W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

O Centrum Rehabilitacji

Specyfika działalności

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. to nowoczesne placówki medyczne, których jedynym właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Spółka kontynuuje ona działalność medyczną zlikwidowanego  Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" SPZOZ, przejętego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. oraz przejętego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera. Jednostki organizacyjne dysponują profesjonalnym sprzętem na miarę XXI wieku a także wysokowykwalifikowaną kadrą specjalistów z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym jest w stanie skutecznie nieść pomoc zarówno pacjentom dorosłym jak i dzieciom.

W czym się specjalizujemy

Jednostki organizacyjne Spółki udzielają kompleksowych, wysokospecjalistycznych usług w zakresie dziedziny medycyny określonej w VIII części kodu resortowego określającego specjalność poszczególnych komórek organizacyjnych dla zachowania, ratowania, przywracania i poprawy stanu zdrowia pacjentów. Świadczenia zdrowotne w określonym zakresie udzielane są w oddziale, a w razie potrzeby, ich udzielanie następuje w innych komórkach organizacyjnych Spółki. Świadczenia zdrowotne obejmują, w szczególności:

1)     badania i porady lekarskie;

2)     leczenie zachowawcze;

3)     leczenie operacyjne;

4)     pielęgnację chorych;

5)     fizjoterapię;

6)     terapię psychologiczną;

7)     inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub obowiązujących przepisów prawa.

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w dziale usługi.

Nasza struktura

W skład Mazowieckiego Centrum Rehabilitacyjnego STOCER Sp. z o.o. wchodzi 5 Zakładów Leczniczych podzielonych na 21 Jednostek Organizacyjnych w których działa 22 oddziały szpitalne (posiadających w sumie 690 łóżek), 5 oddziałów rehabilitacji dziennej (posiadających w sumie 630 miejsc) oraz liczne poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

Struktura organizacyjna 

Misja i polityka jakości

Z przyjemnością informujemy, że Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. w dniu 14 marca 2019 r., otrzymało Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat

 

 Polityka Jakości

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. dąży do zapewnienia Pacjentom profesjonalnych, bezpiecznych i satysfakcjonujących usług medycznych.

Hasło Jakości

„Z nami w stronę zdrowia”

 W celu realizacji Polityki Jakości:

 1. Zapewniamy specjalistyczną diagnostykę, leczenie i opiekę realizowaną przez wysoko wykwalifikowany personel, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wysokiej jakości materiałów medycznych,
 2. wykorzystujemy skuteczne i bezpieczne zasady leczenia, oparte na współczesnej wiedzy medycznej oraz dostępnych nowoczesnych metodach leczniczych,
 3. Świadczymy profesjonalną i życzliwą opiekę oraz stosujemy holistyczne podejście do każdego pacjenta,
 4. Monitorujemy jakość udzielanych świadczeń i dbamy o zadowolenie pacjentów,
 5. Utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

 

 Cele strategiczne Spółki:

 1. utrzymanie pozycji ogólnopolskiego lidera na rynku kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia urazów i schorzeń narządu ruchu (w tym w szczególności urazów i schorzeń kręgosłupa),
 2. ucyfrowienie i informatyzacja Spółki - wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego,
 3. rozwój usług komercyjnych – rozszerzenie oferty usług komercyjnych  oraz doskonalenie organizacji udzielania świadczeń odpłatnych,
 4. poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i obsługi pacjenta oraz warunków lokalowo sprzętowych (inwestycje i remonty),
 5. wypracowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako profesjonalnego, nowoczesnego i przyjaznego pacjentowi podmiotu leczniczego (wykorzystywanie strony internetowej, profil facebook),
 6. dostosowanie zadań i organizacji Spółki do nowej sytuacji wynikającej ze zmian w systemie organizacji ochrony zdrowia,
 7. wykorzystanie efektu synergii oraz optymalizacja oszczędności z tytułu połączenia spółek w obszarze medycznym oraz administracyjnym,
 8. rozbudowa i modernizacja Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie,
 9. uzyskanie akredytacji medycznej Ministra Zdrowia.

