W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

„BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spółka pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000337011, posiadająca REGON: 142013120 oraz NIP: 123-11-94-950,

zwana dalej „Zamawiającym”

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP

(t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.)

oraz art. 70¹ i następne kodeksu cywilnego

(t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1360, ze zm.)

zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym:

 

„BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO”

Spółki pod firmą

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

ZA OKRES OD 1.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

oraz

ZA OKRES OD 1.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Znak sprawy PU-64/2023

Szacowana wartość przedmiotu postępowania przetargowego nie przekracza równowartości 130.000 zł netto

Termin składania ofert:                        28.08.2023 r., godz. 10:00

 

CPV: 79.21.21.00-4- badanie sprawozdania finansowego

Materiały

PU-64-2023 SWZ -​_badanie sprawozdania finansowego
PU-64-2023​_SWZ​_-​_badanie​_sprawozdania​_finansowego.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}