W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Za sprawowanie opieki prawnej i kurateli sąd może przyznać wynagrodzenie.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy m.in.:

 • reprezentowanie podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • w przypadku kurateli zakres zadań/ zakres kurateli określa sąd,
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd.

Wymagania wobec kandydata:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • pełnia praw publicznych.

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej/kurateli są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby
z niepełnosprawnościami, niesamodzielne.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • podanie/list motywacyjny,
 • CV lub krótki opis obejmujący wykształcenie, inne kwalifikacje i doświadczenie przydatne w pełnieniu roli opiekuna/kuratora, przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „rodo”) - dla potrzeb wskazania jako kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (wzór zgody w załączeniu do ogłoszenia) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną administratora danych osobowych dla kandydatów na opiekunów prawnych/kuratorów (załączoną do ogłoszenia).

Dokumenty można składać w MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4.

 

Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 37 280 05.

Materiały

Oświadczenie
oswiadczenie​_1.pdf 0.10MB
Oświadczenie
oswiadczenie​_2.pdf 0.10MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zgoda.pdf 0.14MB
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych
klauzula.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}