W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Przeciwdziałanie narkomanii

Formy pomocy

Przeciwdziałanie  narkomanii  realizuje  się  przez  odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności  poprzez m.in.:

 • Działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną.

 • Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.

Osobą  uzależnioną  jest  osoba,  która  w  wyniku  używania  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych albo  używania ich  w celach  medycznych znajduje się w stanie uzależnienia  od tych środków lub  substancji.

Leczenie

Leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych może prowadzić:

 • Podmiot leczniczy.

 • Lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej.

W celu znalezienia podmiotu udzielającego tego typu świadczeń i posiadających kontrakt z NFZ (możliwość bezpłatnego leczenia) wystarczy wejść na stronę https://zip.nfz.gov.pl (Zintegrowany Informator Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia) a następnie w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ wybrać zakładkę PRZYCHODNIE I SZPITALE, a w menu PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE określoną specjalizację, np.: LECZENIE UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL W wyniku wyszukiwania otrzymamy placówki związane z tą specjalizacją w wybranym przez nas regionie kraju.

Rehabilitacja

Rehabilitacja to proces dążący do zapewnienia osobie z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii.

 • Osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Reintegracja

Reintegracja społeczna to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Reintegracja zawodowa to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy; Reintegrację osób uzależnionych może prowadzić:

 • centrum integracji społecznej (CIS)

 • podmiot leczniczy

 • lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii

 • osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ustawy, a także samorządy zawodów medycznych, rodziny osób uzależnionych, oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin (link TUTAJ)

 

Gdzie szukać pomocy?

Przychodnia Specjalistyczna Centrum w Chełmie ul. Szpitalna 47

W ramach kontraktu NFZ oferuje: opiekę psychiatryczną, psychologiczną oraz terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Link TUTAJ przychodnia@udeskulap.pl

tel.: 661 660 236 lub 661 661 807

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych innych niż Alkohol

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa

ul. Ogrodowa 47 (obecnie ul. Ogrodowa 46)

Poradnia czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00

w soboty w godz. 8.00 - 15.00

Link TUTAJ

tel.: 82 564 36 32

Na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona jest Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich

Internetowa poradnia - Link TUTAJ

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkomania 800 199 990 czynny codziennie od godz. 16.00 do 21.00 (bezpłatny dla dzwoniącego)

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ”

ul. Ogrodowa 46

tel.: 82 564 36 32

Na zlecenie Miasta Chełm Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego udzielającego pomocy psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin.”

W ramach Punktu Konsultacyjnego do 15 grudnia 2018 roku mieszkańcom miasta Chełm udzielane są bezpłatne porady psychologiczne i prawne skierowane do osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a także członków ich rodzin.

Porady psychologiczne - wtorek 15.00 - 17.00

Porady prawne - piątek 15.00 - 17.00

Akty prawne
{"register":{"columns":[]}}