzula​_REFUNDACJA​_PODATKU​_VAT​_ZA​_DOSTARCZONE​_PALIWA​_GAZOWE​_W​_2023​_R.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}