W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o. w roku 2002-2003 (historie chorób szpitalnych) oraz w Poradni Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Rehabilitacyjnej  i Izbie Przyjęć w roku 2002-2003.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Dokumentacji Medycznej w siedzibie Szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub drogą e-mailową: dokumentacia@stocer.pl w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. 22 711 90 08.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1127 z póź.zm.), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, póz. 2069 z póź.zm.)

Materiały

Wniosek o dokumentację do brakowania
wniosek​_o​_dokumentację​_do​_brakowania.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}