Historia

I.  Historia Spółki

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o., w roku 2011 przejęło działalność medyczną Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” SPZOZ w związku z jego likwidacją (Uchwała Nr 31/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2010 roku).

Historia Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” SPZOZ rozpoczyna się po drugiej wojnie światowej, kiedy to do budynków na terenie Konstancina przeniesiono, spalony w Powstaniu Warszawskim Szpital Św. Ducha. W 1946 roku w filii szpitala Św. Ducha w Konstancinie hospitalizowano stu chorych z uszkodzeniami narządu ruchu. Pacjentami szpitala byli dorośli i dzieci. Wobec wzrastającej liczby pacjentów i wystąpienia nowych chorób konieczne było zorganizowanie kompleksowego ośrodka rehabilitacyjnego. W roku 1948 powołano na bazie filii Szpitala Świętego Ducha samodzielny szpital chirurgii kostnej, który w 1949 roku przekształcono w stołeczny ośrodek rehabilitacji.

Lata 1949-1954

W tym okresie przystosowano istniejące budynki do potrzeb lecznictwa rehabilitacyjnego. Wyposażono je w konieczny sprzęt i pomoce do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z chorymi. Hospitalizowanym dzieciom zapewniono warunki do nauki. Powstał oddział dla leczenia urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego, który przejął kompleksowe lecznictwo grupy najciężej chorych. Liczba łóżek powiększyła się do 160. Powstała Przychodnia Przyszpitalna , która objęła stałą kontrolą pacjentów. W takim kształcie szpital spełniał swoją rolę w dziedzinie szeroko pojętej rehabilitacji dla Warszawy i Polski centralnej. W 1954 utworzono oddział operacyjny dla potrzeb chirurgii rekonstrukcyjnej.

Lata 1955-1959

Wystarczające zaplecze łóżkowo-techniczne szpitala pozwoliło na rozpoczęcie prac teoretyczno−badawczych na potrzeby rehabilitacji oraz prowadzenia dydaktyki. Powstały nowe, oryginalne pracownie, zespoły badawcze i zespoły terapeutyczne (lekarze, terapeuci, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy). W tym okresie powstał plan rozbudowy bazy Szpitala o nowe obiekty z uwzględnieniem istniejących budynków i urządzeń. W 1959 r. rozpoczęto budowę nowych obiektów.

Lata 1959 -1998

W 1961 r., na bazie Szpitala powołano Katedrę Rehabilitacji Warszawskiej Akademii Medycznej , która objęła szkoleniem studentów medycyny. W 1963 r. po oddaniu do użytku części nowych budynków liczba łóżek powiększyła się do 350, a w roku następnym do 450. Oprócz miejsc szpitalnych powstały nowe baseny, sale terapeutyczne, sale gimnastyczne, nowoczesny blok operacyjny, pracownie i laboratoria oraz dział terapii zajęciowej. Od 1964 r. Szpital dysponował 200 łóżkami szpitalnymi dla dorosłych i 300 łóżkami dla dzieci. W tym okresie zostały opracowane zasady "amputacji fizjologicznej", uzupełnionej ideą bezpośredniego protezowania na stole operacyjnym.

Kompleksowe leczenie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego znalazło poczesne miejsce w pracach teoretycznych i praktyce klinicznej. Profesor M. Weiss wprowadził system sprężyn Grucy do leczenia urazów kręgosłupa.

W 1965 r. powołany został dział protetyczno-ortotyczny ze specjalistami w elektronice, technice i chemii co pozwoliło na stworzenie nowoczesnego sposobu protezowania pacjentów amputowanych.

Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmował:

 1. Leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
 2. Rehabilitacja  urazów narządu ruchu,
 3. Kompleksowa rehabilitacja amputowanych, głównie w zakresie kończyn dolnych,
 4. Leczenie powikłań u para- i tetraplegików (infekcje układu moczowego i inne),
 5. Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 6. Rehabilitacja dzieci z rozszczepem kręgosłupa,
 7. Rehabilitacja dzieci po chorobie Heinego-Medina,
 8. Kompleksowa rehabilitacja i leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dużych stawów,
 9. Rehabilitacja dystrofii mięśniowych,
 10. Rehabilitacja w geriatrii,
 11. Rehabilitacja wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa,
 12. Rehabilitacja psychologiczna i społeczna,
 13. Rehabilitacja zawodowa, w tym szkolenie zawodowe młodzieży.

Okres od 1998 roku

Od grudnia 1998 r. Centrum Rehabilitacji przekształciło się w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W tym okresie Szpital posiadał 18 oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w Konstancinie-Jeziornie, Królewskiej Górze oraz w Warszawie. Od roku 2000 Dyrekcja Szpitala rozpoczęła modernizację i remonty budynków oraz zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego.

Po śmierci prof. Mariana Weissa ogromny wkład w kontynuację i dalszy rozwój STOCER mieli kolejni dyrektorzy szpitala: prof. Jan Haftek, prof. Jerzy Kiwerski, dr n. med. Janusz Garlicki, mgr Waldemar Rybak, dr n. med. Paweł Baranowski oraz inż. Piotr Papaj.

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego działalność Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" SPZOZ przejęło Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.

 

Dniem 1 lipca 2016 r., nastąpiło połączenie Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. (STOCER) ze Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o. (MSCU) z siedzibą w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20, 02-315 Warszawa.

Połączenie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz

postanowienia umów STOCER i MSCU i było elementem kompleksowego planu restrukturyzacji MSCU zaakceptowanym przez jedynego Wspólnika łączących się spółek – Województwo Mazowieckie. Celem połączenia ww. Spółek z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności – jako podmiotów leczniczych- było utworzenie na Mazowszu podmiotu o największych kompetencjach w obszarze traumatologii i ortopedii (w szczególności urazy kręgosłupa) oraz szeroki zakres synergii i oszczędności.

 

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.), z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, przejęła jej dotychczasową działalność leczniczą oraz pracowników. Spółka Przejmowana (Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o.) została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia i wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

 

II. Historia Mazowieckiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Sp. z o.o.

Szpital został powołany do życia 1 maja 1952 roku. Początkowo profil szpitala był ograniczony jedynie do chirurgii urazowej, z czasem był rozszerzany o nowe specjalności. Przez pierwsze lata działalności największą bolączką szpitala była bardzo szczupła baza lokalowa, niewystarczająca do realizacji wszystkich postawionych przed Szpitalem zadań.

W grudniu 1957 roku przydzielono Szpitalowi kolejne budynki w celu rozszerzenia działalności. Po pracach adaptacyjnych, w roku 1963 otwarto kolejne oddziały szpitala: oddział chirurgii ogólnej, oddział neurochirurgii, oddział wewnętrzny oraz pododdział rehabilitacji. W roku 1973 powstaje Oddział Anestezjologii z pierwszymi łóżkami reanimacyjnymi w Izbie Przyjęć. Intensywna działalność lecznicza Szpitala skutkowała wyrobieniem dobrej pozycji na mapie szpitali Warszawy. W międzyczasie część oddziałów wraz z personelem była przenoszona do szpitali klinicznych w Warszawie.

W roku 1993 szpital wzbogaca się o Stację Dializ oraz nowoczesny tomograf komputerowy i angiograf. W lutym 1994 roku szpital uzyskuje status Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej.   W związku z trudnościami w zakresie pozyskania specjalistów postanowiono  zamknąć Stację Dializ z dniem 30 maja 2012 roku.

Z dniem 1 grudnia 2015 r. w trybie art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zostało dokonane przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

{"register":{"columns":[]}}