W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla mieszkańców ws. OZE

Zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku. W tle, na horyzoncie, zielone wzgórza.

Informacja dla mieszkańców ws. realizowanych przez Miasto Chełm projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE).

W związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dostaw wraz z montażem kompletnych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na potrzeby projektów "Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I" oraz "Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE informujemy, że Miasto Chełm przygotowuje umowy celem podpisania z mieszkańcami – uczestnikami projektów w zakresie ustalenia wzajemnych zobowiązań pod względem organizacyjnym i finansowym.

Po wnikliwej analizie przedstawionych przez potencjalnych wykonawców ofert wynika, że koszt zakupu i montażu instalacji OZE po stronie mieszkańca – uczestnika projektu wyniesie w przypadku:

„Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I"

Instalacje montowane w/na budynku mieszkalnym

Lp.

Rodzaj instalacji

Koszt mieszkańca w zł

1.

Zestaw kolektorów słonecznych 2 - panelowych

7872,40

2.

Zestaw kolektorów słonecznych 3- panelowych

9171,72

3.

Instalacja PV o mocy min. 2,1 kW

6327,72

4.

Instalacja PV o mocy min. 2,4 kW

6585,84

5.

Instalacja PV o mocy min. 3 kW

7652,88

6.

Instalacja PV o mocy min. 3,6 kW

8557,92

7.

Instalacja PV o mocy min. 3,9 kW

8838,72

8.

Kocioł opalany biomasą o mocy 10 kW

11528,76

9.

Kocioł opalany biomasą o mocy 15 kW

11203,76

10.

Kocioł opalany biomasą o mocy 20kW

11478,16

 

Instalacje fotowoltaiczne montowane poza budynkiem mieszkalnym

 

1.

Instalacja PV o mocy min. 2,1 kW

7034,04

2.

Instalacja PV o mocy min. 2,4 kW

7340,76

3.

Instalacja PV o mocy min. 3 kW

8455,32

4.

Instalacja PV o mocy min. 3,6 kW

9289,08

5.

Instalacja PV o mocy min. 3,9 kW

9784,80

„Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II"

Instalacje montowane w/na budynku mieszkalnym

Lp.

Rodzaj instalacji

Koszt mieszkańca w zł

1.

Zestaw kolektorów słonecznych 2 - panelowych

7872,40

2.

Zestaw kolektorów słonecznych 3- panelowych

9171,72

3.

Instalacja PV o mocy min. 2,1 kW

6327,72

4.

Instalacja PV o mocy min. 2,4 kW

6585,84

5.

Instalacja PV o mocy min. 3 kW

7652,88

6.

Instalacja PV o mocy min. 3,6 kW

8557,92

7.

Instalacja PV o mocy min. 3,9 kW

8838,72

8.

Kocioł opalany biomasą o mocy 10 kW

11528,76

9.

Kocioł opalany biomasą o mocy 15 kW

11203,76

10.

Kocioł opalany biomasą o mocy 20kW

11478,16

 

Instalacje montowane poza budynkiem mieszkalnym

 

Lp.

Rodzaj instalacji

Koszt mieszkańca w zł

1.

Zestaw kolektorów słonecznych 2 - panelowych

10175,95

2.

Zestaw kolektorów słonecznych 3- panelowych

11600,01

3.

Instalacja PV o mocy min. 2,1 kW

7034,04

4.

Instalacja PV o mocy min. 2,4 kW

7340,76

6.

Instalacja PV o mocy min. 3,6 kW

9 456,48

7.

Instalacja PV o mocy min. 3,9 kW

9 784,80

 

Mieszkańcy - uczestnicy projektu winni wnieść na rzecz Miasta jednorazowy wkład własny, którego wpłata musi nastąpić przed montażem instalacji, czyli nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

W najbliższych dniach do mieszkańców - uczestników projektu wysłane zostaną pisma, z prośbą o ponowne potwierdzenie dokonania montażu instalacji OZE na terenie ich nieruchomości. Informację zwrotną należy przekazać w ciągu 3 dni od otrzymania pisma na adres:

Urząd Miasta Chełm,

Wydział Projektów i Strategii,

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji,

ul. Lubelska 65,

22-100 Chełm

lub na adres e-mail: oze@umchelm.pl.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie Parlament proceduje projekt poselski o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje, że osoba, która w terminie do 31 marca 2022 r. zawarła umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej instalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. Należy zaznaczyć, że wniesiony projekt poselski (druk nr 1947) przechodzi obecnie proces legislacyjny, dlatego też nie można wiążąco odnieść się do przedstawionych zapisów projektu, jednakże praktycznie jednomyślność Sejmu w głosowaniu po III czytaniu projektu ustawy (457 za, 0 przeciw, 2 wstrzymało się) pozwala z optymizmem czekać na efekty pracy Senatu w omawianym zakresie. Proces legislacyjny projektu można śledzić za pośrednictwem LINKU - KLIK. (dostęp na dzień 31.01.2022). Wnoszona przez projekt poselski propozycja niewątpliwie przyczynia się do zniwelowania obaw ostatecznych Beneficjentów projektów parasolowych w kontekście zmian w systemie rozliczeniowym prosumentów, co aktualnie może być ważną przesłanką w podjęciu decyzji mieszkańca o uczestnictwie bądź rezygnacji z projektu.

{"register":{"columns":[]}}